Igehirdetés

Nyomtatás

Szőlősgazda

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Ézs 5:1-7

Lekció: 2Kor 9:6-11

 

Ha valaki gyümölcsfát ültet miért teszi? Azért, hogy előbb-utóbb finom gyümölcsöt szedhessen róla. Ha valaki a kertjébe paradicsomot, paprikát, uborkát vagy más veteményt ültet, és ezért megveszi a vetőmagot, felássa a kertet, gondozza, tisztogatja és óvja a növényét, miért teszi? Hogy a saját jó paradicsomát és paprikáját tehesse a lecsóba. Ha valaki szőlőt telepít, azután kapálja, permetezi és metszi, miért teszi? Hogy amikor eljön a szüret ideje a saját szőlőjét ehesse, és saját szőlőjéből készíthesse a borát.

Azért ültetünk gyümölcsfát, hogy ne szedjünk róla gyümölcsöt? Nem. Azért ültetünk a paradicsomot, hogy azután ne legyen paradicsomunk? Nem. Azért telepítünk szőlőt és gondozzuk, mert nem akarunk róla szólót szüretelni? Egész biztosan nem.

Isten arcvonásaiból ma a szőlősgazda képéről fogunk beszélni Ézsaiás könyve alapján. A célunk az, hogy megértsük: Isten olyan szőlősgazda, aki rengeteget fektet bele az életünkbe, hogy azután jó gyümölcsöt szüretelhessen az életünkből. Isten is befektet, ezért várja befektetésének megsokszorozását. De vajon mi az eredmény?

Bővebben: Szőlősgazda

Nyomtatás

Bíró

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 7:10-12

Lekció: Zsolt 7

 

Volt egy professzorom a teológián, aki nagyon utálta, ha valaki miután feliratkozott egy vizsgaidőpontra, kihúzta magát és átírta egy másik időpontra. Első éves koromban a vizsgaidőszak utolsó előtti napjára tudtam csak feliratkozni, és amikor sorra kerültem volna, dühösen elzavart, hogy én nem vizsgázhatok, mert korábban kihúztam magam, holott tudnom kellett volna, hogy ő ezt nem tűri. Hiába mondtam neki, hogy én csak egyszer iratkoztam fel erre az időpontra, ő rámutatott a listán egy jó sűrűn átsatírozott névre, amiből csak az illető nevének kezdőbetűjéből látszott ki a teteje és az alja, ami szemmel láthatóan egy nagy G betű volt. Ő ebből azt következtette ki, hogy ez csak én lehettem – bár maga a név rövidebb volt, mint az enyém – és ezek után már szóba állni sem volt hajlandó velem, még annyira sem, hogy megbuktasson, ami miatt úgy nézett ki a dolog, hogy lezárni sem tudom a félévet. Kénytelen voltam tanácsot kérni a dékáni hivatalban, hogy most mihez kezdjek, hiszen ha nem zárom le a félévet, akár bukással is, nem folytathatom a tanulmányaimat. Végül a hivatal, ismerve a professzor rigolyáit, gyakorolt rá egy kis nyomást és végül az utolsó nap utolsó vizsgázójaként levizsgáztatott – végül jelesre.

Viszont az a megalázó igazságtalanság, ami ért egy érdemi szót sem kapott, még csak egy tisztázó beszélgetést sem – bocsánatkérésről természetesen nem is beszélve.

Bővebben: Bíró

Nyomtatás

Férj

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Ézs 54:1-8

Lekció: Zsolt 117

 

Emberi életünk mozgatórugói közül az egyik legerősebb a társ megtalálásának vágya. Persze ez is olyan torzulásokon ment keresztül a bűn következtében, hogy nem egyszer csak a nyers szexuális ösztönök kielégítésére irányul, de abban már alig van valami emberi.

De a párkapcsolat, a társ kérdése olyan erős, hogy a pénzgyárak sem mennek el mellette szó nélkül, külön iparágak épülnek rá, gondoljunk csak a

  • filmiparra. Ne csak a könnyfakasztó romantikus történetekre gondoljunk, hiszen a macsófilmek között is alig van olyan, amelyben ne lenne ha nagyon leegyszerűsítve is valamiféle szerelmi szál.

  • Gondoljunk a zeneiparra, amely jelentős része a szerelemnek és a szerelmi kapcsolatok problémájáról szól.

  • Az esküvői szolgáltatásokra is, egész komoly iparág épül, de az ajándékipar különböző szegmensei is tele vannak a szerelem kifejezését célzó ajándékoknak.

Emberi életünk egyik leginkább megkerülhetetlen kérdése a társ megtalálásáé, ami egyrészt mindenki számára a legígéretesebb, de ugyanakkor a leginkább próbára tett kapcsolat is.

Bővebben: Férj

Nyomtatás

Fazekas

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jer 18:1-12

 

 

Isten arcvonásait azokon a képeken keresztül tudjuk közvetve szemlélni, amelyeken keresztül ő beszél önmagáról. Ma a Fazekas képén keresztül szemléljük.

A régi kézművesipar egyik meghatározó eleme volt a fazekasság. Ma már ezt a foglalkozást is kiszorították a nagyipari módszerekkel előállított tömegcikkek, de kézművesvásárokon még találkozhatunk fazekasokkal és munkáikkal. Ott már a kész munkát szemléljük, és sokszor nem is gondolunk bele, hogy milyen hosszú folyamaton keresztül áll össze a kész termék.

  1. Szüksége van a fazekasnak jó agyaglelőhelyre – ezt ma már pótolják a készen kapható agyagok, de az igazi fazekas maga bányássza az agyagot is.

  2. Ezt követi az agyag megdolgozása, finomítása, megmunkálásra előkészítése.

  3. Az előkészített agyagból kialakítja a fazekas a használati tárgyat

  4. Ezt követi a szárítás,

  5. A szárítás után következik az égetés; - a mázatlan termék innentől kész van

  6. Viszont, ha mázas terméket készít, akkor az égetés után még mázazza

  7. Majd jön a mázas termék újbóli égetése.

Sok fázis, mindegyiknél fordulhatnak elő hibák. Van olyan fázis, ahol a hiba már nem javítható, de olyan fázisok is vannak, ahol még van lehetőség javításra, újraalakításra.

Bővebben: Fazekas

Nyomtatás

A szabadítás vágya és öröme

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Zsolt 50

 

 

A mai Mongyáldást istentiszteleten egy zsoltárt tanulmányozunk, és ezen keresztül próbáljuk jobban megismerni az élő Istent, aki – ahogyan számos zsoltárból kiviláglik – méltó a dicséretre. Lehet, hogy lesz folytatása ennek a dicsőítő, zsoltár-elemző sorozatnak a havi dicsőítő istentiszteleteken, bár ez most nem egy sorozat kezdő alkalma.

Bővebben: A szabadítás vágya és öröme

Nyomtatás

Az építőmester

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jób 38:1-18

Lekció: 2Móz 18-23

 

Sorozatbevezető

Az idei Sófár Református Dicsőítő Iskola felkért igehirdetőjeként estéről estére az Isten arcvonásai összefoglaló cím alapján szolgálhattam. Ezt kérték tőlem, erre kértek föl. A kapott üzeneteket szeretném veletek is megosztani, és nemcsak az ott elmondott üzenetekből, hanem még kiegészítjük néhány egyéb képpel is.

A felkérést már jóval hónapokkal ezelőtt megkaptam, úgyhogy időben el tudtam kezdeni készülni. Hogyan próbáljam megfigyelni Isten arcvonásait. Ez volt az első kérdésem. Azután eszembe jutott, hogy ez még Mózesnek sem ment, mert földi halandó nem nézhet Isten arcában anélkül, hogy bele ne pusztulna a fényességbe. Ahogy nem nézhetünk szabad szemmel a napba, mert megvakulunk, úgy nem nézhetünk bele közvetlenül Isten arcába sem. Viszont van egy mód, hogy szabad szemmel szemléljük a nap fényét. Ha egy tiszta éjszakán a Holdat nézzük. Akkor a nap fényét látjuk.

Isten arcvonásai sem szemlélhetők közvetlenül – pontosan ezért beszél Isten önmagáról is képekben. Hogy közvetetten bár, de képet kapjunk róla – és azután Isten arcvonásai rajtunk tükröződjenek vissza Krisztusban.

Bővebben: Az építőmester

Nyomtatás

A Lélek segít a mi erőtlenségünkön

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Róm 8:26-27

Lekció: Róm 8:1-17

 

 

Az Atya elküldi értünk a Fiút. A Fiú elvégzi értünk az engesztelő áldozatot és feltámad a halálból, majd a Fiú az Atyával együtt elküldi nekünk a Szentlelket, hogy mindig velünk, sőt bennünk legyen. Ez a Szentháromság titka, ami a három nagy keresztyén ünnepünkben Karácsonyban, Húsvétban és Pünkösdben jelenik meg. És miután ez a három ünnep lezajlott a régiek az egyházi év naptárába közvetlenül pünkösd után bevettek egy ünnepet, amelyben a kinyilatkoztatott isteni titokról a Szentháromságról emlékezünk meg. Ez az ünnep van ma, a Szentháromság vasárnap.

A keresztyénség az egyetlen vallás, ami azt állítja, hogy csak és kizárólag egyetlen igaz Isten van, de ebben az egyetlen igaz Istenben három isteni személy található: az Atya Isten, a Fiú Isten, és a Szentlélek Isten. Ezt nevezik a Szentháromság tanának. Az Egyház nem azért vallja a Szentháromság tanát, mert a Bibliában van egy olyan mondat, ami azt mondja: „Isten lényegében egy, de személyében három, mint Atya, Fiú és Szentlélek.” Ilyen mondat nincs a Bibliában. Az oka annak, amiért a keresztyén egyház hitből vallja a Szentháromságot az, hogy a Biblia rendületlenül úgy beszél az egyetlen, igaz Istenről – nem három Istenről, hanem egyről –, hogy közben mégis egymástól is megkülönböztetve jelenti ki az Atyát is, a Fiút is és a Szentlelket is az élő és igaz Istenként.

Ha ez érthetetlennek is tűnik, érdemes arra gondolni, hogy a régi tanítók is elsősorban azt képviselték, hogy ez a titok olyan, amelyhez a kijelentésre hallgatva, hittel jutunk közelebb, és nem okoskodással. És ez tényleg így van, hiszen mi teremtmények nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megszabjuk a Teremtőnek, hogy milyen lehet, vagy milyennek kellene lennie. Ő azelőtt volt, mielőtt bármi lett, és ő nem keletkezett, nem is született, még kevésbé teremtetett, mert ő mindig volt. Ezért nincs a létének oka, ő egyszerűen van, ahogy kijelenti magát Mózesnek:

Bővebben: A Lélek segít a mi erőtlenségünkön

Nyomtatás

Szentlélek nélkül lehetünk-e hívők?

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Apcsel 19:1-2

Lekció: Apcsel 2:29-42

 

 

Kaptatok már Szentlelket? … Minden pünkösdnek, így a mostaninak is akár nyíltan, akár rejtetten, de ez a központi kérdése: Kaptatok-e már Szentlelket?

Nem az a fő kérdés, hogy kicsoda a Szentlélek, bár a Szentlélekről szóló tanítás fontos része hitünk igazságainak, de a tanítástól még nem leszünk Lélek átjárta, Lélekkel betöltekezett emberekké.

Kaptatok-e már Szentlelket? Miért is kérdezem meg ezt már harmadszor röpke egy percen belül? Azért, mert muszáj megvizsgálnunk azt a kérdést hogy tekinthetjük-e magunkat hívőnek anélkül, hogy a Szentlélek bennünk lenne.

Ha megkérdezném tőletek, lehet-e valaki hívő anélkül, hogy benne lenne a Szentlélek – a legtöbben talán azt mondanátok: biztos nem. Ez tűnik a helyes válasznak. Ha azt kérdezném meg tőletek, hogy hívőnek tartod-e magad, a legtöbben valószínűleg azt mondanátok, hogy igen. De ha azt kérdezném, hogy szerinted benned él-e a Szentlélek – azt hiszem a legtöbben inkább zavartan néznétek el a levegőbe.

Bővebben: Szentlélek nélkül lehetünk-e hívők?

Nyomtatás

Bevésődés

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jer 31:31-34

Lekció: 5Móz 31:14-29

 

 

A Harry Potter történetek egyik nagyon ellenszenves alakja Dolores Umbridge professzor, a mágiaügyi minisztérium egyik vezető tisztségviselője, aki meg van róla győződve, hogy Harry egy megrögzött hazudozó. Ezért egy olyan büntetést talál ki a számára, amivel úgy gondolja, hogy Harryt sikerül kinevelni a hazudozásaiból. Büntetőmunkára ítéli Harryt, a feladata pedig a következő: le kell írnia egy pergamenre: „Hazudni bűn”. Ezt addig kell tennie, amíg úgymond meg nem tanulja. De ezt nem akármilyen tollal kell írnia. A tollat a professzor adja, és természetesen elvarázsolt toll. Tintába se kell mártani. Ahogy Harry elkezd írni, a toll pirosan fog, és furcsa égető fájdalmat érez a kézfején. Ahogy írja a „Hazudni bűn.” - mondatot, a kezén is megjelenik a felirat, ami azután elhalványul. És Harry rájött, hogy a mondatot a saját vérével írta. És ahogy írta újra és újra, a felirat mindig megjelent a kezén, a fájdalom egyre erősebb lett, az írás a kezén egyre mélyebb, és egyre nehezebben tűnt el. Elkezdett bevésődni. De csak a kézfejébe.

Bővebben: Bevésődés

Nyomtatás

A szent otthonok harcosai – az apák

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Hós 11:1-11

Lekció: Ézs 54:1-8

 

 

Többen kíváncsiak voltak a múlt héten elmondott elcsellengő fiú történetének a végére. Azt el kell mondjam, hogy az ő történetének még nincs vége, hiszen egy élettörténet a földi élet végéig tart. De a történetnek van folytatása, és bevezetőként ezt a folytatást osztom meg veletek.

Mivel a fiú középiskolába járt, elcsellengett gyerekként nem járhatott iskolába ott ahova elszökött. Az ország törvényei szerint (külföldről van szó), ha egy szülő nem gondoskodik a gyermekéről, akkor a gyermek 16 évesen élhet önállóan életet, járhat önállóan iskolába és tanulási segélyt kérhet az államtól. Ehhez viszont az kell, hogy a szülő alkalmatlanná váljon a nevelésre, vagy lemondjon a gyermekéről mint szülő. Ez a fiú azt kérte az apjától, hogy mondjon le őróla, hogy megkaphassa ezt a segélyt és járhasson iskolába ott, ahova elszökött. Bármilyen egyszerűnek is tűnik a probléma, ha az ember minden eshetőséget végiggondol, nem is biztos, hogy annyira könnyű a döntés. Nem akarom most a lehetőségeket zongorázni, csak azt leszögezni: csak Istenre néző lelkiismerettel lehet meghozni a jó döntést. Az apa végül úgy döntött, hogy jogilag sem hajlandó lemondani a gyerekéről. Ha sok hibát is követett el – mert ki nem szembesül ezzel újra és újra – attól még a gyereke marad. Meghozta ezt a döntést annak a kockázatát is vállalva, hogy talán végleg elveszítheti a fiát, ha nemet mond a gyerek kérésére. De ragaszkodott ahhoz, ami soha nem változhat meg: te a gyerekem vagy, és erről semmilyen körülmények között nem vagyok hajlandó lemondani. A fiú végül hazatért, az érettségijére készül …

Bővebben: A szent otthonok harcosai – az apák