Igehirdetés

Nyomtatás

Hol van a boldogságod?

Olvasóink értékelése:  / 1

Lekció: Jób 1:1-12
Alapige: Gal 4:15-17

Tegnap az ifjúsági órán Jézus megtérésre hívó szaváról is beszélgettünk és az egyik kérdésünk az volt, hogy volt-e már olyan az életükben, amikor eljutottak oda, hogy megtérésre hívjanak valakit.

Egy nagyon tipikus esetet mesélt el az egyikük. Egy ismerőse nagyon maga alatt volt, ez úgy látszott rajta; elkezdett vele beszélgetni és eljutottak oda, hogy elmondja neki, hogy megtérésre van szüksége – szinte azonnal ott termett valaki más, és elkezdte magyarázni ennek az embernek, hogy mennyire fontos, hogy bízzon magában, hogy megerősítse a saját belső értékeit, meg különböző new age-es filozófiákat. Meg is állapítottuk azt, hogy ez mennyire tipikus. Ahol Isten elkezd munkálkodni, az ördög azonnal odalép és folytatja a maga aknamunkáját. Ezzel kapcsolatban nagyon tanulságos olvasmány C. S. Lewis Csűrcsavar levelei c. munkája.

Ezt láttuk Jób esetében is. Jób istenfélő és áldott ember volt. Az ördög gyűlölettel nézi az istenfélő emberek boldogságát és áldását és mindent megtesz, hogy ezt elvegye. A mai üzenetünk egy kérdésből indul ki: hol van a boldogságod? Ezt a kérdést Pál apostol is nekiszegezi a galatáknak. Alapigénk a Gal 4:15-17

Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek? Nem jó szándékkal buzgólkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgólkodjatok.

A múlt héten az evangélium hiteles marketingje c. üzenet alapján azt láttuk, hogy hitelesen akkor tudjuk az evangéliumot továbbadni, ha van bátorságunk arra, hogy az üzenet továbbadását ne a külsőségekre építsük fel, hanem az igazságra és Krisztus megbocsátó szeretetére.

Pál visszaemlékezett arra, hogy a galaták milyen nagy örömmel és szeretettel fogadták őt, amiben Pálnak a közelebbről meg nem határozott testi erőtlensége sem akadályozta meg őket. Pál utalt arra, hogy olyan testi erőtlensége volt, ami miatt akár megvetéssel el is fordulhattak volna tőle, de a galaták nem ezt tették, sőt az evangélium hatására olyan szeretet támadt bennük Pál iránt, hogy még több éves, évtizedes távlatból is úgy emlékszik vissza erre, hogy

bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna.

De jelenleg nem ez a helyzet Pál és a gyülekezetek között. Két kérdésből is kiderül, hogy nagy a baj.

Hova lett a ti boldogságotok? … Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek?

1. A baj

De mi ez a nagy baj? A két kérdés egy irányba mutat. Ezt egyetlen mondatban így fogalmazhatjuk meg:

Ha valaki elfordul az evangéliumtól – Krisztustól – elveszti a boldogságát.

Fogalmazzuk meg a másik oldalról is ezt: az ember számára boldogságot csak Krisztus evangéliuma adhat. Tudom, hogy ez a mondat nagyon kizárólagos, sőt kifejezetten provokatív, de attól még olyan igazság, amire az életünket építjük.

A baj az, hogy a galaták már megismerték ezt az igazságot – és ez eltűnt az életükből. Ők már ismerték a boldogságot, amit Krisztus ad, és Pál azt látja, hogy ez sehol sincs. „Hol van hát a ti boldogságotok?kérdezi tőlük?

1.1. Mi ez a boldogság?

De mi is ez a boldogság, ami eltűnt? Lehet, hogy maguk a galaták is megdöbbentek azon, hogy Pál azt állítja róluk, hogy az ő boldogságuk eltűnt. Lehet, hogy ők nagyon is boldognak érezték magukat. És itt látjuk meg a boldogságnak az egyik különleges titkát – a boldogságunk nem attól függ, hogy boldognak érezzük-e magunkat, hanem attól, hogy Isten boldognak mond e bennünket. Lényegében boldogságunk forrása és centruma nem bennünk, hanem rajtunk kívül van. A nagy baj az, hogy ez nagyon is sérti a büszkeségünket.

Pál nem azt kérdezi a galatáktól, hogy miért érzik magukat boldogtalannak, holott boldogok is lehetnének, hanem azt, hogy hol van a boldogságuk, amivel korábban rendelkeztek?

Jézus prédikációjának éppen az az egyik hangsúlyos és központi eleme, hogy a boldogság az érzéseinktől független állapot. Sajnos az ember képes arra, hogy boldognak érezze magát – miközben nem boldog – Isten nem tudja boldognak nyilvánítani. Nézzük meg Jézus prédikációját és utána térjünk vissza erre a gondolatra.

3Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. 11Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

Jézus itt világosan beszél a boldogságról és minden olyan dolgot elmond, amit mi nem mondanánk annak. És ezzel egy nagyon fontos dologra mutat rá. Nem az a boldog ember, aki magát nyilvánítja boldognak, hanem az, akit Isten nyilvánít boldognak.

Ezért mondtam azt, hogy a galaták akár érezhették is magukat boldognak (de még ez sem biztos) – mert ők nem látták azt, amit Pál látott: nem azok. Ez persze hatalmas feszültséget kelt közte és a gyülekezetek között.

A baj tehát: a galaták nem boldogok. Vajon hogyan fogadják ennek az üzenetét? Ellenségesen. De miért? Mi a baj forrása?

2. A baj forrása

A baj forrása az álevangélium terjesztői, az álapostolok, akiknek hittek. Álevangélium sokféle lehet, de mindegyik megegyezik abban, hogy az ember saját erőből elérheti életének a megváltását. Galáciában és az első századi misszióban ez sokszor úgy jelentkezett: nem elég Krisztus, a zsidó vallás előírásait is be kell tartani.

És ahol elhangzott az evangélium, ahol az emberek megtértek, ahol Krisztusra bízták az életüket, azonnal megjelentek és elkezdték hirdetni a „más evangéliumot”, az álevangéliumot valakik. Itt most nem azokra az kell gondolni, akik az evangéliumot elutasították, akik felbujtották a misszionáriusok ellen a városi csőcselékeket, akik elüldözték, megverték és megkövezték a misszionáriusokat. Ilyenek is voltak, de Pál nem róluk ír itt. Azokról ír, akik báránybőrbe bújt farkasokként jöttek a gyülekezetekhez, hogy elmondják azt: mennyire fontos, hogy Krisztus meghalt a kereszten; mennyire fontos hinni Krisztusban – DE – önmagában a Krisztusban való hit nem elég, nem ad üdvösséget. Ahhoz még kell követni bizonyos vallásos szabályokat, meg kell felelni bizonyos vallásos kötelmeknek. Be kell tartani a külsőséges vallás törvényeit. Az üdvösség nagy része ugyan Krisztuson múlik, de egy kisebb részben másra is szükség van.

A kérdés: mi ebben a vonzó? Hát nem pont ezektől akarunk megszabadulni? Mégis miért tud olyan vonzó lenni ez az álevangélium? Miért tud annyira vonzó lenni, hogy Pál még azt is leírja nekik:

Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni?

De mégis mi teszi vonzóvá ezeket még azok után is, hogy az ember megismerte Krisztust? Néha azt gondolnánk, hogy az ilyesmi lehetetlen – hogy Krisztusból akkora áldás, akkora boldogság, olyan mélységes kegyelem árad, hogy lehetetlen, hogy az ember elkezdenek szolgálni az erőtlen elemeknek – és magára venné a vallási törvények igáját, állandóan azt figyelve, hogy mit szabad és mit nem, és ha valamit nem jól tesz, akkor helyre kell tenni valamiféle vezekléssel. Mi ebben a vonzó?

Ti értitek? … Pedig nem érthetetlen. Az a vonzó, hogy nekem is van szerepem és érdemem az üdvösségemben és a boldogságomban. Igen, elismerem, hogy az üdvösségemért és a boldogságomért Krisztus megtette a legnagyobb részt, nélküle nem lehetne üdvösségem és nem lehetnék boldog, de nekem magamnak is hozzá kell tennem a saját részemet: a vallási szabályokkal, a hittel, a jó cselekedetekkel. DE NEM.

Krisztus nem a legnagyobb részt tette meg az üdvösségedért és a boldogságodért: ő tett meg mindent az üdvösségedért és a boldogságodért. Krisztus váltsága kiegészíthetetlen.

A végeredmény az, hogy az álevangélium azt mondja, hogy az ember saját erejéből éri el üdvösségét és boldogságát. Más önmegváltó tanokkal ellentétben viszont nem állítja azt, hogy az ember teljesen a saját erejére van utalva, hanem azt mondja: a legnagyobbat Krisztus megtette, neked csak a magad kicsijét kell hozzátenned.

De a Krisztus evangéliuma nem ezt mondja: a Krisztus evangéliuma azt mondja: csak és kizárólag Krisztuson múlik minden – még csak a hitemen sem, mert még az is ajándék a Szentlélektől.

Értjük már, hogy miért olyan nagyszerű a kegyelemből való örök kiválasztás tana? Mert megmutatja, hogy kizárólag Krisztusra épül az üdvösségünk és Krisztusban van a boldogságunk. És értjük már, hogy miért olyan botrányos még sok keresztyén számára is? Azért, mert semmit nem enged ehhez hozzátenni a boldogsághoz és az üdvösséghez. Mert akkor már nem kizárólag Krisztuson múlna az üdvösségünk és a boldogságunk. De az ember mindenáron valahogy kiérdemelni akarja ezt – ha nem lehet cselekedetekkel, akkor legalább érdemeljük ki hittel. De ez az, amit nagyon jegyezzetek meg:

a hitben sincs érdemszerző erő.

Mivel a Biblia szerint a hit is ajándék, amit maga a Szentlélek ébreszt bennünk. És a boldogság elvesztésének – figyeljünk Pál nem az üdvösség elvesztéséről beszél, de erről majd máskor lesz szó –, tehát a boldogság elvesztésének ez a forrása. Nem csak és kizárólag Krisztusra akarom építeni az üdvösségemet és a boldogságomat, hanem bele akarok keverni valami saját érdemet is. Legyen az bármilyen kicsi, tűnjön bármilyen alázatosnak is – mégis saját érdem, aminek nincs helye abban a boldogságban, amikor Isten nyilvánít boldognak, és abban az üdvösségben, amelyben Krisztus üdvözít.

3. Pál az „ellenség”

És Pál – akinek valaha még a szemüket is kivájták volna – az ellenségük lett. Miért? Mert az igazságot mondja.

Az álapostolok sikerrel építettek az emberi büszkeségre. És valószínűleg ügyes hízelgéssel és buzgólkodással sikerült is elérni, hogy a galaták lemondjanak életük legnagyobb ajándékáról: az ajándékba kapott kegyelemről, hogy Krisztus mellett elkezdjenek építeni a saját érdemükre. De ez nem lehetséges. Vagy Krisztus, vagy saját érdem. És Pál ezt világosan megírja nekik – amiből sértődés, vádaskodás lett, Pálnak még az apostolságát is megkérdőjelezték. Ezért teszi fel Pál a kérdést:

Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek?

Az igazságtól való eltérés nagyon gyakran vonja maga után azt, hogy aki az igazságot mondja, ellenséggé válik.

Talán ti magatok is átéltetek hasonlót, amikor valakinek, aki eltért az igazság útjától – már persze, ha vettétek erre a bátorságot – megmondtátok, hogy eltértél az igazságtól, eltértél a Krisztus útjától. Nagyon ritka az olyan eset, amikor valaki ezt nem haraggal, vádaskodással és ellenségesen fogadja. És megvannak azok a közhelypanelek, amelyekkel azután el is utasítják a figyelmeztetést: „Ne szólj bele, az én életem!” „Ki vagy te, hogy ítélkezzél fölöttem!” „Te nem értheted, sose voltál ilyen helyzetben!” és bizonyára lehetne még mondani, de talán ezek a legtipikusabbak. És természetesen ezeket mindig kíséri a sértődés és a harag.

De jogos-e a harag? Ha megnézzük Pál kommunikációját, azt kell mondjam, hogy természetesen nem. Pál kommunikációja ugyanis mindig az igazságra és a szeretetre épül.

Pál látja, hogy a galaták boldogsága eltűnt. Az a boldogság, amikor Isten nyilvánítja őket boldognak. Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy más evangéliumhoz pártoltak, hanem abban is, hogy Pállal szemben ellenségessé váltak, amikor ő az igazságot mondta nekik.

Tanulságok

1. Az ember akkor boldog, amikor Isten boldognak nyilvánítja, és nem akkor amikor magát boldognak érzi, vagy annak nyilvánítja.

2. Ha Krisztus váltságát bármivel is ki akarjuk egészíteni, lemondunk a boldogságról.

3. Akinek eltűnt az evangéliumból fakadó boldogsága ellenségesen viszonyul az evangéliumhoz és az evangéliumot képviselőkhöz.

Egy kérdéssel szeretném most befejezni – az imádság csendjében szánj rá, hogy személyesen Isten elé viszed ezt:

Hol van a boldogságod? Krisztusban, vagy valami másban?

Nyomtatás

Az evangélium marketingje

Olvasóink értékelése:  / 0

Az evangélium marketingje

Lekció: Ézs 53
Alapige: Gal 4:12b-20

Talán néhányan még ismerik a szólást, hogy „a jó bornak nem kell cégér”. Azt hiszem, elmondható, hogy ma már nem olyan közismert ez a szólás, mert megtanultuk, hogy ma már a legjobb bort sem lehet eladni a megfelelő marketing nélkül. Igen, a jó bornak is kell cégér – vagy inkább ahogy manapság ezt mondjuk reklám – divatosabban marketing (ami meg még több is mint puszta reklám.)

Szeretnék néhány reklámfotót mutatni bevezetésnek – nem azért, hogy bármit is reklámozzak, nem fizet ezért nekem senki, más a cél.

A három hete szülői értekezleten voltam és az egyik premium autómárkának egy off-road új modelljét lehetett megtekinteni az egyik bevásárlóközpontban. Természetesen nem egy élettől meggyötört munkatárs állt a kocsi mellett, hanem egy ehhez hasonló látvány fogadta az arra járót. Az autómárka nem ugyanaz. Vajon miért így reklámozzák az autókat, mért nem a valós műszaki tartalommal vagy tudással? Talán azért, mert az autóhoz a nő is jár extra ajándékként? Nyilván nem, de azért mégis sugall valamit a tudatalattinak. Esetleg azt, hogy ha ilyen autód van, akkor ilyen nőd is lesz hozzá?

Vagy nézzünk egy másik terméket. Itt egy egész fogápolási kollekciót látunk Shakirával a híres kolumbiai énekesnővel. Miért? Ha valaki ezt a fogkrémet használja, akkor attól olyan szép lesz mint Shakira? Nem. De mégis könnyebb eladni egy fogkrémet így, mint pl. így.

És ez csak két kiragadott példa – mobiltelefonokat sikeres és mosolygós emberek használnak, a fehérneműket úgy reklámozzák az óriásplakáton, hogy éppen csak a fehérneműt nem látod, de nem is sorolom tovább, mert a végtelenségig lehet folytatni.

Miről szól ez a fajta marketing? Ez a marketing bizony rólunk szól. Mi mindig azt nézzük, ami a szemünk előtt van, és ha még erre rá is erősítenek talmi csillogással, már nem is érdekel, hogy mi van a szemnek láthatatlan világban. És a fiatalabb nemzedékek egyre kiszolgáltatottabbak – mert az én generációm még olyan reklámokon nőtt fel, hogy „Cascot akarok kötni, Cascot akarok kötni” és hasonlók, ami után nem rohantunk megkötni a legmenőbb Cascot. Ezért fontos megtanítani akár a gyermekeinknek, akár másoknak egy olyan szemléletet, ami nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami a szívben, a láthatatlan világban. Mert ott lehet látni az igazit.

Ma egy nagyon érdekes dolgot fogunk látni – az evangélium marketingjét. Milyen az evangélium marketingje? Nem egyszer a keresztyének is eltévesztik a házszámot. Hallgassuk meg mit tanít erről nekünk Pál a galatákhoz írt levelében. Gal 2:12b-15

12Semmivel sem bántottatok meg. 13Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, 14és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. 15Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna.

Ahogy az előbb említettem, nem egyszer a keresztyének is eltévesztik az evangélium marketingjében a házszámot – vagyis az üzenet lényegét. Ezért először is igénk alapján szeretném megfogalmazni a mai legfontosabb üzenetünket:

Az evangélium marketingje nem a külsőségekre épít, hanem az az evangélium igazságára és Krisztus megbocsátó szeretetére.

1. A külsőségekre építés hiábavalósága

Nagyon sokszor a keresztyének ott tévesztik el a házszámot, hogy az evangélium marketingjében a hangsúly átkerül a külsőségekre. És ebben mind az ultrakonzervatív irány, mind az ultramodern irány vétkes.

Mit értek ultrakonzervatív irányon? Azt, amikor annyira mereven ragaszkodnak évszázadosnak vélt hagyományos formákhoz – liturgiához, szóhasználathoz, mozdulatokhoz, énekekhez és énekstílusokhoz, öltözékhez, épületekhez, ülésrendhez mintha az hordozná a keresztyénség lényegét és maga a hagyomány lenne az igazság hordozója, mintha pusztán attól, hogy valami régi, már automatikusan meg is szentelődött. Bár ezen az úton egyre kevesebb embert lehet elérni, de ez a nézőpont makacsul kitart.

Ezzel szemben áll, amit jobb híján ultramodern iránynak nevezek. Azért nevezem így, mert sokan ezt liberálisnak neveznék, de az ultramodern irány és a keresztyén liberális irány egészen más. Az ultramodern azt mondja: minden olyan dolgot, jelképet, szokást, hagyományt mellőzni kell az egyházi gyakorlatból, ami bármilyen módon is emlékeztet a hagyományos formákra, hogy ne idegenítsük el az embereket Krisztustól és az egyháztól. És nyilván az a szándék nyilvánul meg ebben, hogy ha lehet, könnyítsük meg az evangélium útját az emberi szívekhez, de szintén eltolódik a hangsúly abba az irányba, hogy a külsőségeken kell változtatni ahhoz, hogy az emberek Krisztushoz térjenek.

Nos ezeknek a nézőpontoknak mond gyökeresen ellen Pál apostol, és mutatja be a galatákhoz írt levélen az evangélium igazi marketingjét.

Félreértés ne essék: nincs szellemi valóság külsőség nélkül. Minden lelki és szellemi dolog valamilyen alakot ölt ebben a világban. Még az az Isten is, akiről Jézus azt mondja, hogy Lélek1, úgy jön el hozzánk, úgy jön közénk, úgy teszi elérhetővé számunkra önmagát és szeretetét, hogy testet ölt, magára veszi a bűneinket és meghal értünk a létező legtestibb értelemben.

És Jézus ma is alakot és testet ölt egyházában, Jézus ma is látható módon jelen van a világban és ez feltételezi, hogy igen, az evangélium, az evangéliumi hit is testet ölt az egyházban, testet ölt a gyakorlataiban, az énekeiben, az istentiszteletében és a hagyományaiban is. De az evangélium marketingje nem ezekre a külsőségekre épül.

Pontosan ezt látjuk meg abban, ahogy Pál képviselte az evangéliumot. Ha megnézzük mit írt le Pál saját magáról, akkor azt gondolom egyetérthetünk abban, hogy Pált eltanácsolnák a mai marketingesek attól, hogy ő hirdesse az evangéliumot. Valószínűleg azt mondanák neki, hogy ő inkább csak húzódjon meg a háttérben és a nyilvános hirdetést bízza jó kiállású fiatal férfiakra, akik meggyőzőbben tudják marketingelni az üzenetet.

Ezzel szemben mit csinál Pál – úgy ahogy van, megy és hirdeti az evangéliumot. De mit jelent az, hogy úgy ahogy van.

1.1. Pál külseje

Azt látjuk, hogy Pál külseje nem valami vonzó. Azt írja a galatákkal való első találkozásról:

és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.

Pál valamilyen testi erőtlenségről beszél. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi ez a testi erőtlenség, csak közvetett utalásokkal vagy bizonyítékokkal rendelkezünk erre nézve. Több lehetséges megközelítés van erre nézve.

1.1.1. Megkövezés nyomai?

Azt bizonyosan tudjuk, hogy amikor Pál és Barnabás a galáciai missziót végezték, egy Lisztra nevű városban Pált megkövezték. Túlélte ugyan és a szöveg nagyon szűkszavúan fogalmaz ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja:

megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. 20De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe.2

Ha felületesen olvassuk, azt gondolhatjuk, hogy kutya baja történt – de ha belegondolunk abba, hogy mit jelent egy ilyen megkövezés, akkor elképzelhetjük, hogy milyen súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azok mennyire eltorzították a külsejét, mennyire legyengítették az erejét és esetleg milyen maradandó károsodásokat szenvedett, amelyek azután visszatérő gyengeségeket, fájdalmakat és gyötrelmeket okozott.

1.1.2. Szembetegség?

Vannak kutatók, akik a bejárt missziói útvonalból kiindulva arra gondolnak, hogy Pamfília tengerparti vidéke, ahol Pál galáciai misszióját kezdte, egy mocsaras, maláriával súlyosan fertőzött terület volt, amit Pál el is kapott, ami olyan lázzal és gyengeséggel járt együtt, aminek a tünetei a testi állapotát is visszataszítóvá tette – hogy pontosan hogyan nem tudjuk.

Emellett további közvetett bibliai utalások vannak arra, hogy Pálnak valamilyen komoly szembetegsége lehetett, talán éppen ez van a hátterében annak, ahogy a galatáknak azt mondja:

… ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok, és nekem adtátok volna.

És ugyancsak egy ilyen szembetegségre utal az, hogy Pál általában diktálta a leveleit, és a Galata levél végén van egy ilyen megjegyzése:

Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel!3

És ha valóban egy ilyen betegséggel küzdött, akkor ez lehet az a bizonyos „tövis”, ami a testébe adatott, a sátán angyalaként, hogy gyötörje és amiből az Úr nem gyógyította ki őt.4 Hogy azután ezt a szembetegséget sérülésből, fertőzésből vagy más körülmény miatt szerezte, azt nem tudjuk – mindenesetre ez egy olyan testi gyengeség, ami valószínűleg egy marketinges szerint Pált alkalmatlanná teszi arra, hogy emberek elé kiállva az evangéliumot hatékonyan célba juttassa az emberek számára.

1.2. Pál fogadtatása a galaták között

De miért is probléma ez? Erre ad választ, ahogy Pál beszél arról, hogy ennek ellenére a galaták mégis elfogadták őt és pozitívan fogadták az üzenetét.

Pál is tisztában volt azzal, hogy egy csomó embernél igenis hátráltathatja az evangélium elfogadását a testi gyengesége – mégsem törődött vele, ő ment rendületlenül és hirdette Jézus Krisztus evangéliumát. De miért nem törődik vele? Őt nem érdekli, hogy hatékonyan adják tovább az evangéliumot? Nem lenne jobb, ha Pál hátrébb állna és olyan emberek állnának ki, akik a külsejükkel is vonzóbban tudnák képviselni Krisztust?

Nos Pálnak több oka is volt arra, hogy ne törődjön ezzel. Az egyik ilyen ok az, hogy bár tudja, hogy milyen az ember; tudja, hogy a külsőségeket nézi és az alapján hozza meg az értékítéletét; de Pál azt is tudja, hogy az evangélium mire képes. Az evangélium hatalmáról így tesz bizonyságot:

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”5

Vagyis Isten még a testi erőtlenségünket is képes felhasználni arra, és fel is használja arra, hogy Szentlelkével áttörjön kemény szívpáncélokat és kegyelemre vezessen embereket.

Szeretnék most veletek megosztani egy idézetet – és ha van valakinek kedve tippelhet, hogy ki mondta:

Az életemet a hitemre és a Szentírás tanításaira építettem fel. Ezek magabiztosságom, határozottságom és kitartásom forrásai. A hitem irányítja a tetteimet, egyensúlyt találok az elmémben, a testemben, a szívemben és a lelkemben. … Istent ismerni, Istenben hinni: ez a lehető legjobb dolog, ami történhet az életedben, mert Ő képes arra, hogy még azt is jóra fordítsa, ami első pillantásra a legrosszabbnak tűnik. Így válhat a kínlódás értékes leckévé, a szenvedés erővé, a hibák sorozata sikerré.

Ezt Nick Vujicic evangélista mondta, akinek nincs se karja, se lába. Hát ha valakinek vannak testi hiányosságai, neki vannak. És szereti az Urat, ugyanakkor nem nőtt ki sem a keze, sem a lába. És hirdeti az evangéliumot.

Szóval a galaták elkerülték annak a kísértését, hogy Pált a külseje és gyengesége miatt „megvetéssel és utálattal” fogadják. Két nagyon fontos utalást tesz ezzel a két kifejezéssel.

1.2.1. Megvet = lenéz, semmibe vesz, levegőnek néz

Pál azt emeli ki a galatákkal kapcsolatban, hogy nem nézték le és nem tekintették levegőnek, amikor közéjük jött az evangéliumot hirdetni. Gondoljunk bele. Van egy ember, akit testi gyengeségek gyötörnek és arról a hatalmas Istenről szól, aki teremtette a világot, akié minden hatalom a mennyen és a földön, aki emberré lett fiában Krisztusban, és aki betegeket gyógyított, vakoknak látást adott, leprásokat megtisztított – akkor hogyan lehetséges az, hogy téged nem gyógyít meg? Egy ilyen Istent miért egy ilyen szánalmas figura képvisel. Ezt nem lehet komolyan venni. Egy ilyen szánalmas embernek az életében nem lehet jelen Istent, hiszen Isten erőssé és sikeressé tesz vagy tenne. Ennek pedig semmi nyomát nem látni Pálon. Ezt az üzenetet Krisztusról nem lehet komolyan venni. Ez volt az egyik kísértés, amit elkerültek.

1.2.2. Megutál = kiköp

Még érdekesebb a másik kifejezés, amit úgy fordítanak, hogy „megutáljatok”. Egyetlen egyszer szerepel ez az Újszövetségben: a jelentése kiköp. De mire utalhat ez? Az ókori ember – különösen a pogányok – minden betegséget úgy tekintettek, mint aki démoni befolyás alá került. Ez kifejezetten pogány babonás megközelítés. A zsidók inkább Isten átkának tekintették a betegséget. A pogányok gondoltak minden betegség mögé démonokat. A démonok ellen pedig úgy védekeztek, hogy kiköptek annak az embernek az irányába, akiről azt gondolták, hogy démoni befolyás alá került. És Pál itt azt hangsúlyozza, hogy elkerülték azt a kísértést is, hogy testi gyengesége miatt őt úgy tekintsék mint aki démoni befolyás alá került.

Óriási dolog. Hiszen az akkor kor gondolkodása szerint – és sajnos ma is vannak így gondolkozó emberek – ha valaki olyan testi gyengeséggel – betegséggel küszködött mint Pál, az nem lehetett Isten követe, sőt sokkal inkább démonoktól gyötört, valamilyen rossz szellem befolyása alá került ember. A Szentlélek azonban áttört a külsőségeken és foglyul ejtve ezeket a hamis gondolatokat, megtérésre vezette a galáciabeli keresztyéneket, ezt írja róluk Lukács:

Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.6

Ezért hiábavaló az evangéliumot a külsőségekre építve marketingelni. Felületes módon, felületes embereknél átmeneti sikereket el lehet érni, felületes megtéréseket, felületes hitet, felületes vallásosságot igen.

2. Az evangélium hiteles marketingje

Ezért nézzük meg az evangélium hiteles marketingjét. Hiszen Pál ezt képviselte és ennek következtében egy különleges dolgot ír le a galáciabeli hívőkről:

úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.

A galaták tehát meglátták Pálnak Isten követét és meghallották üzenetében magát Jézus Krisztust. Hogyan volt ez lehetséges? A Szentlélek milyen utat használt, hogy meggyőzze a galatákat Pál által Krisztus evangéliuma felől.

Két dologra épül fel mindig az evangélium hiteles marketingje:

1. az evangélium igazságára

2. Krisztus megbocsátó szeretetére

Bár kettőt mondok, ez a kettő mégis egy. De röviden mégis nézzük akkor először az egyik oldalt, azután a másik oldalt.

2.1. Az evangélium igazsága

Az evangélium igazsága, amit a galaták elfogadtak az, hogy Isten az egyetlen hatalmas és teremtő Isten. Ez az Isten szent Isten, aki gyűlöli a bűnt és haragszik a bűn miatt. Istennel szemben az ember eredendően nem szent és nem jó. Isten nélkül az ember bűnös és elveszett, így a bűne miatt az utolsó ítéletkor csak Isten haragjával szembesülhet. Isten nem nézi el a bűnt, annak mindenképpen büntetés a következménye – ha tetszik, ha nem. Ha elismerjük, ha nem. ha elfogadjuk, ha nem. Egyszerűen nem vagyunk olyan helyzetben Istennel szemben, hogy őt bírálhatnánk, vagy felülbírálhatnánk.

2.2. Krisztus megbocsátó szeretete

De az igazság mellett, az igazság részeként megtapasztaljuk Isten megbocsátó szeretetét, ahogy az megtestesült Krisztusban. Mert Isten már az Ószövetségben is többször elmondja, hogy neki nem az szerez örömöt, ha valakit ítélnie kell, hanem az, ha kegyelmezhet. Ezékiel próféta például azt mondja:

Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról!7

Ézsaiás ezt erősíti meg, amikor ezt mondja:

Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.8

Pontosan ez a szándék végezte el az Atya szívében, hogy Fiában testet öltsön, emberré legyen, hogy saját testének feláldozásával váltson meg minket és az örök életbe vezessen a megtérés által.

Ez volt Pál apostol evangéliumi marketingje, ami kedvessé tudta tenni őt és Krisztus evangéliumát a galaták előtt visszataszító testi gyengesége ellenére is.

Ez az evangélium marketingje, ami nem a külsőségekre épít, hanem az evangélium igazságára és Krisztus megbocsátó szeretetére. És ha arra gondolunk, hogy pontosan ez Isten marketingje is, ahogy Fia megjelent a világban. Egyszerű hétköznapi emberként, semmilyen különleges szépséggel nem bírt, ahogy Ézsaiás mondja:

Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.9

Ez arra utal, hogy nem olyan volt mint egy férfimodell, ahogy néha szeretik ábrázolni Jézust. És ahogy a mi fájdalmainkat hordozta és ahogy a mi betegségeinket viselte a kereszten, annyira eltorzították őt, hogy sokak szemében visszataszítóvá vált.

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.10

Amikor a próféta szaván keresztül megértjük az egész jelentőségét, minden más megvilágításba kerül és minden megváltozik:

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.11

Ez tehát az evangélium marketingje – ami nem a külsőségekre épít, hanem az evangélium igazságára és krisztus megbocsátó szeretetére.

3. Tanulságok

Foglaljuk össze akkor mindennek az üzenetét néhány alapelvben vagy tanulságban.

1. Aki az evangélium hallgatójaként képes és hajlandó túllátni az ige szolgáinak testi gyengeségein (ez nem keverendő össze az erkölcsi gyengeséggel!), az meg fogja hallani Krisztus szavát és meglátja magát Krisztust is az evangélium szolgájában.

2. Aki az evangélium szolgáit megveti vagy elutasítja, az magát Jézust utasítja el. Erről Jézus elég világosan beszélt, amikor azt mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.”12

3. Aki az evangélium hatására befogadja és megszereti Krisztust ugyanezzel a befogadással és szeretettel fordult az evangélium szolgái felé.

4. Testi gyengeség, betegség, erőtlenség senkit sem tesz alkalmatlanná arra, hogy az evangélium bizonyságtevője legyen. Ezért senkinek sem kell félnie attól, hogy ő ne oszthatná meg az örömhírt, mert beteg, mert nem tud olyan evilági sikerekkel dicsekedni mint mások. Az evangélium hitelessége ugyanis nem ezeken a külsőségeken áll vagy bukik, hanem az evangélium igazságán és Krisztus megbocsátó szeretetén. Ezt pedig meghirdetni és megláttatni hit és engedelmesség kérdése. Ámen.

1vö. Jn 4:24 „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."

2ApCsel 14:19-20

3Gal 6:11

4vö. 2Kor 12:7-9

52Kor 12:9

6ApCsel 13:48

7Ez 33:11

8Ézs 55:7

9Ézs 53:2

10Ézs 53:3

11Ézs 54:4-6

12Lk 10:16

Nyomtatás

Van-e bátorságod példává lenni?

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 10:16-28

Alapige: Gal 4:11-12

Vajon miért olyan nehéz sokszor bizonyságot tenni? Nem arra gondolok, hogy könnyen el tudunk-e beszélgetni Istenről, vagy a vallás, a keresztyénség dolgairól? Hanem úgy beszélni Krisztusról, aki nekünk személyes Megváltónk és Urunk. Miért tapasztalja azt a legtöbb keresztyén, hogy ha Jézus Krisztusról, az bűnből megmentő váltáságáról kellene beszélnie, és hogy ehhez neki mi köze, szinte lefagy. Miért veszítik el sokan a bátorságukat akkor, amikor ez szóba kerül? Hova lesz a máskor oly nagy bátorságuk?

Jézus maga is beszélt arról, hogy a róla szóló bizonyságtételhez bátorság kell. Csak egyet hadd emeljek ki Jézus erről szóló tanításai közül

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.1

És bár Jézus nem teszi mindehhez hozzá, hogy legyetek bátrak mint az oroszlánok, azért a folytatásban olyan képet fest, hogy látjuk, hogy az okosság és a szelídség mellé bizony oroszlánbátorságra is szükség van, hiszen azt is mondja:

mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.2

A Jelenések könyvében pedig megerősíti:

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.3

Vajon itt kikre gondol a gyávák alatt – vajon nem azokat-e, akik nem mertek bizonyságot tenni Jézus Krisztusról?

Bátorságot a bizonyságtételre két dolog adhat nekünk. Egyrészt a Szentlélek jelenléte tesz minket bátorrá. Másrészt a bátorság példái. A Galata levélből ma csak egyetlen gondolatot szeretnék kifejteni a 4:12 alapján: Van-e bátorságod példának lenni? Gal 4:12

Testvéreim, kérlek titeket: legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti.

1. Az üzenet és a galaták

Ahogy eddig olvastuk a Galata levelet, azt tapasztaltuk, hogy egy erős, személyes felütéssel kezdett Pál:

Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok;4

Ezt követően azzal a személyes bizonyságtétellel folytatja a levelet, hogy ő Krisztus által elhívott és a többi apostol által is elismert apostol. Majd miután mindezt kifejtette nekiállt tanítani a gyülekezetet annak a titkára, hogy a törvény által nem lehet az ember igaz Isten szemében, csak és kizárólag a Krisztusban való hit által. A Szentlelket sem a törvény cselekvésének az útján kapják, hanem a hit igéjének hallása alapján, és Isten gyermekeivé sem a törvény, hanem a Lélek által válunk. Erre pedig a legelső példa, minden hívők pátriárkája Ábrahám, akiben adja Isten az áldását mindenkinek, aki Ábrahám utódjának Krisztusban hisz. Ezáltal válunk Isten örököseivé.

Eredetileg tulajdonképpen ezt fogadták el a galaták, és ettől az eredeti iránytól térnek el egyre jobban. és ahogy Pál kifejti a kegyelem általi megigazulás titkát, Pállal mint nagyszerű tanítóval találkozunk, aki tömör világossággal beszél az üdvösség útjáról úgy, ahogy éppen a galatáknak arra szüksége van eltévelyedésükben.

De vajon eljut-e hozzájuk az üzenet? Vajon megértik-e? Nem lesz-e mindez túl elméleti, túl akadémikus a számukra, emiatt nem lesz-e pusztába kiáltott szó, hiába igaz, hiába fontos igazság, amit Pál leír, nem kapcsol-e ki a figyelmük ezeket a gondolatokat hallva, amikor felolvassák nekik? És akkor hirtelen megmutatkozik Pál, aki nemcsak bölcs tanító, hanem a gyülekezetet szerető, sőt a gyülekezetért aggódó pásztor:

Féltelek titeket, nehogy értetek való fáradozásom felesleges legyen.5

Pál félti a gyülekezetet; attól félti őket, hogy az a sok munka, amit beléjük fektetett egyszerűen semmivé válik, mert jöttek a tévtanítók és elferdítve és kicsavarva a Krisztus evangéliumát megzavarták őket.

Senki sem szeret fölöslegesen dolgozni. Senki sem szereti, ha az, ami be időt és energiát fektetett végül nem hoz eredményt. Nagyon lélekromboló úgy dolgozni, hogy az ember munkájának semmi eredménye. De ebben az esetben még többről van szó, hiszen itt nem pusztán munkadarabokról van szó, hanem emberi életekről és emberi sorsokról, aminek külön súlyt ad még az, hogy itt ezeknek az embereknek az egész örökkévaló sorsa a tét. Pál az örökkévaló sorsukat félti, hogy egy elferdített evangélium mentén végül az örökéletüket vesztik el. Később is utal erre, amikor azt mondja:

Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek.6

Ha van emberi sorstragédia az az, amikor valaki a Krisztusban megtapasztalt kegyelem királyi öltözetét visszacseréli az emberi cselekedetek koldusgúnyájára.

És ezért Pál húz egy merészet és azt mondja:

Testvéreim, kérlek titeket: legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti.

És ebben a rövid, személyes felszólításban összesűrűsödik mindaz, amit eddig tanított, és amit át akar adni. Ebben az egy rövid felszólításban kilép a tanítás keretei közül, túllép a személyes bizonyságtétel határain, odalép a galaták mellé és azt mondja nekik:

Legyetek olyanok mint én, ahogy én is olyan vagyok mint ti, testvéreim. Erre kérlek titeket.

Pál már tett személyes bizonyságot, nagyon komolyat, amikor azt mondja:

Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.7

De most már azt mondja: szeretném, ha ti is ilyenek lennétek.

Nézzük most meg bővebben ennek a mondatnak a két elemét és tanuljuk meg ebből nemcsak a bizonyságtétel szükségét, hanem a bizonyságtétel lelkületét és célját.

2. A bizonyságtétel lelkülete

Kiderül ebből, hogy a bizonyságtételhez nagy bátorság kell. És most nem arról beszélek, hogy a keresztyén bizonyságtételért üldözik a keresztyéneket. Van sok olyan hely a világon, ahol tényleg üldöztetést kell szenvedni a Krisztus nevéért. Magyarország ma nem ilyen hely. Persze szóbeli gyalázást kap a keresztyénség – így általában a keresztyénség –, esetleg lenéznek valakit ha éppen keresztyénnek vallja magát, egy társaságban nem feltétlenül lesz népszerű, de igazi, valós üldözéssel nem kell szembenézni. És mégis kell bátorság a bizonyságtételhez.

Miért? Az egyik ilyen ok, hogy nem lehet bizonyságot tenni anélkül, hogy ne engednél belátást az életedbe. Emlékszem, amikor Csépe Andrea mesélte, hogy abban az országban és kultúrában, ahol ő szolgál misszionáriusként rendkívül fura volt megszoknia, hogy az emberek egyszerűen odaálltak a lakásának az ablakához és bámultak befelé, hogy ő mit csinál. Egyszerűen odaálltak és nézték. Beleláttak az életébe – és erre újdonsült misszionáriusként nem volt felkészülve.

Amikor Pál apostol azt mondja, hogy „Testvéreim, legyetek olyanok mint én, ahogy én is olyan vagyok mint ti”, ezt nem teheti anélkül, hogy ne engedne belátást az életébe. Ő nem lehet olyan tanító, aki miután lejött a katedráról, hazamegy és magára zárja az ajtót. Minden keresztyén, akinek szívében ott van Krisztus és az ő küldetése a tanúságtételre, pontosan ezt vállalja – és ehhez is kell bátorság. Nézzük meg, hogy miért is.

3. „Én is olyan vagyok, mint ti”

mert én is olyan vagyok, mint ti.

mondja Pál, és ezzel a lendülettel testvéreinek is nevezi őket. Nézzük, hogy mi bomlik ki nekünk Pál életéből a számunkra.

3.1. Pál alázata

Kitetszik ebből Pál egészséges alázata, amellyel nem tekinti magát különbnek a galatáknál. Minden ember hajlamos olyan helyzetbe pozicionálni magát, ahonnan lenézheti a másikat.

A gazdag lenézi a szegényt, mert csak annyit ér, amije van.

A műveltebb lenézi a kevésbé képzettet.

Az idős lenézi a fiatalt, mert nincs élettapasztalata – vagy éppen ellenkezőleg, a fiatal lenézi az időst, mert nem érti felgyorsult világunk vívmányait.

A keresztyén lenézi a zsidót és a muszlimot. A muszlim lenézi a keresztyént és a zsidót, a zsidó lenézi az összes pogányt.

Itt ez utóbbi nem történik meg Pál és a galaták viszonyában. Ő nem úgy érkezett hozzájuk, mint zsidó, aki lenézi őket pogányságuk miatt (ahogy úgy tűnik később tévtanítók tették), hanem úgy jött hozzájuk, mint aki egy közülük. Lelki módszeréről és látásáról így vall az apostol:

Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt –, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem – pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.8

Pál apostolnak meg kellett tanulnia azt, hogy mindenkivel szemben, feladja felsőbbrendűségi érzését. Ez nagy lecke volt neki, aki szinte mindenben a kiváltságosok közé tartozott. Római polgárként eleve előkelőnek és kivételezettnek számított a birodalomban. Zsidóként eleve kiváltságosnak gondolhatta magát Istennel való kapcsolatában. Ráadásul a legjobb iskolákat végezte, művelt volt nemcsak a Tórában, hanem a klasszikus műveltségben is. Ilyen háttérrel gyanítom, hogy családja révén eredetileg nem is lehetett szegény. És ő nem úgy közelített az emberekhez, mint felsőbbrendű római polgár, mint felsőbbrendű zsidó, mint felsőbbrendű értelmiségi vagy felsőbbrendű gazdag. És később sem úgy, mint aki saját cselekedetei alapján, a törvényhez való viszonya alapján lenne kedves Isten előtt. Olyan vagyok mint ti testvéreim. Ez másnál lehet, hogy szónoki fordulat lenne – Pálnál nem az; a keresztyén bizonyságtétel csak így adható tovább. Igen, nagy bátorság kell felismerni, hogy senkivel szemben sem vagyunk felsőbbrendűek és erről a hamis trónról le kell szállni.

3.2. Pál bűnössége

Éppen ezért Pál be meri vallani Isten előtti esendő és bűnös állapotát. Zsidó létére így fogalmaz:

Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk,9

Mi ennek a jelentősége? Az, hogy a vallásos zsidók világképe rendkívül egyszerű volt. A zsidók nem bűnösök, a pogányok bűnösök.

Általában nagyon is hajlunk az ilyen teljesen leegyszerűsített világképre: fehérek és feketék; őslakosok és migránsok.

Pál nagy felismerése a megtérésekor: ő is bűnös. Zsidók közül való bűnös – és eredeti természete, valamint a galaták eredeti természete között semmiféle különbség nincs. Miközben rajongott a Törvényért, és szolgált a Törvénynek semmilyen valódi kapcsolata nem volt Istennel. A galaták bálványisteneket szolgáltak, és nekik is semmilyen kapcsolatuk nem volt Istennel. Akármennyire is különbözőek voltak a származásukat és a kultúrájukat illetően, egyvalamiben tökéletesen egyformák voltak: semmilyen kapcsolatuk nem volt Istennel.

3.3. Pál kegyelemre utaltsága

És éppen ezért Pál abban is olyan, mint a galaták, hogy teljes mértékben rá van utalva Krisztusra abban, hogy Isten őt elfogadja gyermekének. Semmi olyan nincs benne, amiért őt Istennek különlegesebben kellene kezelnie, mint a galatákat. Amije van, azt mindent Krisztusnak köszönhet és semmit sem köszönhet önmagának. A bűnei bocsánatát, az örök élete és az, hogy Isten gyermeke lehet, ezt mind-mind egyedül és kizárólag Jézus Krisztusnak köszönheti, aki annyira szerette őt is és a galatákat is, hogy önmagát adta értük a kereszten.

A bizonyságtételhez egyrészt nagy bátorságra van szükség, hogy elmondhassuk: nem vagyunk különbek azoknál, akiknek bizonyságot teszünk, akiknek a bizonyságtételünkkel szolgálunk.

4. „Legyetek olyanok mint én”

Ezzel együtt Pál ki mer mondani egy mondatot, át tud adni egy felszólítást, amihez szintén nagy bátorság kell:

legyetek olyanok, mint én,

Ebben utal arra a nagy változásra, ami végbement benne a kegyelem hatására. Minden bizonyságtétel ebben a felszólításban nyer értelmet: „legyél te is olyan, mint én”. Ezt nagyon szeretjük elszemérmeskedni. Azt mondjuk: „Nem én vagyok a fontos.” És amennyire igaz ez a mondás, lehet annyira álszent is. Félünk attól, hogy életpéldánk is bizonyságot tegyen a kegyelemről. Félünk azért, mert tudjuk azt, hogy vannak gyengeségeink. Lehetnek erkölcsi gyengeségeink, vagy egyéb gyengeségeink is, amelyek miatt úgy érezzük, nem lehetünk hiteles bizonyságtevők és példák. De tényleg így van-e? Nézzük meg, hogy Pál miben szólítja fel a galatákat, hogy legyenek olyanok mint ő. Pál önmagával kapcsolatos bizonyságtételeiből a következő kép tárul elénk:

1. Amikor Pál megtért, elhagyta a zsidó törvénynek való szolgálatát, amely teherként nehezedett rá az Isten előtti megigazulás tekintetében. Pál ezt azért tartotta fontosnak kiemelni, mert a galaták miután Krisztus kegyelmét elnyerték olyan vallási igát akartak magukra venni, amitől Pál szabad lett. Pál tudja, hogy miről beszélt. Óvja őket attól, hogy a cselekedeteik alapján akarjanak Isten előtt igazak lenni.

2. Amikor megtért Krisztus szolgája lett és onnantól kezdve nem emberek tetszését kereste, hanem Istenét. Szolgálatában és bizonyságtételében mindig Isten akarata és Krisztus kegyelmének üzenete adott eligazítást és útmutatást, nem az emberek elvárásai. Most úgy tűnik, hogy a galaták új tanítóik (és egymás) tetszését kezdték el keresni, ezért akarnak egy olyan vallási rendszert magukra venni, ami nem tud rajtuk segíteni. Még mindig elég lenne a számukra, hogy Krisztusban higgyenek – Pál azt mondja: ebben legyenek olyanok, mint ő.

3. Amikor megtért, megkapta a Szentlelket és a Törvény fiából Isten gyermekévé lett. A galaták is ugyanazt a Lelket kapták, és ugyanabban az örökségben részesültek hit által, ne térjenek el ettől.

De mi az, amit a bizonyságtételünkre nézve ebből megérthetünk. Egyszerűen nem mondhatjuk el úgy a bizonyságtételünket, hogy nem akarjuk azt, hogy az emberek életébe az változást hozzon. Nemcsak az evangéliumunknak, hanem az életünknek is olyannak kell lennie, hogy az Isten utáni vágyakozást váltson ki az emberekből. Pál vágya ez volt és az élete is ilyen volt.

Pálnak erről a vágyáról szépen beszél egy példa. Fogolyként áll Agrippa király előtt és úgy tesz bizonyságot előtte az evangéliumról, hogy a király végül azt mondja:

Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénnyé legyek!”

Mit felel erre Pál?

„Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül.”10

Akik hallgatnak engem, előbb vagy utóbb olyanná legyenek amilyen én is vagyok.

Pontosan ezt tanulhatjuk meg Páltól – tanítson titeket az Ige erre is – hogy így tudjunk érezni a nem hívők iránt. Amikor az az Ige szól hozzánk:

az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Akkor az megmutatja, hogy még szentségünk sem értünk való cél, hanem olyan bizonyság, amellyel Isten hívja azokat, akik még nem adták az életüket neki. Hogy ebben a szentségben olyan mélyen meg vagyunk elégedve Krisztussal, a benne nyert szabadsággal, örömmel és megváltással, hogy egyszerűen nem félünk azt megosztani másokkal. Nincs nagyobb kontraszt, mint a keserű, örömtelen, ítélkező keresztyén, akinek a közeléből menekül, aki csak bír.

Nem tudom, hogy volt-e már olyan élményetek, amikor valaki azt mondta nektek: jó neked, keresztyén vagy, jó lenne, ha nekem is lehetne olyan hitem, mint neked. El tudod-e neki mondani, hogy Isten ezt az életet, ezt a hitet Krisztusban feltárta előtted is. Mert valóban így van. Az életünk meghívólevél arra az életre, amire Krisztus bennünket is meghívott.

Ne félj elmondani a Krisztusról szóló bizonyságtételedet ezzel az apostoli lelkülettel:

Testvéreim, kérlek titeket: legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti.

Erre hatalmaz fel és bátorít benneteket Krisztus Szentlelke. Ámen.

1Mt 10:16

2Mt 10:22

3Jel 21:8

4Gal 1:6

5Gal 4:11

6Gal 5:4

7Gal 2:19-20

81Kor 9:19-23

9Gal 2:15

10ApCsel 26:28-29

Nyomtatás

Útválasztó

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 7:13-14
Alapige: Jer 6:16

Tudja-e valaki, hogy mi az a legfontosabb kérdés, amit az újszövetségi szereplők megfogalmaztak? … Az, hogy hogyan lehet örök életem? Ezt kérdezte a gazdag ifjú1, ezt kérdezte egy alkalommal egy törvénytudó2, aki ugyan hátsó szándékkal kérdezte, de mégis csak megkérdezte. És ezt kérdezte a filippi börtönőr is Pál apostoltól és Szilásztól, amikor nem szöktek meg a börtönből bár a kaloda is, a börtönajtó is kinyílt a földrengés következtében.3 És azt kell mondjam, hogy nincs fontosabb kérdés ennél. E mögött a kérdés mögött minden más elhalványul, ha komolyan ráérzünk ennek a kérdésnek a feszítő erejére.

A széles és keskeny út hasonlatában Jézus azt mondja, hogy az örök életre is, meg az örök halálra is egy út vezet. Az örök életre egy keskeny út vezet, az örök halálba egy széles út. És mindenki azon az úton jár, amit választ. Az emberiség többsége a széles utat választja és az örök kárhozatra megy. Az emberiségnek egy kisebb része pedig a keskeny utat választja és az örök életre megy.

A mai alkalomnak azt a címet adtam, hogy Útválasztó. Nemcsak Jézus beszélt erről, hanem előtte pl. Jeremiás próféta is, akinek negyven éven át kellett feddenie Isten népét és megtérésre hívni, ill. a megtérés hiánya miatt meghirdetni az ítéletet Krisztus előtt 600 évvel. Alapigénk a Jer 6:16

Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Mi derül ki ebből a felszólításból? Azt, hogy Isten népe nem azon az úton jár, amelyen Isten népének járnia kell. Járnak mindenféle utakon, pogány istenek után, bálványok után, közben Isten útját elhagyták. Ennek az lett a következménye, hogy Jeruzsálemben nem volt egyetlen igaz ember sem4, aki a „törvény szerint élt és az igazságra törekedett.”

Milyen következtetést lehet levonni ebből? Hogy Isten népének az életében már nem volt központi kérdés az örök élet. Az örök élet ugye eljövendő. Ráadásul láthatatlan, hiszen akik a halálon át előremennek, nem jönnek vissza, hogy elmondják nekünk az odaát tapasztaltakat – Isten ezt nem engedi, ez egyirányú út. Tehát miért legyen az életem központi kérdése a bizonytalannak tartott jövendő örök élet, azzal szemben, amit ma biztosan megragadhatok. Mert láthatom, mert megfoghatom, megehetem, élvezhetem, az enyém lehet. És ha valaki nyomon követi a jeremiási próféciákat, akkor azt látja, hogy mivel a látható fontosabbá vált mint a láthatatlan; a most fizikailag megragadható a jövendővel szemben így aztán Isten városában és Isten népében úrrá lett, hogy

  • akinek keményebb az ökle, annak van igaza, így a jog a jogtalanság eszközévé lett;

  • akinek több a pénze, annak ítélnek a bírók;

  • a szegényeket kisemmizik abból is, amijük van, az irgalmatlanság uralkodott;5

  • a házasságtörés és paráznaság általános magatartási formává vált;6

  • az istentagadás lett az uralkodó szellemi irányzat7

  • a próféták és a papok sem Isten üzenetét hirdették, hanem olyan hazugságokat, amelyeket szívesen hallgatott a nép

Mindez 2600 évvel ezelőtt. Pedig, ha ezt a felsorolást halljuk, akkor akár azt is gondolhatnánk, hogy egy nagyon mai felsorolás mindez. És tényleg nagyon mai. És ahogy akkor Isten népére vált jellemzővé mindez, vajon Isten választott keresztyén gyülekezete mennyire más, mint a pogányok világa? Mennyire kevéssé köt le bennünket az örök élet, mint e földi életnek a gyümölcsei.

És mit ajánl a próféta? Mit ajánlanak az írások? Mire hív Isten? Akár hitetlennek, akár hívőnek gondoljuk magunkat?

Az ajánlat a következő

Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Lényegében azt mondja: keressétek az egyetlen helyes utat. Itt a fordítás „ősi ösvények”-et mond. De az eredeti szöveg kifejezése sokkal inkább azt jelenti „örök ösvények”. Tehát nekünk nem pusztán valamit kell keresnünk a régmúltban, hanem egy olyan utat, amely örökkévalóan Istenhez vezet. Isten tehát arra hív, hogy

kérdezősködjetek az örök ösvények után

Ezek az örök ösvények vezetnek el az örök életre – és bár többes számban van fogalmazva, ez senkit se tévesszen meg: az örök életre egyetlen egy út vezet: a Jézus Krisztusban való személyes hit, és a Jézussal való személyes kapcsolat. Ő az örök út, ahogy mondja:

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.8

Három dolgot szeretnék még az örök életnek az útjáról, az örök ösvényekről elmondani. Ezt három egyszerű felszólításként szeretném átadni: 1) Keresd!, 2) Válaszd!, 3) Maradj rajta. Keresd! – Válaszd! – Maradj rajta!

1. Keresd!

Isten arra hív, hogy keressük, és kérdezősködjünk az örök ösvények után. Vagyis a Krisztus nélkül élő ember számára nem szabad, hogy egyértelmű legyen az, hogy örök élete van. Vannak olyan emberek, akik Krisztust és a keresztyénséget elutasítják, de meg vannak arról győződve, hogy nekik van örök életük.

A héten a 8. osztályosok hittanóráján az élet értékéről beszélgettünk. Az egyik fiatal azt mondta: ő az élet Istentől teljesen függetlenül akarja élni és értelmezni. Belementem a gondolatba és azt mondtam neki:

Jó. Értelmezzük az életünket Isten nélkül. Honnan jössz? Honnan jön az életed? Mi volt, mielőtt megszülettél? A gyerekek elég gyorsan eljutottak oda, hogy semmi. Isten nélkül az életünk a semmiből jön (itt a biológiai származást kizártuk.) Az élet a születéstől a halálig tart. És a halál után hova tart az életünk, ha az életet Isten nélkül értelmezzük. És nem tudták azt mondani, hogy a semmibe. Valahova tartania kell. Ekkor megkérdeztem őket: Ha Isten nélkül értelmezve az életünket a semmiből jön, mire alapozzátok azt, hogy valahova, valamibe, valami jó felé tart. Miért gondoljátok azt, hogy Isten nélkül az élet, nem a semmiből a semmibe tart. Akkor pedig mi értelme az életünknek?

A gazdag ifjú felismerte, hogy nincsen örök élete. A filippi börtönőr felismerte, hogy nincsen örök élete. Én, mielőtt elfogadtam volna Krisztust, felismertem, hogy nincsen örök életem és szerettem volna örök életet. Annak ellenére, hogy mi nem tudjuk megtalálni Istent, ha ő meg nem keres minket, mégis ki merem mondani: nem az örök élet talál meg bennünket, hanem nekünk kell megtalálnunk az örök életet.

Ehhez azonban keresni kell. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy az örök ösvény, bizony keskeny út, de a kapuja is szoros. Ez azt is jelenti, hogy bár Isten a szeretetével hívogat erre az útra, ez a kapu és ez az út messze nem annyira csábító, mint a széles út. És az találja meg, aki keresi. Az találhatja meg, aki keresi az örök életre vezető utat. Aki nem szomjas, az nem keresi a forrást, amely a szomját oltja. Aki nem ismeri fel, hogy nincsen örök élete, és nem vágyik arra, hogy örök élete legyen, nem fogja keresni azt az utat, ami az életre visz, az a halál útján fog maradni.

Hogyan lehet keresni az örök ösvényeket? A prófécia szerint kérdezősködéssel – „kérdezősködjetek az örök (ősi)ösvények után”. Hogyan lehet örök életem? Kerested-e már ezt? Kérdezted-e már valakitől is? Jézus Krisztus azért alapította meg egyházát itt a földön, hogy meg tudja adni a választ erre a kérdésre az ő egyházán keresztül. Igen, hiszem, hogy itt a válasz, amit az egyház ad a kérdésre: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”9Keresd és kutasd, kérdezősködj az örök élet után, ha Isten világossá tette, hogy nincs örök életed.

2. Válaszd!

A második, amit az örök élet útjáról, az örök ösvényekről mondani akarok az, hogy Válaszd! Válaszd ezt az utat. Ha Isten már kijelentette neked az ő Fiát Jézus Krisztust, aki által mehetünk Istenhez, akkor válaszd ezt az utat. Hidd el, hogy nincs más út Istenhez, csak Jézus. Az az út, hogy Isten megbocsátja Jézusért a bűneidet, irgalmaz neked. A prófécia így mondja:

azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Az örök úton találjuk meg lelkünk békéjét Istennel. Közvetlenül kapcsolódik ez a mondat Jézus hívásához

Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.10

Ez a megnyugvás azt jelenti, hogy megtaláltam Krisztussal az utat. Megtaláltam az életem célját és értelmét; megtaláltam Istent és a vele való békességet.

Egyáltalán nem egyértelmű az, hogy valaki választja ezt az utat. Valaki megmarad örök keresőnek, de dönteni nem mer, vagy nem akar. Nem választotta ezt az utat a gazdag ifjú sem. Jézus követésének keskeny útja elfogadhatatlan maradt a számára. Mert soha ne felejtsük el: Jézus követésének az útja a keskeny út. Ez az életünk legtöbb helyzetében azt jelenti, hogy amit nehezebb járni, az a Jézus útja. Lemondani mindig nehezebb, mint megtartani. Elengedni nehezebb, mint ragaszkodni valamihez. Amit a testi gondolkodás szerint nem választanánk: az Jézus útja.

Jeruzsálem lakói nem az Isten útját választották. Vajon keresztyénként melyik utat választjátok? Az aggodalmaskodás útját, az anyagiasság útját, az élvezetek útját? Vagy a Krisztus útját, a szolgálat útját, a szenvedések útját? Bármilyen ellentmondásosan is hangzik: ez az út az, amelyen megnyugvást találtok lelketeknek, mert ez az örök ösvény, a Krisztus útja.

A prófécia azt mondja: ne csak keresd az örök ösvényeket, hanem válaszd is azt, azon járj és így megnyugvást találsz a lelkednek.

3. Maradj rajta!

És legvégül: maradj rajta. Sőt! Menj végig rajta. A keskeny úton nehéz haladni. Vissza-visszacsábíthat a széles út. Könnyebb azon haladni. Gyorsabban lehet előrejutni; nem kell szembemenni a tömeggel, ami sokszor kellemetlen. De minden út akkor nyer értelmet, ha végigmegyünk rajta. 100 m-es síkfutást nem lehet megnyerni 50 méter lefutásával. Ahhoz 100 m-t kell futni.

Jézus a magvető példázatában, egy másik képben kifejezte azt, hogy nem mindenki terem gyümölcsöt, akinél a mag kicsírázik. Ugyanígy: azzal, hogy valaki választja ezt az utat még nincs örök élete. Annak lesz, aki mindvégig kitart és végigmegy. Lesznek olyanok, akik az első lelkesedés után feladják. Lesznek olyanok, akik fölött végül győz az aggodalmaskodásuk, vagy a vágyaik.

Mindig megmarad a szabadságunk, hogy akár menet közben is nemet mondjunk Istennek. Hogy válasszuk inkább az istentelenek útját, a test útját, a világ útját.

Olyan szomorú, amikor Isten hívására

Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Ez a válasz:

Nem megyünk!

Ezt a kiválasztottak mondták. Isten népe mondta: Nem megyünk! Mi jöhet még ezután? Isten maga teszi fel a kérdést:

Ne toroljam meg ezeket – így szól az ÚR –, és ne álljak bosszút az ilyen népen?11

Mi legyen azzal, aki az érdemtelenül felkínált kegyelmet megveti, ellöki, aki az örök ösvényt Jézust elutasítja? A széles út vége, a kárhozat. És mindegy, hogy eleve elutasítod, vagy csak halogatod, vagy menet közben térsz vissza oda – csak az jut be Isten mennyei hajlékába, aki végigmegy az örök ösvényeken.

Mert

aki mindvégig kitart, az üdvözül.12

Isten azt mondja:

kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek!

Az örök élet útját

Keresd – Válaszd – Maradj meg rajta. Ámen.

1Mt 19:16 „Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: „Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

2Lk 10:25 „Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

3ApCsel 16:30 „majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”

4Jer 5:1 „Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek szét, tudakozódjatok, kutassátok át tereit! Található-e, van-e olyan ember, aki törvény szerint él, és igazságra törekszik? Akkor megbocsátok ennek a városnak!”

5Jer 7:5-6 „Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására:”

6Jer 5:7-8 „Hogyan bocsáthatnék meg neked? Hiszen fiaid elhagytak engem, és nem Istenre esküsznek. Jól tartottam őket, mégis házasságtörők, és parázna nő házában tolongnak. Viháncoló ménekké lettek, mindegyik a más feleségére nyerít.

7Jer 5:12 „Megtagadták az URat, és ezt mondták: Nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínséget.”

8Jn 14:6

9ApCsel 16:31

10Mt 11:29

11Jer 5:9

12Mt 10:22

Nyomtatás

Rabszolgaságból rabszolgaságba?

Olvasóink értékelése:  / 1

Lekció: Apcsel 17:22-31
Alapige: Gal 4:8-11

Mi magyarok a történelmünkből fakadóan talán könnyebben megérthetjük, amiről ma szeretnék beszélni. Arra gondolok, amikor az elnyomás alól nem felszabadulunk, hanem az egyik elnyomó a másik kezéből veszi ki a kilincset.

Amikor a török megszállás alól nem felszabadultunk, hanem a Habsburg Birodalom tudta kiterjeszteni Magyarországra az uralmát, ez nekünk magyarok számára elnyomást jelentett, és a Rákóczi-féle szabadságharchoz vezetett.

A második világháború után pedig a német megszállást a szovjet megszállás váltotta fel, amit ugyan neveztek felszabadulásnak, de éppen az nem volt. Egyik elnyomót követte a másik. Ezt azért ne keverjük össze azzal, amikor egy ország egy szövetségi rendszer tagjaként hajlandó bizonyos fokig lemondani totális és teljes függetlenségéről; hajlandó egy nagyobb rendszer részévé válni egy közös érdek mentén.

Hasonló ez a házassághoz, amikor az ember a házasságban egy másik emberrel szövetséget köt. A házassági szövetségben az ember igenis feladja totális függetlenségét, amikor egy életre elkötelezi magát a másik ember mellett. A házasságban élő ember feladja ugyan totálisnak tekintett függetlenségét, mégsem lesz ettől rab. (Természetesen léteznek elnyomó kapcsolatok, most nem ezekről beszélek.)

Miért mondom ezt? Azért mert Pál apostol, amikor a Galatáknak ír levelet, akkor elér oda, hogy felhívja a figyelmet arra: az evangélium megismerése és elfogadása után egy olyan útra léptek, amely visszaveszi elnyert szabadságukat Krisztusban és újabb lelki rabszolgaságot eredményez. A visszaeséstől akarja megóvni őket. Mai alapigénk a Gal 4:8-11

Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. 9Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? 10Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. 11Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek.

1. Emlékeztetés a fiúságra

Utoljára advent 4. vasárnapján szóltam a Galata-levélről. Akkor az üzenetet hozzákötöttük a karácsony ünnepléséhez annak a gondolatnak a mentén, hogy a karácsony a fiúságunk ünnepe. Isten azért küldte el a fiát a világba, hogy bennünket a törvény alól megváltva mennyei Atyánk legyen és mi az ő gyermekei legyünk. Mivel pedig gyermekek vagyunk – mondja az Írás – Isten elküldte Jézus lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja: Atyám! Isten az én Apám! Ezért nem szolgák vagyunk, hanem gyermekek, akik ebből fakadóan Isten akaratából örökösök is.

Ezt az állapotot az Írás úgy nevezi: Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága1.

2. Emlékeztetés a megváltás előtti állapotukra

Mai igénkben azonban arra is emlékezteti őket, hogy milyen állapotból jutottak el idáig.

Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok.

A galaták eredendően olyan pogányok voltak, amelyek az akkori kor görög isteneinek hittek, szolgáltak és áldoztak.

Olvasunk egy esetet, amikor Lisztrában Pál meggyógyított egy sánta embert Lisztrában és a lisztrai emberek áldozatokat akartak bemutatni Barnabásnak és Pálnak, mert azt gondolták, hogy az istenek jöttek le hozzájuk emberi alakban, mert Barnabást Zeusznak, Pált pedig Hermész istennek gondolták. Pál és Barnabás ezt a leghatározottabban visszautasították és megtérésre hívták az embereket az élő Istenhez. Külön érdekessége a történetnek, hogy ezt követően az apostolokkal ellenséges júdaisták érkeztek a városba és a város pogány tömegeit sikerült annyira felhergelni, hogy Pál apostolt megkövezték; abban a városban, ahol picivel korábban még istenként akarták imádni.2

Figyeljétek csak meg, ez ma is így van. Ha bárki valamilyen, pogány, ezoterikus, misztikus vagy keleti babonás maszlaggal jön, arra milyen könnyen és lelkesen rácsodálkoznak az emberek, egyenesen lelkesednek érte. De ha valaki azt mondja: az élő Isten megtalált, megmentett és meggyógyított Jézus nevében, rögtön elutasítanak és megkérdőjelezik az épelméjűségünket, és felszólítanak, hogy hagyjuk őket békén ezzel a vallásos izével.

Pál apostol azt írja a galatáknak – többek között éppen a lisztraiaknak is – hogy pontosan ilyenek voltatok, amikor még nem ismertétek az élő Istent. Különböző isteneknek, misztikus, ezoterikus babonáknak voltatok a rabszolgái.

Nézzük meg, hogy mit mond el ezekről az istenekről, és a hozzájuk való viszonyáról:

olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok.

2.1. A régi istenek nem istenek

Az Írás világossá teszi: a bálvány nem isten, bármennyire is annak gondolja az ember. Zeusz nem isten, Hermész nem isten. De nem isten buddha, sem és az sem, akit a muszlimok allahként tisztelnek. Nem mások ezek, mint képzelt istenek.

Vannak azonban ennek a világnak is olyan istenei, amelyeket az ember isteni rangra emel. De attól még nem isten a pénz, akármennyire is hajszolja az ember és vágyik utána, hogy biztonságban és békében tudja az életét. Nem isten a hírnév, nem isten a teljesítmény. De még a család és a gyermek sem isten, ami sokak életében bálványozott istenként jelenik meg. Ráadásul nem egyszer ezek az istenek amelyeknek az ember rabszolgaként szolgál nem is egyedül uralkodnak az emberek életén. Néha egészen sokan vannak. Miről ismerhetők fel? Onnan, hogy az ember ezeknek rendeli alá magát.

olyan isteneknek szolgáltatok

Az ember vételen mennyiségű istennek rendelheti alá magát. A bálvánnyal szemben az ember mindig alárendelt viszonyban van – néha észre sem veszi. Azért nem veszi észre, mert vak. Ez a helyzet. Eközben Pál apostol azt mondja: ezeket isteneknek tartottátok, pedig a lényegüket tekintve nem azok. Nem bírnak isteni természettel, ezáltal nincs isteni erejük. Csak megkötöző erejük lehet – Isten ereje azonban ezekkel szemben felszabadító.

2.2. A bálványok szolgálata nem szabadon választható

A másik, amit mindenképpen megtudunk az az, hogy a bálványok szolgálata nem szabadon választható az ember számára. Bár ezek az úgynevezett istenek – amelyekkel szemben az ember alárendelt és függő viszonyba kerül nem rendelkeznek isteni természettel, azért megkötöző erejük van. És az embernek nincs szabadsága arra, hogy ne szolgáljon a bálványoknak. Valakinek fog szolgálni – legyen az vallás, eszme, ideológia vagy éppen a kendőzetlen testiség és anyagiasság; valaminek mindenképpen rabszolgájává lesz. Lehet, hogy cifra rabszolga lesz milliárdos vagyonnal, e világ fiai között irigyelt státusszal, de rabszolga, mert olyan dolgoknak szolgál, amelyek megkötözik és nem tudnak neki örök életet adni.

Az ember nem rendelkezik szabad akarattal és elég akarattal ahhoz, hogy ne legyen bálványimádó. A bálvány pedig mindig olyan zsarnok, ami egyre többet és többet követel magának, sőt hozza a többi bálványt is; végül azonban az embernek nem marad semmije, amikor szembe kell néznie a halállal és a mindenható Istennel.

3. Isten megismerése

Ebbe hozott változást Isten megismerése az evangélium által. Pál azonban valami fontosat elmond Isten megismerésével kapcsolatban. Az ember annyira vak és olyan erővel kötözik meg bálványai, hogy képtelen még arra is, hogy Isten megismerje. Egyszerűen nem rendelkezik elég erővel és szabad akarattal ehhez a megismeréshez.

Ezért mondja így Pál:

Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket,

Isten megismerése a kijelentéssel kezdődik. Azzal, hogy Isten jön közel hozzánk az evangéliumban és ismerteti meg magát velünk. Az ember számára Isten ismerete előtt legfeljebb annak a lehetősége áll, hogy gyanítsa: van egy ismeretlen Isten. Valahogy úgy, ahogy az athéniak építettek egy oltárt az ismeretlen Istennek.

Nem tudom ez hogy nézhetett ki, csak elképzelem. Minden istennek ott volt a szobra, ami előtt állt az oltára, amin be lehetett mutatni az áldozatot. Volt szobra és oltára Zeusznak – Hermésznek – Pallasz Athénének és így tovább. És volt egy oltár, ahol nem volt istenszobor, csak egy felirat: „AZ ISMERETLEN ISTENNEK”

És Pál azt mondja róla akarok beszélni, mert pont az ismeretlen Isten az, akit érdemes megismerni. És elmondja Pál az athénieknek a következőket – amit a galatáknak is elmondott, amikor köztük hirdette az evangéliumot:

Ez az ismeretlen Isten az,

– aki teremtette a világot és mindent, ami benne van. A világ nem az istenek különféle harcaiból és machináció során jött létre.

– aki a menny és a föld Ura. Egyetlen úr a mennyben, a láthatatlan világot nem népesítik be különböző istenek.

– aki nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Őt nem lehet bezárni templomokba és vallásokba.

– aki nem nem szorul rá emberi kéz szolgálatára. Neki nincs szüksége arra, hogy ez emberek áldozatokkal szolgáljanak nekik jó sorsuk érdekében vagy balsorsuk elkerülése miatt.

– aki az emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Minden ember egyformán és egyenlően ennek az egyetlen Istennek az alkotása.

– aki nem hasonlítható semmihez és nem ábrázolható ki semmivel. Éppen ezért őt nem lehet és nem is szabad láthatóvá tenni, mert minden kiábrázolás megszegényíti dicsőségét és megrabolja szentségét.

– aki megtérésre hívja az embereket. Ő arra hív, hogy tagadjuk meg bálványainkat és egyedül csak őt imádjuk és neki rendeljük alá magunkat.

– aki egy napon igazságos ítéletet hirdet az egész földkerekség fölött Jézus által, akit feltámasztott a halálból. Ő örök életet ad Jézus áldozata és neve által. Azért ad örök életet, mert legyőzte feltámadásával a halált. Igazságos ítéletet mond az emberek felett és aki ismeri őt, és Jézust vallja megváltójának, annak örök élete van.

Azt mondja Pál: ti már megismertétek ezt az Istent, mert Isten megismertette magát veletek Jézus által. Tisztában vagytok vele, hogy kicsoda ő. Amíg nem ismertétek, nem tudtátok, nem is tudhattátok ezt – ezért szolgáltatok a bálványoknak.

A bálványok nem adnak örök életet, Krisztus azonban igen, mert őbenne ismerjük meg az egyetlen és igaz istent, ahogy Jézus imádkozza is utolsó nagy imájában:

Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.3

4. A nagy kérdés

És mindezek után Pál felteszi nekik a nagy kérdést:

hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok?

Pál álláspontja világos: ha Istent megismertük Krisztusban, ez elég. Elég a földi élethez és elég az örök élethez is. De akkor hova akarnak visszatérni? Talán régi bálványaikhoz? A veszélyes éppen az, hogy nem a régi bálványaikhoz, hanem új bálványokhoz – de az pont olyan, mintha a régiekhez térnének vissza.

Mi az új bálvány? Az új bálvány a vallás rendszere.

A levél elején a felütésben azt olvastuk:

Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; 7pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.

Mi volt az a más evangélium? Csak egy rövid emlékeztető: egy olyan üzenet, ami hasonlított az igazira, mégis hamisítvány. Ami azt mondta: Krisztus váltsága kell ugyan az üdvösséghez, de nem elég. A mózesi törvény rendelkezéseit is be kell tartani. A megkeresztelkedés sem számít semmit, ha valaki nem metélkedik körül, és nem tartja meg azokat a napokat, és ünnepeket, amelyeket Mózes törvénye elrendelt.

Pál itt megint döbbenetesen radikális és forradalmi. Ő, aki rajongott a Törvényért, mint farizeus a vallási törvényhez való ragaszkodást egy új bálványimádásnak nevezi és a Mózes törvényében elrendelt vallási előírásokat erőtlen és szegény elemeknek nevezi. Miért?

Egyrészt azért, mert a törvény rendelkezései nem adnak üdvösséget és kedvességet Isten előtt. Egyszerűen nem tudnak megmenteni, és megkötözik az emberi lelkiismeretet. Csak az evangélium tud szabadságot adni. Másrészt azért, mert a vallási törvény rendelkezései „csak árnyékai Krisztusnak, aki a valóság” – olvashatjuk az Írásban. Krisztus azonban áldozatával érvényre juttatta a Törvényt – ő kiengesztelte az igazságos Istent, ezért semmilyen pozitív hatása nincs az üdvösségünkre annak, hogy betartjuk-e a vallási törvény rendelkezéseit; vagyis mit eszünk és iszunk, vagy megtartjuk-e a zsidó vallás által előírt ünnepeket vagy sem. Mert ha így teszünk, akkor egyik rabszolgaságból a másikba jutunk.

De vajon feltehetné-e közülünk Pál apostol bárkinek ezt a kérdést:

hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni?

Talán segít megérteni ezt John Wesley-nek a nagy angliai ébredés egyik vezéralakjának a vallomása, aki lelkészi családból származott, maga is lelkész lett. Ortodox hívő volt, vallását buzgón gyakorolta, tisztességesen élt és sok jót cselekedett. Barátaival gyakran meglátogatták a helyi börtönök és menhelyek lakóit, valamint étellel, ruhával látták el az utcagyerekeket, és tanították is őket. Megtartották a bibliai Sabbatot, és megszentelték a vasárnapot is. Jártak templomba, és rendszeresen úrvacsoráztak. Adakoztak, tanulmányozták a Szentírást, böjtöltek és imádkoztak. Ugyanakkor azonban vallásuk béklyóként nehezedett rájuk, mert ahelyett, hogy a megfeszített Jézus Krisztusba helyezték volna bizalmukat, önmagukban és a saját igazságukban bíztak. Néhány évvel később, ahogy Wesley írja „Krisztusba, egyedül Krisztus megváltásába” helyezte bizalmát, s ekkor élte át azt a belső megnyugvást, hogy bűnei elvétettek. Amikor visszatekintett megtérése előtti életére, így fogalmazott: „Akkor is hittem, de a szolga hitével, nem a fiúéval.” A kereszténység a fiak vallása, nem szolgáké.

Hogyan tudjuk elkerülni az új rabszolgaságot? Úgy, hogy szem előtt tartjuk, azt, hogy kik vagyunk és mik vagyunk. Ezt csak Krisztuson keresztül tudjuk megtenni: Krisztusban Isten az Atyánk és mi fiak vagyunk. Erre állandóan emlékeztetnünk kell magunkat. A napi rendszeres bibliaolvasás, az imádság, a bibliaórák és istentiszteletek fő célja éppen az, hogy megőrizzük tisztánlátásunkat, s ne feledjük, kik és mik vagyunk. Figyelmeztessük magunkat újra és újra: „Valaha szolga voltam, de Isten a gyermekévé tett, és Fiának Lelkét helyezte a szívembe. Hogyan is térhetnék vissza a régi szolgaságba?” Vagy így: „Valaha nem ismertem Istent, de most már ismerem, és Ő is ismer engem. Hogyan fordulhatnék vissza régi tudatlanságomhoz?”

John Newton, aki egykor rabszolgakereskedő-hajó-kapitány volt, életének mélységeiből tért meg Istenhez egy hatalmas vihar után. Ezek után mindig emlékeztette magát arra, hogy ő a rabszolgakereskedő, milyen mélységeiben volt a bűn szolgaságának. Emlékeztette magát arra, hogy mit tett érte Isten. És hogy jobban emlékezzen erre nagybetűkkel a dolgozószobája kandallója fölé helyezte az 5Móz 15:15 szavait:

Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened, az ÚR.

Ha valóban megismertük Isten, aki megismert bennünket, akkor már többé nem szolgákként, hanem fiakként éljük az életünket – és nem lesz hiábavalóvá az evangélium és nem hiába fáradoznak értetek az evangélium hirdetői. Ámen.

1Rm 8:21

2ApCsel 14:8-20

3Jn 17:3

Nyomtatás

Ábrahám - a zarándok-hívő példaképe

Olvasóink értékelése:  / 1

Lekció: 1Móz 12:1-9
Alapige: Zsid 11:8-10.13-14

Alig van olyan ember, aki az életében egyszer-kétszer már ne költözött volna. Tudjuk, hogy mivel jár egy költözés. Óriási hercehurca. Olyankor bizony kizökken az élet a rendes kerékvágásból. Mindent bedobozolni, összecsomagolni – ilyenkor az ember kezébe kerül egy csomó olyan dolog is, amire rájön, hogy igazából nem is kell neki és megy a kukába. Aztán nekiindulni és berendezkedni az új helyen, sokáig azt sem tudni mi hol van, mindennek megtalálni a helyét és belakni az új otthont. Nem emlékszem, hogy ismernék olyan embert, aki szeretne költözni. Vagy inkább csak magát a költözést – mert nyilván az új hely várása nagy várakozással tölti el az embert, de költözéssel járó macera az általában nem hiányzik.

Na, de mi van akkor, ha úgy kell összepakolni és költözni, hogy az embernek fogalma sincs arról, hogy hova fog megérkezni? Elindul, de nem tudja hova fog megérkezni? Azt hiszem nincs ember, aki így vágna bele egy költözésbe, hacsak nem nagyon (nagyon-nagyon) muszáj.

Ismerünk egy embert a Bibliában, aki így indult el – ráadásul nem valamiféle külső kényszer hatására, üldözöttként és menekültként, hanem önként, engedelmeskedve egy hívásnak, amit felülről, az Istentől kapott. Ábrahám pátriárka az, a hitből való engedelmesség példája, aki a bibliai hívők, az Isten baráti társaságának egyik oszlopos tagja. Annak a társaságnak a tagja, amelybe Isten bennünket is hív. Ma tehát Ábrahámról és feleségéről Sáráról beszélünk, akik hittel és önként vágtak bele egy költözésbe úgy, hogy nem tudták hova fognak megérkezni. Alapigénk: Zsid 11:8-12

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. … Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek.

1. Ábrahám

Ki is volt ez az Ábrahám, aki hit által engedelmeskedett a hívó szónak, és ezért hit által költözött át egy földre, amit ígéretként kapott, de fogalma sem volt arról, hogy az hol található és milyen lesz.

Ábrahám egy ősi, ókori család sarja. Az Ádám utáni huszadik és a Noé utáni tizedik nemzedék tagja. A család eredetileg Mezopotámiában lakott, és apjával Táréval, valamint testvérével Náhórral és unokaöccsével Lóttal indult el a mezopotámiai Úr-Kaszdimból és elérkeztek Háránba, ami kb. félút Kánaán felé. És itt letelepedtek. És talán úgy is gondolták, hogy ezzel a költözéssel révbe értek. Ez a költözés még nem az Úr kijelentésére történt, hanem Táré akaratából, bár nyilván Istennek már ez is benne volt a tervében. Azután Táré meghalt kétszázöt éves korában, Ábrahámra hárult, mint elsőszülött fiúra az atyai örökség és a családfői felelősség.

Ebben a helyzetben Isten úgy döntött, hogy megszólítja ezt az embert. És ez a megszólítás fenekestül forgatta fel Ábrahám életét. Azt mondta Isten Ábrahámnak:

Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.1

Ha megfigyeljük Isten elhívását, akkor azt látjuk, hogy Isten úgy hívja el, hogy nem mondja meg, hogy pontosan hova küldi. Csak ennyit: amelyet majd mutatok neked. És így indult el Ábrahám – nem tudva hova megy.

Ezt a Biblia hit általi engedelmességnek nevezi.

2. Engedelmesség hit által

Ábrahám életén látjuk a hit általi engedelmesség egyik nagyon fontos jelét. A hit általi engedelmesség akkor is Isten akarata szerint cselekszik, ha ennek nem látja előre a következményeit. Vagy ha emberileg csak a negatív következményeit látja.

Isten azt mondja: indulj! És Ábrahám elindul. Azt nem tudom, hogy Ábrahám számára személyesen nehéz volt-e vagy könnyű meghozni ezt a döntést. Ábrahám vívódásáról nem beszél a Biblia, mint ahogy az ellenkezőjéről sem. De ha végiggondoljuk a helyzetét, és belehelyezzük a saját életünket, akkor érezzük, hogy annyira nem volt könnyű meghozni ezt a döntést.

Ábrahám ekkor már hetvenöt éves. Igaz, hogy a régi világban még mindig jóval hosszabb ideig éltek az emberek mint manapság, bár már nem annyira hosszú ideig, mint az özönvíz előtt, de egy hetvenöt éves ember már akkor sem fiatal ember. Ekkor az ember már nem vágyik új kalandokra és legtöbbször nem tesz meggondolatlanul dolgokat. Egy hetvenöt éves ember nem szívesen költözködik. Itt viszont össze kell csomagolni mindent és el kell indulni.

Persze ez a kell nem kényszer – ez a kell egy olyan belső indíttatássá vált, amit az elhívás váltott ki Ábrahám életében. Ez a kell egy olyan vágyból fakadt, amit az Isten ígéretei váltottak ki. Ábrahám mondhatott volna nemet Isten elhívására. Figyelmen kívül hagyhatta volna. Összeszedhette volna a kifogásait – a korára hivatkozva, az elért státuszára hivatkozva, hiszen ekkorra már tekintélyes és megbecsült, vagyonos emberré vált. Ő már kialakította és kézben tartotta az életét, berendezte Háránban a házát, elérte amit akart és amit lehetett. Hetvenöt évesen az ember már nem kezd új kalandba. Minek újrakezdeni valami bizonytalannal?

És minden elért eredmény ellenére, minden ellenérv ellenére Ábrahám életének van egy nagy hiánya, amiben Isten elhívása megszólítja őt. Van egy nagy fájdalma, amire gyógyító erővel hat az ígéret.

Nagy néppé teszlek és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.”

Ott a hiány Ábrahám életében. Mindazt, amit elért kinek fogja továbbadni? Sára a szeretett, szép feleség meddő, nincsen gyermekük. Vége szakad a család életének a halálukkal. Mindaz, amit elértek, amit felépítettek végül odalesz, nincs kinek továbbadni. És Ábrahámot életének ebben a hiányában szólítja meg Isten. De mintha későn érkezne a megszólítás és az ígéret. Hiszen Ábrahám hetvenöt éves, a meddő Sára hatvanöt. Ha lett is volna valami remény a változásra, annak korábban kellett volna megtörténnie.

Szóval Ábrahámnak önmagában ezeket a belső ellenállásokat kellett leküzdenie, hogy elinduljon. Hogy felszámolja a kényelmes városi életét, minden ingatlan vagyonát ingó vagyonná tegye, és elinduljon délre, amiről semmit sem tudott és amivel kapcsolatban nem voltak előre megadva a koordináták, hogy meddig menjen, hol álljon meg. „Amit majd mutatok neked.”

Ábrahám a hívásnak engedelmeskedik és ez csak hit által lehetséges. Mert nem látja előre a következményeket. Ha valamit láthat, azok inkább a nehézségek. De ígéretekkel rendelkezik. Így működik a hit általi engedelmesség.

Isten szavának engedelmeskedik annak ellenére is, hogy ez mindenféle nehézségbe ütközik. Hogy szinte csak ellenérvek vannak az engedelmességgel szemben. De ami segít túllátni hitben a nehézségeken azok az ígéretek.

„Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel.”

3. A nem látható felé ment

Ábrahám és Sára együtt indultak el a hívásra. Együtt, egységben indultak el erre a lehetetlen és sok ismeretlent tartalmazó útra. És ami kiderül az, hogy ők akár már az induláskor, de azt hiszem sokkal inkább menet közben megértették, hogy a nekik és az utódaiknak szóló ígéret elsősorban mégsem Kánaánról szól. Valami sokkal többről. Mert Ábrahám Kánaánba megérkezve, megismerve és megértve, hogy az az ígéret földje, nem kezdett város alapításába.

Ha megnézzük az ókori történeteket, azt látjuk, hogy egy ember azzal igyekezett fenntartani és naggyá tenni a nevét, hogy várost alapított és magáról nevezte el. Tele van a világ olyan városokkal, amelyekkel történelmi személyek a maguk dicsőnek gondolt nevét akarták fenntartani. Ilyen város volt például Alexandria, ilyen város volt Konstantinápoly – és aztán az ókor belenyúlik a XX. századba is a Leningrád és Sztálingrád nevekkel is.

Ábrahám valami érthetetlen módon mást tesz. Megérkezik az ígéret földjére és ahelyett, hogy megalapítaná „Ábrámot”, továbbra is sátorozik. Ő, aki a városi jólétet otthagyta, nem kezdi el újabb város alapításával újra kialakítani ezt a jólétet. Miért? Mert megértette, hogy az ígéret nagyobbik része túl van ezen a látható világon.

Ő is vágyhatott a biztonságot és kényelmet nyújtó városi létre. De mégis inkább egy másik városra várt. Olyat, amit nem ő alapít és nem ő épít, hanem Isten.

… sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.

Vajon megértjük-e Ábrahám hitének a lényegét a magunk számára?

Isten a Krisztusban önmagának hív el minket. Elhív egy olyan életből, amelynek a középpontjában mi álltunk – a saját vágyaink, a saját céljaink. Elhív egy olyan életből amely rólunk szólt, benne az összes önzésükkel – és mindazzal, ami ebből az önzésből fakad. Isten hívása a Krisztusban úgy szól hozzánk:

„Kövess engem!”

Jó, de hova? Hova kövessem Krisztust? Ehhez azt kell a szívünkbe zárni, hogy hova ment Krisztus, ahova követhetjük őt? Jézus Krisztus a mennyből jött és a mennybe tért vissza. És csak azért jött el erre a földre, hogy Istenhez vezessen minket2. Istenhez – már itt a földön, de ez csak a kisebbik része az életünknek. Van egy ígéretünk egy olyan világról, amelyben van egy csodálatos város is, amelynek szilárd alapja van és amelynek tervezője és az alkotója Isten. Ennek a csodálatos városnak a leírása, amely a mennyből száll alá a Jelenések könyve 21. fejezetében van leírva.

Mi az ami közös bennünk és Ábrahámban?

1. Először is az, hogy van egy ígéretünk, de Ábrahámhoz hasonlóan még nem tudjuk hova megyünk. Ábrahámhoz hasonlóan várjuk azt a várost, amit még nem láttunk. De hogy itt a földön ehhez a városhoz milyen úton jutunk el, azt egyszerűen nem tudhatjuk. Nekünk nem a bizonyosságokon, hanem az ígéreteken kell végigmennünk. Ugyanakkor bár van kijelentésünk erről a városról, igazából nem tudjuk hova megyünk, hiszen Ábrahámhoz hasonlóan mi is hitben járunk és nem látásban. Ezért Isten nem is akarja, hogy ezt a mennyei várost lássuk. Éppen ezért minden olyan kísérlet, bestseller, ami többet akar megmutatni a Bibliánál ebből a városból és a mennyből egyszerűen szemfényvesztés. Akkor hasonlítunk Ábrahámra, ha hittel az ígéretek mentén haladunk úgy, hogy még nem tudjuk hova érkezünk meg, de hűnek tartjuk azt, aki az ígéretet adta.

Azt viszont tudjuk, hogy ezt a várost Isten tervezte, alapozta meg és építi fel a Krisztusban. Ennek a városnak az alapja Krisztus áldozata, amellyel eltörölte a bűneinket és feltámadása, amellyel megmutatja, hogyan fog feltámasztani bennünket és bevezetni a mennyei városba.

2. Ahhoz, hogy az ígéretek mentén tudjunk haladni engedelmeskednünk kell Jézus elhívásának. Ábrahámnál is ezzel kezdődött. Jézus azt mondja:

„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja.”

Az engedelmesség az elhívásnak való engedelmességgel kezdődik. És látszik, hogy ez nem egyszerűen valaminek az otthagyását jelenti, hanem önmagunk elhagyását, megtagadását és halálba adását. Amikor nemet mondunk a korábbi életünkre. Nemet mondunk önmagunkra, hogy Jézus Krisztus megkezdhesse bennünk a saját életét. Ez Ábrahámmal is így volt. Ábrahám nem egyszerűen Hárán városát és a városi életet hagyta ott. Sokkal többet hagyott ott Háránban. A régi életét hagyta ott. A régi embert, akinek nem is Ábrahám volt a neve, hanem Abrám. A fül számára alig hallható a különbség. De Abrám azt jelenti: magasztos Atya, vagy felmagasztalt Atya. Az Ábrahám pedig azt, hogy sok nép atyja. Ábrahám a régi (talán) önmaga által, vagy mások által felmagasztalt életét is elhagyja, hogy Isten ígérete szerint sok nép atyjává legyen. Teszi ezt úgy, hogy nincs gyermeke és ezek után is az ígéretre nézve egyetlen gyermeke születik. És ő már nem láthatta meg, hogy valóban sok nép atyjává lett – annak a sok népnek az atyjává, akik Ábrahám hitét követve várják azt a várost, amelynek szilárd alapja van, tervezője és alkotója maga az Isten.

Amikor azt olvassuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett a hívásnak – tegyük fel a kérdést magunknak: mi már engedelmeskedtünk-e ennek a hívásnak?

Amikor azt olvassuk, Ábrahám hit által költözött át idegenenként az ígéret földjére – tegyük fel a kérdést magunknak: vállaljuk-e, hogy Krisztusban már idegenként élünk ebben a világban, úgy hogy csak egy ígéretünk van a szilárd alapú városra? Hogy bár van földi hazánk és otthonunk, ez mégis inkább csak átmeneti

Amikor azt olvassuk, hogy Sára hit által erőt kapott arra, hogy Isten ígéretei megvalósuljanak az életében – tegyük fel magunknak a kérdést – hitünk Isten ígéreteinek megvalósulására irányul-e vagy csak a saját vágyainkra?

Három rövid mondat, amit érdemes megjegyezni és alkalmazni, hogy része legyünk Isten barátai és a földi zarándokok jó társaságának:

Hit által engedelmeskedett … amikor elhívatott … és elindult

Hit által költözött át az ígéret földjére

Hit által kapott erőt … minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

11Móz 12:1-3

21Pt 3:18

Nyomtatás

Isten szent temploma

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Zsolt 93
Alapige: 1Kor 3:17

Tegnapi évzáró istentiszteletünknek ezt a címet adtam. Továbbtanulás. A reformációi emlékévünk központi gondolatává tettük azt, hogy megtanuljunk hitből élni. Földi életünkben azonban nincs bizonyítványosztás, egyáltalán nem mondhatjuk el azt, hogy megkaphatjuk a hitből való élet bizonyítványát és felsőbb osztályba léphetünk. És bár a hívő embernél az az egészséges, hogy növekedik a hitben és jó, ha mindig látjuk a növekedés irányát, de csak úgy érhetünk el újabb és újabb magaslatokat, hogy közben nem feledkezünk meg soha a hit alapelemeiről.

Ahogy elcsendesedtem azon, hogy Isten merre akar vezetni bennünket, először halkan, majd egyre erősebben elkezdett bennem visszhangozni ez a szó: szentség. Egy ijesztő szó, amitől félünk. Körülbelül úgy, mint a tökéletességtől. András testvérünk a karácsonyi prédikációban föltett egy költői kérdést: ki merné feltenni a kezét közülünk, hogy én tökéletes vagyok. És valószínűleg senki, vagy ha valaki mégis megtenné, akkor bizony magyarázatot várnánk tőle, hogy ezt mégis hogyan gondolja. Valószínűleg ugyanez lenne a helyzet, ha így kérdeznénk: ki merné feltenni a kezét, ha arra kellene válaszolni, hogy közületek ki szent? Talán még úgy is nehezen tenné ezt meg valaki, ha egyébként tisztában van a szentség bibliai fogalmával. De vajon értenék-e a többiek?

A szentség és tökéletesség a gondolkodásunkban egymással rokonértelmű fogalmak, mint ahogy a Bibliában is az. Gondoljunk csak arra, hogy Isten azt mondja:

„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”1

írja Péter, idézve a 3Móz 11:44-45-öt. Jézus pedig a Hegyi Beszédben így fogalmaz:

Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.2

Nagyon keményen ütközik nekünk Istennek ez a hívása azzal együtt, amit fohászként is idéztem az Ef 1:4-ből:

Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.3

Ezt az évet a szentség megértésére szánjuk. Mai alapigénk, és egyben éves igénk – rövidebb formában az 1Kor 3:17.

Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Ma röviden három dologról szeretnék beszélni, mintegy az év nyitányaként úgy, hogy az évben bővebben el tudjunk mélyülni a szentségról szóló üzenetekben.

1. Isten szentsége

2. Az ember szentsége

3. A gyülekezet szentsége

1. Isten szentsége

Amikor a szentségről gondolkodunk mindenképpen Isten szentségéből kell kiindulnunk. Isten egyik legtöbbet kinyilatkoztatott és legalapvetőbb tulajdonsága a szentsége.

1.1. Ézsaiás látomása

Ennek a szentségnek talán legdrámaibb kinyilatkoztatása történt Ézsiás látomásában, amikor a templomban látta az Urat magasra emelt trónon ülve és szeráfok - ezek a különleges hatszárnyú mennyei lények - vették körbe az Úr trónját azt kiáltották:

Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!4

Két dolog történt ennek hatására. Az egész kiáltásba beleremegett a templom, a templom megtelt a szentség füstjével. Ezzel párhuzamosan Ézsaiás halálosan megrémült – éppen az Úr szentségétől, mivel az Úr szentségének jelenlétében átélte elveszett bűnösségét.

1.2. János látomása

Nagyon hasonló volt ehhez János látomása Patmosz szigetén, ahol a megdicsőült Krisztust látta teljes szentségében:

A gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.5

A szentségnek ez a látomása rá is olyan hatást tett, hogy fizikailag rosszul lett és összeesett:

Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott6

Bűnös emberként így találkozni Isten szentségével valóban félelmetes dolog, még olyan emberek számára is, mint Ézsaiás próféta vagy János apostol. De ez tette üzenetükben őket annyira komollyá, mint ahogy Pál apostolét is, vagy a többiekét.

1.3. Egy személyes tapasztalat

Huszonhat évvel ezelőtt tapasztaltam meg ezt, amikor kb. egy évvel azután, hogy a katonaságnál elkövettem egy bűnt Isten szentsége ellen, ezt próbáltam elnyomni magamban, de Isten látta, hogy ezt nem vettem elég komolyan és egy éjjel úgy ébresztett fel, hogy valami természetfeletti fényesség vett körül, én pedig remegtem és izzadtam; és Isten egyetlen szót sem szólt, de a Lélek a szívem mélyéről felhozta ezt a bűnömet, és szavak nélkül is tudtam, hogy mire akar Isten elvezetni. Én senkinek nem kívánom ezt a gyötrelmet, még úgy sem, hogy mindez Isten kegyelméhez vezetett ismét.

1.4. Igéjének kinyilatkoztatása

De amikor Isten kinyilatkoztatja Igéjét, azt is szentségének nevében teszi. Mózes törvényében nagyon sokszor nyilatkoztatja ki az Úr az akaratát, hogy szentségét nyilatkoztatja ki hozzá. Csak egy példát szeretnék kiemelni ehhez:

Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek. 8Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat! Én, az ÚR, szentellek meg titeket.

Mi az, amit Isten szentségéből leszűrhetünk? Isten a maga szentségét azért nyilatkoztatja ki, hogy így érzékeltesse a számunkra, hogy ő teljesen tiszta, bűntelen. Őrá a bűnnek még az árnyéka sem vetülhet, sőt nem lehet semminek és senkinek köze hozzá, ami és aki bűnös és tisztátalan.

Nagyon világosan elmondja ezt Isten, amikor a Jelenések könyvében bemutatja a szent várost, a mennyből alászálló új Jeruzsálemet:

De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”.7

Ezt teszi világossá Pál apostol is, amikor ezt mondja:

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.8

Isten szent, erről nem mond le soha és ő nagyon komolyan veszi saját szentségét.

2. Az ember szentsége

Ezért kell beszélnünk az ember szentségéről. Pál az előző gondolatot a korinthusiaknak így folytatja:

Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.9

Ha az élő Isten szent és semminek nem lehet hozzá köze, ami bűnös és szentségtelen, hogyan lehetne hozzá közünk nekünk embereknek. Péter ezt nagyon világosan érzékelte a nagy halfogás után, amikor a csodán keresztül érzékelte a názáreti Jézus szentségét. Leborult előtte és azt mondta.

Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!10

Mert nagy félelem fogta el. Jézusnak azonban egészen más volt a terve azzal, hogy Isten Fiaként emberré lett itt a földön. Azt mondja Jézus Nikodémusnak:

Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.11

Ahhoz, hogy a világot elítélje, Istennek nem kellett volna tennie semmit, egyszerűen csak hagynia kellett volna a világot hagyni, hogy a maga útját járja. Isten azonban úgy döntött, hogy irgalmasan beavatkozik, egészen különleges módon. Emberré lett, hogy azután emberként magára vállalja életünk minden szennyét és felvigye áldozatként a keresztre így engesztelve ki tulajdon haragját és szerezve elégtételt igazságának. Ezért mondja Jézusról az Írás.

egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Egész egyszerűen meg kell szenteltetnünk, hogy közünk lehessen Istenhez. Máskülönben nem lehet közünk hozzá. Szentség nélkül nem közeledhetünk Istenhez és nem juthatunk be szent jelenlétébe itt a földön és nem lehet örök életünk.

Az ember szentsége alapvetően két dolgot jelent. Egyrészt Isten megszentelő kegyelmét, amelyben kiválasztott magának már a világ teremtése előtt, hogy az övéi legyünk. Másrészt az életünkben bekövetkező fordulatot, amely gyakorlati életszentségre, megszentelt életre vezet minket. Az apostol ezt így foglalja össze a rómaiaknak:

Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.12

Szentségünk tehát Jézus áldozatának bűnt eltörlő erejére épül fel, és ennek gyümölcse a szent életvitel, jutalma az örök élet.

Sokak számára a szentség mégis ijesztő és kellemetlen érzéseket kelt. Igen, tudjuk, hogy ez kell az örök élethez, de mégis valami szükséges rossznak gondolják, egy olyan veszteségnek, ami megfosztja az embert az örömtől és a szabadságtól. Úgy vannak vele, hogy a szentség jutalma csodálatos és ezért megéri szentnek lenni, de ez a szent életvitel annyi lemondást és kellemetlenséget jelent. A szent életvitel egy hatalmas áldozat, de hát nézzünk a jutalomra. Ezért megéri. Ezt azonban csak a képmutató farizeus gondolja a szentségről, ahogy Jézus bemutatja a böjtölésről szóló tanításában:

Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.13

A képmutató úgy böjtöl, úgy imádkozik, úgy adakozik, úgy megy templomba, úgy végez szolgálatot, úgy mond le a bűnös dolgokról, hogy abból az látszódjon, hogy ő mekkora áldozatot hoz azért, hogy Istennek szentelt életet éljen. Félreértés ne essék, ez nem a boldog és hálás bizonyságtétel, hanem puszta magamutogatás és dicsekedés. Ez azonban messze van a valódi szentségtől és nemhogy vonzóvá nem teszi, hanem ellenszenvessé mindazt, amit a szentség jelent. És egy nagyon hamis képet sugall a szentségről, és ezért gondolkodnak tévesen az emberek – nemcsak hitetlenek, hanem hívők is – a szentségről.

Pedig a szentség nem egyszerűen az örök élettel ajándékoz meg, hanem az életünket is széppé teszi. A bűn ugyanis nem pusztán az ember személyiségét torzítja el, hanem ahogy egyre jobban kiteljesíti uralmát az életünk felett a születésünk pillanatától kezdve úgy fogja eltorzítani az arcvonásainkat és csúfítani az életünket. Pontosan az ellenkezője történik velünk amikor Isten szentsége elkezd munkálkodni az életünkben.

Egy egészen különleges változás ez, aminek különös példája Karla Faye Tucker, akit 1998. február 3-n végeztek ki egy különös kegyetlenséggel elkövetett kettős gyilkosságért. Bedrogozva a társával baltával verte agyon két áldozatát. Elfogták és halálra ítélték. A bűncselekmény elkövetése után semmiféle megbánást nem tanúsított, sőt büszke volt arra, amit tett. Az elfogása után három hónappal azonban valakitől kapott egy Bibliát, és ennek hatására megtért. Erről ő így vallott:

„Aznap este elkezdtem olvasni a Bibliát. Nem igazán tudtam, hogy mit olvasok, de mire észbe kaptam, már padlót fogtam és térden állva könyörögtem Istennek, hogy bocsásson meg nekem.”

A halálsoron eltöltött tizenöt év alatt keresztyén bizonyságtevő lett és Jézus Krisztus megbocsátását hirdette a raboknak, akik közül sokakat sikerült kibékítenie Istennel. Bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól és benyújtott egy kegyelmi kérvényt, hogy az ítéletét változtassák életfogytiglanra, amit azzal indokolt, hogy szeretné folytatni bizonyságtevő szolgálatát rabtársai felé. Ekkor azonban már egy teljesen másik ember. A CNN egyik riportere a halála előtt nem sokkal interjút készített vele, és amikor megkérdezte tőle, hogy milyen érzés megölni valakit, azt válaszolta:

„Borzalmas. Rettenetes tudni azt, hogy elvettél egy életet, egy nagyon értékes, drága emberi életet! Ez talán a legszörnyűbb dolog, amit ember tehet.”

Ezután megkérdezte tőle, hogy félelem nélkül fog-e belépni a kivégzőterembe. Karla azt válaszolta:

Igen. Ha sor kerül erre, ott is az Isten szeretetéről fogok beszélni. Ha a Teremtő így határoz és megengedi, hogy ez történjen velem, az rendben van. Hiszen már megmentette az életemet. Már kaptam Tőle egy második esélyt. Pedig nem érdemeltem meg. Tizennégy évvel ezelőtt én elvettem két embertől ezt az esélyt. Bármilyen terve is legyen Istennek az életemmel, az előttem álló utat vele fogom végigcsinálni, bárhogy alakuljon is.

A riporter egyszerűen nem hittel, hogy ez nem lehet csak Isten munkája, amire Karla azt válaszolta:

„De igen, lehet! Ha valaki olyasvalamit tesz, mint amit én tettem, és aztán mégis megtapasztalja az isteni megbocsájtást és szeretetet, ez a tapasztalat megváltoztatja az embert. Már tudom, mi az igazi szeretet. És tudom, mi az igazi megbocsájtás.”

És bár azért, hogy kegyelmet kapjon közbenjárt a pápa és világ számos más vezetője is, valamint az egyik áldozat testvére is, nem kapott kegyelmet.

Kivégzésének egyik szemtanúja így számolt be a kivégzésről. Végig mosolygott és a családjához fordulva ezt mondta:

Most megyek, hogy szemtől szembe találkozzak Jézussal. Mindent nagyon köszönök. Jók voltatok hozzám. Nagyon szeretlek benneteket. Nemsokára találkozunk! Várni fogok rátok!"

Az addig 120 halálos ítéletet végrehajtó hóhér néhány nappal a kivégzés után idegösszeroppanást kapott, felmondott, amivel elveszítette a teljes nyugdíját, akkor hatással volt rá Karla bizonysága. És hogy miért mondtam ezt el? Mert Karla a megtérése után nemcsak lelkileg, hanem külsőleg is kivirult és teljesen kicserélődött, meggyógyult az élete és életének szentsége sokakat megérintett.

A szentség, a Jézusból áradó szentség széppé teszi az életet. Mert ez a szépség Jézusból árad. János látomása nemcsak félelmetes Patmosz szigetén, hanem egyben fenségesen szépséges az a látomás, ahogy Jézust ő akkor látta.

3. A gyülekezet szentsége

És harmadszor alapigénk a gyülekezet szentségét emeli ki a számunkra. Isten elhívott szentjei automatkusan is egy közösséget alkotnak. úgy fogalmaz az Ige, hogy a gyülekezet Isten szent temploma.

Az Újszövetség gondolatvilágában a templom soha nem egy ház, hanem az egyház, ami az elhívott szentek közössége. Az Újszövetségben nincsenek templomnak nevezett szent épületek, de minden gyülekezet Isten szent temploma. Pál minden írásában a gyülekezetet elhívott szenteknek nevezi. A gyülekezet Isten szent temploma, ami a szentség és a közösség erejével tesz bizonyságot Isten kiválasztó szeretetéről. Ez a szent templom az, ahol ünnepeljük Istent szeretetéért, dicsőítjük őt szentségéért, betöltekezünk kegyelmének erejével, hogy a tőle kapott szentség szépségével szolgáljunk a világban.

Isten számára rendkívül fontos templomának szentsége, gyülekezetének szentsége. Azt mondja:

Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

Isten számára annyira fontos ez, hogy egy komoly intést is fűz hozzá:

Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten.

Hogy Isten mennyire komolyan veszi választott népének szentségét, sok példát találhatunk a Szentírásban, most kettőt szeretnék kiemelni, egyet az Ó-, egyet az Újszövetségből.

3.1. Jerikó után

Jerikó csodálatos elfoglalásához Isten azt a parancsot adta, hogy szigorúan tilos zsákmányolni. A honfoglalók közül senki nem tarthat meg magának semmit, mindent el kell pusztítani. Ennek okait most nem részletezem, de a lényege az volt, hogy isten ezzel akarta hangsúlyozni a honfoglalás szentségét. Egy Ákán nevű férfi azonban titokban félretett magának a zsákmányból, aminek következtében a következő, könnyűnek ígérkező csatát elvesztették. És amikor a vereség okát kutatták, Isten világosan rámutatott Ákánra és családjára, akiket ezek után ki kellett pusztítani Izráelből, mert semmibe vették Isten szentségét és népének szentségét. A szentség semmilyen lehetőséget nem ad a nyerészkedésre Isten választottainak.14

3.2. Anániás és Szafira

Az Újszövetségből pedig Anániás és Szafira története mutatja, hogy Isten milyen komolyan veszi választottai szentségét. Anániás és Szafira eladták a földjüket és egyetértésben félretettek maguknak a föld árából, majd a többit úgy vitték adományként a gyülekezetbe, hogy az a föld teljes vételára. Senki nem kényszerítette és várta el tőlük, hogy adják el a földjüket. Senki nem kényszerítette őket és várta el tőlük, hogy a teljes vételárat adományként odaadják. Ők mégis azt hazudták, hogy az a föld teljes vételára és ők ezt a gyülekezetnek adják. A Szentlélek azonban leleplezte a hazugságot. Péter apostol ezt mondta Anániásnak:

Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? 4Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.”15

Ennek a leleplezésnek az erejétől, a szentségnek ettől az erejétől Anániás ott helyben meghalt, és később a felesége is meghalt az apostolok színe előtt.

Szeretett testvéreim! A gyülekezet szentségének alapja és forrása Isten, és a gyülekezet szentségének erejét és szépségét az elhívott szentek szentsége, gyakorlati életszentsége adja.

Isten azt mondja az ő temploma szent és ez a templom ti vagytok. Ebbe a szentségbe nyerünk betekintést és beavatást, hogy az Úrban egyre inkább növekedjünk szent templommá.

Az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.

11Pt 1:16

2Mt 5:48

3Ef 1:4

4Ézs 6:3

5Jel 1:13-16

6Jel 1:17

7Jel 21:7

81Kor 6:9-10

91Kor 6:11

10Lk 5:8

11Jn 3:17

12Rm 6:22

13Mt 6:16

14Józs 7

15Apcsel 5:3-4

Nyomtatás

Továbbtanulás

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 4:1-11
Alapige: Gal 3:11

Végére értünk egy olyan évnek, ami nekünk reformátusoknak komoly, hálára indító év. A reformáció 500. évének. Ennek az évnek azt a címet adtuk: Megtanulni hitből élni. Az éves igénk, amelyet minden egyes istentiszteletünk elején felidéztünk, és amelytől ebben a formában elbúcsúzunk így szól

Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”.

Az igaz ember hitből fog élni. Nagy kérdés: meg lehet tanulni hitből élni? A válasz igen, de jöjjön egy másik kérdés, éppen abból kiindulva, hogy a mai napon istentiszteleteinkből kikerül az ige: az igaz ember hitből fog élni.”Abba lehet-e hagyni ezt a tanulást? Erre pedig természetesen a válasz nem. Az életünk, és a világ újra és újra kihívások elé állít bennünket és minden új kihívás egy új tanulás.

A hitből való élet titkába enged betekintést Jézus megkísértésének a története is. Jézus, aki Isten Fiaként Isten teljhatalmával és dicsőségével rendelkezett, földi életének idejében magának is hitből kellett megtanulnia az engedelmességet1. Így kellett visszavernie mindig az ördög támadásait akkor, amikor éhesen kísértette meg, amikor messiási küldetését kérdőjelezte meg, amikor szenvedései között kísértette őt. A hitből való életre is a legfőbb példánk és mesterünk a hit Mestere Jézus Krisztus.

Szeretném összefoglalni, hogy mi az, amit eddig megértettünk.

1. Alapigénk egyéb helyei

Az első, amit szeretnék újra felidézni, hogy ez az igevers négyszer is megtalálható a Szentírásban, egyszer az Ószövetségben és háromszor az Újszövetségben, kifejezetten az Ószövetséget idézve.

1.1. Habakuk

Az ősforrás Habakuk próféta, aki így fogalmaz:

Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.2

Habakuk az igaz emberrel az elbizakodott ember állítja szembe. Ha a hit kérdését az elbizakodottság fényében vizsgáljuk, akkor a következőt látjuk.

Izráel népe meg volt győződve isteni kiválasztottságáról. Ez teljesen rendben volt, hiszen valóban az élő és igaz Isten választotta ki őket magának:

Téged választott ki Istened, az ÚR, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak.3

Ebből a kiválasztásból származik a feléjük áradó áldás, a különleges védelem, Isten különleges gondviselése. És ennek valódi elkötelezettségre és életszentségre kellene vezetnie Izráelt. Hogy mindig Istenre tekintsen hittel. Ehelyett felfuvalkodtak, elfordultak az Úrtól, nem vették komolyan Isten rendelkezéseit, gyakorlatilag minden erkölcstelenséget megengedtek maguknak: mértéktelenséget, drogfogyasztást, korrupciót és erőszakot – miközben azzal áltatták magukat, hogy ők Isten szövetségesei és a templom árnyékában büntetlenül élhetnek Isten rendelkezéseinek semmibe vételével.

A kiválasztottságuk tudata nem nagyobb alázatra és hitre, hanem ellenkezőleg: felfuvalkodottságra, elbizakodottságra és mindenféle engedetlenségre vezette őket. Kiválasztottnak lenni csodálatos dolog, szent erőforrás ez a hívőknek – de ez nem engedély arra, hogy az ember bármit megengedjen magának – sőt, igazi életszentségre hív.

Az igaz, aki hite által él, ezt a hitét engedelmességben éli meg, Isten szövetségében, amelynek nagy összefoglalása a Tíz Ige. Előző évünk második és 2017. évünk első felében ezt a Tíz Igét tanultuk, ezen keresztül tanított minket Isten. Egységes szerkezetben elérhető és letölthető a honlapunkról.

1.2. Pál a rómaiaknak

Ez a gondolat Habakuk prófétánál olyan meghatározóvá vált Pál számára is, mint Luther számára. Két levelében is idézi a prófétát. Először a rómaiakhoz írott levelében:

16Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, 17mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.”

Pál itt az evangélium erejére teszi a hangsúlyt. Azt mondja el, hogy Isten az igazságot az evangéliumban mutatja meg. Ez pedig úgy szól, hogy bár Isten haragszik a bűn miatt - Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot.”- mégis felkínálja megtartó kegyelmét a bűnösöknek.

Habakuk még annyit mond: „jaj azoknak, akik” - ő még nem hív nyíltan megtérésre. Az evangélium pedig pont ezt kínálja fel. A bűn miatt haragszik Isten. De éppen ez a harag – tudva, hogy milyen rettenetes – indítja a szerető Isten szívét, hogy kinyilatkoztassa evangéliumát, amelyben megtérésre hív.

Ezt az evangéliumot csak hittel lehet megragadni. Az evangélium azt üzeni: Jézus Krisztus áldozatáért Isten tényleg teljesen eltörli minden bűnödet, azért, mert Krisztus átvállalta minden bűnöd büntetését; ezt pedig csak nagyon nagy alázattal lehet hittel megragadni. Itt már nincs helye semmilyen önfelmentésnek, önigazságnak, csak a legőszintébb vallomásnak: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.”4

Pál azt sem szégyelli, hogy ez rá is igaz. Ő is rászorult erre. Pál nem szégyelli, hogy az evangélium őt is megmentette. Nincs mit felmutatnia semmi mást, csak Jézus Krisztus áldozatát.

1.3. A Zsidókhoz írt levél

A Zsidókhoz írt levél bemutatja a hitből élő igaz ember bátor magatartását ebben a világban. Ahogy Pál nem szégyelli az evangéliumot úgy a Zsidókhoz írt levél írója is bemutatja, hogy az az ember, aki igaz emberként hitből él, nem hátrál meg.

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.5

Hitből élni nem egyszerű ebben a világban. Hiszen hitből élni azt jelenti, hogy a láthatatlan Istent valóságnak tartom. A láthatatlan Isten munkáját nem véletlennek és nem a szerencsének, vagy a természeti törvények automatizmusának tulajdonítom. Hitből élni azt jelenti, hogy Isten láthatatlan világát tartom igazi otthonomnak és életem célja az, hogy ebbe eljussak.Ami pedig ebben akadályoz – e világi célok, az anyagi javak mértéktelen hajszolása, a földi élet önző habzsolása – azt félrevetem; ami pedig segít: az Istennel töltött idő, Isten szavának tanulmányozása és komolyanvétele a testvéri közösség védő ereje, Jézus Krisztus életszentségének és szolgálatának megélése: azt erősítem. És kitartok benne. Akik így tesznek nem hátrálnak meg és bátor emberek. Mert az a világ, amelyet e világ istene az ördög elvakított el akarja tántorítani a hívőket – a látható csábításokkal és a látható fenyegetésekkel.

Éppen ezért Isten igaz gyermeke ha megtanul hitből élni, bátran néz a láthatatlanokra a láthatókkal szemben, mert tudja, hogy a láthatók ideigvalók, láthatatlanok örökkévalók6.

2. Pál a galatáknak

És legutoljára hagytam azt, ami egész évben megszólított minket. És nemcsak ez az igevers, hanem miután a Tíz Ige üzenetének a végére értünk, belekezdtünk a Galata levél tanulmányozásába, amely szinte teljesen ekörül az Ige körül forog.

Két embertípust mutat be Pál a Galatákhoz írt levelében:

1. Aki a cselekedeteiben akar igaz lenni Isten szemében

2. Aki hit által lesz igaz Isten szemében

A Biblia szerint nincs harmadik embertípus. Ilyen értelemben a Biblia az emberről mindig nagyon egyszerűen tanít. Vagy fekete vagy fehér. Vagy igaz, vagy nem. Vagy hisz az élő Istenben vagy bálványimádó. Vagy Krisztusnak szolgál vagy a mammonnak. Vagy okos aki sziklára épít vagy bolond, aki homokra. Vagy engedelmes hitből, vagy engedetlen. Vagy Krisztus váltságába veti a reménységét, vagy saját cselekedeteiből.

A Galata levélből idáig elég részletesen ezeket a kérdéseket vettük.

Pál elmondja: egyetlen evangélium van. Ez pedig a Krisztus kegyelméből való elhívás evangéliuma. Minden, ami nem a kegyelemre épít, hanem az ember cselekedeteire Pál szerint másik evangélium, egy hamis örömhír.

Az egyetlen igaz evangélium azt mondja: Isten a bűneid ellenére szeret, és azért áldozta fel a Fiát Jézust, hogy megbocsássa bűneidet, megtisztítson és Fiáért igaz embernek fogad el. A hamis evangélium azt mondja, hogy Isten akkor szeret, ha elég jó vagy, ha megfelelsz a rendelkezéseinek és betartod a törvényeit.

Az igaz evangélium azt mondja: Isten kegyelme elvezet egy engedelmes és szent életre, amelynek vége örök élet7. A hamis evangélium azt mondja: Az engedelmes és szent élet elvezet a kegyelem jutalmához és így az örök életre.

De örök életre csak az igaz evangélium vezet. A hamis evangéliumban bízók átok alá helyezik magukat.

Alig látszik a különbség. Pedig a különbség igen nagy. A különbség áldás és átok, hiszen az Írás azt mondja:

Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak,8

Éppen azért olyan nehéz, mert alig látszik a különbség. De akik hitből élnek, azok tudják a különbséget.

Ha így tanultunk meg hitből élni, akkor ünnepeltük a legméltóbban a reformáció 500. évfordulóját. Sok szép ünnepünk volt az idén. Megemlékeztünk róla a gyülekezeti napon, gyülekezetünk fennállásának 70. és templomunk felszentelésének 25. évfordulójával együtt. Többek részvételével együtt készítettük ezt a szép faliképet. Emléket is állítottunk az 500. évfordulónak a templomunk mellé. De mindez csak akkor méltó, ha megtanultunk hitből élni és nem felejtünk el továbbtanulni sem.

Hálás lehet a szívünk Isten örök evangéliumáért, a reformáció nagy ajándékáért és hogy gyülekezetünket Isten kegyelemből hordozza immár 70 éve itt Gyálon. És legyen a szívünkben mindig ennek igazsága:

„az igaz ember hitből fog élni”.

 

1vö. Zsid 5:8

2Hab 2:4

35Móz 7:6

4Lk 15:21

5Zsid 10:38

6vö. 2Kor 4:18

7Rm 6:22

8Gal 3:10

Nyomtatás

A karácsony szépsége

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mt 2:11

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

A Talentum-kör szolgálatában elhangzott a kérdés

„Jusson ám akárhány bölcs egyetlen bolondra:
a fő kérdés, hogy te a bölcs vagy a bolond vagy?”

Ki a bolond? Ki az okos? Ki a bölcs? Van egy mondás, ami szerint az okos tudja, hogy a paradicsom gyümölcs. A bölcs az, aki ennek ellenére nem teszi bele a gyümölcssalátába.

1. A bölcsek

Sokszor elgondolkoztam azon, hogy vajon a bibliafordításaink ezeket a keletről érkező embereket miért nevezi bölcseknek? Talán az volt a szándék, hogy elfedjék eredeti foglalkozásukat, amelyben csillagjóslással, jövendőmondással foglalkoztak, hiszen a görög szöveg mágusoknak nevezi őket – és amely ellen Isten eredetileg kinyilatkoztatta tilalmát és haragját? Nyilván nem ismerem a fordítók eredeti szándékát, de nem ez a fontos, hanem az, hogy nyugodtan tekinthetjük olyan bölcseknek, akik nagyon hosszú utat tettek meg azért, hogy imádjanak egy megszületett és hatalmas királyt. És éppen azért voltak bölcsek, mert Jézus dicsőséges és hatalmas királyságából egy mákszemnyi sem látszott ott, abban a szegényes kis betlehemi házban, ahova a csillag vezette őket, és ahol egy kisbabát találtak egy szegény izráeli apa és anya gyermekét.

Nem láttak ünneplő sokaságot. Nem volt nagy ünneplés, nem sürögtek-forogtak a kisbaba körül szolgák és hatalmasok, nem volt díszkivilágítás; sőt igazából senki sem tudott arról Izráelben, hogy megszületett. És e szánalmas szegénységet látva ezek a gazdag urak, nem fordultak sarkon, hanem ott bent a házban letérdeltek, leborultak a kisbaba előtt és imádatukat drága és értékes ajándékokkal fejezték ki: aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak neki, tiszteletük és hódolatuk jeléül. Nos, ezek a bölcsek ezért bölcsek. Mert a szemmel látható mögött meglátták a szemnek láthatatlant, de a hittel láthatót: a názáreti Jézus, az Isten Fia, a világ királya, akinek adatik minden hatalom a mennyen és a földön, hogy nevére minden térd meghajoljon és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.

Ezek a keleti mágusok hosszú utat tettek meg és valóban bölccsé lettek, mert hit által beavatást nyertek abba a titokba, amely titokba mi is csak hit által nyerhetünk beavatást, hiszen tudjuk:

„az igaz ember hitből fog élni”.1

 

2. A hosszú út Jézusig

Ezek a bölcsek valóban hosszú utat tettek meg, hogy valóban bölccsé legyenek. És ahogy ezen elgondolkoztam megértettem, hogy bár az egész karácsony abból a csodából indul ki, hogy Isten Fia Jézus Krisztus mennyei dicsőségéről lemondva emberré lett, hogy Isten Bárányaként a világ Megváltója legyen, sokak éppen a karácsonyban kerülnek attól a legmesszebb, hogy Jézus személyes megváltójuk is legyen. Csak két idézetet hadd említsek ennek illusztrálására. Az egyik egy karácsonyi dal, amely a képzavar totális giccsével mutatja ezt a hitetlen távolságot:

„Csillagot szór ma ránk, egy szelíd fenyőág”

Ne haragudjatok, amikor ezt a szöveget láttam és hallottam egyszerűen elröhögtem magam. Ettől már nem testileg, hanem lelkileg lesz az ember cukorbeteg.

A másik egy nagyon nyers idézet egy keresetlenül szókimondó kritikustól, a mai nyugati társadalmak karácsonyáról:

„Egész évben pogányok vagyunk, de a legpogányabbak karácsonykor.”

Vajon vitatkozhatunk-e ezzel? De nem is ez a kérdés a számomra, hanem az, hogy vajon miközben keresztyénként éljük az életünket, nem csap-e meg minket is ennek a pogányságnak a kísértése az ünnep kapcsán? Nem tolja-e bele a pogányság a maga pogányságát az ünnepünkbe?

Szeretném elmondani azt, hogy én magam is rettentő hosszú utat tettem meg a karácsonyig.

Gyerekkoromban természetesen elvarázsolt az ünnep, nagyon szerettem a karácsonyt mindenestül, ahogy volt. A karácsonyfadíszítéssel, az ajándékokkal, a csillagszórókkal, a téliszünetekkel a nagyinál, az meghittségével, de hát ezen túl mit sem tudtam az egészről. A „jézuska” szót ismertem, de nagyjából annyi volt, mint a mikulás, egy titokzatos, soha nem látható ajándékhozó; de szép volt és jó volt, ahogy azt gyerekként megéltem.

A következő fázis az volt, amikor kikerültem ebből a meghittségből, csonka családban, sok sebből vérezve, kamaszként, ahol az egész végtelenül untatott, közben belül sírt a szívem (persze ezt be nem vallottam volna) a gyerekkori meghittség után.

A hosszú utamon a következő lépés az volt, miután megtértem, már megértettem az evangéliumot, de éppen a családom volt ettől olyan messze. És ott volt bennem a feszültség, hogy a kettő hogyan lehetne együtt. Bevallom nem ment, mert az evangélium ott, ahol nem él kellemetlenül leplezi le a karácsonyba beoltott pogányságot és hitetlenséget. Ezt követte egy kellemetlen öt év, amikor a lelkészi szolgálatra készültem. Teológusként az ünnepeim nagyjából úgy teltek, hogy prédikációkra készültem, azután legátusként vadidegen emberek között, távoli gyülekezetekben, hideg templomokban prédikáltam, miközben a családommal szerettem volna lenni. Utaztam távoli helyekre, néha ott kellett aludnom, állandó izgalmakat és feszültségeket keltett bennem, hogy megfeleljek az idegen embereknek, és egyre kevésbé tetszett a karácsony. Miközben egyre közelebb kerültem a karácsony igazságához, egyre jobban távolodtam a karácsony szépségétől.

Egy idő után beletörődtem, hogy egy lelkésznél ennek biztos így kell lennie; az ünnep a számára azt jelenti, különösen vidéken, sok szórványban, hogy már az adventben kidolgozza a lelkét, gyülekezeti ünnepeket, gyerekműsor szervez, igehirdetésekre készül, örül ha egy évben egyszer valamivel többen vannak a templomban, esetleg megtelik és reméli, hogy a karácsony igazsága mellett legalább azok az emberek, akiknek szolgál felsejlik a karácsony szépsége is. Az ünnep után pedig eldől két napra, hogy azután nekiálljon készülni az új évre.

És egyszer csak odaérkeztem. Hogy mikor és hogyan nem tudom megmondani pontosan, de azt tudom, hogy mi volt a hosszú út vége. Sok-sok nehézség akadályozta ezt az utat, de jó volt megérkezni oda, hogy a karácsony igazsága mögött felragyogott a karácsony szépsége. Az a szépség, ami nem igényli a szépséges külsőségeket, de azok nem is zavarják. Ez a szépség ott ragyog minden mögött és fölött azoknak az életében, akik hitből élnek.

A karácsony legnagyobb szépsége egyetlen szóban fejezhető ki. Egyetlen névben. A karácsonyban Jézus a legszebb. A karácsonyban az a legszebb, ha végül magunk is megérkezünk Jézushoz. Attól szép, hogy a karácsony nem pusztán egy rideg igazság, hanem az Isten legszebb ajándéka a számunkra.

Hogy Isten, a végtelenül bölcs, mindenható és mindenekfelett szent Isten emberré lett, magára vállalta a szenvedéseinket földi életének első pillanatától kezdve, hogy végül elutasítva, kiközösítve, megverve és meggyalázva meghaljon értünk a kereszten, hogy az ő sebei árán gyógyuljunk meg. Hogy legyőzve a halált feltámadjon, újra elfoglalja helyét Atyja dicsőségében, átvéve minden hatalmat mennyen és földön, hogy azután minden térd meghajoljon előtte és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Hosszú volt a bölcsek útja – de útjuk végén megtalálták a legszebbet: Jézust. És ezt úgy fejezték ki, hogy drága ajándékokat adtak neki. A saját hosszú utamról azért beszéltem, mert azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül.

3. Az évente bejárt hosszú út

Ezt a hosszú utat aztán évről-évre bejárjuk. Hiszen az ünnepre készülés sok-sok fáradsággal jár. Sok utána járással, sok feszültséggel.

Sokáig törtem azon a fejem, hogy ezt hogyan lehetne megúszni. De megértettem, hogy nem biztos, hogy meg kell úszni, ha van ennek a sok fáradságnak, utánajárásnak, feszültségnek éppen az ünnepben egy feloldása: megérkezni a karácsony legszebb titkához, Jézushoz. hogy végül az ünnepben ne kiégett lelki romokhoz érkezzünk meg, hanem azt tudjuk mondani: megérte minden fáradság, megérte minden vesződés, mert mindezek túl eljutottam a legszebbhez a karácsonyban: Jézushoz, aki annyira „szeretett engem, ésönmagát adta értem.”2

Amikor karácsony előtt azt érezzük, hogy mennyire terhes felkészülni az ünnepre, néha lelkileg mennyire megterhelő eszünkbe juthat a napkeleti bölcsek útja, akik nagyon fáradságos útra indultak, hogy megtalálják a Messiást. És ha arra gondolunk, hogy az ünnepben Jézushoz érkezhetünk meg, ez adjon erőt, hogy aztán tényleg eljussunk oda, ahova Ady Endre is szeretett volna:

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…

Imádni az Istent. Ez a karácsony szépségéhez vezető út. Imádni a Jézus Krisztust és vallani, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére.

A fő kérdés, hogy te a bölcs vagy a bolond vagy? Azt kívánom, hogy bölcsként érkezzetek meg a karácsony szépségéhez, ahogy ők is megnyitották kincseiket és Jézusnak adták. Legyen Jézusban szép karácsonyotok. Ámen.

1Gal 3:11

2Gal 2:20

Nyomtatás

A szabadulás forrásai

Olvasóink értékelése:  / 0
Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. 2Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 3Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. 4Azon a napon ezt fogjátok mondani: Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek. Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve! 5Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg az egész föld! 6Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel szentje! (Ézs 12)

Vannak a földnek olyan pontjai, ahol szinte sohasem esik az eső. De alig van olyan hely – leszámítva talán az esőerdőket, ahol ne kellene időnként szembenézni aszályos évekkel. Ha nem esik az eső, nincs termés, aminek éhínség a következménye. Illés próféta idejében egy alkalommal Isten fenyítéseképpen három és fél évig nem esett eső. Olyan súlyos volt az aszály, hogy már a királyi udvarban is éheztek.

Népünk életében is voltak ilyen súlyos aszályok, itt a Kárpát-medencében. Manapság a fejlettebb vízgazdálkodás, és a globalizáció eredményeképpen – egyenlőre legalábbis – nem kell annyira tartanunk az aszályos idők miatt beálló éhínségektől, de azért vannak olyan szegényebb országok, ahol ténylegesen éhen halnak emberek, vagy olyan országok – még gazdagok is, amelyekben súlyos gond a vízhiány. Mert az élet mindig függ a víztől. Az élelem is függ a víztől.

Ézsaiás próféta könyvéből olvastam fel egy Istent magasztaló éneket. Ez a hálaadó és magasztaló ének egy messiási prófécia része, amely arról szól, hogy a Messiás elhozza a földre Isten mindent felülmúló békességét. Ha megnézzük a 11. fejezetet, akkor azt látjuk, hogy a Messiás békessége messze többet jelent, mint az, hogy az emberek leteszik a fegyvert, hogy azután valamilyen ürüggyel újra felvegyék. A Messiás békessége olyan teljes békességet hoz el a földre, amelyben minden ember Isten igazsága alatt él, amelyben ember és a teremtett világ nem fenyegetik egymást, sőt a teremtett világ is teljes harmóniába jut, hiszen megszabadul attól az átoktól, amely alá az ember miatt kerül. Ilyen képeket láttat meg velünk Ézsaiás:

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével együtt legel, kölykeik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha.1

És mindezen túl Isten összegyűjti népét, amely a világ minden táján szétszórva él ellenségekkel körülvéve és elnyomatásban. Ennek a tapasztalatnak az éneke lesz az, amit a 12. versben olvastunk.

Bibliamagyarázatilag el lehet vitatkozni azon, hogy ez a jövendölés pusztán Izráelre vonatkozó jövendölés-e vagy Isten teljes népére vonatkozik, minden törzsből, nyelvből és népből – de minden vita megszűnik, ha meglátjuk azt, ahogy Krisztus keresztjén keresztül kiárad Ábrahám áldása minden népre; és megvalósul Isten elhívása minden nép tagjai közül.

Ez az ének ezért a mi énekünk is. Hiszen a Messiás a mi Krisztusunk is.

Ezt az éneket mi is énekelni fogjuk azon a napon:

Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. 2Íme Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.

Nézzük először az ének néhány gondolatát.

Az egyik nagy okunk a hálaadásra, hogy bár Isten haragudott ránk, de elmúlt haragja és megvigasztalt. Ki tud ezért hálát adni?

Az, aki tudja azt, hogy Isten haragja jogos volt. A római levél teljesen világosan fogalmaz:

Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen.2

Ezt a haragot tapasztalja meg minden ember, akinek a szívébe Isten kinyilatkoztatja a haragját. Mert Isten bár a Szentírásban világosan beszél arról, hogy az ő szentsége nem tűr meg semmiféle bűnt, és haragszik a bűn miatt, ezt rengetegen nemhogy nem képesek felfogni, de a világ gúnyosan kineveti Isten kijelentését. Végül azonban mégis mindenki találkozni fog Isten haragjával. Isten haragjával kétféleképpen találkozhatunk:

1. Amikor Isten haragja a szívünkre nehezedik teljes súlyával. Amikor Isten Igéje a szívünkbe és az elevenünkbe talál. Amikor rettenetesen elkezdenek fájni a bűneink és nemcsak a várható következmények miatt – hanem amiatt, hogy saját gonoszságunkkal szembesültünk és ez összetört minket. Ez is Isten haragjának a kinyilatkoztatása. Amikor a Szentlélek leleplez és szembefordít önmagammal.

2. A másik, amikor az ember az utolsó ítéletkor Isten teljes haragjával találja magát szemben. Akkor pedig már nincs menekvés.

Merthogy a megváltottak, miután a szívükben a bűnbánat útján megtapasztalták Isten haragját, átélnek egy csodálatos feloldozást: „elmúlt haragod, és megvigasztaltál.”

Tehát semmiképpen nem kerülhetjük el Isten haragjának súlyát – de elkerülhetjük ítéletének beteljesedését úgy, hogy a haragvó Istenhez kiáltunk kegyelemért és irgalomért Fiának Jézus Krisztusnak a nevében; mert Krisztus a kereszten Isten teljes haragját magára vállalta, hogy az ő nevéért bocsánatot és irgalmat nyerjünk. És az az Isten, aki haragudott a bűneink miatt, amely összetört minket, saját maga fog megvigasztalni:

Nézd! Elvettem bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged.3

Ezért ad hálát és magasztalja Istent szabadítóként Isten népe, mert megszabadított a bűntől, megszabadított rettenetes haragjától.

És a vigasztalás, a reménység, amit a jövőre nézve ad így szól:

Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából.

A Bibliában a víz a szabadulást jelképezi. Gondoljuk csak bele. Krisztus váltságművének és az új szövetségnek a jele a víz. A Jelenések könyvében a hívás így szól:

Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!4

Jézus azt mondja:

Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!5

Hogyan ihatunk a szabadulás forrásaiból, amelyről Ézsaiás beszél és amiről a Jelenések könyve beszél? Jézus világosan mondja: „Jöjjön hozzám!”

A szabadulás forrásából inni ugyanaz, mint Jézushoz menni. És ezek a szavak: „meríteni”, „inni” és „jönni” azt jelentik: hinni. Hiszen Jézus ezt mondja:

aki énbennem hisz, az nem szomjazik meg soha.6

És végül – a szabadítást mint örömöt tapasztalja meg az ember. Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából.”

Ez a szabadítás adja meg az ünnepeink létjogosultságát. Szabadítás nélkül minden öröm csak önámítás. Nem akarok lenéző és lesajnáló lenni – tényleg nem. De mégis szánalomra méltó, ahogy a világ szomjasan próbálja ünnepelni a karácsonyt, a húsvétot, talán még a pünkösdöt is, de minden ünnepe a világnak csak szomorú és szánalmas paródiája annak a nagy és örömteli ünnepnek, amit a számunkra jelent Jézus születése, halála, feltámadása és a Szentlélek eljövetele.

De ha mi Jézus szabadítására gondolunk, akkor az egy csodálatos ajándék, hogy mi ünnepünk, amelyben a Megváltó születésére emlékezünk magában hordozza:

1. Az Isten megváltásának a vigasztalását – Jézusért nem haragszik ránk, hanem velünk az Isten és megvigasztal minket, akik őszintén bánkódunk bűneink miatt; megvigasztal a szabadulás örömével.

2. Jézus második eljövetelének ígéretét – amikor is örvendezve fogunk vizet meríteni a szabadulás forrásaiból, az élet vizéből ingyen.

Jézus hív minket:

Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék.

Ámen.

1Ézs 11:6-7

2Rm 1:18

3Zak 3:4

4Jel 22:17

5Jn 7:37

6Jn 6:35