Igehirdetés

Alapige: Lk 15:11-13

Lekció: Rm 5:1-11

 {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-09-25.mp3{/audio} 

 

 

Katherine Powers radikális forradalmár volt, aki a csoportjával meg akarta dönteni az Egyesült Államok kormányát. Ahhoz, hogy ezt előkészítsék számtalan bűncselekményt követett el. Egy bankrablásnál az egyik társa a kiérkező rendőrjárőrt egy géppisztolysorozattal hátulról meggyilkolta, és felesége kilenc gyermekkel maradt özvegyen. Katherine Powersnek sikerült kijátszania az FBI-t és megszöknie. 14 éven keresztül szerepelt az FBI által körözött 10 legkeresettebb személy listáján.

Ő maga Oregon államba költözött és Alice Metzinger néven teljesen új életet kezdett. Férjhez ment, született egy fia, híres séf lett belőle, a múltat mélyen eltemette. Szóval úgy tűnt sikerült megúsznia a bűncselekményeket és gyilkosságokat. Tizenhárom évvel később azonban depressziós lett, nem tudott aludni, öngyilkossági gondolatok kísértették. Mindenféle különösebb kiváltó ok nélkül egyszer csak felszínre tört a múlt és elkezdte gyötörni, teljesen beteggé tette, úgyhogy egy idő után úgy döntött: feladja magát, mert érezte, hogy el fogja pusztítani a múlt terhe.

Alapige: 2Kir 2:1-18

Lekció: 1Thessz 4:13-18

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-09-11.mp3{/audio} 

 

 

Többen tudják, hogy ma elérkezünk az Illés próféta életét feldolgozó igehirdetés sorozat végére. A teljes sorozat azt a címet kapta: Illés egy hétköznapi ember Isten kezében. Ennek még ma is lesz jelentősége.

Valaki megfogalmazta, hogy mennyire sajnálja, hogy a végére értünk. Számomra is nagy ajándék volt, különösen annak fényében, hogy már több éve hordoztam magamban az Illés próféta életét feldolgozó sorozat szándékát. Egy rendkívül izgalmas prófétai élettörténetet ismertünk meg – bár a prófétai élettörténetekről általában véve elmondhatjuk, hogy azok mind nagyon izgalmasak.

Ma ennek az élettörténetnek a vége lesz előttünk, ami a szokásostól eltérően nem Illés halálát, hanem Illés mennybemenetelét jelenti. Illés mennybe ragadtatásának a történetét olvasom a 2Kir 2:1-18-ból

Alapige: 2Kir 1:1-17a

Lekció: Lk 9:51-56

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-09-04.mp3{/audio} 

 

 

Készült egy amerikai filmsorozat, amelynek azt a magyar címet adták, hogy Isteni sugallat. Ez egy középiskolás kamaszlányról Joan-ról szól, ahogy Isten egyedi módon belép az életébe, és feladatokkal látja el. Természetesen már az első találkozás sem zökkenőmentes. Amikor a legelső feladattal megbízza Isten Joant, akkor Joan azzal vág vissza: „Mi van, ha nem vállalom el? Porrá égetsz?” Isten pedig nevetve válaszolja: „Honnan veszitek ezt a sok marhaságot? Égettem már valakit porrá?”1

Nem tudom, hogy a film készítői szándékosan hallgatták-e el a Bibliának ma következő fejezetét, mert nem tudtak mit kezdeni az ebben a történetben megjelenő Istennel, vagy egyszerűen csak ismeretlen volt számukra az a szakasz, mivel az Illés történetek egy kevéssé ismert részéhez érkezünk el.

Alapige: 1Kir 19:19-21

Lekció: Apcsel 1:4-8

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-08-28.mp3{/audio} 

 

 

Néhány hét kihagyás után visszatérünk az Illés történetekhez és annak üzeneteihez. A történetet ott hagytuk abba, hogy miután Illés életének és szolgálatának mélypontjára jutott, Isten fokozatosan hogyan állította őt helyre, aminek utolsó mozzanata az újra indítás volt. Isten azzal indította újra Illést, hogy folytassa a Baal elleni harcot, ebben pedig konkrét feladatot is bízott rá, amikor azt mondta neki, hogy kenje fel Arám királyának Hazáélt, Izráel királyának Jéhut és maga helyett prófétának Elizeust. A három feladatból Illés csak egyet végzett el közvetlenül, amikor elhívta Elizeust prófétatanítványnak, a két király felkenése majd utódjára, Elizeusra hárul.

Alapige: Jn 10:11

Lekció: Jn 10:1-10

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-31.mp3{/audio} 

 

 

A juhásznak jól megy dolga:
egyik dombról a másikra
terelgeti nyáját,
fújja furulyáját,
bú nélkül éli világát.

Talán egy páran ismerik ezt a népdalocskát, amely azt hiszem nem egyéb, mint egy irigy és romantikus tévképzet a pásztoréletről. A népköltéssel kapcsolatban nem lehet azt tudni, hogy ki a szerző, az valahogy alakult, de kérdéses az, hogy az eredeti forrás vajon egy pásztor volt-e. De egy biztos – a pásztorélet nem abból áll, hogy dombról dombra terelget, és bú nélkül furulyázgat naphosszat. A pásztoréletről egy hamis kép az, ha azt a gondtalan élet szinonimájaként írjuk le. Kérdezhetnétek, hogy honnan tudom… – aki érti, annak nem kell magyarázni, aki pedig nem érti félek, hogy én hiába magyaráznám. Azt viszont hiszem, hogy Isten nem hiába beszél erről sem, mint sok másról sem.

Tags: , ,

Alapige: 1Kir 19:15-18

Lekció: Jn 21:15-19

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-24.mp3{/audio} 

 

 

Ha egy lámpát le akarunk kapcsolni, akkor fogjuk magunkat és megnyomjuk a kapcsoló gombot és lekapcsoljuk, a lámpa elalszik. Az egyszerű elektronikai eszközök mind így működnek. Vannak azonban olyan elektronikai eszközök, amelyek sokkal összetettebbek és bonyolultabbak ennél. A számítógépeket olyan szoftverek, operációs rendszerek vezérlik, amelyek például ezeknek az eszközöknek a leállítását is kézben tartják.

Egy korszerű számítógépet nem úgy kell kikapcsolni, hogy megnyomjuk a kikapcsoló gombot és kész … nem. Be kell hívni a kikapcsolás menüt, és ott látunk különféle virtuális kapcsológombokat és lehet válogatni. Látunk olyat, hogy kikapcsolás, ez leállítja a számítógépet; látunk olyat, hogy hibernálás, ami abban az állapotban állítja le a gépet, amilyenben éppen van, és bekapcsoláskor pontosan ott lehet folytatni mindent, ahol abbahagytuk. Látunk olyat, hogy készenlét, ami nem kapcsolja ki a gépet, csak üzemen kívül helyezi, hogy kevesebbet fogyasszon, de a lehető leggyorsabban lehessen ismét használatba venni. És van egy olyan gomb, hogy újraindítás. Ez nem kapcsolja ki a gépet, hanem először szabályszerűen leállítja, de a kikapcsolást átugorva teljesen előröl újraindítja az operációs rendszert és olyan helyzetbe állítja, mint az első bekapcsoláskor.

Erre az utóbbira mikor van szükség? Általában akkor, ha valami hibásan működik, a különféle programok összeakadnak, lelassítják a gépet. Illetve újraindításra van szükség akkor, amikor az operációs rendszer hibáit a gyártó javítja és a rendszer az internettel összekapcsolódva önmagát frissíti. Az újraindítás lényege: most nem működik és egy egyszerű újraindítással ismét működőképessé válik.

Alapige: 1Kir 19:8-14

Lekció: Lk 10:38-42

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-17.mp3{/audio} 

 

A múlt héten Illést másmilyennek láttuk, mint előtte. Láttuk azt, hogy Illés elmenekül Jezábel fenyegetésének hatására – de sokkal messzebb menekült, mint az az esetből fakadóan indokolt lett volna. Ez azt is megmutatta nekünk, hogy Illés nem egyszerűen Jezábel elől menekült, hanem csalódottan menekült a szolgálata és az Úr elől is. Pusztai bolyongásában így jutott el a Hóreb hegyéig, amiből azt láttuk meg: minél messzebb akart menekülni Istentől, annál közelebb jutott hozzá. Mert bár Illésnek az volt a terve, hogy feladja a szolgálatát, sőt az életét is, az Úrnak egészen más tervei voltak Illéssel. Ő nem dobja el használhatatlanná vált prófétáját, hanem helyreállítja őt. Erről a helyreállítási folyamatról fogok ma beszélni a történet folytatásában. 1Kir 19:8-14

Alapige: 1Kir 19:3-8 Lekció: Lk 15:11-24

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-10.mp3{/audio}

 

 

Vajon hányszor hallottuk már – vagy éppen mondtuk ezt a mondatot: „Ezt nem vártam volna tőled!” Kiérződik ebből az a csalódás, hogy valaki nem az elvárásaink szerint cselekszik.

A református gimiben, ahová jártam, ez különösen is a lelkész családok gyermekein volt teher. Az olyan világias lókötőktől, mint amilyen voltam én is nem nagyon vártak semmi jót, de azok iránt a gyerekek iránt, akik lelkészcsaládból érkeztek, sokkal erőteljesebb volt az elvárás. Aztán vagy megfeleltek ennek vagy nem. És akik nem feleltek meg ennek az elvárásnak hányszor hallották: „Ezt azért nem vártuk tőled!”. Néha pozitív csalódásként is elhangozhat ez a mondat, de legtöbbször negatív.

Alapige: 1Kir 19:1-2 Lekció: 1Kir 21:1-16

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-19.mp3{/audio}

 

Dr. Boross Géza a gyakorlati teológia volt professzora időnként szállóigeként idézte „egyházi élet nincs adminisztráció nélkül.” Persze, hogy az egyházi adminisztráció mivé vált az utóbbi időkben, arról nem szeretnék bővebben beszélni, külön sajnálom azokat a kollégáimat, akiknek nincs lehetőségük hivatali munkatárssal dolgozni, ezért lelkészi munkájuk legnagyobb részét a lelkileg teljesen improduktív adminisztrációs tevékenységek töltik ki. Az adminisztrációnak persze megvan a maga szüksége, segít néha egy kicsit értékelni a történteket, a folyamatokat.

A házassági anyakönyvben pl. feljegyezzük azt, hogy a házasulandók milyen vallásúak. Az év végén készült jelentésbe pedig azt is be kell venni, hogy az évben megkötött házasságok között hány volt úgymond tiszta református és hány volt az ún. vegyes házasság. Vajon melyikből van több? Több évre visszamenőleg azt lehet látni, hogy mindig jóval több a vegyes házasság, mint a tiszta református. Ma már az emberek számára a házasságkötés és kapcsolatok tekintetében a felekezeti, sőt vallási hovatartozásnak már abszolút semmi jelentősége nincs.

Persze ez így csak egy külsődleges formai kérdés – de mi a helyzet lelkileg? Mi a helyzet az Istennel való kapcsolatban? Amikor már a puszta formalitások helyett lelki mélységekben nézünk.

Ma az Illés történetek kapcsán egy több szempontból érdekes házasság kapcsán fogjuk keresni Isten akaratát. Aháb és Jezábel házasságát vesszük nagyító alá. Annyiban tartozik az ő történetük Illés történetéhez, hogy komoly befolyással bírtak a próféta életére nézve, és maga a próféta is folyamatosan hatással volt rájuk. Az ő házasságuk Illés életét és szolgálatát, sőt lelkiállapotát is nagyban befolyásolta. Intés és tanítás is lesz ez abban, ahogy megéljük a házassági kapcsolatainkat – különösen abból a nézőpontból, ahogy házasfelek egyikőjének életében megjelenik Isten. Szó lesz az istentelen egységről, a felemás igáról, és arról, hogy mit tehet egy hívő ember a felemás igában.

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok