Igehirdetés

Nyomtatás

Átformál a Feltámadott

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kor 15:50-58

Letöltés, meghallgatás!

Szeretnék nektek beszélni egy emberről, akiről nemrégen olvastam1. Ezt az embert 11 éves korában Libériában törzsi pappá avatták és ennek kapcsán már gyermekként részt vett egy ember feláldozásában. Ezeknek a praktikáknak a végzése közben maga az ördög is felkereste és megígérte neki, hogy ha embereket áldoz és eszik, akkor hatalmas hadvezér válik belőle. Tizenkilenc évesen már a libériai elnök melletti szellemi tanácsadó volt és pogány főpap. A libériai polgárháborúban valóban hadvezér lett, katonáit rendszeresen meztelenül vezette harcba mivel úgy hitte, hogy meztelensége golyóállóvá teszi őt. Az emberáldozatokat természetesen folytatta, rendszerint gyermekeket áldozott fel. Saját bevallása szerint 20.000 ember haláláért közvetlenül felelős.

Bővebben: Átformál a Feltámadott

Nyomtatás

A megőrzés ígérete

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Pt 1:5

Lekció: Mt 16:13-20

Letöltés, meghallgatás!

Minden új évtől jobbat remélünk, de rosszabbat várunk. Alapvető és általános pesszimizmusunk azt mondja: az új év sem hoz jobbat, mint az előző, sőt … bár ilyenkor – nyilván nem mindenki – de a legtöbben mindezt az anyagiak területére értik. Azt érzékelem, hogy a legtöbben úgy tekintenek az előttünk álló évre, mint ami valóban nehezebb lesz mint az előző. Lehet. De ha valóban így lesz, akkor viszont még több lesz az a lelki erőforrás, amelyből kapunk, ha rábízzuk magunkat Isten ígéreteire. Ebben az évben egy ilyen ígéretet szeretnék elétek állítani, a szívetekre helyezni, újra és újra felragyogtatni a számotokra. Ezt az ígéretet Péter apostol első leveléből osztom meg veletek. Érdemes megtanulni, reggel ezzel az igével kelni. Legyen ez a mi közös gyülekezeti kincsünk 2012-ben. Igénk az 1Pt 1:5

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.

Bővebben: A megőrzés ígérete

Nyomtatás

Megbékéltetett minket

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Róm 5:10

Lekció: Róm 1:18-32

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Fejezzük be ma is az évet azzal az igével, amivel kezdtük, és amivel kezdtünk minden istentiszteletet. Alapigénk a Rm 5:10

Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.

Ebben az igében azt mondja el nekünk Isten újra és újra, hogy ő volt az, aki kezdte velünk a megbékélést annak érdekében, hogy üdvözítsen bennünket. De ez a megbékélés nemcsak egy irányú. Egyrészt Isten kezdeményezi irántunk – hiszen ellenségei voltunk. Másrészt nekünk is meg kell békélnünk Istennel. Ez nem is annyira könnyű. Rendkívül erős bennünk a lázadás indulata bennünk mindazzal szemben, ami isteni. Hogy ez hangos káromló lázadás, mint Christopher Hitchensé, egy passzív szellemi kérdésekkel szembeni teljes közöny, ahogy rengeteg ember él, vagy éppen egy törvényeskedő vallásosságba menekülés a kegyelem és igazság elől, mint a farizeusok és farizeuskodók vallása – a lényegét tekintve mindegy is. Ott van bennünk a lázadás – mert Ádám természetét örököltük és Ádám természetével jöttünk a világba. És Isten bennünket lázadókat keres. Ő azt mondja, hogy ebben az állapotunkban végtelenül szánalomra méltó és elveszett emberek vagyunk. Ez persze megalázza és megtöri a büszkeségünket, de vagy hagyjuk magunkat meggyőzni Istentől, vagy szembenézhetünk büszkén az örök rettenettel.

Isten tehát megbékélt irántunk. Röviden foglaljuk össze, hogy miről is szól – szólt mindez.

Bővebben: Megbékéltetett minket

Nyomtatás

A megváltottak üdvöröme

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jel 7:9-12

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Az előző két istentiszteletünkön az a két üzenet domborodott ki, hogy Isten minden méltatlanságunk ellenére hogy öltöztet minket az üdvösség ruhájába és teríti ránk az igazság palástját – ezzel is örömbe öltöztetve az életünket. A tegnapi napon pedig arról beszélt velünk a mi Istenünk, hogy a karácsony üzenetének erejével milyen jó és nemes dolgok áradhatnak be az életünkbe, amelyek soha sem vesznek el, és milyen gonosz és nem kívánatos dolgok változhatnak meg. És ma innen lépünk tovább – mert ahogy Isten ajándékai beáradnak az életünkbe úgy éljük át azt, hogy olyan jó dolgokat kapunk, amelyek nem veszhetnek el, ugyanakkor ami nemkívánatos és gonosz az életünkben, az megváltozhat. Így láttuk meg azt, ahogy egyre inkább hasonlítunk Krisztusra, úgy lesz egyre fontosabbá a számunkra, hogy ne a magunk érdemével dicsekedjünk, hanem Krisztust imádjuk és dicsőítsük.

Bővebben: A megváltottak üdvöröme

Nyomtatás

Jézus Krisztus eljött a világba megmenteni a bűnösöket

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Tim 1:14-15

Lekció: 1Tim 1:12-17

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

A mai napon a Karácsony üzenete arról szól, hogy mik azok a jó jó és nemes dolgok amelyeket felkínál a mindenható Isten, és amelyek soha nem vesznek el, ezzel szemben mik azok a gonosz és nemkívánatos dolgok az életedben, amelyek megváltozhatnak.

Az előbb felolvasott szakaszból szeretném újra olvasni a 14-15. verseket, a mai alapigénk tehát az 1Tim 1:14-15.

„De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse …”

Bővebben: Jézus Krisztus eljött a világba megmenteni a bűnösöket

Nyomtatás

Örömbe öltöztettél

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Ézs 61:10

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

A napokban egy újságcikkben arról írt egy szerző, hogy a válság, amit különbözőképpen tapasztalunk, de amiről mindannyian hallunk, kezd áttörni bizonyos tabukat. Egy ilyen tabu volt pl. az, hogy amikor az ember karácsonyra ajándékot ad, az csak valami új lehet. És egyre több helyen Nyugat-Európában is már vállaltan azt mondják: mi már nem tudunk újat adni, csak használtat. Tudom, hogy sok belső gátat kell ennek bennünk leépítenie, de vannak, akik kényszerből már átlépték ezeket a határokat.

Miközben nem mondhatjuk mindezt kifogásolhatónak, mégis miért érezzük annyira tabunak? Azért, mert annyira hétköznapi. Milyen más az új! Sőt! Mennyire más, amikor az az új nem is konfekció, hanem igazi, egyedi és méretre készített ruha. És amikor levesszük a régit, és felvesszük azt az újat, ami csak nekünk, csak ránk készült – valami megmagyarázhatatlan öröm és elégedettség tölt el bennünket.

Bővebben: Örömbe öltöztettél

Nyomtatás

Isten szövetsége Dáviddal

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 2Sám 7:4-17

Lekció: Apcsel 15:12-18

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Amikor Isten régi szövetségkötéseivel foglalkozunk, azt azért tesszük, hogy meglássuk, Isten teljes mindenhatóságával és mindentudásával azon munkálkodik, hogy a népével jót tegyen; és ha Jézus Krisztus követjük a hit engedelmességével, akkor mi vagyunk Isten népe. Ez a tény nagyon is gyakorlatias eredményeket hoz az életünkbe. Minden keresztyén, aki ismeri Istent, érti azt is, hogy Isten mindenható ereje, és mindentudó bölcsessége értünk van. Ennek pedig komoly hatása van az életünkben arra, hogyan használjuk a pénzünket, hogyan töltsük a szabadidőnket, hogyan gyakoroljuk a hivatásunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket, kezeljük a konfliktusainkat vagy nézzünk szembe a szorongásainkkal. Emögött ott van az őszinte bizalom, hogy a hatalmas Isten mindenben a javunkra munkálkodik kizárólag kegyelemből – és ez hatással van az életünk minden területére.

Az advent négy vasárnapjára négy szövetséget ígértem, ami előkészíti és előrevetíti a Krisztusban adott szövetséget. Eddig a Noéval, Ábrahámmal és Mózessel kötött szövetségekről szóltam. Ma pedig a negyedik nagyon fontos szövetségről, a Dáviddal kötött szövetségről lesz szó. Ebben Jézus Krisztus jelenlegi és eljövendő királyi uralmában fogunk gyönyörködni, és ebből erőt meríteni.

Bővebben: Isten szövetsége Dáviddal

Nyomtatás

A szövetség megújítása Mózesen keresztül

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Móz 19:1-9a

Lekció: 1Pt 2:6-10

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Isten két szövetségét vizsgáltuk eddig az Ószövetségből, amelyek mind előretekintettek a Krisztusra. A Noéval kötött szövetség végső igei összegzése, amit aranymondásként vittünk haza: „Hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő Urad.1 Az Ábrahámmal kötött szövetség legvégső következtetése pedig a jeremiási ígéretben összpontosult a számunkra: „Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel.”2

Isten országának története azonban nem állt meg itt. Isten azt a szövetséget, amit Ábrahámmal kötött, először megújította Ábrahám fiával Izsákkal, és azt mondta neki: „... neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak.”3 Ezután a testvére elől menekülő Izsáknak Isten megjelenik Bételben, és neki is megerősíti szövetségi ígéretét „Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, … és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy …”.4

Ekkor Jákób még nem tudhatta, hogy idős fejjel egész családjával Egyiptomba fog költözni, és utódai ott 400 évig rabszolgák lesznek, és ez alatt az időszak alatt az ígéret el lesz rejtve. 400 évig semmi nem látszott ebből az ígéretből, míg Isten újra meg nem erősítette azt Mózesen keresztül.

Bővebben: A szövetség megújítása Mózesen keresztül

Nyomtatás

Isten szövetsége Ábrahámmal

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Móz 17:1-7

Lekció: Zsid 11:8-19

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

A karácsony előtti adventi időszak egy különösen is veszélyes időszak. Lelkipásztori tapasztalataimból kiindulva veszélyesnek tartom három szempontból is.

Veszélyesnek tartom a mohóság és kapzsiság kísértése miatt. Ilyenkor mindenki vásárol. És ilyenkor ezrével tolják az orrunk alá azokat a dolgokat, amelyekre nincs is szükségünk, valójában eszünkbe sem jutott, hogy akarunk olyat, amíg, amíg meg nem láttuk azokat.

Csak egy szomorúan jellemző példa, ami engem eléggé kiakasztott. Egy óvodában olyan foglalkozást végeztek a gyerekekkel, hogy ki milyen ajándékot szeretne a mikuláscsizmájába. Megvolt a mikuláscsizma sablon és a gyerekek reklámújságokból vághatták ki, és ragaszthatták rá a mikuláscsizmára, hogy mit is szeretnének ajándékba. Talán értjük, hogy ez mit jelent: megöli a tiszta gyermeki vágyakat és fantáziát, megöli a kreativitást. Reklámújságokból vághatnak ki olyan dolgokat, amiket szeretnének. Az advent egy veszélyes időszak a mohóság és kapzsiság kísértése miatt.

Veszélyesnek tartom a depresszió kísértése miatt. Ez az időszak annyi vidámsággal és várakozással van tele – de ez csak tovább rontja a helyzetét azoknak, akik magányosak, betegek vagy lehangoltak.

Veszélyesnek tartom a túlhajszoltság kísértése miatt. Úgy tűnik mindenki rohan. Ott a rengeteg megvenni és elkészíteni való ajándék, ott a vendéglátás előkészítése és az ünnepi dekoráció elkészítése – és mindez a határidők szorításában.

Bővebben: Isten szövetsége Ábrahámmal

Nyomtatás

Isten szövetsége Noéval

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 1Móz 8:20-9:17

Lekció: Ézs 54:7-10

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

Ha elhatározod, hogy egy utat építesz egy városból egy másikba, akkor egészen addig nem teszel egy kapavágást sem, amíg nem tudod azt, hogy melyik várost szeretnéd elérni. Akkor kezded el a tervezést, a papírmunkát és az építési munkálatokat, ha tudod, hogy melyik várost akarod elérni az úttal. Minden dolognak, amit kezdetben teszel, a végső cél ad értelmet.

Keresztyén hitünk egyik alapvető tanítása, hogy a történelem Istennek egy olyan épülő országútja, ami egy meghatározott jövő felé halad. A történelem nem egy olyan ember bolyongása az erdőben, aki eltévedt és nincs iránytűje, hanem egy olyan épülő országúthoz, ami a teremtéstől a beteljesülésig vezet, Isten által megtervezetten, aki mindent az ő befolyásolhatatlan szempontjai szerint irányít a jövőben. A történelem nemcsak egyszerűen halad előre a bizonytalan semmibe, hanem nagyon határozottan tart valahova. Ezt a célt Isten kijelölte már a világ teremtése előtt és minden cselekedete, minden történés minden esetben ezt a célt szolgálja.

Bővebben: Isten szövetsége Noéval