Igehirdetés

Nyomtatás

Egyedül kegyelem által - Isten hozzáállása a világhoz

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Mt 11:25-30

Pap András igehirdetése

Letöltés, meghallgatás

Nyomtatás

Egyedül hit által - Isten hívása a világ felé

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: ApCsel 17:22-24

Fóris István igehirdetése

Letöltés, meghallgatás

Nyomtatás

Egyedül hit által - Isten hívására válaszolva

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Rm 3:27-28

Varga Boldizsár baptista lelkész igehirdetése

Meghallgatás, letöltés

Nyomtatás

Egyedül kegyelem által - az egyetlen esélyünk

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Rm 3:21-24

Heinemann Ildikó evangélikus lelkész igehirdetése

Letöltés, meghallgatás

Nyomtatás

Egyedül a Szentírás által - az Alap, amire építünk

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Lk 24:45-48

Óvári Péter evangélikus lelkész igehirdetése

Letöltés, meghallgatás

Nyomtatás

Egyedül Krisztus által - az egyetlen út

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 14:6

Lekció: Zsid 1:1-3

 Letöltés, meghallgatás!

Bővebben: Egyedül Krisztus által - az egyetlen út

Nyomtatás

Reformáció 500 – Megtanulni hitből élni

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Gal 3:11

 Letöltés, meghallgatás!

1517. neves évszám az egyház történetében. Természetesen nekünk református hitű embereknek ez az évszám kedves évszám is, hiszen ekkor történt az a fordulat az egyház történetében, amely visszafordította az embereket és az egyház egy részét Isten kijelentett igéjéhez. Természetesen a protestáns egyházak – és gyülekezetek – nem akarnak elmenni szótlanul ez évforduló mellett. Mégiscsak kerek évszám: 500 éve történt.

1517-ben a német szerzetes és teológiaprofesszor Luther Márton október 31-n kiszögezte híre 95 pontos vitatételeit a wittenbergi vártemplom kapujára arról, lényegében arról, hogyan juthat valaki üdvösségre, hogyan találhat bűnbocsánatot és igazságot az irgalmas Istennél.

Mi vezette ide Luthert? Egy felismerés, amelyre bibliaolvasása nyomán jutott. Egy ige, amelyet most a Gal 3:11-ből olvasok.

az igaz ember hitből fog élni”.

Bővebben: Reformáció 500 – Megtanulni hitből élni

Nyomtatás

A kijelentés harmóniája

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Jn 1:17

 Letöltés, meghallgatás!

Sokszor hallottuk ezt az igét 2016-ban. Amikor János evangéliumának bevezetőjeként leírta az Ige megjelenését a világban, lépésről lépésre építette fel azt, hogy a kezdetben már létező és örökkévaló Igét bemutassa mint Isten tökéletes kijelentését, aki belépett a világba.

De mit hozott Jézus Krisztus a világba? Egy hete ünnepeltük a világba való belépését – ahogy mint a világ világossága megjelent közöttünk, akinek van egy életkönyve, amibe azok nevei vannak beírva, akiket kiválasztott az örök életre, és akik őt, mint világosságot követik.

Bővebben: A kijelentés harmóniája

Nyomtatás

Tit 3:1-7

Olvasóink értékelése:  / 0

Alapige: Tit 3:1-7

 Letöltés, meghallgatás!

Nyomtatás

Felragyogott a világ világossága

Olvasóink értékelése:  / 1

Alapige: Jn 8:12-16

Lekció: Jn 1:1-14

 Letöltés, meghallgatás!

Azt hiszem általában egyet érthetünk azzal, hogy az ünnepeink közül – legalábbis külsőségeit tekintve – a legszebb a karácsony. Tényleg igyekszünk széppé és meghitté tenni, sokkal inkább, mint más ünnepünket. Jó lehetőséget ad erre az is, hogy hamar sötétedik, fényessé, csillogóvá lehet tenni az estét. A karácsonyi vásárok fényárban úsznak. Miből táplálkozik mindez a vágy a szépség, a meghittség után. Kimondva, vagy kimondatlanul – sőt még akár úgy is, hogy valaki egyáltalán tagadja azt. Az evangéliumból fakadóan egészen mélyen gyökerezik mindez az az emberi szívben, amit az evangéliumnak az az üzenete táplál, hogy a világosság legyőzi a sötétséget; az isteni világosság, diadalmat vesz a világ és a bűn sötétségén. Vannak persze olyan emberek, egészen fiatalok is, akik gyűlölik az ünnepet; sokféle oka lehet annak, ezek közül az egyik, hogy egyszerűen nem találják meg az ünnepben mindazt, amit maga az ünnep ígér.

Mert mit ígér az ünnep? Azt, hogy jobb lehet az életünk és magunk is jobban lehetünk. Jobbak lehetünk azáltal, hogy a sötétség helyett a világosságban élünk. És de sokaknak kell csalódnia az ünnep ígéretében. Vajon azért-e, mert az ünnep ígérete hamis? Vagy azért, mert bár szép az ünnep külseje, de nem tudja ez a szépség igazán átjárni az ünnep belsejét?

Bővebben: Felragyogott a világ világossága