Hiba
  • JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62
Nyomtatás

Billinger József bizonyságtétele

Olvasóink értékelése:  / 2

Egy nógrádi kis faluban nevelkedtem, ahol nagymamám révén római katolikus neveltetésben volt részem. Itt voltam elsőáldozó. Ötödikes koromban kerültem fel szüleimmel és testvéremmel Budapestre. És ekkor a hittel és Istennel teljesen megszakadt a kapcsolatom, és a továbbiakban nem is nagyon foglalkoztam vele. Én is az egyszerűbb széles utat választottam. És az emberek mércéinek, elvárásainak akartam megfelelni. Így utólag látom, hogy Isten sokat dolgozott azért, hogy visszatereljen a nyájába. De én mindig elutasítottam, és a sikereimet, a jó dolgokat, amit kaptam az életben, azt mind magamnak tulajdonítottam. A kudarcaimért viszont mindig másokat és Istent okoltam. Sose figyeltem oda figyelmeztetéseire, sőt nem is értettem, ajándékait teljesen természetesnek vettem. Tizenegy éve költöztem családommal Gyálra, Kata lányom keresztelőjén kerültem először kapcsolatba lelkészünkkel, Gyimóthy Zsolttal. De még itt sem kaptam észbe, ezt a keresztelőt is egy kötelező szokásnak vettem, amit a családom kedvéért megtettem. Az igazi áttörést a Keresztkérdések tanfolyam hozta meg számomra, amikor a általam felépített és jól karbantartott barikádomon rést tudott ütni Isten, és hétről hétre bontotta le egyre jobban a falat. Míg eljutottam odáig, hogy nem kell ellenállnom, hiszen az igaz útra hív. De, mint a gyermeknek, nekem is nehezek voltak az első lépések. Ezek után kezdtem el rendszeresen látogatni az Istentiszteleteket és olvasóköröket. Míg el nem jutottam a Céltudatos élet című olvasókörhöz Halustyik János vezetésével, aki türelemmel és jó humorral adta át, és magyarázta el Rick Warren könyvének lényegre törő mondanivalóját, amit egy hívő embernek mindig szem előtt kell tartania. Úgy, mint: Isten imádata, a keresztény közősségbe való tartozás, hogyan válhatunk hasonlóvá Jézushoz, Isten szolgálata, bizonyságtétel a világban. A keresztény közösségbe való tartozás jelentőségét magam is megtapasztaltam, mert az én életemet ennek a közösségnek köszönhetem, akik áldozatos munkával ébresztettek rá, hogy mi az igaz élet. Ahogy a könyvben is olvashattuk: a Biblia azt mondja, hogy gyülekezeti otthon híján a hívő olyan, mint a testrész test nélkül, vagyis természetellenes állapotban van. A gyülekezeti család segít megizmosodni lelkileg. Pusztán Istentiszteleti részvétellel, passzív szemlélőkent nem válhatunk érett hívővé. Lelki izmaink csak akkor képesek megerősödni, ha a gyülekezeti élet egészében részt veszünk. Az „egymás” szót, több mint ötvenszer említi az Újszövetség: szeretnünk kell egymást, imádkoznunk kell egymásért, biztatnunk kell egymást, köszöntenünk kell egymást,szolgálnunk kell egymást, tanítanunk kell egymást, el kell fogadnunk egymást,tisztelnünk kell egymást, hordoznunk kell egymásterheit,meg kell bocsátanunk egymásnak, alá kell vetnünk magunkat egymásnak, elkötelezettnek kell lennünk egymáshoz. A Biblia fényében mindez egyenlő a gyülekezeti tagsággal, ez a családon belüli munkamegosztás, amelyet Isten tervének megfelelően, egy helyi gyülekezetben kell megvalósítanunk.  Ámen!

Billinger József

Gyál, 2014.01.19.

Nyomtatás

Billinger Judit bizonyságtétele

Olvasóink értékelése:  / 2

Debrecenben születtem egy fél keresztény családban, ahol édesanyám református volt, édesapám ateista. Engem és testvéreimet megkereszteltek a református egyház szertatása szerint, sőt később konfirmáltam is. Úgy nőttem fel, hogy tudtam és elfogadtam, hogy Isten létezik, de azon kívül, hogy Karácsonykor, Húsvétkor elmentünk templomba, semmilyen más módon nem kerestük a kapcsolatot Vele. Nem imádkoztunk, nem jártunk gyülekezetbe. Gyermekkoromban nem gondoltam, hogy ez nem jó. A felnőtté válás kezdetén, középiskolás éveim végén kezdtem érezni, hogy Ura az életemnek és minden az Ő akarata szerint alakul. Ezt egy komoly szerelmi csalódásban és több éves sikertelen főiskolai felvételiben mutatta meg. Bár mindkettő fájdalmas volt, de beláttam és elfogadtam, hogy létezik egy emberfeletti erő, a mi drága Istenünk és Ő terelget arra az útra, amit nekem szánt.

Aztán teltek az évek, türelemmel vártam. Először a pedagógus pályára terelt, amit azóta is nagy örömmel végzek, majd 17 évvel ezelőtt megmutatta nekem azt a férfit, aki ma is itt áll mellettem, és aki a házastársam lett. Született két csodálatos gyermekünk, akik az Úrnak hála egészségesek és boldoggá teszik földi életünket. Különös akarata az Úrnak, hogy gyermekeinken keresztül is közelebb hívjon magához. Amikor hazajöttek az óvodából, ahol Krisztián bácsival imádkoztak, megkérdezték, hogy mi miért nem imádkozunk otthon. Nagyon szégyelltem magam. Megkérdezték, hogy mi miért nem olvassuk a Bibliát. Egyetlen Károli fordítású Bibliánk volt csak, amit néhány éve a nagyszüleimtől kaptam a nagyszüleimtől.

És elkezdett egyre erősebben hívni engem Isten: kérte, hogy ezt a plátói kapcsolatot, ami köztünk van, tegyük élővé. Hogy ne csak arra a kérdésre válaszoljak igennel, hogy hiszel-e Istenben, hanem arra is, hogy hiszel-e Istennek.

Az első lépések Felé, hogy néha-néha (akkor még egyedül) felkerestem a vasárnapi Istentiszteleteket, ahol megismertem Gyimóthy Zsolt lelkipásztort. Aki kicsit később megkeresztelte Kata lányunkat, aki már itt Gyálon született. Zsolt nyugodt, szeretetet árasztó személyisége, mély benyomást tett rám.

Tavaly szeptemberben, egy nagyon kedves kolléganőm hívott el a Keresztkérdések tanfolyamra, aminek az elvégzése egy hatalmas kaput nyitott meg a szívemen. El kezdett feltöltődni az az űr, amit az Istennel való kapcsolatom hiánya okozott. Istennek hála, a férjem is megtért és már közösen fejtegetjük Isten Igéjét a Bibliából. El kezdtünk olvasókörökre járni, és rendszeresen részt veszünk a gyülekezet alkalmain. Megtapasztaltuk, közösségben könnyebb hinni, könnyebb imádkozni, könnyebb örülni és könnyebb szenvedni. Olyan emberi kapcsolatokra, ismeretségekre, barátságokra tettünk szert, amelyekért nagyon hálásak vagyunk Istennek és mind növekedésünket, hitbeli megerősödésünket szolgálják.

Legutóbbi olvasókörünk a Céltudatos élet volt, mely az azonos című könyv közös olvasása és értelmezése volt egy nagyon nyitott, őszinte, vidám csoportban. A könyv minden szavát nagy élvezettel olvastam. Egy keresztény hívő számára olyan iránytűt ad, amely a mindennapokban nagy segítséget adhat. Nagyon sok megfogalmazott és meg nem fogalmazott kérdésünkre ad választ Istennel kapcsolatban. Úgymint:

  • Mit jelent, hogy Isten örömére teremtettünk?

  • Miért fontos a gyülekezet védelme?

  • Milyen a szenvedés átformáló ereje?

  • Hogyan is formál minket szolgálatra?

  • Mi a mi küldetésünk?

Vagy hogyan állhatunk ellen az Ördögnek?

Első lépésként elfogadni az üdvösséget Istentől, hiszen aki még nem mondott igent Krisztusnak, az nem lesz képes nemet mondani az Ördögnek. Krisztus nélkül védtelenek vagyunk. Ahogy Pál mondja: „Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” Isten igéjének megtanulása létfontosságú a kísértés felett aratott győzelem szempontjából. Aki még egyetlen bibliai verset sem tanult meg, annak nincs töltény a fegyverében.

Reménységem, hogy Isten egész földi életemet igénybe veszi, hogy felkészítsen az örökkévalóságban nekem szánt szerepre. Ahogy Pál levelében olvashatjuk, amit a Filippiekhez írt:” Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.”

Gyál, 2014.01.19.

Nyomtatás

Beszámoló az aliansz imahétről

Olvasóink értékelése:  / 0
    Gyorsan elmúlt a karácsony és már is beköszöntött az új esztendő. Túl vagyunk az aliansz imahéten is.
Minden elmúlik egyszer,de Isten dicsősége,szeretete és kegyelme,örökké megmarad. Immár évek óta,a mi gyülekezetünk is megrendezi az aliansz imahetet.
     Az imahét vasárnaptól/jan.5/ vasárnapig/jan.12/  tartott. Minden nap,más volt az igehírdető. Az imahét alapgondolata-vezér fonala- lélekkel és bátorsággal címet kapta.
A hét témái:
1 nap.Felvértezve.
         E világi életben,óriási nyomásnak vagyunk kitéve.A bűnök sokasága,a sátán csábítása erős falként áll előttünk.De aki Isten útját választotta,azt Isten felvértezi,a Szentlélek erejével és bátorságával.Ha Isten velünk,kicsoda ellenünk.
2 nap.Reménységet ébreszteni.

Bővebben: Beszámoló az aliansz imahétről

Nyomtatás

Egy bizonyos helyzetre vonatkozóan keresed Isten akaratát?

Olvasóink értékelése:  / 0

Ha igen, meg kell értened, hogy Ő a következő módokon szól hozzánk:

Először: hiteles vezetőkön keresztül. Figyeld csak: "Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak..." (Zsidók 13:17). Kinek van joga beleszólni az életedbe? Kinek vagy alárendelve? Amikor Isten vezetéséről van szó, én úgy hiszem, 5 százaléka jön közvetlen kijelentésből, 95 százalék a kapsolatainkon keresztül.

Másodszor: ajándékaink által. "Az ajándék tág teret nyit az ember előtt..." (Példabeszédek 18:16). Amikor Isten vezet, nem lesz szükséged arra,hogy berúgd, vagy betörd az ajtókat magad előtt. Ajándékod megoldást fog hozni, vagy betölt egy szükséget; ezért örömmel fognak fogadni, és értékelnek, amerre mégy.

Bővebben: Egy bizonyos helyzetre vonatkozóan keresed Isten akaratát?

Nyomtatás

Jézus fog várni

Olvasóink értékelése:  / 1
Dr Szűcs László: Jézus fog várni
 
Indulj az úton, előre nézz,
Nem tántoríthat ezernyi vész.
Életed útját végig kell járni, 
És az út végén Jézus fog várni.

Bővebben: Jézus fog várni

Nyomtatás

Túrmezei Erzsébet: Kegyelemkenyér

Olvasóink értékelése:  / 1
TÚRMEZEI ERZSÉBET: KEGYELEMKENYÉR
 
Ha kimondod: kegyelemkenyér,
nincstelenek ínségére gondolsz,
segítségül szeretet nélkül
odavetett ingyen falatra.
Íze keserű.
Elfogadni nehéz.

Bővebben: Túrmezei Erzsébet: Kegyelemkenyér

Nyomtatás

Szép korúak adventi szeretetvendégsége (2013)

Olvasóink értékelése:  / 0
Kedves Testvéreim!
 
Szeretnék pár sorban beszámolni a gyülekezetünkben dec.12.-én megtartott Szép korúak adventi szeretetvendégség alkalmáról. Aránylag szép számmal voltunk,pontosabban  28-an. Bevallom először  vettem részt a Szép korúak alkalmán,de örülök,hogy most részese voltam az alkalomnak. Az Úré a dicsőség,mert ide vezényelt engemet is. Nagyon szép dicsőítő énekeket énekeltünk, majd  elsőnek Fejszés Mónikától a BEZÖRGET MINDENÜTT c.verset halhattuk /Túrmezei Erzsébet ford./,majd Kántorné Magdikától az ADVENTBEN   / a szerz.ism./ c. nagyon szép verset. Finom sütiket ettünk,és  meleg teát is fogyasztottunk,szintén  nagyon finomat.Meghittségben,szeretetben töltöttük el együtt a délutánt. Természetesen Isten üzenetét a pásztorunktól  ez alkalomkor is hallhattuk!! Köszönjük ezt az alkalmat is ,és ÁLDOTT LÉGY URUNK MINDENÉRT !
Nyomtatás

Szeretetvendégség - interjú Gyimóthy Dórával

Olvasóink értékelése:  / 1
December 8-án, vasárnap 16 órától nők adventi szeretetvendégsége. Mit is jelent ez az alkalom? Mi is az a szeretetvendégség?
Gyimóthy Dóra válaszol...
 
A gyerekeim ezt a szót így értelmezik: ahol jót lehet enni. És bár ez erősen lecsupaszított jelentés,
mégsem tiltakozom ellene. A szeretetvendégség olyan hely, ahol készültek ránk, vártak minket, és
ahol  jól  szoktam  érezni  magam.  Vagy  éppen,  ahol  én  készülök  és  várok  másokat,  és  nagyon
szeretném, hogy ők jól érezzék magukat. Az adventi szeretetvendégség pedig az év legünnepibb,
legszebb ilyen vendégsége nekem.  
 
Mit jelent számodra? Miért fontos neked? Mit ad ez az alkalom?
 
Az  advent  időszaka  amúgy  is  varázslatos  a  mi  családunkban,  sok  kedves  szertartással  és
ajándékkal  van  tele,  amelyek  mind  a  mi  eljött  és  eljövendő  Istenünkről  szólnak.  Szeretem  őt
ünnepelni, évről évre jobban szeretem, nemcsak otthon, hanem itt a gyülekezetben is. Az adventi
szeretetvendégség gyertyafényes hangulata, ünnepi hangjai is  arról szólnak nekem, hogy milyen
gazdag, kedves és szép az Istenünk. 
Ugyanakkor  azt  is  tudom,  hogy  minden  ünnep  munkával  jár.  Az  advent  időszaka  a  legtöbb
asszonynak szolgálatok, teendők sora. Csupa­csupa másokra figyelés, csupa ajándékkitalálás. A mi
szeretetvendégségünknek  az  is  célja,  hogy  úgy  érkezhessenek  ide  az  asszonyok,  hogy  itt
megpihennek  és feltöltődnek. Ez most  nem  az  ő tennivalójuk,  ez  értük  van, itt  nekik  akar Isten
kedveskedni. Ezt jelképezi az apró ajándék is.
Hogyan készültök, készülsz erre?

Bővebben: Szeretetvendégség - interjú Gyimóthy Dórával

Nyomtatás

Hogyan vezet Isten?

Olvasóink értékelése:  / 2

Éppen fontos döntéseket próbálsz meghozni,amik nagy hatással lehetnek a jövődre? Ha igen, íme, néhány iránymutatás, ami segíthet.

1. Ne azt kérd,hogy Isten áldja meg a terveidet; kérd azt, hogy mutassa meg az Ő terveit - azok már áldottak.  És ha már itt tartunk,ne feledd, Isten sosem mond olyat, sosem kér tőled olyat,ami ne lenne összhangban azzal, amit már elmondott Igéjében. (ld. Ézsaiás 8:20)

2. Olyan célt tűzz ki, ami Istent dicsőíti! Ez nehéz feladat,mert a büszkeség legrosszabb formája színlelt alázat mögé rejtőzik. Az emberi test csodálatos - ha valakit vállon veregetnek,rögtön elkezd dagadni a keble. (ld. Jakab 4:6)

Bővebben: Hogyan vezet Isten?