Igehirdetés

Nyomtatás

Isten válasza

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 1Kir 18:44-46 Lekció: Róm 5:1-5

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Eddig a Karmel-hegyi istenítélet vagy isteni kinyilatkoztatás után a különféle emberi reakciókat vizsgáltuk. Láttuk azt, hogy még a legnagyobb isteni csoda és kinyilatkoztatás is tud teljes közönybe ütközni, ahol legfeljebb annyi az ember reakciója, hogy hol lehet egy jót enni vagy inni. Ez volt Ahábé.

Láttuk azt is, hogy teljesen meg lehet keményedni Istennel szemben. Akármekkora csodát tesz, és akármennyire egyértelmű az, hogy Isten cselekedett, az ember képes még így is teljesen szembefordulni istennel, Isten munkájával és Isten embereivel. Az Illés történetben azok, akik így megkeményedtek, a Baal papok voltak, de például Jézussal szemben a vallási elöljárók és a megújulni, megtérni nem akaró vallásos emberek keményedtek meg.

Láttuk, hogy Izráel népe a csodát látva egyszerre, megijedt, csodálkozott és lelkesedett, de az igazi megtérés, a valódi lelki megújulás elmaradt. Nem következett be ébredés, a lelkek felszínén történt ugyan valami, de igazi mélyreható változás nem következett be.

És végül láttuk Illést, aki mindezek után várt Istenre, aki megígérte, hogy esőt fog adni a földre, és azt, hogy milyen mély alázat tölti el őt, és prófétai módon milyen mélyen tud azonosulni a nép bűneivel és tart bűnbánatot – hasonlóan ahhoz, ahogy ezt Dániel próféta is tette.

Bővebben: Isten válasza

Nyomtatás

Lekuporodva

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 1Kir 18:41-46 Lekció: Dán 9:4-19

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Az elmúlt két alkalommal végignéztük azt, hogy Isten karmel-hegyi különleges és drámai kinyilatkoztatására mi volt a reakciója Aháb királynak, a Baal papoknak, valamint Izráel népének. Aháb közönyében, a Baal papok megkeményedésében, valamint a nép csodálkozásában, ijedtségében és lelkesedésében egyetlen közös vonásra koncentráltunk: elmaradt a megtérés. Akár közönyt, vagy megkeményedést, akár ijedtséget, csodálkozást vagy lelkesedést vált ki Isten kinyilatkoztatása, a megtérés elmaradt.

Van még két válasz erre a kinyilatkoztatásra. Az egyik a prófétáé, akinek ugyan már megtérnie nem kell, de látni fogjuk ma, hogy Isten milyen csodálatos lelki megtapasztaláson és növekedésen viszi keresztül őt. Milyen lelki magaslatokra emeli fel a Szentlélek Isten engedelmes gyermekét. Ez azért nagyon fontos, mert Isten éppen arra akar megtanítani, hogy ha őhozzá tartozunk, akkor mi a lelki növekedés útja; ha már Krisztusban élünk, akkor a lelkünk hogyan merülhet bele még jobban Isten ajándékába. Egy csodálatos lelki útra hívlak benneteket ma, amit Isten nektek is elkészít – hiszen tudjuk: Illés egy hétköznapi ember Isten kezében. Nézzük, hogy hogyan formálódik Illés tovább Isten kezében, mert ez a formálódás számunkra is elő van készítve.

Bővebben: Lekuporodva

Nyomtatás

Reakciók – Az elmaradt megtérés 2.

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 1Kir 18:36-39 Lekció: Mk 4:1-20

 alt

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 

A nagy karmel-hegyi szellemi párbajra adott válaszokból kettőt néztünk át a múlt héten. Aháb reakciója a totális közöny volt, míg a Baal papok reakciója a teljes megkeményedés Istennel és igazságaival szemben. Ezeknek a reakcióknak a közös vonása az elmaradt megtérés. Aháb közönyében is, a Baal papok megkeményedésében is azt láttuk, hogy Isten a számukra is elkészítette a megtérés lehetőségét, de ezt elutasították. Aháb még kap időt, de a Baal papok megkeményedése ott és akkor véglegessé vált, és nem kaptak több időt Istentől és mindegyiknek meg kellett halnia a Kisón-pataknál.

Bővebben: Reakciók – Az elmaradt megtérés 2.

Nyomtatás

Reakciók – az elmaradt megtérés 1.

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 1Kir 18:36-42a Lekció: Mt 12:22-37

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Mi történik akkor, amikor Isten rendkívüli és látványos módon avatkozik be az események folyamatába? Amikor nem csak az történik, hogy megvalljuk, Isten mindent tud, mindent a kezében tart, és mindenre befolyással bír; minden eseménynek nem pusztán mindentudó szemlélője, hanem aktív irányítója. Amikor még ennél is erőteljesebben mutatkozik meg az ő ereje és munkája.

Bővebben: Reakciók – az elmaradt megtérés 1.

Nyomtatás

Előny ott – győzelem itt

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 1Kir 18:22-40

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ismerjük a „hazai pálya előnye” fogalmát. Ez arra vonatkozik, hogy két azonos kategóriájú csapat közül az van előnyösebb helyzetben, aki a hazai pályán játszik. A hazai pálya előnye, akár azt is hozhatja magával, hogy egy egyébként valamivel gyengébb csapat le tudja győzni erősebb riválisát.

Bővebben: Előny ott – győzelem itt

Nyomtatás

A leleplezés

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 18:20-21 Lekció: 2Sám 12:1-10

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Az előbb felolvasott történetben Nátán próféta egy történetet mond el a királynak. Egy történetet, amelyben egy nagyon gazdag, de kapzsi és irigy ember elveszi egy szegény ember egyetlen bárányát, hogy azzal lássa vendégül a hozzá érkező utast. Dávid királyban, hallva ezt a történetet, felhördül az igazságérzet és már mondja is ki az ítéletet. Csakhogy azzal kell szembesülnie, hogy ez a történet őt leplezi le, őt ítéli el, és így saját magát ítélte halálra. Mert elvette hűséges katonájának Úriásnak a feleségét Betsabét úgy, hogy a férjét megölette. Méltó arra az ítéletre, amelyet kimondott Dávid.

Bővebben: A leleplezés

Nyomtatás

Aki nem látva hitt

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 20:1-10 Lekció: Jn 20:8

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes detektívregényei, vagy Agatha Christie krimijei annak köszönheti töretlen népszerűségüket, hogy miközben hihetetlenül izgalmasak, ugyanakkor rendkívül logikusak is. Fokozatosan adagolva az információkat végül a nyomozó magyarázata nyomán összeáll a kép, mintegy kivilágosodik a sötét bűnügy és végül azzal a jóleső érzéssel teszi le az olvasó a könyvet, hogy lám, milyen egyszerű minden, ha az ember érti az összefüggéseket, amelyek a regény folyamán rejtve voltak előtte.

A mai alkalommal egy olyan ember feltámadás-hitre jutását fogjuk magunk előtt látni, aki már azelőtt hitte a feltámadást, mielőtt még találkozott volna Jézussal. a húsvéti történetekből nagyon sokszor arra a mozzanatra koncentrálunk, amikor valaki találkozik Jézussal – és azt mondjuk: lám őt ez a találkozás a feltámadottal hitre vezette.

Bővebben: Aki nem látva hitt

Nyomtatás

Nincsen itt, mert feltámadt!

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mt 28:6a Lekció: Mt 28:1-10

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.

A múlt hét vasárnapra egy „Mandulaünnep” elnevezésű balatoni kistérségi programon belül kértek fel egy előadásra ezen a címen: „És mi van a halál után”? Ez az előadás a felsőörsi református gyülekezetben hangzott el. Amikor megérkeztem a lelkésznő elmondta, hogy a hivatalos műsorrendben szerepel ugyan az elődadás is, de a szervezők egyszerűen nem voltak hajlandók a kistérségi műsortervbe bevenni az előadás címét, úgyhogy a következő módon jelent meg: „Virágvasárnapi gyülekezeti délután a „Mandula ünnep” keretében. Játszóház és előadás.” Kész.

Bővebben: Nincsen itt, mert feltámadt!

Nyomtatás

A kereszten is király

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Lk 23:33-49

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Már csak egy hét van a britek – valamint a brit herceg és menyasszonya nagy napjáig. Aki figyeli a híreket az tudja, hogy mekkora a készülődés, közvetíti még a televízió is élőben a nagy esküvőt. Bizonyára óriási lesz a felhajtás, külföldről is nagy tömegek érkeznek Nagy-Britanniába az esküvőre. Pedig csak 1900 meghívott vendég vehet részt a templomi szertartáson, csak 600 vendég Erzsébet királyné ebédjén és mindössze 300 meghívott Károly trónörökös vacsoráján. Természetesen ezek sem kis számok. Ha valaki követi majd az eseményeket, az megállapíthatja: igen, ez valóban királyi. Királyi felhajtás, királyi pompa, királyi ételek, királyi ruházat, királyi vonulás, királyi ünneplés – szóval minden ami csak lehet: királyi.

Bővebben: A kereszten is király

Nyomtatás

Elindulás Sareptába

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 17:8-16 Lekció: Lk 4:25-27

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő ÚRra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az ÚR esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az ÚR ígérete szerint, amit megmondott Illés által.

Bővebben: Elindulás Sareptába