Alapige: Zsid 4:14-16

Lekció: Lk 24:1-12

Letöltés, meghallgatás!

 

Ahogy valaki egyre magasabbra jut az emberek közötti tekintélyben, úgy érzékeli azt, hogy egyre kevesebb lesz a bensőséges és bizalmas kapcsolata. Azt érzékeli, hogy ő maga sem bízhat már meg úgy másokban, mint korábban és őbenne sem bíznak már meg úgy, mint régebben. A bizalom hálója helyett az érdekek hálója veszi körbe őt.

Ahogy nézzük az evangéliumokban Jézus életét, azt látjuk, hogy milyen mély bizalommal fordulnak hozzá az emberek. Vitték hozzá az erőtlenségeiket, a kétségeiket, a bűneiket és a kérdéseiket. Mentek hozzá a parázna nők, mentek hozzá a vámszedők, a kirekesztett leprások és egyéb betegek, és még az előkelő emberek közül és nem kevesen. És Jézus mindegyiküket szeretettel és bizalommal fogadta. Ő maga mondta azt, hogy

Tovább olvasom

Alapige: Mk 15:39

Lekció: Mk 15:33-41

Letöltés, meghallgatás!

 

Jézus halálának eseményeinél sokféle embert láthatunk és figyelhetünk meg. Ott vannak a kereztrefeszített rablók, akiket Jézus jobb- és balkeze felől feszítettek keresztre. Ott vannak a kivégzést szorgalmazó főpapok és írástudók, vannak ott egyszerű kíváncsiskodók, akik végignézik az egész kivégzést, vannak akik csak arra járnak, de azután tovább is mennek. Vannak, akik a kíváncsiskodásnál aktívabban vesznek részt az eseményekben, mint például az az ember, aki ecettel itatja Jézust, és ott vannak a távolabbról figyelő asszonyok, akik Jézus követői voltak, és akik szolgáltak neki. Mindenkiről lehetne beszélni, vagy éppen együtt az összesről, de Márk mégis ráirányítja a figyelmet egy emberre, aki különbözik az összes többitől. A századosra, a katonatisztre, aki az egész kivégzést vezette. Sem előbbi életéről, sem további sorsáról nem tudni semmit, de úgy tűnik, hogy a keresztnél történtek döntő befolyást gyakoroltak az életére. Van is olyan, akinek a fantáziája beindult a százados kapcsán és írt az ő életének folytatásáról egy regényt „És köntösömre sorsot vetettek” címmel. Bár a regény fikció, mégis a századosnak a kereszt tövében elhangzó mondata jó kiindulási pontként szolgál.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 4:12-13

Lekció: Mk 11:1-11

Letöltés, meghallgatás!

 

Mark Twain író azt mondta egyszer: „A legtöbb embert azok a bibliai szakaszok aggasztják, amelyeket nem értenek. Engem inkább azok, amelyeket megértettem.” Én nagyon szeretem Mark Twain-nek ezt a gondolatát, mert rávilágít Isten igéjével kapcsolatban egy alapvető tévedésünkre. Arra, hogy nem az a lényeg Isten igéjével kapcsolatban, hogy minél különlegesebb és szenzációsabb titkokat fedezzünk fel – és jaj mi lesz velünk, ha nem tudunk újabb és újabb titkokat felfedezni, hanem az, hogy amit Isten megmutatott nekünk az igéjéből, az evangélium megmentő erejéből és az ebből fakadó egyszerű Istennek engedelmes életből, megvalósul-e. Sokkal inkább azok miatt az igék miatt kell aggódni, amelyeket Isten már megértetett velünk, és amelynek mégsem vagyunk hajlandók hitben engedelmeskedni. Mert azok vonják igazán ítéletre az életünket, amelyeket bár ismerünk de mégsem engedelmeskedünk nekik. Mert bizony vannak olyanok, és ez az utolsó idők egyik jele, „Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.”1 Mert az igazság megismeréséhez engedelmességre is szükség van.

Tovább olvasom

Letöltés, meghallgatás!

Alapige: Zsid 4:1-11

Lekció: Lk 10:38-42

Letöltés, meghallgatás!

 

A legutóbb a Zsidókhoz írt levél 3. fejezete azzal a figyelmeztetéssel ért véget, hogy „Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.” Előtte arról beszélgettünk, hogy Istennek azt a haragját, ami miatt megesküdött, hogy nem kapják meg a megígért földet, a hitetlenségük, a gonosz szívük és a hitetlen gonoszságban való megkeményedésük váltotta ki. És a levél írója Izráelt intő példaként állítja a keresztyének elé, hogy saját maguk – mi magunk – ne essünk ugyanabba a hibába. Mert ha a választott Izráel elesett a pusztában és ott kellett elpusztulniuk, akkor a keresztyének számára is valós veszély, hogy még mielőtt megérkeznének Isten nyugalmába, elesnek és elpusztulnak, ha hitetlenül és gonosz módon megkeményedik a szívük Istennel szemben. Innen vesszük fel a további üzenet fonalát a Zsid 4:1-11-ből.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 3:7-19

Lekció: 4Móz 13:1-2, 17-20, 25-33 és 14:1-4, 10-12, 21-23

Letöltés, meghallgatás!

 

Azzal szeretném először kezdeni, amivel a múlt héten befejeztük. A lübecki Krisztus-szobor feliratával, aminek Jézus panasza a címe.

Ti Mesternek hívtok,

és nem kérdeztek engem.

Útnak neveztek,

és nem jártok rajtam.

Világosságnak hívtok,

de nem néztek rám.

Életnek neveztek,

és nem kerestek engem.

Bölcsnek hívtok,

és nem követtek engem.

Irgalmasnak neveztek,

és nem kértek tőlem.

Igazságosnak hívtok,

és nem bíztok bennem.

Hatalmasnak neveztek,

és nem féltek tőlem.

Ha egyszer örökre elvesztek,

ne okoljatok engem.

Szokták mondani, hogy az okos a más kárán tanul, a buta pedig a magáén se. A múlt heti férfióránkon, miután megnéztük az Isten a vádlottak padján c. filmet a beszélgetésben elhangzott egy kérdés. „Tanultak-e a zsidók a sorsukból?” Fel lehet ugyan tenni ezt a kérdést, és jól el lehet rajta vitatkozni, hogy tanultak-e vagy nem tanultak. Megérdemlik-e a sorsukat vagy nem érdemlik? De ha újszövetségi módon nézzük a zsidók mindenkori történelmét Ábrahámtól a mai napig, akkor ez a számunkra igazából nem egy igazi kérdés. Ez egy álkérdés. Mert hogy tanultak-e a zsidók a sorsukból az nem a mi kérdésünk, hanem az ő kérdésük és Isten kérdése. Az rájuk és Istenre tartozik, akivel mint népet egészen különleges kapocs fűzi össze.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates