Gal

Nyomtatás

Hogyan akarod megélni a szabadságodat?

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mk 10:35-45

Alapige: Gal 5:13-15

Letöltés, meghallgatás!

 

 

Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. 14Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: "Szeresd felebarátodat, mint magadat." 15Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!

 

Bővebben: Hogyan akarod megélni a szabadságodat?

Nyomtatás

A kereszt botránya

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 21:33-46

Alapige: Gal 5:7-12

 Letöltés, meghallgatás!

     

Ha ránézünk erre a két vonalra, látszólag párhuzamos.Persze, lehet, hogy tényleg az. A fenti kép csak illusztráció, de elméletben képzeljük el, hogy ha ez a látszólag párhuzamos egy méteren csak 1 mm-re tér el egymástól. Ami szabad szemmel fel sem tűnik. Akkor mekkora az eltérés tíz méteren? Már 1 cm. És egy km távolságra, már hozzávetőlegesen 10 méterrel távolabb van egymástól a két vonal, amely egy méteren csak 1 mm-nyi eltérést mutat. És minél hosszabb ez a párhuzamos, annál távolabb kerül egymástól a két vonal – ha mondjuk a Nap-Föld távolságot vesszük alapul, akkor ez az eltérés már 1,5 millió kilométer – az, ami 1 méteren csak egy észrevehetetlen milliméternyi eltérés. Ekkora léptékben nézve pedig már látjuk, hogy ami eleinte párhuzamosnak tűnik, az valójában két teljesen más cél felé tart.

Ha meghallgatjuk Jézusnak a két kapuról és a két útról szóló hasonlatát – ami szerint az életre szoros kapu nyílik és keskeny út vezet és kevesen vannak, akik azt megtalálják, a kárhozatra pedig tágas kapu nyílik és széles út vezet és sokan járnak rajta – akkor a lelki szemeink előtt megjelenik egy kép, amiben két teljesen ellentétes irányú út jelenik meg. De mi van, ha a két út látszólag párhuzamos? Ha eleinte nincs is egymástól annyira messze ez a két út? Ha úgy tűnik, mintha együtt haladnánk?

Bővebben: A kereszt botránya

Nyomtatás

Eddig …

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Jer 31:31-34

Alapige: Gal 5:7-12

 Letöltés, meghallgatás!

Ahogy haladunk előre a Galatákhoz írt levélben, újra és újra beleütközünk a cselekedetek általi és a hit általi igazság; a törvény általi megigazulás és a kegyelem általi megigazulás problémájába. Ahogy készültem gondolatban a mai napra – tudva, hogy az istentisztelet fő része ma a bizonyságtétel lesz – gondoltam, hogy keresek valami bátorítót, ami az ifjakat célozza meg, de közben a hitet is erősíti. És akárhogy kerestem – mégis mindig ugyanoda lyukadtam ki – a Galata levél folyatásához. Ma azonban tényleg csak röviden egyetlen dologra fogunk koncentrálni, de előbb felolvasom a Gal 5:7-12

Bővebben: Eddig …

Nyomtatás

Kiesni a kegyelemből?

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Jn 10:22-30

Alapige: Gal 5:1-6

 Letöltés, meghallgatás!

 

Van egy spanyol szólás, amit gyerekeknek mondogatnak, ha rendetlenkednek: „Ha rossz leszel, elvisz a magyar.” Ez a szólás annyira mélyen beivódott a spanyol nyelvben, hogy még a mexikóiak is ezzel riogatják a rosszalkodó gyereket. Hogy honnan ered ez a szólás, hiszen Spanyolország – pláne Mexikó – elég messze van. Azt gyanítják, hogy ez még a X. századi magyar kalandozások idejéből maradhatott fenn, amikor is 924-ben és 942-ben a kalandozó magyarok egészen az Ibériai félszigetig eljutottak, és valamiért ez a szólás ott maradt a spanyol nyelvben.

Bővebben: Kiesni a kegyelemből?

Nyomtatás

Megmaradni a szabadságban

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 5:1-6

Lekció: Jn 8:30-36

 Letöltés, meghallgatás!

George Orwell Állatfarm c. könyve egy olyan allegorikus tanmese, amelyben az állatok egy farmon, elűzve a zsarnok farmert, kivívják a szabadságukat. Eleinte úgy tűnik, hogy békében és közösen tudják irányítani a farmot, de az események úgy alakulnak, hogy szépen visszakúszik egy még sötétebb diktatúra az állatfarmra, ahogy a disznók és az emberek szövetséget kötnek. Újra elnyomják az állatokat – és a könyv zárójelenete így fogalmaz, ahogy az állatok benéztek a ház ablakán azt látták:

„Tizenkét hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az Emberekre, az Emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az Emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az Ember, és melyik a disznó.”

A kivívott szabadság nagy érték. De vajon tud-e élni a szabadsággal az, aki előtte rabságban élt – vajon nem egy újabb rabság követi a kivívott vagy megkapott szabadságot? A rabság fondorlatos módon visszakúszhat az ember életébe. A Szentírás tanítása annak a veszélyére figyelmeztet bennünket, hogy a szabadság, amelyet Krisztustól kaptunk, ne váljon ismét rabsággá, egymásfajta, de mégis ugyanolyan rabsággá. A mai tanításunk alapigéje a Gal 5:1-6

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

Bővebben: Megmaradni a szabadságban

Nyomtatás

Rabságra és szabadságra született

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 4:21-31

Lekció: 1Móz 21:1-13

 Letöltés, meghallgatás!

Péter apostolnak a második levelében van egy érdekes megjegyzés Pál leveleiről:

Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.[1]

Ma egy olyan szakaszból fogjuk hallani a Galata levélből Isten üzenetét, amely a bibliaolvasó előtt ilyen nehezen érthető dolog, és emellett kicsit még érdektelennek is tűnik. Vágjunk is bele ennek a szakasznak az üzenetébe. Alapigénk: Gal 4:21-31

Bővebben: Rabságra és szabadságra született

Nyomtatás

Lelki alakformálás

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 4:18-20

Lekció: Mk 10:35-45

 Letöltés, meghallgatás!

Manapság nagy divat az alakformálás. Néha azt érzem, hogy a testedzésben és a sportban már nagyobb hangsúlyt kap, hogy az ember jól nézzen ki, mint az, hogy megőrizze az egészségét. Amikor gondoltam keresek ide illusztrációnak egy kifejező képet, akkor csupa szép idomú női testet dobott ki a kereső, úgyhogy most ettől eltekintünk.

Igenis azt gondolom, hogy nem lehet az egészséget a jó kinézet mögé háttérbe szorítani, de természetesen a testedzésnek van hatása a külalakra, a jó kinézetre is; de megint az a kérdés, hogy mi a fontosabb.

Van azonban egy olyan alakformálás, ami az ember lényegét, sőt életét minőségileg befolyásolja; egy olyan alakformálás, amit szellemi vagy lelki alakformálásnak nevezhetünk – és ez annyira fontos, hogy nemcsak a lelki egészség múlik rajta, hanem az örök élet minősége is. Erről a lelki alakformálásról is lesz szó a mai napon a Gal 4:18-20 alapján.

Bővebben: Lelki alakformálás

Nyomtatás

Hol van a boldogságod?

Olvasóink értékelése:  / 1

Lekció: Jób 1:1-12

Alapige: Gal 4:15-17

 Letöltés, meghallgatás!

Tegnap az ifjúsági órán Jézus megtérésre hívó szaváról is beszélgettünk és az egyik kérdésünk az volt, hogy volt-e már olyan az életükben, amikor eljutottak oda, hogy megtérésre hívjanak valakit.

Egy nagyon tipikus esetet mesélt el az egyikük. Egy ismerőse nagyon maga alatt volt, ez úgy látszott rajta; elkezdett vele beszélgetni és eljutottak oda, hogy elmondja neki, hogy megtérésre van szüksége – szinte azonnal ott termett valaki más, és elkezdte magyarázni ennek az embernek, hogy mennyire fontos, hogy bízzon magában, hogy megerősítse a saját belső értékeit, meg különböző new age-es filozófiákat. Meg is állapítottuk azt, hogy ez mennyire tipikus. Ahol Isten elkezd munkálkodni, az ördög azonnal odalép és folytatja a maga aknamunkáját. Ezzel kapcsolatban nagyon tanulságos olvasmány C. S. Lewis Csűrcsavar levelei c. munkája.

Bővebben: Hol van a boldogságod?

Nyomtatás

Az evangélium marketingje

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Ézs 53

Alapige: Gal 4:12b-20

 Letöltés, meghallgatás!

Talán néhányan még ismerik a szólást, hogy „a jó bornak nem kell cégér”. Azt hiszem, elmondható, hogy ma már nem olyan közismert ez a szólás, mert megtanultuk, hogy ma már a legjobb bort sem lehet eladni a megfelelő marketing nélkül. Igen, a jó bornak is kell cégér – vagy inkább ahogy manapság ezt mondjuk reklám – divatosabban marketing (ami meg még több is mint puszta reklám.)

Szeretnék néhány reklámfotót mutatni bevezetésnek – nem azért, hogy bármit is reklámozzak, nem fizet ezért nekem senki, más a cél.

Bővebben: Az evangélium marketingje

Nyomtatás

Van-e bátorságod példává lenni?

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 10:16-28

Alapige: Gal 4:11-12

 Letöltés, meghallgatás!

 

Vajon miért olyan nehéz sokszor bizonyságot tenni? Nem arra gondolok, hogy könnyen el tudunk-e beszélgetni Istenről, vagy a vallás, a keresztyénség dolgairól? Hanem úgy beszélni Krisztusról, aki nekünk személyes Megváltónk és Urunk. Miért tapasztalja azt a legtöbb keresztyén, hogy ha Jézus Krisztusról, az bűnből megmentő váltáságáról kellene beszélnie, és hogy ehhez neki mi köze, szinte lefagy. Miért veszítik el sokan a bátorságukat akkor, amikor ez szóba kerül? Hova lesz a máskor oly nagy bátorságuk?

Bővebben: Van-e bátorságod példává lenni?