Igehirdetés

Nyomtatás

Véges büntetés – végtelen irgalom

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 20:4-6

Lekció: Rm 5:15-21

 Letöltés, meghallgatás!

A második ige kapcsán – amely arra szólítja fel Isten népét, hogy ne csináljon semmiféle istenszobrot, amellyel Istent ki akarja ábrázolni – beszéltünk a hamis istenképekről és az egyetlen igaz Isten képéről. Van azonban ennek az igének egy kiegészítése, amelyben Isten elmondja, hogy mi a következménye annak, hogy ha valakinek az életében megvalósulnak Isten igéi, és mi a következménye annak, ha valakinek az életében nem valósulnak meg ezek az igék. Ma harmadszor is előttük lesz a Tíz Ige második igéje és erre a részére fogunk elsősorban összpontosítani. 2Móz 20:4-6

Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 6De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.

Bővebben: Véges büntetés – végtelen irgalom

Nyomtatás

Hamis istenképeink

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 20:4-6

Lekció: Jn 4:19-26

 Letöltés, meghallgatás!

„Ki a te Istened?” – a múlt héten ez volt a visszatérő kérdésünk a Tíz Ige első igéje kapcsán. Ebben a parancsolatban a szabadító Isten arra hívja azokat, akiket megszabadított és megváltott, hogy miután elnyerték tőle a szabadságot, hogy többé ne legyen más istenük, csak a világot teremtő egyetlen, élő és igaz Isten.

A parancsolat arra is rávilágít, hogy az ember nem tud ateista lenni – egyszerűen annyira mélyen belénk van ivódva, hogy szükségünk van egy istenre, amit imádhatunk, mint amennyire szükségünk van vízre és levegőre. Legfeljebb az istenünk nem az igaz Isten, hanem valamilyen néma bálvány – ami a mi kultúránkban nem is feltétlenül direkt valamilyen istenként jelenik meg; megjelenhet a pénzben, megjelenhet valamilyen ideológiában; és végeredményben valamilyen ember istenítésében, ami lehet az embernek akár a gyereke, akár egy politikus bálványa, de még önmaga is. Ezek a hamis istenek, azaz bálványok – mindenképpen szolgaságban tartják az embert; de még a megszabadítottak számára is a szolgaságba való visszatérés veszélyét hordozzák magukban.

Ezért soha nem fölösleges azzal a kérdéssel szembesülni, akár időről-időre önvizsgálatot is tartani. Ki a te Istened?

Bővebben: Hamis istenképeink

Nyomtatás

A szabadon választható Isten

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 2Móz 20:3

Lekció: Józs 24:14-18

 Letöltés, meghallgatás!

Kezdjük a mai istentiszteletünket egy kérdéssel, amire visszatérünk az igehirdetés végére. Létezik-e ateista ember? Vannak olyan emberek, akik magukat ateistának vallják. De tényleg azok-e? Vagy az ateizmus pusztán egy illúzió, akkor is, ha valaki egyébként tagadja Isten létét? Hagyjuk nyitva most ezt a kérdést és térjünk vissza rá a végén.

A Tíz Igéről szóló sorozatunkban, az első Ige, az első parancsolat következik, amely így szól a2Móz 20:3 szerint

Ne legyen más istened rajtam kívül!

Bővebben: A szabadon választható Isten

Nyomtatás

Jahve, a Szabadító

Olvasóink értékelése:  / 2

Alapige: 2Móz 20:2

Lekció: 1Kor 13

 Letöltés, meghallgatás!

Az 1800-as években egy angol Kaliforniába utazott aranyat keresni. Miután több hónapig sikeresen kutatott arany után, szép vagyont gyűjtött össze. Hazafelé vezető útján magállt New Orleans-ban.

Nem sokkal odaérkezése után egy csődülethez ért, ahol az emberek mind ugyanabba az irányba néztek. Ahogy közeledett az összesereglett tömeghez, rájött, hogy egy rabszolga-árverésre gyűltek össze. Angliában már több éve betiltották a rabszolgatartást, így a fiatalembert odahajtotta a kíváncsiság, hogy megnézze, hogyan kerül valaki másnak a tulajdonába. Éppen azt hallotta, hogy „Eladva!”, amikor a tömeghez csatlakozott. Egy középkorú fekete férfit vittek el.

