Igehirdetés

Nyomtatás

Az új teremtés csodája

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Jn 16:16-23

Alapige: Ézs 65:17-25

Letöltés, meghallgatás

Történnek velünk az életünkben olyan dolgok, amelyek akár akarjuk, akár nem, megállásra kényszerítenek. Úgy kényszerítenek megállásra, hogy fel kell tennünk a kérdést – hogyan tovább? Mert ahogy idáig elértünk, úgy már nem mehet tovább. Meg kell hoznunk a döntéseinket.

Bővebben: Az új teremtés csodája

Nyomtatás

Isten dicsérete a harcban

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Zsol 20

Alapige: 1Sám 17:1-54

Letöltés, meghallgatás

Amikor Max Lucado megírta a Dávid életéről szóló könyvet, ezt a címet adta neki:Harc az óriásokkal; vagy Szembenézve az óriásaiddal. Ez a cím Dávid élettörténetének legismertebb eseményére utal: amikor Dávid megküzdött Góliáttal. Erről a történetről még olyanok is hallottak valamilyen formában, akik nem ismerik a Bibliát és nem is érdeklődnek iránta. Egy olyan történet ez, ami arról szól, hogy az, akinek semmi esélye a győzelemre, mégis győzni tud. Egy fiatal ifjú, hogyan győz le egy harcedzett óriást párviadalban. Körülbelül ennyivel lehet összefoglalni Dávid és Góliát történetét, és ami leginkább eszébe jut az embereknek erről. De ha csak ennyi lenne a történet, nem lenne érdemes szót vesztegetni rá, hiszen időnként előfordulnak ilyen meglepő fordulatok – ahogy pl. a finnek sikeresen szálltak szembe a Szovjetúnióval és ehhez hasonlók, vagy egy alig jegyzett focicsapat győz a sztárcsapat ellen. Ilyenek időnként előfordulnak.

Bővebben: Isten dicsérete a harcban

Nyomtatás

A Lélek általi dicséret ereje

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Lk 8:26-33

Alapige: 1Sám 16:13-23

Letöltés, meghallgatás

Az egyik kiscsoportban volt egy elmélyült beszélgetésünk egy tapasztalat kapcsán. Egy fiatalembernek az állapota, aki a családjának nagyon sok gyötrelmet okozott már, az utóbbi időben valamelyest javulva már kevésbé jelent gyötrelmet a családjának. Ezzel kapcsolatban tettem egy megjegyzést, hogy a hála mellett semmiképpen se feledkezzünk meg arról, hogy lehet, hogy a családjának könnyebbséget jelent, de azért túlzott örömre azért ne ragadtassuk magunkat, mert ha a családja életében van is valamiféle könnyebbség, a lényeg nem változott meg. És tettem egy elég sarkos megjegyzést, amivel elég komoly megrökönyödést okoztam: óvakodjunk attól, hogy túlságosan örüljünk valaminek, ami lényeget érintően semmi.

Bővebben: A Lélek általi dicséret ereje

Nyomtatás

A világosság gyermekei

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Lk 8:16-18

Alapige: Ef 5:8-14

Letöltés, meghallgatás! 

Pap András igehirdetése.

 

Nyomtatás

A keresztyénség nem kötelesség, hanem elkötelezettség

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Lk 7:36-50

Alapige: Fil 2:12-13

Letöltés, meghallgatás! 

A csütörtöki konfirmációi órán feldobtam a kérdést, hogy milyen ünnep közeledik? Eleinte csönd, majd elhangzik a válasz: halottak napja. Igen. Ez lett ünneppé. Meg a halloween. De nekünk reformátusoknak mégis csak valami más. A reformáció. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki már föltette a kérdést: miért is ünnepeljük a reformációt, ezt az egyháztörténeti fordulatot? Hiszen hol van ez a karácsonyhoz, a húsvéthoz vagy a pünkösdhöz képest, amelyben Istennek az üdvösségünkért elvégzett nagy tetteire emlékezünk és betelünk annak az erejével? Van-e köze egyáltalán a reformációnak az üdvösségünkhöz?

Bővebben: A keresztyénség nem kötelesség, hanem elkötelezettség

Nyomtatás

Elégedett vagy azzal, ahogy élsz?

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Jn 15;1-8

Alapige: Jn 15;8

Letöltés, meghallgatás! 

Nyomtatás

Isten választottainak dicsérete

Olvasóink értékelése:  / 0

 

 

Lekció: Zsolt 8

Alapige: 1Sám 16:1-13

 

Letöltés, meghallgatás!

 

Egy dicsőítő élet.Ezen a címen igyekszünk megismerni és megérteni Dávidnak, Isten választottjának, az Isten szíve szerint való férfinak az életét, de nemcsak a történeteit, hanem imádságait és zsoltárait is segítségül hívjuk, hogy meglássuk – hogyan lehet a mi életünk is Isten szíve szerint való dicsőítő élet. Ma megnézzük, hogyan kezdődött. 1Sám 16:1-13

Bővebben: Isten választottainak dicsérete

Nyomtatás

Egy dicsőítő élet előszava

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mk 12:35-37

Alapige: Zsolt 110

Letöltés, meghallgatás! 

A kortárs keresztyén és gyülekezeti istentiszteleteken is felhangzó énekeknek bevett elnevezése lett az ún.dicsőítés. Míg korábban a református énekeskönyvet egységesen és kicsit tévesen zsoltároskönyvnek nevezték, a mai hangszerelésű énekeket pedig kizárólag dicsőítésnek, olyannyira, hogy a dicsőítés kifejezést szinte kizárólagosan az ilyen stílusú éneklésre alkalmazzák. Így jelentkeznek az ún. dicsőítő mozgalmak is, mint a Sófár – amely hangsúlyosan, bár nem kizárólagosan református egyházi talajon sarjadt, vagy az utóbbi idők egy felkapottabb mozgalma a Felház is. És bár ezek a mozgalmak is egyértelműen hangsúlyozzák, hogy a dicsőítés sokkal több, mint egy bizonyos zenei stílushoz kötődő éneklési forma, hiszen a dicsőítés lényegileg maga a keresztyén életforma, mégis dicsőítés szót ha ma meghalljuk, akkor az első, ami eszünkbe jut, az egy bizonyos forma éneklés.

Amikor azt mondom, hogy a dicsőítés lényegileg maga a keresztyén életforma, akkor egy olyan bibliai szent élete jut eszembe, akinek, ha az életét megvizsgáljuk és áttanulmányozzuk valóban jól kiábrázolódik ez az igazság: a dicsőítés maga a keresztyén életforma.

Bővebben: Egy dicsőítő élet előszava

Nyomtatás

Az Úré a föld …

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: 1Móz 1:1-2:4

Alapige: Zsolt 24

Letöltés, meghallgatás! 

1989 óta ortodox kezdeményezésre a világ keresztyén felekezetei különleges időt szentelnek arra, hogy elmélyüljenek a teremtés titkaiban, és a teremtett világra figyelve Istennel mint Teremtővel erősítsék és elmélyítsék a kapcsolatukat.Talán többen hallottátok már ezt a kifejezést, hogy a „Teremtés hete”.

Bővebben: Az Úré a föld …

Nyomtatás

Az Engesztelés Ünnepéről- Zsidó Missziós Szolgálat

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: 3Móz 16:29-34

 

Alapige: Zsid 10:1-18

 

Letöltés, meghallgatás!