Alapige: Lk 1:46-55

Lekció: 2Móz 20:4-6

 Letöltés, meghallgatás!

 

Az elmúlt vasárnapon a Budapest-Szabadság Téri Református Egyházközségben egy olyan esemény zajlott, ami hatalmas hullámokat kavart az egész országos közvéleményben és az egyházi közvéleményben is. Ez érzékelhető volt nálunk a gyülekezetben is, mivel a hétköznapi alkalmakon is szóba került.

Mi történt? Az említett református gyülekezetben az istentiszteletet követően a templom bejárata előtt leleplezték Horthy Miklós volt kormányzó bronzba öntött mellszobrát. Ez a történet, ami azután valóban felkavarta az ország és az egyház közvéleményét. És két fronton indult el a vita. Az egyik Horthy Miklósnak a személyét érinti; méltó, nem méltó, hogy szobrot kapjon; valamint a már sokat hallott lózung: az egyház ne politizáljon.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 10:14

Lekció: Zsid 10:1-18

 Letöltés, meghallgatás!

 

Az utóbbi néhány hónapban a Zsidókhoz írt levél egyik fő témáját ismertük meg 3 fejezeten keresztül. Azt, hogy Jézus szövetséges népének nagy főpapja, aki Melkisédek rendje szerinti tökéletes főpap, aki tulajdon vérével egyenesen a mennyei szentélybe ment be áldozatával, hogy eleget tegyen a bűneink váltságáért. Ma ennek a nagy témának a zárószakaszát hallottuk, és ennek az egész szakasznak, sőt az egész fő résznek az üzenetét ma egyetlen igére szeretném összpontosítani, ami a mai alapigénk. Ezt a 10:14-ben olvashatjuk.

Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

Ezzel a kijelentéssel az apostol Jézus Krisztus áldozatának örökkévaló érvényességét erősíti meg az olvasók számára. Elmondja, hogy ennek az áldozatnak nem jár le a szavatossága idővel, azt semmivel sem kell kiegészíteni vagy kipótolni az idővel. Tehát Jézus áldozatának az idővel nem csökken sem az ereje, sem a hatékonysága.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 9:27-28

Lekció: Lk 16:19-31

 Letöltés, meghallgatás!

 

A számítógépes játékok egy típusának van egy nagyon hasznos beépített funkciója. Ez az éppen adott állás mentése. Mivel a játékok egy része nagyon hosszú, és nem lehető őket egyszerre végigjátszani (akkor nem is lenne izgalmas), ezért a játékos időnként elmentheti azt az állást, ahová már eljutott, és a következő alkalommal, ha leül játszani, nem kell mindent előröl kezdenie, hanem folytathatja onnan, ahonnan abbahagyta. Ennek a mentési funkciónak van azonban egy másik nagyon hasznos tulajdonsága is. Ha játék közben valami nem sikerül, egy résznél kudarcot vallunk, akkor sem kell mindent az elejétől újrakezdeni, hanem az utolsó mentett állástól folytatható a játék, és lehet próbálkozni a feladatok leküzdésével. Bizony némelyik játék olyan nehéz, hogy enélkül nem is lehetne végigjátszani. Szóval a játékos annyiszor próbálkozhat a játékkal, ahányszor csak akar – nincs kockázat, legfeljebb egy kis bosszankodás, ha valami nem sikerül. Néhány évvel ezelőtt cikkeztek arról az újságok, hogy kisebb gyerekeknél ezek a játékok nagyon sok veszélyérzetet kiiktattak, akik ezért bizonyos szabadtéri játékok alkalmával sokkal nagyobb – sokszor irreális kockázatokat vállaltak, amelyek nem egynek súlyos balesetet okoztak, de még haláleset is előfordult. Mert ezek a játékok úgy átformálták a tudatalattijukat, hogy az életet is úgy fogták fel, hogy ha valami nem sikerül, akkor az utolsó mentett állást vissza lehet tölteni.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 9:23-26

Lekció: Jel 21:22-27

 Letöltés, meghallgatás!

 

Arra a kérdésre, hogy milyennek képzeljük el a mennyet, valószínűleg a legtöbben valami olyat válaszolnánk, hogy a menny az a hely, ahol minden csupa világosság, tisztaság. Ott van minden jó, amit csak el tudunk képzelni. Ott nincsen semmi rossz, szemben a földi világgal, ahol mindent annyira átjárt már a gonoszság és a bűn, hogy még a legszebb dolgokat is megmérgezte. Itt a földön, még az örömünk sem lehet soha teljes, mert közben mindig jelen van a mulandóság, a félelem és az aggódás – a mennyben azonban minden teljesen más lesz. Tényleg bűn nélkül, félelem és veszteség nélkül, halál nélkül élvezhetünk minden jót, amit Istentől kapunk – és legfőképpen ott van Krisztus, ami drága megváltónk, főpapunk, aki feltámadása után fölment a mennybe és odaült az Atya trónjára. Ott az Atya trónjánál folyamatosan közbenjár értünk, kormányozza a világot és Szentlelkével bennünk van, hogy felkészítsen bennünket a második eljövetelére, amikor végleg győz minden ellensége felett és eljön értünk, hogy a mennybe ragadjon bennünket. És ahogy olvastuk a Jelenések könyvében, oda a gonosz még csak be sem teheti a lábát.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 9:15-22

Lekció: Lk 16:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

Istennek vannak néha merész hasonlatai és párhuzamai, amikor bemutatja nekünk igazságait vagy munkájának titkait. Néha azt is gondolhatnánk, hogy Isten lehetne óvatosabb ezekkel a hasonlatokkal. Ő elég merész módon tudja használni az emberi nyelvet. Például azt mondja, hogy Jézusnak a második eljövetele olyan, mint az éjjeli tolvaj. Isten a hívők számára tartogatott leginkább várt, legjobb eseményt egy nagyon gonosz esemény képéhez köti. Vagy a lekciónkban hallott hamis sáfár példázata, amiben azt mondja Isten a hívőknek: legyetek olyanok mint az a tolvaj, korrupt és lusta sáfár. Vagy amikor Isten önmagát egy férjhez hasonlítja, vagy egy harcoshoz. Olyan képek és hasonlatok, amelyek nagyon könnyen félrevezethetnek. Miért nem mond Isten ennél kevésbé félrevezető hasonlatokat?

Azt kell mondjam, igazából minden hasonlat félrevezethet – még az is, ami első látásra sokkal világosabbnak tűnik, mint az eddig felsoroltak –, amikor Isten munkáját összehasonlítjuk az ember életében tapasztalt dolgokkal. Isten egészen különleges személy, és nincs olyan emberi tapasztalat, ami tökéletesen kifejezné az ő cselekedeteinek okát és célját, vagy lényének titkát. Éppen ezért mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogy egy hasonlat vagy példázat melyik része igaz Istennel vagy az ő munkájával kapcsolatban, és melyik nem.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 9:8-14

Lekció: Zsid 9:1-7

 Letöltés, meghallgatás!

Ahogy felolvastam a lekciót, el tudom képzelni, hogy volt, aki azt gondolta: ez nagyon messze van tőlünk, mit kell erről beszélni? Hiszen egy olyan istentiszteleti hagyományt, és egy olyan istentiszteleti helyet ír le, amihez nekünk soha semmi közünk nem volt. Kétszeres is a közbevettetés, hiszen egyrészt a régi szövetség istentiszteleti rendjéről beszél, és a régi szövetség istentiszteletének szent helyéről. Egy olyan szövetségről, amihez soha nem is volt semmi közünk, hiszen azt egy kiválasztott nép kapta Istentől. Az gyakorlatilag csak a zsidóknak szólt, amihez elvben csatlakozhattak ugyan pogányok, de az olyan nehézkes és körülményes volt, hogy valójában elenyésző volt a zsidókhoz csatlakozó pogányok száma.

Másrészt maga a levél is zsidókból lett keresztyéneknek íródott, olyanoknak, akik abból a vallásból jöttek ki, és akiknek valamiféle lelkiismereti konfliktust okozott őseik hagyományának elhagyása; volt egyfajta visszafelé vonzódás, ami kimondottan erőssé vált akkor, amikor a keresztyén hívőket a Római Birodalomban üldözni kezdték.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 8:6-13

Lekció: Mt 25:14-30

 Letöltés, meghallgatás!

A múlt héten arra a kérdésre figyeltünk, hogy mitől különb, kiválóbb az új szövetség, mint a régi szövetség. A régi szövetség alatt azt értjük, amit Isten Izráellel kötött a Sínai-hegynél. Ennek emberi közvetítője Mózes volt. Az új szövetség alatt pedig azt értjük, amit Isten a Golgotán kötött Jézus Krisztus áldozatával. Az új szövetség közvetítője, közbenjárója pedig maga Krisztus.

Az új szövetség kiválóbb mint a régi. Azért, mert jobb ígéretek alapján köttetett. A két szövetség ígéreteit hasonlítottuk össze a múlt héten és láttuk meg azt, hogy a régi szövetséghez kapcsolt ígéretek engedelmesség esetén kizárólag a földi jólétre vonatkoznak, az új szövetség ígéretei pedig az örökkévaló életre és áldásra vonatkoznak. A múlt heti alapigénkben azonban van még más is, amivel a Szentírás az új szövetség különb volta mellett érvel. És ezeket az igazságokat azért fontos látnunk, mert keresztyén emberként is hajlamosak vagyunk a régi szövetség módján gondolkodni. Márpedig ahogyan gondolkodunk, annak megfelelően cselekszünk. Így engedjük, hogy az új szövetség gondolkodásmódja egyre inkább teret engedjen a régi szövetség gondolkodásmódjával szemben. Alapigénk a Zsid 8:6-13 ismét.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 8:6-13

Lekció: 5Móz 28:1-14

Letöltés, meghallgatás!

 

A múlt héten arról beszélgettünk Jézus főpapsága kapcsán, hogy valóban elfogadjuk-e őt papunknak, főpapunknak. Annak a közbenjárónak Istenhez, akire ténylegesen szükségünk van, hogy mennyei Atyánk elé járulhassunk.

Jézus főpapságának a nagyszerűségét emeli ki számunkra a Zsidókhoz írt levél törzse. Jézus olyan nagyszerű és kiváló pap, hogy egyszerűen nincs szükségünk más papra, hogy Istenhez mehessünk.

Ma a Szentírásból arra a kérdésre igyekszünk megtalálni a választ, hogy mitől különb az a szövetség, amelyet Jézus Krisztuson keresztül kötött Isten választottaival.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 8:1-5

Lekció: 2Móz 25:1-9

Letöltés, meghallgatás!

 

Egy gyülekezet lelkipásztori állása megürült. A vezetőség elkezdett lelkészt keresni, és kérte a jelölteket is, hogy röviden foglalják össze a szakmai életrajzukat.

Az egyik ilyen életrajz a következőket tartalmazta: Nincsen hivatalos lelkészi diplomám, de kiváló személyes mesterem volt az evangélium szolgálatának elején. Több mint tíz gyülekezet alapításában vettem részt, amelyekkel azóta is rendszeresen levelezek. Szolgálatomat a Szentlélek úgy megáldotta, hogy az emberek megtérnek Jézus Krisztushoz. Ezt Isten különleges jelekkel is megerősítette: többször előfordult, hogy démonoktól megszállott emberek megszabadultak az ördögi lelkektől, több esetben betegek is meggyógyultak. Még olyan is előfordult, hogy a ruháim is, amelyeket elvittek betegekhez gyógyulást adtak nekik. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy eddig ahol elkezdtem az igehirdetői tevékenységemet, rövid időn belül komoly feszültségek támadtak, emiatt többször ültem már börtönben is, de volt olyan, hogy egy egész városban zavargás tört ki a szolgálatom eredményességének következtében. A leghosszabb idő, amit egy szolgálati helyen idáig töltöttem két év volt. Meg vagyok róla győződve, hogy az önök gyülekezetében is komoly missziói eredményeket érhetnénk el, ha lelkipásztoruknak választanak.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 7:26-28

Lekció: Mt 16:24-27

Letöltés, meghallgatás!

 

Pénteken Bakonybélbe kirándultunk azért, hogy meglátogassuk a Pannon Csillagdát. Sikerült is, de mivel a kutya is velünk kirándult, a család bement a Csillagdába, én pedig vállaltam, hogy kint maradok a kutyával és megvárom őket. Azt beszéltük meg, hogy az apátsági templom előtti parkban találkozunk. Nagyjából két és fél órát vártam rájuk, de közben akadt egy beszélgetésem. Egy idős hölgynek nagyon tetszett a kutyánk és a bejárat előtt ülve a padon beszélgetni kezdtünk. Elmondta, hogy Budán nőtt fel, 57-ben mentek el Magyarországról, azóta Angliában él, nagyon ritkán tud hazajönni Magyarországra, és hogy mennyire a szíve csücske a Bakony. És ahogy beszélgettünk megakadt a szeme a templombejárat jobb oldalán álló fakereszten, amire ez volt felírva: „Ments meg a lelkedet!” És hangosan felolvasta, azután elhallgatott. A csöndben megkérdeztem: „Tudja, hogyan mentse meg a lelkét?” Gyors és határozott választ adott: „Nem.” És akkor csak annyit mondtam: „Az tudja megmenteni a lelkünket, aki meghalt a kereszten. Jézus.” Azután csak hallgatott. És valahogy azt éreztem, hogy akkor bezárult. Miután elment, csak imádkozni tudtam érte, hogy ez a mondat olyan magként hulljon a szívébe, ami megfogan benne és tényleg megmenti az életét.

Egy idős hölgy, aki az élete végén még nem tudja, hogyan mentse meg a lelkét. És ott volt bennem a kérdés: Vajon, akik itt vagyunk tudjuk-e a választ a kérdésre? Tudjuk, hogy hogyan menekülhet meg a lelkünk a kárhozattól? Tudjuk-e valóban, hogy hiába nyerjük meg az egész világot magunknak, ha közben a lelkünk kárt vall?

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates