Igehirdetés

Alapige: 1Kor 2:14

Letöltés, meghallgatás!

 

Akkoriban, amikor még nem lehetett arra számítani, hogy középületekben vízvezeték és lefolyócsatorna található, egy angol nő Németországba készült utazni. Lefoglalt egy kis szobát egy olyan fogadóban, amely a helyi tanító és felesége tulajdonában volt. Az utazó aggódott amiatt, hogy lesz-e angolvécé a fogadóban. (Angliában a vécét általában a „W.C.” rövidítéssel jelölik, ami a „water closet” kifejezést takarja.) A hölgy írt tehát a tanítónak egy levelet, amelyben érdeklődött afelől, hogy hol található a W.C. A tanító, aki csak törte az angolt, elment a helybeli paphoz megkérdezni, hogy nem tudja-e, mit jelent a „W.C.”. Együtt töprengtek a betűk lehetséges értelmén, és végül arra jutottak, hogy a wayside chapel (útszéli kápolna) kifejezésre utalhatnak. A hölgy, vonták le a következtetést, nyilván arra kíváncsi, hogy van-e valahol a ház közelében egy útszéli kápolna. A tanító a következő választ írta az angol hölgynek:

Alapige: Zsid 2:1-4

Lekció: 2Móz 19:3-20

Letöltés, meghallgatás!

 

Egy középiskolai nyári táborban, egy helyi ifjúsági futballcsapat több tagja is elkötelezte magát Jézus követésére, miután a tábor előadója nagyon szemléletesen beszélt arról, hogy Jézus győztesekké teszi a veszteseket. A következő vasárnap délelőtt ezek a játékosok mind ott voltak a templomban.

– Örülök, hogy itt látlak benneteket – mondta a lelkész, amikor az istentisztelet után köszöntötte őket.

– Hát igen, mindnyájan keresztyénekké lettünk – mondta az egyik fiú.

– Mert ha Jézus a csapatunkban van, nem veszíthetünk! – toldotta meg a másik.

– Nos, nagyon örülök nektek – mondta a lelkész széles mosollyal.

A rá következő szombat este egy lány az ifjúsági csoportból meglátta egyik szomszédjuk háza előtt az egyik futballistát. Teljes gőzzel ment a buli, és a futballista ott tántorgott a gyepen, láthatóan ittasan. A lány látta, ahogy levizelte egyik barátja kocsiját.

– Mit csinálsz itt? – kérdezte a lány. – Azt hittem, keresztyén lettél.

– Az még nem jelenti azt, hogy nem szórakozhatok! – csattant fel a fiú. – Én nem engedem meg sem Jézusnak, sem senki másnak, hogy megszabja, mit csináljak.

A bajnokság során a csapat az első nyolc meccsből hetét elveszített. Úgy tűnt, hogy Jézus elfelejtett beszállni. A „keresztyénné lett” játékosok aztán szépen lassan kezdtek elmaradozni a templomból és az ifjúsági programokról. Mire véget ért a bajnokság egy sem volt közülük a keresztyén közösségben.

Alapige: Zsid 1:4-12

Lekció: Zsolt 2

Letöltés, meghallgatás!

 

Az angyalok mindig is izgatták az emberek fantáziáját. Milyenek is lehetnek az angyalok, milyen az életük? A régi korok festői és szobrászai kis szárnyas pufók babáknak, esetleg fenséges fehér szárnyas lényeknek ábrázolja őket. Valami másnak mint amilyenek mi vagyunk, de egy kicsit mégis emberinek.

Wim Wenders díjnyertes filmje a „Berlin fölött az ég” – amiből aztán készült egy amerikai változat is Angyalok városa címen –, olyan lényeknek ábrázolja az angyalokat, amelyek megfigyelik az embereket, időnként inspirálják őket. Az emberek számára láthatatlanok, nem érzékelhetőek, legfeljebb valami meghatározhatatlan sugallatként. Wim Wenders angyala azonban elégedetlen ezzel az angyali léttel. Szeretne emberré válni, akár azon az áron is, hogy feladja halhatatlanságát. (Az más kérdés, hogy az angyalok halhatatlanok-e. A Biblia nem állítja az angyalokról, hogy halhatatlanok lennének, bár tény, hogy nem emberi értelemben halandóak). Szóval Wim Wenders angyala szeretne ember lenni, szerelmes lenni – mert az az angyaloknak nem jár.

Alapige: Zsid 1:1-3

Lekció: Jn 5:37-40

Letöltés, meghallgatás!

 

Gyülekezetünk ez évi Igéje nem véletlen („Nézzünk fel Jézusra”). Nem abban az értelemben gondolom, hogy semmi sem véletlen, hanem abban az értelemben, hogy már régóta érlelődött bennem egy a Zsidókhoz írt levélről szóló igehirdetés sorozat, és ahogy Istentől kértem és kerestem erre az évre a vezérgondolatot újra és újra ehhez az igéhez vezette a gondolataimat, és amikor már többedik alkalommal ez visszhangzott a szellememben, hogy „Nézzünk fel Jézusra …”, akkor megkerestem a Bibliában. És azzal, hogy a Zsidókhoz írt levélből szólal meg ez a bátorítás, egyértelmű indítás volt Istentől, hogy a Zsidókhoz írt levél alapján mondott igéken keresztül akar Isten beszélni velünk. És bár a teljes Írás Krisztusról szól, Őrá mutat, ahogy erről Jézus is beszélt a lekciónk szerint, ez ugyanannyira igaz a Zsidókhoz írt levélre, ami következetesen és módszeresen teszi azt, amire felszólít: végig Jézus Krisztusra mutat, hogy rá nézzünk.

Így máris kezdjünk bele ennek a levélnek a megismerésébe, ami mi mással kezdődhetne mint Krisztusra mutatással. Mai alapigénk a Zsid 1:1-3

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.

Alapige: Fil 2:5-11

Lekció: Mik 6:6-8

Letöltés, meghallgatás!

 

Fegyveres erőknél és testületeknél komoly büntetésnek számít a lefokozás. Komoly mulasztást, vagy engedetlenséget kell ahhoz elkövetni, hogy valakit lefokozzanak; és ha már manapság ez nem is jár együtt tudatos megszégyenítéssel, mint régen, de azért szégyenszámba megy. Sőt az előléptetés annyira természetes része a rendőri és katonai szolgálatnak, hogy már az is szégyen, ha valakit nem léptetnek elő.

De nemcsak ezeknél a szervezeteknél számít az előbbre jutás. Teljesen természetes emberi törekvés, és általános magatartásforma, hogy „törekedj felfelé”. De ez a „felfelé törekvés” egyáltalán nem új szenvedély az emberek életében, visszanyúlik egészen az Éden kertjéig, Ádám és Éva napjaiba. Gondoljunk csak arra, hogy mi volt a mézesmadzag, amivel az ördög rávette őket arra, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből: feljebb juthattok; „olyanok lesztek mint Isten.” Ez egy törvényszerűség az ember testi természetében. Ahogyan az iránytű mutatója mindig észak felé fordul, ugyanúgy az emberi ösztön iránytűje mindig felfelé mutat.

Alapige: Zsid 12:1

Lekció: Zsid 12:1-3

Letöltés, meghallgatás!

 

Ha valaki megkínál egy kanál mézzel és egy kanál ecettel, és szabadon dönthetsz, hogy melyiket fogadod el, akkor mit választasz? A mézet vagy az ecetet?

Ha valaki elhív egy partira, jókat enni, inni, jó társaságban nevetni és szórakozni, közben valaki más arra hív, hogy egy vadidegen ember betegágya mellé leülj, hogy bátorítsd és vigasztald – akkor kinek mondod azt, hogy már van programod? Annak, aki a partira hív, vagy annak, aki az irgalmasság szolgálatára?

Talán nem tévedek, hogy inkább választjuk a mézet, mint az ecetet. Vajon azonban Jézus mire hív? És ő mit választana – vagy inkább nézzük azt, hogy ő mit választott? Nézzünk rá – és legyen az előttünk lévő év egyik fontos célkitűzése az, hogy megtanuljunk mindig, mindenben Jézusra nézni. Zsid 12:2

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

Alapige: 1Pt 1:5

Lekció: Mt 16:13-20

Letöltés, meghallgatás

 

Az év elején egy csodálatos ígéretet vehettünk Istentől – azt, hogy ő hit által megőriz minket az üdvösségre. Valaki elmondta, hogy annyira erőssé vált a számára ez az Ige, mint az „áldás békesség” köszönés. Örülök, hogy ha mindannyiunk életének a belső részévé válik, hiszen egy-egy év vezérigéjének éppen ez a célja – hogy Isten Igéjének egy-egy igazsága úgy belénk ivódjon, hogy ott maradjon kitörölhetetlenül, alakítva és formálva az életünket, a gondolkodásunkat, továbbvezetve az életünket a hitben való növekedés útján.

Így olvasom ma utoljára, ennek az évnek a lezárásaként felolvasni ezt az igét, az 1Pt 1:5-ből visszatekintve azokra az üzenetekre, amit ennek az évnek az elején kaptunk.

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.

Alapige: Lk 20:1-8

Lekció: Lk 20:1-20

Letöltés, meghallgatás

 

A legutóbbi ifi alkalmon két csoportban azt a feladatot adtam az ifjaknak, hogy próbálják meg teljesen hétköznapi módon elképzelni azt, hogy ha Isten ma lépne be a világba, ahogyan megtette azt kétezer évvel ezelőtt Jézusban, hogyan tenné. Elolvastuk a két karácsonyi történetet is a Máté és Lukács evangéliumából. Végül mindkét csoport egymástól függetlenül arra jutott, hogy ha Isten ma lépne be a világba úgy, hogy mint egy kisgyermek megszületik, akkor egy kórházban születne.

Azt hiszem ez tényleg elég hétköznapi. De mégis figyelmen kívül hagyták azt a bibliai tényt, hogy amikor József és Mária megérkeztek Názáretből Betlehembe, akkor nem volt a számukra egy olyan hely, ahol megfelelő körülmények között szülhette volna meg Mária Jézust. Talán rosszul tettem fel a kérdést, és túlságosan hangsúlyoztam a hétköznapiságot – valóban ma hétköznapi módon egy kórházban születne.

Alapige: 2Kor 9:15

Letöltés, meghallgatás

 

Tegnap este elmentünk is kicsit sétálni a belvárosi vásári forgatagba. Tényleg forgatag volt ott, különféle vásáros bódékkal, kézműves ajándékokkal, lacikonyhákkal és kürtőskalácsosokkal, fényekkel és virtuális épületfestéssel. Szerintem nem nagyon kell leírni, sokan jártunk már ilyen helyen, karácsonyi-adventi forgatagban. Éppen olyan volt a hangulat az eső ellenére is, amit itt ez a kis színdarab igyekezett visszaadni. Mondtam is Dórinak, hogy mi lenne, ha valóban ideállnánk ezzel a táblával – vajon észre venné-e valaki, és kérne-e karácsonykor az üdvözítő kegyelemből, ami megjelent minden ember számára, mégis annyira kevesen veszik észre.

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok