Alapige: Zsid 7:25

Lekció: Zsolt 141

Letöltés, meghallgatás!

 

Van egy kedves kis holland anekdota a szigorú kálvinizmus hazájából, Hollandiából. Egyszer egy öreg holland kálvinista azt mondta: „az üdvösségemben Isten is megteszi a magáét, meg én is megteszem a magamét”. Erre a szigorú kálvinista dogmatikus összevonja a szemöldökét és megdorgálja: „Hogyan gondolja ezt, mi nem tudunk együttműködni Istennel az üdvösségünkben, az kizárólag Isten munkája? Hát nem hiszi, hogy csak és kizárólag kegyelemből lehet üdvösségünk, mi ahhoz semmit sem tehetünk hozzá?” „Hát én úgy gondolom, hogy én folyamatosan futok Isten elől, Isten meg jön utánam és utolér.” – felelte az öreg holland.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 7:11-25

Lekció: Mt 5:17-20

Letöltés, meghallgatás!

 

Egy José Rodrigues dos Santos nevű portugál újságíró, haditudósító és egyetemi tanár regényírásra adta a fejét és már magyarul is több könyve megjelent, ezek közül olvastam néhányat. Van olyan regénye, amelynek középpontjában az iszlám fundamentalizmus áll, és van olyan, aminek a középpontjában Jézus személye és a Biblia. Amit az iszlám fundamentalizmusról írt, az nagyon tetszett, amit Jézus személyéről és a Bibliáról, az nagyon nem. Egy muszlim vsz. pont fordítva lenne ezzel. De miért is nem tetszett a Jézus személyéről és a Bibliáról írt regénye, amelyen „Végső titok” a címe. Két dolog miatt. Egyrészt azért, mert támadja a Biblia hitelességét, amihez felhasználja a liberális bibliakutatás megállapításait. Másrészt a történeti Jézus személyét teljesen elválasztja a hit Krisztusától, és teszi ezt úgy, hogy közben önkényesen a Bibliára hivatkozik – és a názáreti Jézust gyakorlatilag úgy mutatja be, mint egy bukott Messiást, akit a rómaiak öltek meg lázadásért és nem támadt fel a halálból. Közben az író olyan alaposan felkészült, hogy egy hitetlennek, vagy egy a Biblia igazságaiban járatlanabb hívőnek komoly meggyőző erővel ír. Az egyik visszatérő gondolata, hogy a Szentírás tele van ellentmondásokkal és ezért nem igazán megbízható forrása a hitnek.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 7:4-10

Lekció: 2Kor 8:7-15

Letöltés, meghallgatás!

 

A múlt héten Melkisédek személyéről beszéltünk, annak alapján, hogy a Zsidókhoz írt levél Jézust a Melkisédek rendje szerinti főpapnak nevezi többször is. Ez egy messiási prófécián alapul, amit a 110. zsoltárban olvashatunk.

Az apostol úgy mutatja be Melkisédeket, mint egy nagy embert. Azt is megállapítottuk, hogy bár nagy ember Melkisédek, kevés tettéről és szaváról tudunk – és nem kimondottan jellemző, hogy szobrok, utca- vagy városnevek viselnék Melkisédek nevét. A múlt héten Gyuri bácsi a végén megjegyezte, hogy valaha Gyöngyösön volt egy utca, amit róla neveztek el – hiába a kor és a tapasztalat ezt jelenti – de már az is a múlté és azért az nem trend, hogy Melkisédek nevét utcák terek viselnék.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 7:1-10

Lekció: 1Móz 14

Letöltés, meghallgatás!

 

Van egy titokzatos alakja az Ószövetségnek. A Zsidókhoz írt levél tanulmányozása során már többször találkozhattunk vele, pontosabban azzal a Krisztusról szóló kijelentéssel, hogy ő pap a Melkisédek rendje szerint.

A korábbi szakaszokban az író mindig csak utalt rá, idézve a 110. zsoltárt, de sohasem magyarázta meg, hogy ez pontosan mit jelent. A levél 7. fejezetére beérett az idő, hogy elmondja a Krisztusban hívőknek, hogy miért is olyan fontos kijelentés ez: Jézus Krisztus a Melkisédek rendje szerinti főpap. Mai alapigénk a Zsid 7:1-10

Tovább olvasom

Alapige: Mk 4:30-34

Lekció: Jel 7:9-14

Letöltés, meghallgatás!

 

30Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? 31Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, 32miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak.” 33Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. 34Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.

1. A keresztyénség nagysága

A National Geographic magazinban egyszer volt egy térképmelléklet, amely a globalizációval kapcsolatban mutatta be azt, hogy egy-egy világmárka mennyire elterjedt a földkerekén – mint mondjuk a Coca Cola, a Toyota és hasonlók. És ahogy néztük ezt a térképet az egyik barátom megállapította, hogy a keresztyénség azért ezeket a világmárkákat megelőzi, a Jézus Krisztusban való hit kiterjedtebb a Glóbuszon, mint a világmárkák közt vezető Coca-Cola. A világ legnagyobb vallása a keresztyénség, a vallások közül a legerőteljesebb és legigazabb üzenete Jézus Krisztus evangéliumának van. És most nem is a tömegekre gondolok, hanem arra, hogy mennyire szétterjedt a keresztyén hit a világban.

Tovább olvasom

Alapige: Mk 1:9-15

Lekció: Mk 1:1-8

Letöltés, meghallgatás!

 

Holnap kezdődik a gyermekek tábora, ami szombaton egyből az ifitáborral folytatódik, jövő héten nem leszek itthon vasárnap sem, így ha most folytatnám Melkisédek történetével a Zsidókhoz írt levél magyarázatát, meg kellene szakítani.

Mivel a héten végére érünk a református kalauz szerint az Apostolok cselekedeteiről írott könyvnek és a Márk evangéliumába kezdünk bele, így most Jézus szolgálatának kezdetébe és próbájába fogunk beletekinteni.

Márk az az evangélista, aki mindenféle bevezetés nélkül egyből Jézus messiási szolgálatával kezdi meg evangéliumát. Nincsenek születéstörténetek, mint Máténál és Lukácsnál, nincs egy mély teológiai bevezetés, mint Jánosnál. Rögtön azzal kezdi, hogy Keresztelő János színre lép, mint Jézus előkészítő prófétája és azután már Jézus jön is, megkeresztelkedik a Jordánban, majd egy rövid utalás erejéig beszél Márk Jézus megkísértéséről, majd arról, hogy Jézus prédikálni kezd. Alapigénk a Mk 1:9-15

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 6:13-20

Lekció: 1Móz 22:1-19

Letöltés, meghallgatás!

 

Ma egy olyan bűnnel kapcsolatban szeretnék beszélni nektek, ami szellemileg az egyik legpusztítóbb az életünkben. Ez pedig a türelmetlenség.

A türelmetlenség az, amikor az ember éretlenül és zölden eszi meg a gyümölcsöt, azután hasmenést kap tőle.

A türelmetlenség, amikor az ember képtelen kivárni például a karácsonyt az ajándékkal, és már előbb kilesi vagy kiköveteli magának. Világos, hogy nagyon kevés jut el hozzá az ünnep igazi lelki értelméből.

A türelmetlenség, ami miatt az ember nem tudja bölcs beosztással, spórolással kivárni azt, hogy hozzájuthasson, amihez szeretne, hanem hitelekkel teszi tönkre magát anyagilag.

A türelmetlenség, ami sokszor fiatal életek égnek ki lelkileg, mert akár tanulmányilag, akár a sportban olyan terheket és elvárásokat terhelnek rájuk szülők, edzők amit nem bírnak. Mert minél előbb eredmény kell.

A türelmetlenség, ami miatt emberek milliói nem építik fel a kapcsolatukat lelkileg egészségesen, és nem várják meg a szexualitással a házasságot, ahogy azt Isten tervezte. Nem. Előbb kell, hogy azután annál hamarabb megunják egymást. Vajon boldogabbak-e a házasságok így? Korunk házasságai nem ezt mutatják.

A türelmetlenség, amikor az ember nem bírja kivárni Isten országát a maga idejében – és mivel már nem is hisz Istenben – megpróbálja megvalósítani itt a földön gazdasági jólétet és egyenlőséget ígérve. A történelem azt mutatja, hogy minden ilyen kísérlet nemhogy nem valósította meg ígéretét, hanem a legbrutálisabb terrort szabadította az emberiségre.

A türelmetlenség, ami végül elszakít Istentől, amikor valaki nem képes kivárni Isten áldását és végül inkább a saját feje után megy. Amikor nem képes megvárni Isten szabadítását és saját maga akarja megszabadítani magát.

A türelmetlenség, ami miatt azután nem oda jutunk, ahova szeretnénk.

Tovább olvasom

Alapige: Apcsel 22:21

Lekció: Ézs 42:1-13

Letöltés, meghallgatás!

 

Miklósnak és Zsófiának hallottuk az előbb a beszámolóját arról, hogyan készítette őket eddig Isten a misszióba, és ők maguk is hogyan készülnek.

Ahogy hallgattuk őket, mindenképpen fel kell tennünk magunkban a kérdést – ez vajon csak az ő ügyük? Mostanában napi igeként az Apostolok Cselekedeteit olvassuk, amit úgy is tekinthetünk mint a bibliai egyháztörténetet. Az Apostolok Cselekedetei egy olyan egyháztörténetet írnak, amire azért érdemes figyelni, mert ez a típusú egyháztörténet az igazi egyháztörténet. Az igazi egyháztörténet ugyanis misszió-történet, az Isten Országa növekedésének története.

Sokszor azt tekintjük egyháztörténetnek, hogy hol milyen templomok, épületek épültek, milyen intézmények alakultak, az egyház milyen társadalmi-politikai pozíciót foglalt el. Nem teljesen lényegtelen ez sem, de félrevezető, ha csak ennyit látunk az egyház történetéből, és közben nem látjuk az egyháztörténet missziói és lelki vonalát.

Az igazi egyháztörténet az elhívások és elküldések története. Ahogy egy ember megismeri az Isten megváltásának titkát a saját élete felől, azután felismeri Istentől nyert küldetésének célját. De ez a cél nem csak a saját célja. Istennek egy olyan célja, amelyet nem egyénekre, hanem közösségekre bíz rá, lelki gyermekei közösségére. És hogy ebben kinek mi a feladata az már a lelki ajándékok területét érinti.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 6:9-12

Lekció: Zsid 6:1-8

Letöltés, meghallgatás!

 

Amikor a lekciót hallottuk, talán eszünkbe jutott az a komoly figyelmeztetés, amiről még pünkösd előtt hallottunk. Ami sok fejtörést, sőt nemegyszer ijedtséget okoz a hívőknek. És bár nem hangzott el ez a kifejezés, de a keresztyének közötti beszélgetések egyik általános fordulata: ki lehet-e esni a kegyelemből? Szándékosan kerültem, mivel az a szakasz meggyőződésem szerint nem arról szól.

Röviden és tömören összefoglalva, azt tanította nekünk az apostol, hogy a megkeményedésben – önmagunk megkeményítésében, az engedetlenségeink önigazolásában – el lehet jutni egy olyan pontra, ahonnan már Isten sem engedi meg a megtérést; legyenek az életünknek korábban bármilyen lelki tapasztalatai, mint például részesedés a Szentlélekben, Isten csodálatos beszédének az élvezete, vagy a belekóstolás az eljövendő korszak erőibe. Igen, még ilyen lelki tapasztalatokat is el lehet lökni magunktól, azután az engedetlenségbe olyan mélyen belebonyolódni, hogy abból lehetetlen megtérni. Ez volt a figyelmeztetés, ami később újra megjelenik a levélben.

Tovább olvasom

Lekció: 1 Móz 8:6-12

 

Letöltés, meghallgatás!

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates