Igehirdetés

Alapige: 1Kir 18:41-46 Lekció: Dán 9:4-19

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-29.mp3{/audio}

 

Az elmúlt két alkalommal végignéztük azt, hogy Isten karmel-hegyi különleges és drámai kinyilatkoztatására mi volt a reakciója Aháb királynak, a Baal papoknak, valamint Izráel népének. Aháb közönyében, a Baal papok megkeményedésében, valamint a nép csodálkozásában, ijedtségében és lelkesedésében egyetlen közös vonásra koncentráltunk: elmaradt a megtérés. Akár közönyt, vagy megkeményedést, akár ijedtséget, csodálkozást vagy lelkesedést vált ki Isten kinyilatkoztatása, a megtérés elmaradt.

Van még két válasz erre a kinyilatkoztatásra. Az egyik a prófétáé, akinek ugyan már megtérnie nem kell, de látni fogjuk ma, hogy Isten milyen csodálatos lelki megtapasztaláson és növekedésen viszi keresztül őt. Milyen lelki magaslatokra emeli fel a Szentlélek Isten engedelmes gyermekét. Ez azért nagyon fontos, mert Isten éppen arra akar megtanítani, hogy ha őhozzá tartozunk, akkor mi a lelki növekedés útja; ha már Krisztusban élünk, akkor a lelkünk hogyan merülhet bele még jobban Isten ajándékába. Egy csodálatos lelki útra hívlak benneteket ma, amit Isten nektek is elkészít – hiszen tudjuk: Illés egy hétköznapi ember Isten kezében. Nézzük, hogy hogyan formálódik Illés tovább Isten kezében, mert ez a formálódás számunkra is elő van készítve.

Alapige: 1Kir 18:36-39 Lekció: Mk 4:1-20

 alt {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-22.mp3{/audio} 

 

 

A nagy karmel-hegyi szellemi párbajra adott válaszokból kettőt néztünk át a múlt héten. Aháb reakciója a totális közöny volt, míg a Baal papok reakciója a teljes megkeményedés Istennel és igazságaival szemben. Ezeknek a reakcióknak a közös vonása az elmaradt megtérés. Aháb közönyében is, a Baal papok megkeményedésében is azt láttuk, hogy Isten a számukra is elkészítette a megtérés lehetőségét, de ezt elutasították. Aháb még kap időt, de a Baal papok megkeményedése ott és akkor véglegessé vált, és nem kaptak több időt Istentől és mindegyiknek meg kellett halnia a Kisón-pataknál.

Alapige: 1Kir 18:36-42a Lekció: Mt 12:22-37

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-15.mp3{/audio}

 

 

Mi történik akkor, amikor Isten rendkívüli és látványos módon avatkozik be az események folyamatába? Amikor nem csak az történik, hogy megvalljuk, Isten mindent tud, mindent a kezében tart, és mindenre befolyással bír; minden eseménynek nem pusztán mindentudó szemlélője, hanem aktív irányítója. Amikor még ennél is erőteljesebben mutatkozik meg az ő ereje és munkája.

Alapige: 1Kir 18:22-40

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-08.mp3{/audio}

 

 

Ismerjük a „hazai pálya előnye” fogalmát. Ez arra vonatkozik, hogy két azonos kategóriájú csapat közül az van előnyösebb helyzetben, aki a hazai pályán játszik. A hazai pálya előnye, akár azt is hozhatja magával, hogy egy egyébként valamivel gyengébb csapat le tudja győzni erősebb riválisát.

 

Alapige: 1Kir 18:20-21 Lekció: 2Sám 12:1-10

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-01.mp3{/audio}

 

Az előbb felolvasott történetben Nátán próféta egy történetet mond el a királynak. Egy történetet, amelyben egy nagyon gazdag, de kapzsi és irigy ember elveszi egy szegény ember egyetlen bárányát, hogy azzal lássa vendégül a hozzá érkező utast. Dávid királyban, hallva ezt a történetet, felhördül az igazságérzet és már mondja is ki az ítéletet. Csakhogy azzal kell szembesülnie, hogy ez a történet őt leplezi le, őt ítéli el, és így saját magát ítélte halálra. Mert elvette hűséges katonájának Úriásnak a feleségét Betsabét úgy, hogy a férjét megölette. Méltó arra az ítéletre, amelyet kimondott Dávid.

Alapige: Jn 20:1-10 Lekció: Jn 20:8

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-04-25.mp3{/audio}

 

 

Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes detektívregényei, vagy Agatha Christie krimijei annak köszönheti töretlen népszerűségüket, hogy miközben hihetetlenül izgalmasak, ugyanakkor rendkívül logikusak is. Fokozatosan adagolva az információkat végül a nyomozó magyarázata nyomán összeáll a kép, mintegy kivilágosodik a sötét bűnügy és végül azzal a jóleső érzéssel teszi le az olvasó a könyvet, hogy lám, milyen egyszerű minden, ha az ember érti az összefüggéseket, amelyek a regény folyamán rejtve voltak előtte.

A mai alkalommal egy olyan ember feltámadás-hitre jutását fogjuk magunk előtt látni, aki már azelőtt hitte a feltámadást, mielőtt még találkozott volna Jézussal. a húsvéti történetekből nagyon sokszor arra a mozzanatra koncentrálunk, amikor valaki találkozik Jézussal – és azt mondjuk: lám őt ez a találkozás a feltámadottal hitre vezette.

Alapige: Mt 28:6a Lekció: Mt 28:1-10

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-04-24.mp3{/audio}

 

 

Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.

A múlt hét vasárnapra egy „Mandulaünnep” elnevezésű balatoni kistérségi programon belül kértek fel egy előadásra ezen a címen: „És mi van a halál után”? Ez az előadás a felsőörsi református gyülekezetben hangzott el. Amikor megérkeztem a lelkésznő elmondta, hogy a hivatalos műsorrendben szerepel ugyan az elődadás is, de a szervezők egyszerűen nem voltak hajlandók a kistérségi műsortervbe bevenni az előadás címét, úgyhogy a következő módon jelent meg: „Virágvasárnapi gyülekezeti délután a „Mandula ünnep” keretében. Játszóház és előadás.” Kész.

Alapige: Lk 23:33-49

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-04-22.mp3{/audio}

 

 

Már csak egy hét van a britek – valamint a brit herceg és menyasszonya nagy napjáig. Aki figyeli a híreket az tudja, hogy mekkora a készülődés, közvetíti még a televízió is élőben a nagy esküvőt. Bizonyára óriási lesz a felhajtás, külföldről is nagy tömegek érkeznek Nagy-Britanniába az esküvőre. Pedig csak 1900 meghívott vendég vehet részt a templomi szertartáson, csak 600 vendég Erzsébet királyné ebédjén és mindössze 300 meghívott Károly trónörökös vacsoráján. Természetesen ezek sem kis számok. Ha valaki követi majd az eseményeket, az megállapíthatja: igen, ez valóban királyi. Királyi felhajtás, királyi pompa, királyi ételek, királyi ruházat, királyi vonulás, királyi ünneplés – szóval minden ami csak lehet: királyi.

Alapige: 1Kir 17:8-16 Lekció: Lk 4:25-27

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-03-06.mp3{/audio}

 

 

Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő ÚRra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az ÚR esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az ÚR ígérete szerint, amit megmondott Illés által.

Alapige: 1Kir 17:8-10a Lekció: Apcsel 16:1-10

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-02-27.mp3{/audio}

 

 

A múlt héten annak a kérdését jártuk körbe, hogy mit élhetett át Illés a kiszáradó Kerít-patak mellett. Három dolgot láttunk meg.

  1. Isten azt akarta, hogy Illés bizalma növekedjen;

  2. Illésnek meg kellett értenie, hogy nem kényelmesedhet el a Kerít-patak mellett.

  3. Látnia kellett, hogy Isten új utakat készít a számára.

Ez az új út pedig a Szidónhoz tartozó Sareptába vezetett egy szegény özvegyasszonyhoz. Innen folytatjuk Illés történetét az 1Kir 17:7-16 alapján.

Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába.

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok