Alapige: Zsid 9:8-14

Lekció: Zsid 9:1-7

 Letöltés, meghallgatás!

Ahogy felolvastam a lekciót, el tudom képzelni, hogy volt, aki azt gondolta: ez nagyon messze van tőlünk, mit kell erről beszélni? Hiszen egy olyan istentiszteleti hagyományt, és egy olyan istentiszteleti helyet ír le, amihez nekünk soha semmi közünk nem volt. Kétszeres is a közbevettetés, hiszen egyrészt a régi szövetség istentiszteleti rendjéről beszél, és a régi szövetség istentiszteletének szent helyéről. Egy olyan szövetségről, amihez soha nem is volt semmi közünk, hiszen azt egy kiválasztott nép kapta Istentől. Az gyakorlatilag csak a zsidóknak szólt, amihez elvben csatlakozhattak ugyan pogányok, de az olyan nehézkes és körülményes volt, hogy valójában elenyésző volt a zsidókhoz csatlakozó pogányok száma.

Másrészt maga a levél is zsidókból lett keresztyéneknek íródott, olyanoknak, akik abból a vallásból jöttek ki, és akiknek valamiféle lelkiismereti konfliktust okozott őseik hagyományának elhagyása; volt egyfajta visszafelé vonzódás, ami kimondottan erőssé vált akkor, amikor a keresztyén hívőket a Római Birodalomban üldözni kezdték.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 8:6-13

Lekció: Mt 25:14-30

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt héten arra a kérdésre figyeltünk, hogy mitől különb, kiválóbb az új szövetség, mint a régi szövetség. A régi szövetség alatt azt értjük, amit Isten Izráellel kötött a Sínai-hegynél. Ennek emberi közvetítője Mózes volt. Az új szövetség alatt pedig azt értjük, amit Isten a Golgotán kötött Jézus Krisztus áldozatával. Az új szövetség közvetítője, közbenjárója pedig maga Krisztus.

Az új szövetség kiválóbb mint a régi. Azért, mert jobb ígéretek alapján köttetett. A két szövetség ígéreteit hasonlítottuk össze a múlt héten és láttuk meg azt, hogy a régi szövetséghez kapcsolt ígéretek engedelmesség esetén kizárólag a földi jólétre vonatkoznak, az új szövetség ígéretei pedig az örökkévaló életre és áldásra vonatkoznak. A múlt heti alapigénkben azonban van még más is, amivel a Szentírás az új szövetség különb volta mellett érvel. És ezeket az igazságokat azért fontos látnunk, mert keresztyén emberként is hajlamosak vagyunk a régi szövetség módján gondolkodni. Márpedig ahogyan gondolkodunk, annak megfelelően cselekszünk. Így engedjük, hogy az új szövetség gondolkodásmódja egyre inkább teret engedjen a régi szövetség gondolkodásmódjával szemben. Alapigénk a Zsid 8:6-13 ismét.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 8:6-13

Lekció: 5Móz 28:1-14

Letöltés, meghallgatás!

 

A múlt héten arról beszélgettünk Jézus főpapsága kapcsán, hogy valóban elfogadjuk-e őt papunknak, főpapunknak. Annak a közbenjárónak Istenhez, akire ténylegesen szükségünk van, hogy mennyei Atyánk elé járulhassunk.

Jézus főpapságának a nagyszerűségét emeli ki számunkra a Zsidókhoz írt levél törzse. Jézus olyan nagyszerű és kiváló pap, hogy egyszerűen nincs szükségünk más papra, hogy Istenhez mehessünk.

Ma a Szentírásból arra a kérdésre igyekszünk megtalálni a választ, hogy mitől különb az a szövetség, amelyet Jézus Krisztuson keresztül kötött Isten választottaival.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 8:1-5

Lekció: 2Móz 25:1-9

Letöltés, meghallgatás!

 

Egy gyülekezet lelkipásztori állása megürült. A vezetőség elkezdett lelkészt keresni, és kérte a jelölteket is, hogy röviden foglalják össze a szakmai életrajzukat.

Az egyik ilyen életrajz a következőket tartalmazta: Nincsen hivatalos lelkészi diplomám, de kiváló személyes mesterem volt az evangélium szolgálatának elején. Több mint tíz gyülekezet alapításában vettem részt, amelyekkel azóta is rendszeresen levelezek. Szolgálatomat a Szentlélek úgy megáldotta, hogy az emberek megtérnek Jézus Krisztushoz. Ezt Isten különleges jelekkel is megerősítette: többször előfordult, hogy démonoktól megszállott emberek megszabadultak az ördögi lelkektől, több esetben betegek is meggyógyultak. Még olyan is előfordult, hogy a ruháim is, amelyeket elvittek betegekhez gyógyulást adtak nekik. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy eddig ahol elkezdtem az igehirdetői tevékenységemet, rövid időn belül komoly feszültségek támadtak, emiatt többször ültem már börtönben is, de volt olyan, hogy egy egész városban zavargás tört ki a szolgálatom eredményességének következtében. A leghosszabb idő, amit egy szolgálati helyen idáig töltöttem két év volt. Meg vagyok róla győződve, hogy az önök gyülekezetében is komoly missziói eredményeket érhetnénk el, ha lelkipásztoruknak választanak.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates