Alapige: 1Pt 1:5

Lekció: Mt 16:13-20

Letöltés, meghallgatás!

 

Minden új évtől jobbat remélünk, de rosszabbat várunk. Alapvető és általános pesszimizmusunk azt mondja: az új év sem hoz jobbat, mint az előző, sőt … bár ilyenkor – nyilván nem mindenki – de a legtöbben mindezt az anyagiak területére értik. Azt érzékelem, hogy a legtöbben úgy tekintenek az előttünk álló évre, mint ami valóban nehezebb lesz mint az előző. Lehet. De ha valóban így lesz, akkor viszont még több lesz az a lelki erőforrás, amelyből kapunk, ha rábízzuk magunkat Isten ígéreteire. Ebben az évben egy ilyen ígéretet szeretnék elétek állítani, a szívetekre helyezni, újra és újra felragyogtatni a számotokra. Ezt az ígéretet Péter apostol első leveléből osztom meg veletek. Érdemes megtanulni, reggel ezzel az igével kelni. Legyen ez a mi közös gyülekezeti kincsünk 2012-ben. Igénk az 1Pt 1:5

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kor 15:50-58

Letöltés, meghallgatás!

 

Szeretnék nektek beszélni egy emberről, akiről nemrégen olvastam1. Ezt az embert 11 éves korában Libériában törzsi pappá avatták és ennek kapcsán már gyermekként részt vett egy ember feláldozásában. Ezeknek a praktikáknak a végzése közben maga az ördög is felkereste és megígérte neki, hogy ha embereket áldoz és eszik, akkor hatalmas hadvezér válik belőle. Tizenkilenc évesen már a libériai elnök melletti szellemi tanácsadó volt és pogány főpap. A libériai polgárháborúban valóban hadvezér lett, katonáit rendszeresen meztelenül vezette harcba mivel úgy hitte, hogy meztelensége golyóállóvá teszi őt. Az emberáldozatokat természetesen folytatta, rendszerint gyermekeket áldozott fel. Saját bevallása szerint 20.000 ember haláláért közvetlenül felelős.

Tovább olvasom

Alapige: Jn 20:19-22

Letöltés, meghallgatás!

 

A mögöttünk álló hét volt a nemzetközi ökumenikus imahét. Már néhány éve gyülekezetünkben nem az ökumenikus imahetet tartjuk, hanem annak elődjét az Aliansz imahetet, amelyet a protestáns felekezetek ünnepelnek meg. A két imahétnek ebben az évben különleges jelentőséget adott, hogy az imaheti témákat kidolgozó bizottságok – hogy egymástól függetlenül-e vagy sem, azt nem tudom – egymássl nagyon egybecsengő központi gondolatot fogalmaztak meg: Jézus Krisztus átformál. Két hete, amikor az Aliansz imahetet megnyitottuk, az imahét nyitó istentiszteletén arról szólt hozzánk Isten üzenete, hogy átformál a Feltámadott.

Tovább olvasom

Alapige: Lk 17:3; Mt 18:15-20

Lekció: Hós 4 és 14:2-10

Letöltés, meghallgatás!

 

Időnként szeretek elolvasni egy-egy John Grisham regényt. Az ő regényei olyan krimik, amelyek elsősorban az amerikai joggyakorlat és tárgyalótermek világába kalauzolnak el bennünket. Nemrégen a „Ha ölni kell” c. regényét olvastam … jól néz ki egy lelkész kezében, nem? A regény az igazságszolgáltatás kontra önbíráskodás kérdéseit veti fel. Egy fekete apának két fehér bűnöző brutálisan bántalmazza a 10 éves kislányát, és bár szándékuk szerint meg is akarták gyilkolni, a gyermek túlélte a bántalmazást, de súlyos és maradandó egészségügyi és pszichés károsodással.

A két bűnöző gyorsan rendőrkézre került, és elindult a büntetőperük. A dilemma: mit tegyen az apa, hogyan dolgozza fel mindezt? A hidegfejű válasz: bízza az igazságszolgáltatásra. A mély, érzelmeket is felkavaró kérdés azonban az: mi van, ha a te gyerekeddel tennék ugyanezt? Az apa nem bízza a hétköznapi ember számára sokszor érthetetlen és megbízhatatlannak tűnő igazságszolgáltatásra az ügyet. A Vietnamot megjárt veterán saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást, beszerez egy automata gépfegyvert és a bíróság épületében lemészárolja a két még el nem ítélt bűnözőt, és megsebesít egy rendőrt is. Természetesen őt is elfogják és a könyv nagy részét a vele kapcsolatos jogi eljárás teszi ki, végig abban a feszültségben hogy minek is tekintsük ezt az apát – bűnösnek vagy nem bűnösnek. A regény végkifejletét természetesen nem árulom el, ugyanakkor azt elárulom, hogy a könyv végkifejlettől függetlenül sem mondja ki, hanem nyitva hagyja a kérdést: egy ilyen esetben bűnös vagy ártatlan az igazságszolgáltatást önkényesen kezébe vevő apa?

Tovább olvasom

Alapige: Mt 6:12-13

Lekció: Mt 6:5-15

Letöltés, meghallgatás!

 

Mielőtt a mai üzenetünk megértésébe belekezdenénk röviden gondolkozzunk el azon, és egy képzeletbeli papírra írjuk fel azt, hogy ki az, akivel nem szeretnénk holnap találkozni a boltban, ki az aki miatt rosszul érezzük magunkat a munkahelyünkön. Vagy gondoljuk végig azt, hogy ki az, akit ha meglátunk itt a templomban, máris sokkal nehezebb odafigyelnünk Istenre, vagy ha nem látjuk őt itt, akkor sokkal jobban érezzük magunkat. Ne kerüljük ki a kérdést, sajnos terhelik a keresztyén közösségeket ilyen bűnök is.

Tovább olvasom

Alapige: Filem 8-9.14-18

Lekció: Filem

Letöltés, meghallgatás!

 

A megbocsátásról szóló sorozatunk végén meg kell küzdenünk azzal a kérdéssel: mit van, ha egyszerűen nem akarunk megbocsátani, ha nincs kedvünk hozzá. Azzal a történettel szeretném a mai üzenetünk megértését kezdeni, amivel két hete fejeztem be az igehirdetésemet.

Egy fiatal koreai egyetemistát Filadelfiában egy hajléktalan tinédzserekből álló banda megtámadott és agyonvert. Elfogták őket, és a tárgyalásra a diák szülei is az Egyesült Államokba utaztak. A szülők az egész tárgyalást némán ülték végig . Miután azonban a bíró felolvasta az ítéletet, a szülők szót kértek. A döbbent emberek előtt letérdeltek és könyörögtek a bírónak, hogy engedje szabadon fiuk gyilkosait, hogy ők vehessék magukhoz őket. Gondoskodni akartak ezekről a fiúkról olyan szeretettel és gondviseléssel, amit korábban soha nem élhettek át. A koreai pár azt mondta a bírónak, hogy ők keresztyének és azt akarják megmutatni, hogy az a kegyelem, amit Istentől kaptak, hogyan juthatna el ezekhez a fiúkhoz, akik olyan mély fájdalmat okoztak nekik.

A bíró könnyezve kellett, hogy elutasítsa a szülőket, mivel az igazságszolgáltatás rendszere ezt a megoldást nem teszi lehetővé. Ezek a szülők azonban a jogos elégtétel – vagyis bosszú – helyett a megbocsátás útját vállalták nagyon is gyakorlatias módon és hitelesen.

Tovább olvasom

 

Alapige: Ám 5:21-24

Lekció: Mk 13:44-50

Letöltés, meghallgatás!

Ezen a héten szerdán belépünk a húsvéti ünnepkörbe. A húsvét ünnepe nem a nagypéntekkel vagy nagycsütörtökkel, még csak nem is a virágvasárnappal kezdődik, hanem egy sokkal komolyabb lelki előkészülettel, a 40 napos böjti időszakkal. Sajnálatos módon a református kegyességből teljesen kikopott a tudatos és lelki böjtölés gyakorlata. Nem is nagyon jön szóba, holott a teljes Szentírásban felbukkan és jelen van a hívők böjtje, és maga Jézus is tanít róla.

Amikor a református kegyességről vagy vallásgyakorlásról hallok előadásokat, akkor az előadók rendszerint kb. ennyit mondanak el: egy újjászületett keresztyén reformátusra az a jellemző, hogy naponta Bibliát olvas, imádkozik, részt vesz a gyülekezet életében, legalább az istentisztelet látogatásával, de az igazi az, ha szolgál is az Isten országáért. Ennyi. Az előadók gyakorlatilag teljesen kihagyják a böjtölést.

Tovább olvasom

Alapige: Mt 16:13-18

Lekció: Jn 1:35-41

Letöltés, meghallgatás!

 

Megkezdődött az ünnep előtti felkészülés időszaka a böjt. A böjt sajátossága, hogy a húsvétra tekint előre. Az ünnepre, ami a Jeruzsálemben Jézussal történtekre emlékeztet. Jézus ott halt meg és támadt fel. Ő azért született, és lett benne Isten emberré, hogy meghaljon értünk, de halála után teljes diadalt aratott a feltámadásban a bűn és a halál erői fölött, ezzel törve meg rajtunk is uralkodó a halál erejét.

A hagyományos felfogás szerint Jézus életének első harminc éve teljesen hétköznapi módon kelt. Felnőtt a szülei házában, megtanulta apja mesterségét, ács- illetve építőmester lett. Harminc évesen azonban elkezdte előre rendelt földi szolgálatát. Meghirdette az Isten Országának eljövetelét, és átadta a meghívást ebbe az országba. Ennek az időszaknak az első szakasza azzal telt, hogy bejárta Júdea és Galilea városait a kegyelem jó hírével. De eljött az az idő, hogy utolsó jeruzsálemi útjára induljon – előtte azonban megáll. Megáll és tanítványaival tisztáz az út előtt néhány dolgot.

  1. Kinek gondolják őt?

  2. Miért megy Jeruzsálembe?

  3. Mit jelent őt követni?

    Tovább olvasom

Alapige: Mt 16:21-23

Lekció: Mt 16:13-20

 

 

Mielőtt Jézus az utolsó jeruzsálemi útjára indult, hogy azután ott meghaljon a bűneinkért, majd feltámadjon, előtte egy nagy beszélgetést folytat a tanítványaival, már Jeruzsálem felé tekintve. Ennek a beszélgetésnek az első részét vettük át a múlt héten, amikor a tanítványok megvallották azt, hogy ők Jézust Messiásnak, Krisztusnak tekintik, vallják és hiszik, szemben az írástudókkal és farizeusokkal, akik törvényszegő, ördöggel cimboráló istenkáromlónak tartották; Messiásnak tekintik, vallják és hiszik szemben a bizonytalankodókkal és szemben az emberek általános vélekedésével, akik Jézus valamelyik korábbi nagyszerű próféta utódjának tekintették.

Tovább olvasom

Alapige: Mt 16:24-28

Lekció: Ef 2:1-10

Letöltés, meghallgatás!

 

A közelmúltban kaptam egy SMS-t a következő gondolattal, ami ugyan nem kérdés formájában volt megfogalmazva, de mégis egyfajta kérdésként tekintettem. Az SMS kb. így hangzott: „Mi keresztyének egyrészt beszélünk az ingyen kegyelemről, azután pedig a tanítványság áráról. Ez egy kívülállónak úgy tűnhet, mint az apróbetűs rész.”

Az SMS műfaja nagyjából ennyit enged meg, de tovább gondolkodtam a dolgon. Igen. Valóban az evangélium szíve az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, azután pedig feltámadásával legyőzte a halált. Ehhez mi semmit nem tudunk hozzátenni. Ez egyedül és kizárólag az Atya Isten szeretetteljes terve, és a Fiú Isten szeretetteljes cselekedete volt. Örök életünk azért lehet, mert Isten így döntött és így cselekedett. Az Ádámban elveszített állapotunkba csak úgy kerülhetünk vissza, hogy Isten a kegyelméből visszahelyez bennünket teljesen az ő ingyen kegyelméből. Egyedül ezért lehetünk Isten gyermekei, egyedül ezért lehetünk áldottak, egyedül ezért lehet örök életünk. Ehhez semmit nem tehetünk hozzá, ez kizárólag Istennek köszönhető.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok