Igehirdetés

Nyomtatás

Illés új út előtt

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 17:8-10a Lekció: Apcsel 16:1-10

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

A múlt héten annak a kérdését jártuk körbe, hogy mit élhetett át Illés a kiszáradó Kerít-patak mellett. Három dolgot láttunk meg.

  1. Isten azt akarta, hogy Illés bizalma növekedjen;

  2. Illésnek meg kellett értenie, hogy nem kényelmesedhet el a Kerít-patak mellett.

  3. Látnia kellett, hogy Isten új utakat készít a számára.

Ez az új út pedig a Szidónhoz tartozó Sareptába vezetett egy szegény özvegyasszonyhoz. Innen folytatjuk Illés történetét az 1Kir 17:7-16 alapján.

Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába.

Bővebben: Illés új út előtt

Nyomtatás

A kiszáradó patak mellett

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 17:7 Lekció: Mk 4:35-40

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Legutóbb ott hagytuk abba, ahogy Illést Isten elrejtette a Kerít-patak mellett és vizet a patakból ihatott, Isten pedig hollók segítségével táplálta. Ezzel az elrejtéssel Istennek négy célját láttuk meg Illéssel kapcsolatban

  1. Igazolja a prófétát, hogy valóban az ő nevében szólt;

  2. Illés megtapasztalja Isten különös gondviselését;

  3. Megtanulja odaadni az engedelmesség árát;

  4. Csendben tudjon lenni Istennel, ahol csak Isten gondolataival találkozik;

Ez azonban még mindig Illés történetének az eleje. Innen vesszük fel a fonalat. Ma az 1Kir 17:7-ről beszélünk.

Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban.

Bővebben: A kiszáradó patak mellett

Nyomtatás

Illés elrejtve

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 17:1-7 Lekció: Kol 3:1-4

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Illés prófétáról eddig azt láttuk meg, hogy ugyanolyan ember volt mint mi – hétköznapi ember, mint mi – de ugyanakkor Isten megszólította őt, feladatot és üzenetet bízott rá és ez szembefordította őt az akkori kormányzattal, és az egész néppel is, mivel mind a kormány, mind a nép istentelenül elfordult az Úrtól, a Baal istennek áldoztak és tömjéneztek, tőle várták az esőt és a termést. Illés gyakorlatilag szembekerült az egész világgal az Úr oldalán. Nézzük ma tovább, hogy ezt a hétköznapi embert hogyan vezeti Isten rendkívüli módon – és ez bennünket miben leplez le, igazít el és bátorít a Krisztusban. Ma Illést elrejtőzve fogjuk látni, és igyekszünk megérteni ebből, hogy mit jelent a számunkra a Krisztusban elrejtett élet, amit Pál a kolossébelieknek ír.

Bővebben: Illés elrejtve

Nyomtatás

Egy hétköznapi ember szemben a világgal

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 17:1-6 Lekció: Mt 9:9

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Hallgassunk meg egy leírást a 70-es évek átlagemberéről.

65 kiló, 166 cm magas, barna hajú, barna szemű

Várható életkora 60 év felett van

Csak magyarul beszél és sírva vígad.

Évente 73 kiló húst, 335 tojást, 30 kiló zsíradékot

62 kiló krumplit, 500 duplát, 35 liter bort,

87 liter sört, 9 liter töményet fogyaszt.

2 és fél kiló dohányt szív el.

Közép-Európában él, ahol az évi középhőmérséklet 10 C fok

Átlagban napi 5 órán át süt rá a nap

Évente 10 könyvet olvas, 137 újságot vesz.

Kétévente jár színházba, 15 ezer forintja van a takarékban.

4151 forintot keres havonta,

Harmadmagával él egy lakásban, amelyben hűtőszekrény,

Mosógép, rádió és televízió is van.1

Bővebben: Egy hétköznapi ember szemben a világgal

Nyomtatás

Egy hétköznapi ember

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 1Kir 17:1 Lekció: Jak 5:16b-18

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Ki a hős? Kit tartunk hősnek? Egy olyan embert, aki valami rendkívülit tesz, mások érdekében – esetleg még az életét sem kíméli; bár a hős nem feltétlenül jelenti hősi halottat. A hősöket azután teleaggatják kitüntetésekkel, kinevezik őket példaképeknek – és ahogy telik az idő, az utókor lehet, hogy más mércével kezd el mérni és a hősből lesz egy egyszerű mészáros; közben új hősök születnek, mert az ember nem tud meglenni hősök nélkül. Kellenek az idealizált emberek, akik valahogy felülemelkednek a hétköznapokon és hősiességükkel példát adnak a hétköznapi embereknek. De végül is mi tesz egy hőst hőssé?

Bővebben: Egy hétköznapi ember

Nyomtatás

A születendőt Szentnek fogják nevezni – Isten Fiának

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Lk 1:35

 

Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.

A karácsony egyik legalapvetőbb ténye az, amit a Lk 1:26-ban így olvasunk: „A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe …” A testet öltést Isten kezdte, az egész Istentől jött. Isten elküldött egy angyalt. Isten nélkül a karácsonynak valójában semmi értelme nincs. Isten nélkül a karácsony nem más, mint egy európai vagy amerikai ünnep. Isten nélkül még a buddhisták is találnak benne értelmet. De Isten nélkül mind a történelmi, mind a bibliai értelme elvész.

Bővebben: A születendőt Szentnek fogják nevezni – Isten Fiának

Nyomtatás

Boldogsághozó

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mt 5:3-10

 

"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

Az a Jézus, akinek a születésére emlékezünk, és felidézzük születésének eseményeit: az angyalseregek megjelenését, a pásztorok hódolatát, a napkeleti bölcsek imádatát, a templomi prófétáknak (Annának és Simeonnak) bizonyságtételét királyi programot hirdetett ott a hegyen. Beszélt egy országról, amely a lelki szegényeké, a síróké, a szelídeké, az igazságra éhezőké és szomjazóké, a tiszta szívűeké, a békét teremtőké és az igazságért üldözötteké.

Bővebben: Boldogsághozó

Nyomtatás

Az Aranyváros

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jel 21:1-2.9-11.22-27 Lekció: Jn 14:1-6

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

A XVI-XVII. sz-ban élt egy legenda egy városról valahol a dél-amerikai őserdő mélyén, amelyről azt tartották, hogy házait aranylemezek borítják, a kövezete pedig drágakövekből van kirakva. Több expedíció is indult ennek a városnak a felfedezésére, amely a legendákban az El Dorado nevet kapta – de senki sem találta meg. Az Aranyvárost azóta már nem keresik expedíciók, de a neve fennmaradt, mint a mesés gazdagság egyik metaforája: El Dorado. Pedig El Dorado létezik és egy valóságos város, nem puszta metafora.

Bővebben: Az Aranyváros

Nyomtatás

Jézus a mennyről

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 3:31-33 Lekció: Fil 2:5-11

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Mark Gungor egy előadásában azt mondta: „Katolikus iskolában nevelkedtem. Ismertem ott egy apácát, aki úgy beszélt a pokolról, mintha ott nőtt volna fel.” … Bár valószínűleg ez az apáca sem ott nőtt fel, sőt bizonyos értelemben meg sem járhatta a poklot, de valahogy a fantáziáját mégis annyira izgatta a pokol kérdése, hogy igen érzékletesen tudott vele fenyegetőzni. Vajon mit mondott volna, ha a mennyről kellett volna beszélnie?

Bővebben: Jézus a mennyről

Nyomtatás

Ószövetségi prófécia a mennyről

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Ézs 11:1-9 Lekció: Zsolt 72

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Nemrég állok sorban egy pénztárnál, kedves fiatal hölgy ül a pénztárgépnél, előttem a sorba egy pocakos ötvenes kezd tereferébe a kisasszonnyal. „De jó volna olyan országban élni, ahol ingyen van a sör.” „Hát, olyan ország nincs is” - válaszolja a pénztáros kisasszony. „Dehogynincs” – vágja rá a pacák – „hát a mennyország.” A kisasszony, csak annyit mondott erre: „a mennyország az biztos egy jó hely, de én még nem akarok oda menni.”

Bővebben: Ószövetségi prófécia a mennyről

További cikkeink...

  1. Éden: amit elveszítettünk