Igehirdetés

Alapige: 2Kir 1:1-17a

Lekció: Lk 9:51-56

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-09-04.mp3{/audio} 

 

 

Készült egy amerikai filmsorozat, amelynek azt a magyar címet adták, hogy Isteni sugallat. Ez egy középiskolás kamaszlányról Joan-ról szól, ahogy Isten egyedi módon belép az életébe, és feladatokkal látja el. Természetesen már az első találkozás sem zökkenőmentes. Amikor a legelső feladattal megbízza Isten Joant, akkor Joan azzal vág vissza: „Mi van, ha nem vállalom el? Porrá égetsz?” Isten pedig nevetve válaszolja: „Honnan veszitek ezt a sok marhaságot? Égettem már valakit porrá?”1

Nem tudom, hogy a film készítői szándékosan hallgatták-e el a Bibliának ma következő fejezetét, mert nem tudtak mit kezdeni az ebben a történetben megjelenő Istennel, vagy egyszerűen csak ismeretlen volt számukra az a szakasz, mivel az Illés történetek egy kevéssé ismert részéhez érkezünk el.

Alapige: 1Kir 19:19-21

Lekció: Apcsel 1:4-8

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-08-28.mp3{/audio} 

 

 

Néhány hét kihagyás után visszatérünk az Illés történetekhez és annak üzeneteihez. A történetet ott hagytuk abba, hogy miután Illés életének és szolgálatának mélypontjára jutott, Isten fokozatosan hogyan állította őt helyre, aminek utolsó mozzanata az újra indítás volt. Isten azzal indította újra Illést, hogy folytassa a Baal elleni harcot, ebben pedig konkrét feladatot is bízott rá, amikor azt mondta neki, hogy kenje fel Arám királyának Hazáélt, Izráel királyának Jéhut és maga helyett prófétának Elizeust. A három feladatból Illés csak egyet végzett el közvetlenül, amikor elhívta Elizeust prófétatanítványnak, a két király felkenése majd utódjára, Elizeusra hárul.

Alapige: Jn 10:11

Lekció: Jn 10:1-10

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-31.mp3{/audio} 

 

 

A juhásznak jól megy dolga:
egyik dombról a másikra
terelgeti nyáját,
fújja furulyáját,
bú nélkül éli világát.

Talán egy páran ismerik ezt a népdalocskát, amely azt hiszem nem egyéb, mint egy irigy és romantikus tévképzet a pásztoréletről. A népköltéssel kapcsolatban nem lehet azt tudni, hogy ki a szerző, az valahogy alakult, de kérdéses az, hogy az eredeti forrás vajon egy pásztor volt-e. De egy biztos – a pásztorélet nem abból áll, hogy dombról dombra terelget, és bú nélkül furulyázgat naphosszat. A pásztoréletről egy hamis kép az, ha azt a gondtalan élet szinonimájaként írjuk le. Kérdezhetnétek, hogy honnan tudom… – aki érti, annak nem kell magyarázni, aki pedig nem érti félek, hogy én hiába magyaráznám. Azt viszont hiszem, hogy Isten nem hiába beszél erről sem, mint sok másról sem.

Tags: , ,

Alapige: 1Kir 19:15-18

Lekció: Jn 21:15-19

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-24.mp3{/audio} 

 

 

Ha egy lámpát le akarunk kapcsolni, akkor fogjuk magunkat és megnyomjuk a kapcsoló gombot és lekapcsoljuk, a lámpa elalszik. Az egyszerű elektronikai eszközök mind így működnek. Vannak azonban olyan elektronikai eszközök, amelyek sokkal összetettebbek és bonyolultabbak ennél. A számítógépeket olyan szoftverek, operációs rendszerek vezérlik, amelyek például ezeknek az eszközöknek a leállítását is kézben tartják.

Egy korszerű számítógépet nem úgy kell kikapcsolni, hogy megnyomjuk a kikapcsoló gombot és kész … nem. Be kell hívni a kikapcsolás menüt, és ott látunk különféle virtuális kapcsológombokat és lehet válogatni. Látunk olyat, hogy kikapcsolás, ez leállítja a számítógépet; látunk olyat, hogy hibernálás, ami abban az állapotban állítja le a gépet, amilyenben éppen van, és bekapcsoláskor pontosan ott lehet folytatni mindent, ahol abbahagytuk. Látunk olyat, hogy készenlét, ami nem kapcsolja ki a gépet, csak üzemen kívül helyezi, hogy kevesebbet fogyasszon, de a lehető leggyorsabban lehessen ismét használatba venni. És van egy olyan gomb, hogy újraindítás. Ez nem kapcsolja ki a gépet, hanem először szabályszerűen leállítja, de a kikapcsolást átugorva teljesen előröl újraindítja az operációs rendszert és olyan helyzetbe állítja, mint az első bekapcsoláskor.

Erre az utóbbira mikor van szükség? Általában akkor, ha valami hibásan működik, a különféle programok összeakadnak, lelassítják a gépet. Illetve újraindításra van szükség akkor, amikor az operációs rendszer hibáit a gyártó javítja és a rendszer az internettel összekapcsolódva önmagát frissíti. Az újraindítás lényege: most nem működik és egy egyszerű újraindítással ismét működőképessé válik.

Alapige: 1Kir 19:8-14

Lekció: Lk 10:38-42

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-17.mp3{/audio} 

 

A múlt héten Illést másmilyennek láttuk, mint előtte. Láttuk azt, hogy Illés elmenekül Jezábel fenyegetésének hatására – de sokkal messzebb menekült, mint az az esetből fakadóan indokolt lett volna. Ez azt is megmutatta nekünk, hogy Illés nem egyszerűen Jezábel elől menekült, hanem csalódottan menekült a szolgálata és az Úr elől is. Pusztai bolyongásában így jutott el a Hóreb hegyéig, amiből azt láttuk meg: minél messzebb akart menekülni Istentől, annál közelebb jutott hozzá. Mert bár Illésnek az volt a terve, hogy feladja a szolgálatát, sőt az életét is, az Úrnak egészen más tervei voltak Illéssel. Ő nem dobja el használhatatlanná vált prófétáját, hanem helyreállítja őt. Erről a helyreállítási folyamatról fogok ma beszélni a történet folytatásában. 1Kir 19:8-14

Alapige: 1Kir 19:3-8 Lekció: Lk 15:11-24

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-10.mp3{/audio}

 

 

Vajon hányszor hallottuk már – vagy éppen mondtuk ezt a mondatot: „Ezt nem vártam volna tőled!” Kiérződik ebből az a csalódás, hogy valaki nem az elvárásaink szerint cselekszik.

A református gimiben, ahová jártam, ez különösen is a lelkész családok gyermekein volt teher. Az olyan világias lókötőktől, mint amilyen voltam én is nem nagyon vártak semmi jót, de azok iránt a gyerekek iránt, akik lelkészcsaládból érkeztek, sokkal erőteljesebb volt az elvárás. Aztán vagy megfeleltek ennek vagy nem. És akik nem feleltek meg ennek az elvárásnak hányszor hallották: „Ezt azért nem vártuk tőled!”. Néha pozitív csalódásként is elhangozhat ez a mondat, de legtöbbször negatív.

Alapige: 1Kir 19:1-2 Lekció: 1Kir 21:1-16

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-19.mp3{/audio}

 

Dr. Boross Géza a gyakorlati teológia volt professzora időnként szállóigeként idézte „egyházi élet nincs adminisztráció nélkül.” Persze, hogy az egyházi adminisztráció mivé vált az utóbbi időkben, arról nem szeretnék bővebben beszélni, külön sajnálom azokat a kollégáimat, akiknek nincs lehetőségük hivatali munkatárssal dolgozni, ezért lelkészi munkájuk legnagyobb részét a lelkileg teljesen improduktív adminisztrációs tevékenységek töltik ki. Az adminisztrációnak persze megvan a maga szüksége, segít néha egy kicsit értékelni a történteket, a folyamatokat.

A házassági anyakönyvben pl. feljegyezzük azt, hogy a házasulandók milyen vallásúak. Az év végén készült jelentésbe pedig azt is be kell venni, hogy az évben megkötött házasságok között hány volt úgymond tiszta református és hány volt az ún. vegyes házasság. Vajon melyikből van több? Több évre visszamenőleg azt lehet látni, hogy mindig jóval több a vegyes házasság, mint a tiszta református. Ma már az emberek számára a házasságkötés és kapcsolatok tekintetében a felekezeti, sőt vallási hovatartozásnak már abszolút semmi jelentősége nincs.

Persze ez így csak egy külsődleges formai kérdés – de mi a helyzet lelkileg? Mi a helyzet az Istennel való kapcsolatban? Amikor már a puszta formalitások helyett lelki mélységekben nézünk.

Ma az Illés történetek kapcsán egy több szempontból érdekes házasság kapcsán fogjuk keresni Isten akaratát. Aháb és Jezábel házasságát vesszük nagyító alá. Annyiban tartozik az ő történetük Illés történetéhez, hogy komoly befolyással bírtak a próféta életére nézve, és maga a próféta is folyamatosan hatással volt rájuk. Az ő házasságuk Illés életét és szolgálatát, sőt lelkiállapotát is nagyban befolyásolta. Intés és tanítás is lesz ez abban, ahogy megéljük a házassági kapcsolatainkat – különösen abból a nézőpontból, ahogy házasfelek egyikőjének életében megjelenik Isten. Szó lesz az istentelen egységről, a felemás igáról, és arról, hogy mit tehet egy hívő ember a felemás igában.

Alapige: 1Móz 11:1-9 Lekció: Apcsel 2:1-13

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-13.mp3{/audio}

 

A pünkösd egyik igazi nagy csodája az volt, ahogy a különféle nyelvű és kultúrájú emberek értették az Istent. Sokan hallották már ezt tőlem, lehet, hogy valaki már unja is, de nekem egy meghatározó lelki élményem volt az, amikor Barcelonában elmentem egy kis protestáns közösségbe istentiszteletre. Idegen emberek, idegen nyelv, idegen kultúra – nem tudok spanyolul; valaki azt is mondhatná: minek külföldön istentiszteletre menni, ha úgysem érted a nyelvet? Nem fogod érteni az imádságokat, a prédikációt. De nekem mindig fontos volt, hogy bárhol járok, akár teljesen idegen helyen is megkeressem a helyi gyülekezetet.

 

Tudjátok mi volt a szenzációs? Hogy az istentiszteleten ahogy ott volt Isten, bár nem értettem az énekek szövegét, nem értettem az imádságokat, nem értettem a prédikáció szövegét – de mégis egy közösségben voltam Krisztussal, egy voltam a testvéreimmel, és nagyon valóságosan megérintett Isten az ő Lelkével. És elgondolkoztam azon, hogy hányszor nem történhet ez meg ott, ahol értem az énekek szövegét, értem az imádságokat, értem a prédikációt … ez az érintés mégsem ér el. Hogy lehet az, hogy a lelkemben értem azokat az embereket, akikkel egyébként beszélni nem tudok, mert nem ismerjük egymás nyelvét? És ezzel párhuzamosan hogy lehet az, hogy olyan emberekkel, akikkel egy nyelvet beszélünk, mégsem értjük egymást?

 

Ez a titok nem oldható fel máshogy, csak a pünkösd csodájával. És ez a titok nem érthető meg máshogy, mint ha a pünkösd mellé odatesszük az antipünkösd történetét, azt a történetet, amelyben az emberek egy égig érő tornyot akarnak építeni a saját dicsőségükre, Isten azonban nem adja át másnak a dicsőségét és megakadályozza ezt azzal, hogy összezavarja a nyelvüket. A mai üzenetünket arra a kérdésre építsük fel az Írásból: Bábelben élsz vagy pünkösdben? Alapigénket olvasom az 1Móz 11:1-9-ből

Alapige: Jn 6:5-15 Lekció: Apcsel 2:1-13

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-12.mp3{/audio}

 

Jézus elment – a Szentlélek eljött. Ez volt Isten terve, ezt ígérte Isten a prófétáknak és Jézus a tanítványoknak. Ahogy pedig eljött az első pünkösdön, abban azt látjuk, hogy milyen hatalmas erővel áradt ki a Lélek, sőt milyen euforikus öröm töltötte el ezeket a tanítványokat. Az ezt nem értő kívülállók azt hitték, hogy be vannak rúgva, attól beszélnek annyit olyan örömmel, néha a számukra érthetetlen nyelven; pedig úgy szóltak, ahogy a Szentlélek adta, hogy szóljanak.

De miért is annyira jelentős – sőt a világtörténelem fordulópontja a Szentlélek kitöltetése? Azért mert az első pünkösd óta a Szentlélek korszakában élünk, és ez tart egészen addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön.

Tehát miért jó, hogy eljött a Szentlélek? Gondolkoztatok már valaha is ezen? Tudnátok-e erre válaszolni, ha valaki megkérdezné tőletek? Most szeretnék adni egy egyszerű kis feladatot. Ha valaki jegyzetel, írjon erről néhány gondolatot a jegyzetébe, aki pedig csak figyel, az csak röviden magában egy-két gondolattal fogalmazza meg: miért jó, hogy eljött a Szentlélek? Konfirmandusok esetleg felidézhetik magukban azt is, amit erről a Káté mond. …

Miért jó, hogy eljött a Szentlélek? Erre a kérdésre ma Jézus szavából keressük a választ. Alapigénk Jézus búcsúbeszédéből szól a Jn 16:5-15-ből. A kérdés pedig ez: miért jó, hogy eljött a Szentlélek?

 

Alapige: 1Kir 18:44-46 Lekció: Róm 5:1-5

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-05.mp3{/audio}

 

 

Eddig a Karmel-hegyi istenítélet vagy isteni kinyilatkoztatás után a különféle emberi reakciókat vizsgáltuk. Láttuk azt, hogy még a legnagyobb isteni csoda és kinyilatkoztatás is tud teljes közönybe ütközni, ahol legfeljebb annyi az ember reakciója, hogy hol lehet egy jót enni vagy inni. Ez volt Ahábé.

Láttuk azt is, hogy teljesen meg lehet keményedni Istennel szemben. Akármekkora csodát tesz, és akármennyire egyértelmű az, hogy Isten cselekedett, az ember képes még így is teljesen szembefordulni istennel, Isten munkájával és Isten embereivel. Az Illés történetben azok, akik így megkeményedtek, a Baal papok voltak, de például Jézussal szemben a vallási elöljárók és a megújulni, megtérni nem akaró vallásos emberek keményedtek meg.

Láttuk, hogy Izráel népe a csodát látva egyszerre, megijedt, csodálkozott és lelkesedett, de az igazi megtérés, a valódi lelki megújulás elmaradt. Nem következett be ébredés, a lelkek felszínén történt ugyan valami, de igazi mélyreható változás nem következett be.

És végül láttuk Illést, aki mindezek után várt Istenre, aki megígérte, hogy esőt fog adni a földre, és azt, hogy milyen mély alázat tölti el őt, és prófétai módon milyen mélyen tud azonosulni a nép bűneivel és tart bűnbánatot – hasonlóan ahhoz, ahogy ezt Dániel próféta is tette.

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok