Íme királyod érkezik hozzád

Lekció: Mt 21:1-11

Alapige: Mt 21:5

Akik ismerik a Biblia Jézusának történetét, talán meglepődtek azon, hogy a lekciót a virágvasárnapi történetből olvastam fel. Hiszen az egy másik ünnep előzménye. Feltehetitek magatokban a kérdést, hogy mit keres a Virágvasárnap története, ami a Húsvét előtti Nagyhét első mozzanata, a Karácsony ünnepi advent kezdetének üzeneteképpen. Az ősi zakariási prófécia adja meg, ami a felolvasott lekciónk ötödik versében idéz vissza Máté evangélista. Alapigénk a Mt 21:5

 

„Íme, a te királyod jön hozzád …”

1. A Király érkezése

Az advent Jézus eljövetelére emlékeztet bennünket. Emlékeztet bennünket arra az eljövetelre, hogy az Örökkévaló Isten testet öltött Krisztusban, teljesen emberré lett, hogy értünk hozott áldozatával a bűneinkből megváltson, és emlékeztet minket arra az eljövetelre, amikor az idők végén dicsőséges mennyei királyként eljön, ahogy a Jelenések könyve nagyon erős képekkel elénk festi:

És láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve Hű és Igaz, aki igazságosan ítél és harcol, 12és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga, 13és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt: Isten Igéje. 14Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. 16Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura.[1]

A kettő között pedig ott a jeruzsálemi bevonulás története, amelyben különös módon forr egybe a két eljövetel: egyrészt az alázatos ember, másrészt a dicsőséges mennyei Isten-király képe. És pontosan amennyire ellentmondásos ez a kép, olyan ellentmondásos, ahogy az emberek Jézushoz viszonyulnak a karácsonyi történetben, a virágvasárnapi történetben és ez az ellentmondásosság nem tűnt el korunk emberében sem. Megmaradt a Biblia Jézusával és a visszatérő mennyei királlyal kapcsolatban is.

2. A karácsonyi történet ellentmondásossága

A karácsony történetének ellentmondásos szereplői. Egyrészt ott vannak a számunkra oly kedves alakok: a pásztorok és a bölcsek. Másrészt ott vannak az ellenszenves figurák: a jeruzsálemi írástudók és Heródes.

2.1. A pásztorok

A betlehemi mezőn megjelennek az angyalok és a pásztoroknak elmondják a mennyei üzenetet. A pásztorok pedig felkerekednek és elmennek Betlehemig, hogy megnézzék azt, amiről az angyali üzenet szólt nekik. És valóban mindent úgy találtak, ahogy az angyalok mondták nekik: egy kisgyermek bepólyálva feküdt a jászolban.  Ezek után a pásztorok átadták az angyaltól kapott üzenetet Máriának és Józsefnek és még azoknak, akik ott voltak az istállóban. Ezt követően pedig Istent dicsőítve tértek vissza a nyájhoz. A pásztorok számára világossá vált: miután igaznak bizonyult a jel, hogy egy kisgyermek fekszik a jászolban, akkor az is igaz, hogy ez a kisgyermek:

„a megmentő Úr Krisztus a Dávid városában …”

2.2. A bölcsek

Másrészt ott vannak a messzi kelet bölcsei, akik egy csillag útmutatása nyomán jutnak el Jeruzsálembe, majd ott a régi próféciák nyomán, amit az írástudók keresnek ki Mikeás próféta könyvéből Betlehembe. És a csillag megáll a ház fölött, ahol Jézus volt. Bemennek, imádják és dicsőítik őt és elhalmozzák drága ajándékokkal.

2.3. Az írástudók

Velük szemben ott vannak az írástudók, akik bár ismerik a próféciákat, de nem hisznek abban, hogy az a prófécia beteljesedett. Nem derül ki, hogy mire számítanak, de teljes hitetlenséggel és közönnyel veszik tudomásul a napkeleti bölcsek érdeklődését. Semmit nem tesznek azért, hogy utánajárjanak a dolognak, hogy tényleg tanúi lehetnek az ígéretek beteljesülésének.

2.4. Heródes

És a történet másik ellenszenves figurája Heródes, aki ugyan nem hiszi, hogy igaz lenne mindaz, amit a napkeleti bölcsek és az Írások mondanak, de biztos ami biztos elpusztítja a kétévesnél fiatalabb kisfiúkat Betlehemben.

3. A virágvasárnapi történet ellentmondásossága

Ugyanez az ellentmondásosság figyelhető meg a virágvasárnapi történetben. Egyrészt ott vannak az ünnepi zarándokok, akik pálmaágakat lengetnek és ruhákat terítenek az útra Jézus elé, és Hozsannáznak a Dávid fiának. Másrészt ott van a felbolydult Jeruzsálem, akik azt kérdezgetik: ki ez? Egész egyszerűen nem tudnak mit kezdeni Jézussal, ami abba torkollik, hogy néhány nappal később azt kiáltják Pilátus előtt: „Feszítsd meg!”

4. A mi ellentmondásosságaink

De miért ez az ellentmondásosság? Azért, mert az ember szerint egy király nem érkezhet istállóba és nem fekhet csecsemőként jászolban; azért mert király nem lehet szelíd és alázatos – csak dicsőséges és hatalmas. Az ember úgy gondolja, hogy hogyan higgyen egy olyan királyban, aki magát sem tudja megvédeni, akinek nincs hatalma, nincsenek testőrei és nincsen hadserege. Ezzel szemben Jézus valóban istállóban született, és jászolba fektették; valóban szelíd volt és alázatos, és valóban el tudtak vele bánni az ellenségei keresztre feszítve őt.

Ebből következően ott van, hogy a Betlehemben született Jézust nem így látjuk, ahogy az Írás mondja:

„Íme a te királyod jön hozzád …”

Ezért de sokaknak azzal telik a karácsony, hogy Jézust belepréselje a jászolba, és ahelyett, hogy királyként imádná őt – negédesen gügyög az ünnepen.

Pedig a jászolban fekvő Jézus, a szamáron szelíden Jeruzsálembe érkező Jézus, és a Jelenések könyve Jézusa egy és ugyanaz a Krisztus.

A mi ellentmondásaink, ahogy sokszor Jézushoz viszonyulunk, egyáltalán nincsenek benne Krisztusban. Őbenne eggyé válik és harmóniába kerül minden és azt mondja: aki eljött Betlehembe kisgyermekként, bevonult Jeruzsálembe alázatos Messiásként, az el fog jönni dicsőséges Királyként. Ezért ma, ha valaki családi otthonában meggyújtja adventi koszorúján az első gyertyát mondja el hangosan – de lehet a héten minden nap aranymondásként, vagy akár egész adventünk aranymondása is:

„Íme a te királyod jön hozzád …”[1]Jel 19:11-16

 

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok