Zsid

Nyomtatás

Ábrahám - a zarándok-hívő példaképe

Olvasóink értékelése:  / 1

Lekció: 1Móz 12:1-9

Alapige: Zsid 11:8-10.13-14

 Letöltés, meghallgatás!

Alig van olyan ember, aki az életében egyszer-kétszer már ne költözött volna. Tudjuk, hogy mivel jár egy költözés. Óriási hercehurca. Olyankor bizony kizökken az élet a rendes kerékvágásból. Mindent bedobozolni, összecsomagolni – ilyenkor az ember kezébe kerül egy csomó olyan dolog is, amire rájön, hogy igazából nem is kell neki és megy a kukába. Aztán nekiindulni és berendezkedni az új helyen, sokáig azt sem tudni mi hol van, mindennek megtalálni a helyét és belakni az új otthont. Nem emlékszem, hogy ismernék olyan embert, aki szeretne költözni. Vagy inkább csak magát a költözést – mert nyilván az új hely várása nagy várakozással tölti el az embert, de költözéssel járó macera az általában nem hiányzik.

Na, de mi van akkor, ha úgy kell összepakolni és költözni, hogy az embernek fogalma sincs arról, hogy hova fog megérkezni? Elindul, de nem tudja hova fog megérkezni? Azt hiszem nincs ember, aki így vágna bele egy költözésbe, hacsak nem nagyon (nagyon-nagyon) muszáj.

Bővebben: Ábrahám - a zarándok-hívő példaképe

Nyomtatás

Nagy Istenünk és Megváltónk dicsőségének megjelenése

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 9:28

Lekció: Mt 24:23-31

 Letöltés, meghallgatás!

Első eljövetelekor Jézus Krisztus azért öltött magára testet és vért,

„hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak”1.

Jézus második alkalommal is meg fog jelenni, hogy megmentse azokat, akik reménykedve várják őt. Sorozatunk vége felé közeledve, amelynek célja az volt, hogy Jézust csodáljuk, mi másról beszélhetnénk, mint a mi nagy reménységünkről – az ő visszajöveteléről. Az alapige, ahonnan ma elindulunk szellemi utunkra, és Isten üzenetének megértésére a Zsid 9:28, ami együtt láttatja velünk Jézus első és második megjelenésének jelentőségét.

Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

Eljön az idő, amikor a hitet a látás elnyeli. Az Írás azt mondja, hogy most „hitben járunk, nem látásban”2. Ám az utolsó trombitaszóra, amikor a halottak felkelnek, s mi egy szempillantás alatt elváltozunk3, lelki és testi látásunk egyaránt Krisztus dicsőségének lenyűgöző látványában fog részesülni.

Bővebben: Nagy Istenünk és Megváltónk dicsőségének megjelenése

Nyomtatás

Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:8

Lekció: Jel 1:9-18

 Letöltés, meghallgatás!

Nem sok mindenre emlékszem az orosz nyelvi tanulmányaimból, de a kevesek egyike így szól: "Lenin zsil, Lenin zsiv, Lenin bugyet zsity" – Remélem még jól emlékszem. "Lenin élt, Lenin él és Lenin élni fog." Gondolom sejtjük, hogy a kommunista rezsim honnan vette kölcsön a gondolatot. Persze ki venné ezt komolyan, hiszen Lenin meghalt, aminek fényes bizonyítéka Moszkvában a mauzóleum, amelyben ki van állítva valami, ami állítólag Lenin bebalzsamozott teste. A gorbacsovi időszak Moszkvájában járva csak úgy kíváncsiságból szerettünk volna bejutni, de végül nem került rá sor, nagyon valószínűnek tartom, hogy ez az "élmény" már kimarad az életemből.

Szóval érdekes ez a bibliai import ... aminek persze sok értelme nincs. Nyilván szimbolikusnak szánták, hiszen egyébként a kommunizmus hivatalosan materialista volt, tehát elvből tagadták azt, hogy az ember a halála után bármiféle létformában is tovább létezne.

Bővebben: Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz

Nyomtatás

Menjünk ki őhozzá!

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:8-15

Lekció: Lk 20:9-19

 Letöltés, meghallgatás!

Szeretünk benne lenni a dolgokban. Szeretjük, ha bevesznek minket a csapatba. Nézzünk csak meg egy csapatválasztást a gyerekeknél, amikor egy játéknál a kapitányok csapatokat választanak. Engem válassz és nyújtózkodnak. És mennyire örülnek, amikor abba a csapatba kerülnek, amibe szeretnének. Vagy vannak, akik szeretnek az információk középpontjában lenni. Van, aki számára elviselhetetlen az, hogyha kihagyják a pletykák folyamából. Emlékszem még, amikor öttusáztam, milyen rossz volt az elutasítottságnak az az érzése, amikor egy nyári edzőtábor után az edzőm azt mondta, hogy többé nem számít rám, keressek magamnak más sportot – így mentem át végül atlétikára.

Nemrég voltak az önkormányzati választások. Nem került be mindenki, aki szeretett volna … van, aki kimaradt a testületekből. És van, aki ezt rettenetes tragédiaként élte meg, míg aki bejutott élete győzelmeként értékeli.

Szóval általában szeretünk benne lenni az élet sűrűjében azért, hogy ez is megerősítsen bennünket abban, hogy vagyunk valakik … és ha nem sikerül, akkor csökkent értékűnek érezzük magunkat.

Érdekes módon a Biblia valami egészen másfajta gondolkodásmódot szeretne megtanítani nekünk. Nevezetesen azt, hogy nem biztos, hogy nekünk benne kell lennünk azokban a dolgokban, amelyekben néha annyira szeretnénk.

Bővebben: Menjünk ki őhozzá!

Nyomtatás

A vezetőkhöz való viszonyunk

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:7.17

Lekció: Jer 25:1-7

 Letöltés, meghallgatás!

Ma egy olyan témával kapcsolatos üzenetet kell megértenünk, ami sok ellentmondástól és feszültséggel terhelt. Ez pedig a vezetőkhöz való viszony. A Biblia szerint hogyan is viszonyuljunk a vezetőkhöz.

A mai alapigénk a Zsid 13:7.17

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. … Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.

1. Az előzmény összefoglalása

Mielőtt azonban ebbe belevágnánk helyezzük el abban a nagyobb gondolati egységben, amelyben a Zsidókhoz írt levél belefűzi ezt az üzenetet – és amelynek további elemeit már átnéztük. Ez az utolsó eleme annak a belső egységnek, amely arról szól, hogy miért és hogyan szolgáljunk Istennek tetsző módon tisztelettel és odafigyeléssel. Mert valaki gondolhatja, hogy a mai napon haza akarok beszélni, mint gyülekezetvezető – de elsősorban nem ez a szándékom, hanem az, hogy együtt álljunk Isten igéjének a világosságába és igyekezzünk magunk is növekedni ezen a területen, ha pedig Isten szava valamilyen hiányosságra, bűnre rámutat, akkor meg tudjunk térni belőle.

Bővebben: A vezetőkhöz való viszonyunk

Nyomtatás

Az áldozat, amiben Isten gyönyörködik

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:5-6, 16

Lekció: Mk 8:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

„Istenben bízunk” - tudjuk, hogy ez milyen mondat?

  1. Az USA hivatalosnak tekintett mottója 1956 óta.

  2. Ez a mondat megtalálható az USA dolláron is.

Sok mindent jelenthet ennek a mondatnak a dollárral való összefonódása.

- Jelentheti azt, hogy bár van jó dollárunk, de mi alapjában véve mégis Istenben bízunk. Ez a legjobb verzió.

- Sokak számára azonban ez fordítva is megjelenhet – bár mi Istenben bízunk, de azért, jó ha van dollárunk. Ez már egy kicsit rosszabb.

- De a harmadik a legrosszabb – mi a dollárban bízunk – a dollár a mi Istenünk.

Ez utóbbi két gondolat az, amitől az evangélium szabaddá akar tenni. Tulajdonképpen olyan szabaddá, amit így fogalmazhatunk meg: akár van dollárunk (ez helyettesíthető az euróval is meg a forinttal is), akár nincs dollárunk – mi mindig Istenben bízunk.

A Zsidókhoz írt levélben a következő olyan terület, amelyre meg akar tanítani Isten, hogy hálával Istennek tetsző módon tudjuk szolgálni az az anyagiak területe.

Eddig beszéltünk ezen a területen a testvéri szeretetről, a vendégszeretetről, a foglyok és gyötrődők iránt megnyilvánuló együttérzésről, a házasságról, mint szolgálatról. Ebben a sorban a következő a pénz kérdése – mégpedig az Istennek tetsző szolgálat és az Istennek való szolgálat vagy egy másik kifejezéssel az áldozat felől nézve – amire azt mondja a szövegünk, hogy milyen az a szolgálat, amiben Isten gyönyörködik.

Bővebben: Az áldozat, amiben Isten gyönyörködik

Nyomtatás

Hálából szolgálni 3. Megbecsült házasság

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:4

Lekció: Mt 19:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

Tudom, hogy hosszú volt a kihagyás a Zsidókhoz írt levélben. Most már a levél végén járunk, ahol a 13. fejezet már gyakorlati, etikai kérdésekre tanítja a keresztyéneket. Némelyik gondolatot csak nagyon röviden egy mondatban fejezi ki. De ezek nem pusztán erkölcsi útmutatások. Mindenképpen kell, hogy legalább utalásszerűen emlékeztesselek benneteket mindarra, ami forrása és gyökere ezeknek az erkölcsi útmutatásoknak. Arra a nagy, különleges, egyszeri és megismételhetetlen főpapi áldozatra, amellyel Jézus saját vérével járt közben a megszenteltekért és aminek a végeredménye az, hogy rendíthetetlen országot kaptunk Istentől. Azt nem veheti el semmilyen hatalom tőlünk, nem igázhatja le azt az országot semmilyen erő. És a végső következtetés ez: Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.”

Nem lehet megkerülni ezt a kérdést: ha Isten ennyi mindent bevetett a megmentésünk érdekében – ez vajon jelent-e változást az életünkben? Hoz-e változást?

Bővebben: Hálából szolgálni 3. Megbecsült házasság

Nyomtatás

Hálából szolgálni 2.

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:3

Lekció: Mt 25:31-40

 Letöltés, meghallgatás!

John Yakubunak nem maradt semmije, miután egy Észak-Kelet Nigériában a faluját megtámadta a Boko Haram szélsőséges iszlám terrorszervezet és lemészárolta a lakosságot – már, aki nem tudott elmenekülni. John Yakubu falujában döntően keresztyének laktak. John Yakubunak sikerült a családjával együtt elmenekülnie a szomszédos Kamerunba. A menekülttáborban azonban éheztek és John Yakubu úgy döntött, hogy visszatér a falujába, remélve, hogy talál még ott megmaradt értékeket, amelyekről úgy gondolta, hogy ha sikerül eladni, akkor tudja támogatni a családját. Nagyon veszélyesnek tűnt ez a kaland, de úgy tűnt, hogy nincs más lehetősége. Otthon úgy döntött, hogy amit el tud vinni a családja holmija közül, azt összeszedi, többek között a család Bibliáját is.

A Boko Haram tagjai azonban észrevették és elfogták őt. „Mi ismerünk téged John” – mondták neki a katonák. „Neked most át kell térned az iszlámra, máskülönben szörnyű halált fogsz halni.” Miután John megtagadta az áttérést egy fához kötözték a kezét és a lábát és azután egy hatalmas késsel össze-vissza vagdalták a kezeit és közben gúnyolták: „Na, most már át tudsz térni az iszlámra?” John fájdalmában csak annyit tudott kiáltani: „A testemet megölhetitek, de lelkemet nem!”. A férfiak tovább kínozták Johnt. Újra és újra belevágtak a kezébe, a lábába egy machetével, és időnként csak azért hagyták abba, hogy megkérdezzék, megtagadja-e Krisztust, hogy Allahot válassza helyette. John kitartott. „Majd mi megmutatjuk neked” – mondták neki. Ekkor már egy baltát vettek elő és a térdébe vágták, és a fejébe is mélyen belevágtak egy kést. John ekkor elveszítette az eszméletét, úgyhogy a terroristák otthagyták a fához kötözve. Három napig volt a fához kötözve, míg valaki meg nem találta és kórházba nem vitte kómás állapotban. A kórházban amikor magához tért egy egy az üldözöttekkel foglalkozó keresztyén misszionárius megkérdezte tőle hogyan érez a támadói iránt és ő azt válaszolta: „Megbocsátottam az iszlám harcosoknak, mert ők nem tudják, hogy mit tesznek.”

Egyes jelentések szerint a Boko Haram teroristái az idén 3000 embert öltek meg – és a támadások csak súlyosbodnak.

Bővebben: Hálából szolgálni 2.

Nyomtatás

Hálából szolgálni 1.

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 13:1-7

Lekció: Zsid 12:22-29

 Letöltés, meghallgatás!

Rendíthetetlen országot kaptunk. Egy olyan országot, amelyet nem tud megdönteni semmilyen hatalom, hiszen ennek az országnak a királya Jézus Krisztus, aki az élő Isten Fia, akié minden hatalom a mennyen és a földön. Ez az az üzenet, amit ha hittel elfogadunk és a magunkévá tesszük alapvetően változtatja meg a gondolkodásunkat és az életünket. A változás nem kicsi, hiszen örökkévaló távlatokban kezdünk el gondolkozni. Mindent ennek a gondolatnak és reménységnek fogunk alárendelni. Ez fog vezetni bennünket az életünkön át. Ennek alapján alkotunk ítéletet a világ eseményeiről és ez fogja alakítani a magatartásunkat is.

A múlt héten ott hagytuk abba, hogy mi a következtetése annak, hogy rendíthetetlen országot kaptunk. Vegyük fel most itt a fonalat. Azt olvastuk:

Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.

Vagyis a rendíthetetlen ország ígéretéből egy hálás és szolgáló élet fakad. Ha az életünket egy fához hasonlítjuk, akkor körülbelül így néz ki

A fának minden része fontos. Van egy láthatatlan része, ez a gyökérzete és van egy látható része, ez a törzse, a lombja és végül a gyümölcse. A fa látható része nincs meg a gyökérzet nélkül, de a gyökérzet is elrohad, ha a fának nincs egészséges látható része. Nincs csak gyökér, vagy csak törzs. A gyökérzet – a láthatatlan rész – a hála, ami a rendíthetetlen ország erejét és reménységét szívja fel, a látható rész pedig az ebből fakadó szolgálat, ami megtermi ennek a hálának a gyümölcsét.

Bővebben: Hálából szolgálni 1.

Nyomtatás

Állhatatosan futva

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsid 12:1-2

Lekció: Fil 3:4-14

 Letöltés, meghallgatás!

Hallottuk ezeket a szép és igaz bizonyságtételeket. Ezzel arról tettetek bizonyságot, hogy elsajátítottátok azokat az elméleti alapokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy keresztyén életet élhessetek. Két évig készültünk. Csütörtökön levizsgáztatok, és most már a gyülekezet előtt is közösen bemutattátok azt, hogy június 8-n ennek a gyülekezetnek a közösségében eldördülhet a startpisztoly és megkezdhetitek azt a futást, amiről a Biblia úgy beszél: a Krisztust követők számára a földi élet olyan, mint egy pályán futás, amelynek a végén a célban ott vár minket a legnagyszerűbb mester, az élő Isten Fia, hogy miután a célba érkeztünk megkapjuk tőle győzelmünk koronáját az örök üdvösséget és életet. Az az Ige, amivel a bizonyságtételeitek elhangzása után szeretnélek titeket a gyülekezettel együtt erősíteni a Zsid 12:1-2-ben olvasható.

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

Ebben a versben is – ahogy a Filippi levélben is hallottuk – látunk egy versenypályát. Egy olyan versenypályát, amelyen végig kell haladni ahhoz, hogy a Mesterhez érkezzünk. Mit tudhatunk erről?

Bővebben: Állhatatosan futva