Következőnek egy szép fiatal fekete lányt taszigáltak az emelvényre, és körbe kellett járnia, hogy mindenki láthassa. Az aranyásó durva vicceket hallott, és olyan megjegyzéseket, amelyek a körülötte állók gonosz szándékairól tanúskodtak. Férfiak nevetgéltek, miközben tekintetük továbbra is az új „árucikkre” szegeződött.

Kezdődött a licit.

Bővebben: Jahve, a Szabadító

Nyomtatás

Az Igék, amelyeket Isten adott

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 2Móz 20:1

Lekció: Ézs 55:3-11

 Letöltés, meghallgatás!

Miután vázlatosan megismertük Mózes életét, egy mondatban értékeljünk: mi volt Mózes életének legnagyobb jelentősége?

1. Az a hatalmas történelmi tett, amelyben egy rabszolgaságban szenvedő népet kivezetett az elnyomásból?

2. Vagy az, hogy ezt a népet sikerült megőrizni negyven éven át a pusztában és felkészíteni őket a honfoglalásra?

3. Vagy az, hogy egy rabszolganépből kiváló szervezőképességgel egy közigazgatással, igazságszolgáltatással, vallási rendszerrel és hadsereggel rendelkező népet formált, ami így meg tudott maradni a népek tengerében, és nem tűntek el a történelem süllyesztőjében?

Bővebben: Az Igék, amelyeket Isten adott

Nyomtatás

Mózes halála

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: 5Móz 34

Lekció: Mt 17:1-8

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt héten láttuk azt, hogy Mózes hogyan nézett szembe a közeledő véggel. Egyrészt valóban szembenézett, és amikor megalkotta végrendeletét, az ő szellemi hagyatékát, akkor abban is kizárólag Istenre mutatott, őt emelte fel és az Ő dicsősége volt számára a fontos.

Ma – és ezzel a Mózes élete c. sorozatunk végére érünk – Mózes haláláról lesz szó. Ehhez olvassuk el az 5Móz 34-et.

Bővebben: Mózes halála

Nyomtatás

Hitetlenség - lázadás

Olvasóink értékelése:  / 1

Hitetlenség - lázadás

Lekció: Lk 9:57-62
Alapige: 4Móz 14:1-25

Talán alig van olyan ember, aki ne ismerné a „Brexit” kifejezést. Csütörtökön a britek elég szoros eredménnyel, de népszavazáson döntöttek arról, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Únióból. A népszavazás eredményére a miniszterelnük lemondott. A többség döntött. Hogy a döntés jó volt-e vagy sem, nem tudom, de nem is akarom megítélni, különösen nem a britek helyett. De azért tegyük fel a döntéshez kapcsolódó fontos kérdéseket: Vajon a többségnek mindig igaza van? Vajon egy döntés helyessége többségi kérdés? Tényleg az a jó, ha mindig a többség akarata érvényesül? Persze fordítva még ijesztőbb lehet, ha arra gondolunk, amikor egy erőszakos kisebbség kényszeríti rá az akaratát a többségre.

Bővebben: Hitetlenség - lázadás

Nyomtatás

A gonosz kívánságról

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: 4Móz 11

Lekció: Jn 6:22-35

 Letöltés, meghallgatás!

Talán ismerős a történet, sok helyen előfordult. Elérkezik a várva várt ünnep – karácsony vagy születésnap – a kisgyermek megkapja a vágyott ajándékot – Legót vagy Playmobilt –, hatalmas az öröm. Kibontja a csomagot és a kezébe akad a dobozból egy katalógus. Talán még össze sem rakta az új ajándékát, de már a katalógust nézegeti, hogy mit szeretne legközelebb kapni. A kezdeti önfeledt örömöt még ki sem éli, az ajándékát még csak nem is élvezte ki igazán, de már ott az újabb kívánság.

Jól tudják a gyártók, hogy milyenek vagyunk. Jól tudják, hogy milyen a lelkünk. Hogy mennyivel könnyebben látjuk meg azt, ami nincs, hogy azután sóvárogjunk mint hogy annak örüljünk hálás örömmel, ami van, amit megkaptunk, ami a miénk.

Bővebben: A gonosz kívánságról

Nyomtatás

Az öröm nyugalma - a nyugalom öröme

Olvasóink értékelése:  / 0

Az öröm nyugalma – a nyugalom öröme

Alapige: 3Móz 25:1-22

Lekció: Lk 7:36-50

Az Ószövetség olvasása közben sokan nem ismerve az értelmezési kulcsot – aki nem más, mint maga Jézus Krisztus –, sokan botlanak meg. Ez a botlás oda is vezethet, hogy úgy látják az Ószövetségben Istent, Jahvét, mint aki speciálisan az Ószövetség Istene és nem azonos azzal az Istennel, akit Krisztus jelentett ki a számunkra.

Erre a botlásra még egyházak és hitrendszerek is épültek fel – már az ókorban. A 2. század első felében volt egy Markion nevű hitszónok, aki az Ószövetséget egy az egyben elvetette, az ismert újszövetségi iratok között is erősen szelektált és azt hirdette, hogy Jahve nem Jézus Krisztus atyja, hanem Jézus egy addig ismeretlen Istent jelentett ki az emberiség számára. Ez az Isten azonban az Ószövetség Istenével szemben nem féltékeny, nem haragos és nem törvénykező, hanem indulatoktól és haragtól mentes, jóindulatú Isten. Bár elismerte, hogy az ún. héberek Istene teremtette a világot, de az is csak gonoszságának eredménye volt, mivel ez a világ amiben élünk gyakorlatilag egy rosszindulatú kontármunka, amiben a halál és a gonoszság uralkodik és a szabad szellemet bezárta a test börtönébe. Ezért ő démiurgosz-nak nevezte ezt az Istent és valójában ördögnek tartotta. Szerinte Jézus nem is az Ószövetségben megígért Messiás, hanem olyan megváltó, aki megment a gonosz Isten hatalmából és kiszabadítja a szabad szellemet testének börtönéből.

Markionnak ezek a tévelygései háromszáz évig mérgezték a világot, vittek tévelygésbe embereket; de azt kell mondjam, hogy néha rejtetten, néha nagyon is nyíltan mai is egyre többször lehet találkozni azzal, hogy az Ószövetség Istenének semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Markion szellemi hatása nem múlt el nyomtalanul, sőt az újpogányság térhódításával új erőre kapott.

Ebből a szempontból is fontos éves igénk - „Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.”-, mert János evangélista Mózest és Krisztust nem szembeállítja, hanem összeköti egymással.

Bár Isten magát úgy is kijelenti, mint aki haragszik a bűn miatt és haragjában a bűnösökre ítélet vár; ezt nemcsak az Ószövetségben jelenti ki, hanem az Újszövetségben is; ebből is látszik Markion hazugsága és tévtanítása.

De Isten úgy is kijelenti magát, mint aki örökkévalóan irgalmas és szabadító, és ezt nemcsak az Újszövetségben, hanem az Ószövetségben is kimondja; ezen a ponton is hamisságot állít Markion.

A mai üzenetünkben arra fogunk egy különleges példát látni Mózes életéből, hogyan is jelenti ki Isten örökkévalóan irgalmát. Alapigénk a 3Móz 25:1-22

Azután így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-hegyen: 2Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. 3Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mesd meg szőlődet, és takarítsd be termését. 4De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd meg. 5Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőd fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára.6De amit a föld a nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, 7meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek.

8Számolj azután hét nyugalomévet, azaz hétszer hét esztendőt, úgyhogy a hét nyugalomév ideje negyvenkilenc esztendő legyen. 9Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a hetedik hónap tizedikén, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt országszerte. 10Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. 11Örömünnep legyen az ötvenedik esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott; a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le. 12Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését.

13Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. 14Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. 15Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársadtól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. 16Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. 17Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

18Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön. 19Megadja gyümölcsét a föld, ehettek jóllakásig, és biztonságban lakhattok rajta. 20Ha pedig ezt mondjátok: Mit eszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be? – 21én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog teremni. 22Amikor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből esztek; egészen a kilencedik évig, amíg beérik annak a termése, a régiből esztek.

Bővebben: Az öröm nyugalma - a nyugalom öröme

Nyomtatás

Mk 8:13-21

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mk 8:13-21

 Letöltés, meghallgatás!