Igehirdetés

Nyomtatás

Hós 13

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Hós 13

 Letöltés, meghallgatás!

Nyomtatás

A név tekintélye

Olvasóink értékelése:  / 0

Lekció: Ézs 42:8; Jn 20:31
Alapige: 2Móz 20:7

 Letöltés, meghallgatás!

Ravasz László püspök írja le önéletrajzi írásában, hogy amikor a református kollégiumban a közös étkezések alkalmával a diákok vezették az imádságot az egyik barátjával elkezdtek azon versenyezni, hogy ki mer és tud – a professzorok jelenlétében – rövidebb imádságot mondani. Már annyira lerövidültek ezek az imák, hogy a diákok izgatott kuncogással várták, hogy amikor ismét Ravaszra került a sor, akkor hogyan oldja meg ezt a „versenyfeladatot”. Ravasz László fölállt és csak annyit mondott. „Ámen.” Nem kapott érte dicséretet – ami azért valljuk meg nem is csoda.

De mi lenne, ha egyszer azt a feladatot kapnánk, hogy a lehető legrövidebben fogalmazzuk meg az evangéliumot. Nem ilyen súlytalanul viccelődve, ahogy a diákok versenyeztek az imádság rövidítésével, hanem megtartva az evangélium tartalmi komolyságát. Mi a legtömörebb evangélium?

A Jn 3:16? Vagy lehet ennél rövidebb is? Ahogy Jn a 20:31-ben megfogalmazza? „Jézus Krisztus az Isten Fia?”Ez már elég tömör, de ha még mindig tömöríteni akarnánk, akkor eljutunk oda, hogy „Jézus a Krisztus”vagy Jézus Krisztus. Annak, aki ismeri az evangélium üzenetét, ennyi már elég. Jézus Krisztus. És megértjük, hogy lényegében az evangélium kifejezhető egyetlen névben. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene kifejteni az evangélium üzenetét azoknak, akik nem ismerik, de minden kifejtés ebben összpontosul: Jézus a Krisztus.

Miért olyan lényeges ez a számunkra? Azért, mert az Isten tiszteletében fontos szerepe van a név megszentelésének. Miután a Tíz Ige kapcsán beszéltünk arról, hogy kicsoda Isten és hogy egyedül csak ő legyen az Istenünk és se helyette, se mellette ne tiszteljünk más isteneket, mert csak ő az egyetlen és igaz Isten; majd beszéltünk arról, hogy akkor tiszteljük őt helyesen ha nem kezdjük el őt mindenféle teremtményhez hasonlítani és ilyen töredékes képmások előtt istentiszteletet bemutatni beszélnünk kell az igaz istentisztelet egy másik fontos eleméről – az ő nevének a megszenteléséről az életünkben. A harmadik ige következik, 2Móz 20:7

Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!

Bővebben: A név tekintélye

Nyomtatás

Véges büntetés – végtelen irgalom

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 20:4-6

Lekció: Rm 5:15-21

 Letöltés, meghallgatás!

A második ige kapcsán – amely arra szólítja fel Isten népét, hogy ne csináljon semmiféle istenszobrot, amellyel Istent ki akarja ábrázolni – beszéltünk a hamis istenképekről és az egyetlen igaz Isten képéről. Van azonban ennek az igének egy kiegészítése, amelyben Isten elmondja, hogy mi a következménye annak, hogy ha valakinek az életében megvalósulnak Isten igéi, és mi a következménye annak, ha valakinek az életében nem valósulnak meg ezek az igék. Ma harmadszor is előttük lesz a Tíz Ige második igéje és erre a részére fogunk elsősorban összpontosítani. 2Móz 20:4-6

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 6De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.

Bővebben: Véges büntetés – végtelen irgalom

Nyomtatás

Hamis istenképeink

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 20:4-6

Lekció: Jn 4:19-26

 Letöltés, meghallgatás!

„Ki a te Istened?” – a múlt héten ez volt a visszatérő kérdésünk a Tíz Ige első igéje kapcsán. Ebben a parancsolatban a szabadító Isten arra hívja azokat, akiket megszabadított és megváltott, hogy miután elnyerték tőle a szabadságot, hogy többé ne legyen más istenük, csak a világot teremtő egyetlen, élő és igaz Isten.

A parancsolat arra is rávilágít, hogy az ember nem tud ateista lenni – egyszerűen annyira mélyen belénk van ivódva, hogy szükségünk van egy istenre, amit imádhatunk, mint amennyire szükségünk van vízre és levegőre. Legfeljebb az istenünk nem az igaz Isten, hanem valamilyen néma bálvány – ami a mi kultúránkban nem is feltétlenül direkt valamilyen istenként jelenik meg; megjelenhet a pénzben, megjelenhet valamilyen ideológiában; és végeredményben valamilyen ember istenítésében, ami lehet az embernek akár a gyereke, akár egy politikus bálványa, de még önmaga is. Ezek a hamis istenek, azaz bálványok – mindenképpen szolgaságban tartják az embert; de még a megszabadítottak számára is a szolgaságba való visszatérés veszélyét hordozzák magukban.

Ezért soha nem fölösleges azzal a kérdéssel szembesülni, akár időről-időre önvizsgálatot is tartani. Ki a te Istened?

Bővebben: Hamis istenképeink

Nyomtatás

A szabadon választható Isten

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 2Móz 20:3

Lekció: Józs 24:14-18

 Letöltés, meghallgatás!

Kezdjük a mai istentiszteletünket egy kérdéssel, amire visszatérünk az igehirdetés végére. Létezik-e ateista ember? Vannak olyan emberek, akik magukat ateistának vallják. De tényleg azok-e? Vagy az ateizmus pusztán egy illúzió, akkor is, ha valaki egyébként tagadja Isten létét? Hagyjuk nyitva most ezt a kérdést és térjünk vissza rá a végén.

A Tíz Igéről szóló sorozatunkban, az első Ige, az első parancsolat következik, amely így szól a2Móz 20:3 szerint

Ne legyen más istened rajtam kívül!

Bővebben: A szabadon választható Isten

Nyomtatás

Jahve, a Szabadító

Olvasóink értékelése:  / 2

Alapige: 2Móz 20:2

Lekció: 1Kor 13

 Letöltés, meghallgatás!

Az 1800-as években egy angol Kaliforniába utazott aranyat keresni. Miután több hónapig sikeresen kutatott arany után, szép vagyont gyűjtött össze. Hazafelé vezető útján magállt New Orleans-ban.

Nem sokkal odaérkezése után egy csődülethez ért, ahol az emberek mind ugyanabba az irányba néztek. Ahogy közeledett az összesereglett tömeghez, rájött, hogy egy rabszolga-árverésre gyűltek össze. Angliában már több éve betiltották a rabszolgatartást, így a fiatalembert odahajtotta a kíváncsiság, hogy megnézze, hogyan kerül valaki másnak a tulajdonába. Éppen azt hallotta, hogy „Eladva!”, amikor a tömeghez csatlakozott. Egy középkorú fekete férfit vittek el.

Következőnek egy szép fiatal fekete lányt taszigáltak az emelvényre, és körbe kellett járnia, hogy mindenki láthassa. Az aranyásó durva vicceket hallott, és olyan megjegyzéseket, amelyek a körülötte állók gonosz szándékairól tanúskodtak. Férfiak nevetgéltek, miközben tekintetük továbbra is az új „árucikkre” szegeződött.

Kezdődött a licit.

Bővebben: Jahve, a Szabadító

Nyomtatás

Az Igék, amelyeket Isten adott

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 20:1

Lekció: Ézs 55:3-11

 Letöltés, meghallgatás!

Miután vázlatosan megismertük Mózes életét, egy mondatban értékeljünk: mi volt Mózes életének legnagyobb jelentősége?

1. Az a hatalmas történelmi tett, amelyben egy rabszolgaságban szenvedő népet kivezetett az elnyomásból?

2. Vagy az, hogy ezt a népet sikerült megőrizni negyven éven át a pusztában és felkészíteni őket a honfoglalásra?

3. Vagy az, hogy egy rabszolganépből kiváló szervezőképességgel egy közigazgatással, igazságszolgáltatással, vallási rendszerrel és hadsereggel rendelkező népet formált, ami így meg tudott maradni a népek tengerében, és nem tűntek el a történelem süllyesztőjében?

Bővebben: Az Igék, amelyeket Isten adott

Nyomtatás

Mózes halála

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 5Móz 34

Lekció: Mt 17:1-8

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt héten láttuk azt, hogy Mózes hogyan nézett szembe a közeledő véggel. Egyrészt valóban szembenézett, és amikor megalkotta végrendeletét, az ő szellemi hagyatékát, akkor abban is kizárólag Istenre mutatott, őt emelte fel és az Ő dicsősége volt számára a fontos.

Ma – és ezzel a Mózes élete c. sorozatunk végére érünk – Mózes haláláról lesz szó. Ehhez olvassuk el az 5Móz 34-et.

Bővebben: Mózes halála

Nyomtatás

Hitetlenség - lázadás

Olvasóink értékelése:  / 1

Hitetlenség - lázadás

Lekció: Lk 9:57-62
Alapige: 4Móz 14:1-25

Talán alig van olyan ember, aki ne ismerné a „Brexit” kifejezést. Csütörtökön a britek elég szoros eredménnyel, de népszavazáson döntöttek arról, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Únióból. A népszavazás eredményére a miniszterelnük lemondott. A többség döntött. Hogy a döntés jó volt-e vagy sem, nem tudom, de nem is akarom megítélni, különösen nem a britek helyett. De azért tegyük fel a döntéshez kapcsolódó fontos kérdéseket: Vajon a többségnek mindig igaza van? Vajon egy döntés helyessége többségi kérdés? Tényleg az a jó, ha mindig a többség akarata érvényesül? Persze fordítva még ijesztőbb lehet, ha arra gondolunk, amikor egy erőszakos kisebbség kényszeríti rá az akaratát a többségre.

Bővebben: Hitetlenség - lázadás

Nyomtatás

A gonosz kívánságról

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 4Móz 11

Lekció: Jn 6:22-35

 Letöltés, meghallgatás!

Talán ismerős a történet, sok helyen előfordult. Elérkezik a várva várt ünnep – karácsony vagy születésnap – a kisgyermek megkapja a vágyott ajándékot – Legót vagy Playmobilt –, hatalmas az öröm. Kibontja a csomagot és a kezébe akad a dobozból egy katalógus. Talán még össze sem rakta az új ajándékát, de már a katalógust nézegeti, hogy mit szeretne legközelebb kapni. A kezdeti önfeledt örömöt még ki sem éli, az ajándékát még csak nem is élvezte ki igazán, de már ott az újabb kívánság.

Jól tudják a gyártók, hogy milyenek vagyunk. Jól tudják, hogy milyen a lelkünk. Hogy mennyivel könnyebben látjuk meg azt, ami nincs, hogy azután sóvárogjunk mint hogy annak örüljünk hálás örömmel, ami van, amit megkaptunk, ami a miénk.

Bővebben: A gonosz kívánságról