Igehirdetés

Nyomtatás

A tizedik Ige

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: 2Pét 1:1-11

Alapige: 2Móz 20:17

Gyimóthy Zsolt igehirdetése.

Letöltés, meghallgatás! 

 

 

 

Nyomtatás

Megmaradni a szabadságban

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 5:1-6

Lekció: Jn 8:30-36

 Letöltés, meghallgatás!

George Orwell Állatfarm c. könyve egy olyan allegorikus tanmese, amelyben az állatok egy farmon, elűzve a zsarnok farmert, kivívják a szabadságukat. Eleinte úgy tűnik, hogy békében és közösen tudják irányítani a farmot, de az események úgy alakulnak, hogy szépen visszakúszik egy még sötétebb diktatúra az állatfarmra, ahogy a disznók és az emberek szövetséget kötnek. Újra elnyomják az állatokat – és a könyv zárójelenete így fogalmaz, ahogy az állatok benéztek a ház ablakán azt látták:

„Tizenkét hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az Emberekre, az Emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az Emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az Ember, és melyik a disznó.”

A kivívott szabadság nagy érték. De vajon tud-e élni a szabadsággal az, aki előtte rabságban élt – vajon nem egy újabb rabság követi a kivívott vagy megkapott szabadságot? A rabság fondorlatos módon visszakúszhat az ember életébe. A Szentírás tanítása annak a veszélyére figyelmeztet bennünket, hogy a szabadság, amelyet Krisztustól kaptunk, ne váljon ismét rabsággá, egymásfajta, de mégis ugyanolyan rabsággá. A mai tanításunk alapigéje a Gal 5:1-6

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

Bővebben: Megmaradni a szabadságban

Nyomtatás

Rabságra és szabadságra született

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 4:21-31

Lekció: 1Móz 21:1-13

 Letöltés, meghallgatás!

Péter apostolnak a második levelében van egy érdekes megjegyzés Pál leveleiről:

Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.[1]

Ma egy olyan szakaszból fogjuk hallani a Galata levélből Isten üzenetét, amely a bibliaolvasó előtt ilyen nehezen érthető dolog, és emellett kicsit még érdektelennek is tűnik. Vágjunk is bele ennek a szakasznak az üzenetébe. Alapigénk: Gal 4:21-31

Bővebben: Rabságra és szabadságra született

Nyomtatás

Lelki alakformálás

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 4:18-20

Lekció: Mk 10:35-45

 Letöltés, meghallgatás!

Manapság nagy divat az alakformálás. Néha azt érzem, hogy a testedzésben és a sportban már nagyobb hangsúlyt kap, hogy az ember jól nézzen ki, mint az, hogy megőrizze az egészségét. Amikor gondoltam keresek ide illusztrációnak egy kifejező képet, akkor csupa szép idomú női testet dobott ki a kereső, úgyhogy most ettől eltekintünk.

Igenis azt gondolom, hogy nem lehet az egészséget a jó kinézet mögé háttérbe szorítani, de természetesen a testedzésnek van hatása a külalakra, a jó kinézetre is; de megint az a kérdés, hogy mi a fontosabb.

Van azonban egy olyan alakformálás, ami az ember lényegét, sőt életét minőségileg befolyásolja; egy olyan alakformálás, amit szellemi vagy lelki alakformálásnak nevezhetünk – és ez annyira fontos, hogy nemcsak a lelki egészség múlik rajta, hanem az örök élet minősége is. Erről a lelki alakformálásról is lesz szó a mai napon a Gal 4:18-20 alapján.

Bővebben: Lelki alakformálás

Nyomtatás

Húsvét hétfő

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 28:11-20

Alapige: Mt 28:19-20

Papp András igehirdetése.

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nyomtatás

Nézzétek meg a helyet!

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 28:1-10

Alapige: Mt 28:6

 Letöltés, meghallgatás!

Sok keresztyén vágya, hogy eljusson a Szentföldre és végigjárhassa azokat a helyeket, amelyekhez a hagyomány Jézus életének és működésének színterét köti. Azok, akik ezt végigjárták általában nagy lelki élményekkel gazdagodva is térnek haza és azt mondják, hogy aki teheti az menjen el egy ilyen zarándokútra. Nem tudom, hogy valaha is én magam eljutok-e Jézus életének földjére, de szeretnék megosztani veletek egy történetet, ami ott történt. Egy barátom mesélte, aki szemtanúja volt az esetnek.

A Szent Sír emlékhelynél jártak a csoportjukkal. Egy másik csoport éppen körbeállta a Szent Sír bejáratát és elmélyült áhítattal imádkozott, vagy elmélkedett Jézus haláláról és temetéséről. A csoportjuk egyik tagja azonban nem nagyon bírt a türelmetlenségével, befurakodott az áhítatos csoportba, bekukucskált majd a fejét hátrafordítva, kikiabált a csoporttársainak: „Á, nincs itt semmi csak kő.” – Gondolom örült neki az áhítatot tartó csoport. De ez az ember a maga kissé tapintatlan stílusával a feltámadás üzenetének egyik legfontosabb elemét kiabálta ki: üres a sír. Van ott egy kőkamra, amit Jézus sírjaként mutogatnak, de bizony a sír üres.

Bővebben: Nézzétek meg a helyet!

Nyomtatás

Az egyetlen lehetőség

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mt 27:31-50

Lekció: Zsolt 22.

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nyomtatás

Ki vezeti az életedet?

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 21:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nyomtatás

Valamit valamiért

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Mt 5:17-20

Alapige: 2Móz 21:24-25

Papp András igehirdetése.

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nyomtatás

Egyensúly, stabilitás

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Zsolt 18:2-7

Alapige: Lk 6:46-49

 Letöltés, meghallgatás!