Alapige: Zsid 12:2

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: Mal 1:1-5

Lekció: Róm 9:6-13

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: Mt 2:13-15

Lekció: 2Móz 14:15-22

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: Mt 2:2

Lekció: Mt 2:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

 

Réges régen és nagyon messze volt néhány előkelő és gazdag ember. A biblia bölcseknek – görög nyelven mágusoknak – nevezi őket. Ezek az emberek kutatva a csillagok titkait egyszer csak megláttak valamit az égen, ami különös módon ragadta meg őket. Ahogy jobban megvizsgálták az égi jelenséget egyszer csak kiformálódott az égi jelenség üzenete: egy hatalmas király született valahol messze nyugaton, egy nagy birodalom által leigázott kicsi országban. És ez a király lesz a válasz az emberiséget égető minden problémára. Ekkor eldöntötték, hogy nagy útra indulnak költséget és fáradtságot nem kímélve. Összeszedtek mindent, ami kell egy ilyen hosszú útra, sőt még annál többet is a gazdagságukból, hogy ne csak megtalálják ezt a királyt, hanem ha megtalálták, akkor valami méltó és gazdag ajándékot adhassanak neki. Ők lettek a karácsonyi történet ismert alakjai – a napkeleti bölcsek. Messziről jöttek – és végül sok viszontagság után megérkeztek egy betlehemi istállóhoz, ahol találtak egy kicsi gyermeket. Csak ennyi, egy istállóban? Ő lenne az? Ha voltak is kétségek a szívükben, az a csillag, aminek az útmutatása nyomán elindultak, meggyőzte őket arról, hogy a szegény kis gyermekben azt a királyt találták meg, akit kerestek.

Tovább olvasom

Alapige: Lk 2:1-20

 Letöltés, meghallgatás!

 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.

Nem tudom, hogy volt-e már alkalom, hogy elgondolkoztunk azon, hogyan is érkezett valójában Jézus ebbe a világba, és hogy Isten ezt hogyan is adta tudtára az embereknek.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 10:24-25

Lekció: 1Kor 12:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

 

Egyszer Kínában a következő csodálatos esemény történt. Egy menyegzőre gyülekezett a násznép. Mivel szegény volt a vidék, szegények voltak az emberek is, a család nem tudott volna méltó lakodalmat tartani az ifjú párnak, ezért arra kérték a lakodalomba érkezőket, hogy legalább mindenki hozzon egy kancsó bort, amit, ha megérkeznek, öntsenek bele egy hordóba. Amikor megkezdődött a lakodalom és csapra verték a hordót tiszta víz jött a hordóból.

Emlékszünk hasonló csodára a Bibliából – csak ott éppen fordítva történt. A szolgák Jézus parancsára vizet hordtak nagy kőedényekbe, és amikor a szolgák abból merítettek és vittek a násznépnek – finom bor volt. Nos, amit a Biblia leírt az tényleg csoda volt – ami pedig a kínai lakodalmon történt, sajnos mégsem volt csoda. Mert mi történt? Az emberek úgy gondolták, hogy ha mindenki más visz bort az esküvőre, és ők egy kancsó vizet öntenek a hordóba, senkinek sem fog feltűnni a borban egy kevés víz. Mivel azonban mindenki így gondolkozott, végül összehordtak egy hordó vizet.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 10:19-23

Lekció: Lk 15:11-24

 Letöltés, meghallgatás!

 

Egy nap George kifeszített egy kötelet a Niagara felett, és közölte a körülötte álló emberekkel, hogy végigmegy a kötélen biciklivel. Az emberek felhördültek, de amint látták, hogy George valóban leveszi a gumikat a bringája kerekéről és a kötélre állítja a szerkezetét, biztatni kezdték. Ahogy haladt, az emberek egyre hangosabban kiabáltak: – Gyerünk George! Hiszünk benned! Meg tudod csinálni, hiszünk benned! George átért a túlpartra, majd visszafordult, és az emberek és üdvrivalgásától kísérve visszakerekezett. Az emberek éljenezték, ünnepelték:

– Fantasztikus voltál, George, hittünk benned, tudtuk, hogy megcsinálod!

– Na, akkor ki ül fel a vázra, hogy átvigyem? – kérdezte George. Az emberek döbbenten, kissé haragosan húzódtak vissza.

– Senki sem bízik bennem? – kérdezte George – Hisz az előbb még mindannyian hittetek.

Ekkor a tömegből előlépett egy kislány, és azt mondta, ő felül a vázra, és átmegy George-dzsal. Az emberek felbőszültek erre, szidni kezdték George-ot, amiért egy gyerek életét kockáztatja. Ahogy azonban a bicikli a túlpart felé közeledett, elnémultak. A kerékpár a túlparton visszafordult, és ahogy közeledni kezdett, a néma csendet ismét az éljenzés, az üdvrivalgás váltotta fel.

– Fantasztikus vagy, George! Hittünk benned, és megcsináltad! Ekkor valaki megkérdezte a kislányt:

– Hogyan volt annyi bátorságod, hogy felülj a vázra George elé?

– Úgy, hogy ez az ember az apám. És nem csak hiszek, hanem bízom is benne.

Tovább olvasom

Alapige: Jak 5:7-11

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: 2Kor 6:2

 Letöltés, meghallgatás!

 

Sokszor lehet hallani azt a keresztyén közhelyet, hogy még tart a kegyelmi idő. De vajonúgy gondolunk-e a kegyelmi időre, ahogyan azt a Szentírás elénk adja – valóban a kegyelem idejének tartjuk; vagy sokkal inkább a mi időnknek, amikor még van lehetőségünk a test kívánságára, a szem kívánságára és az élettel való kérkedésre.

Beléptünk az advent-karácsonyi ünnepkörbe és ilyenkor természetes módon jobban megjelenik az advent üzenete. Ma arról fogok beszélni, hogy az advent időszaka a kegyelem ideje. Alapigénk Pálnak a korinthusiakhoz írt második levele 6. fejezetének 2. verse:

A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!”

Ebben az igében Isten a kegyelem idejéről beszél velünk. Ez a kegyelmi időszak egybeesik advent időszakával. Az advent időszaka addig tart, amíg Jézus Krisztus vissza nem érkezik. Krisztus népe őt várja a mennyből üdvözítőül.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates