Alapige: Gal 3:26-29

Lekció: Jn 27:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

A gyermekeknek két nagy kedvenc ünnepe van: az egyik a születésnapjuk. A másik a karácsony. Ez jelenti számukra azt az ünnepet, amiben semmilyen kötelezettség nem terheli őket, és ami ezért annyira közel tud kerülni a szívükhöz, amit a leggyermekibb módon a legnagyobb örömmel tudnak megélni. Abból is látszik ez, hogy ezt a két ünnepet várják a legjobban.

Amikor Jézus megkezdte földi szolgálatát azt hirdette:

„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”1

Eljött az idő, ami benne volt Isten tervében és közel jött az Isten országa. Még nincs itt az örökkévaló Krisztus-király uralmának a teljessége, de már egészen közel van, hiszen eljött a Messiás, és ahhoz, hogy a hozzánk közel jött Isten országának erejét megtapasztaljuk, átéljük, arra van szükségünk, hogy megtérjünk Jézus nevében az élő Istenhez úgy, hogy hiszünk benne az evangélium alapján. Ez Jézus hozzánk szóló meghívása.

Tovább olvasom

Alapige: Gal 3:26-29

Lekció: Jn 17:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

Az utóbbi időben egy kicsit elcsendesedett a híradásokban Katalónia elszakadása Spanyolországtól. Néhány hónapja elég sokat foglalkozott ezzel a sajtó – a katalánok egy része Spanyolországtól független és szuverén államot akar létrehozni. Van azonban egy másik történet is, ami rendszerint nem kap sajtónyilvánosságot. Ez a másik történet az, ami a régi emlékeimben is megjelenik.

Amikor Barcelonában jártam most már több mint tíz évvel ezelőtt két egymást követő évben, mindkét alkalommal elmentem egy ottani evangéliumi gyülekezet istentiszteletére. Nem tudok spanyolul, de igenis azt gondoltam, hogy akárhol járok, a keresztyén testvéreimmel együtt kell ünnepelnem az Úr napját. És valódi istentisztelet és valódi ünnep volt.

Valami egészen feltűnő volt abban a gyülekezetben: voltak őshonos katalán tagjai, voltak beköltözött vagy ott született spanyolok; voltak dél-amerikaiak, voltak benne feketék, beszélgettem ott egy román emberrel, mint Krisztusban testvéremmel; és nagyszerű volt átélni azt a befogadó szeretetet, ahogy engem a magyar vendéget teljesen ismeretlenül befogadtak és köszöntöttek. Tényleg különleges titkát láttam meg Krisztusnak. Alapvetően mi egészem máshoz vagyunk szokva – részben a környezetünkből fakadóan is -; mi egy kulturálisan és nemzetileg egységes gyülekezethez vagyunk szokva. De amit ott láttam, az a kulturális és nemzeti különbségek ellenére is a Krisztusban egy keresztyének gyülekezete volt.

Az egyik elöljáró elmondta például azt, hogy tudatosan azért tartják pl. spanyolul az istentiszteletet és nem katalánul, hogy senki számára ne legyen akadály az evangélium megértésében az, hogy nem érti a katalánt, hiszen katalánul nem beszél mindenki, de spanyolul igen. Nekik ez fontos volt.

Tovább olvasom

Lekció: Mt 24; 3-22

Alapige: Lk 18;8

 Letöltés, meghallgatás!

Emberi életünk kérdései két nagy kérdés köré csoportosulnak – a kezdet és a vég kérdései köré. Hogyan kezdődött minden és hogyan ér véget minden. Valóban van kezdet és van vég? És ha van kezdet, akkor az a nagy bumm, vagy az Isten „legyen” szava? És ha van vég, akkor az a nagy reccs, vagy Jézus „Bizony, hamar eljövök!” szava? És ha van kezdet, akkor mikor volt az, és ha van vég, mikor lesz az?

Tovább olvasom

Alapige: Mt 24:3-25

Lekció: Zak 14:6-9

 Letöltés, meghallgatás!

 

Egy angol jótékonysági szervezet a 2016 év karácsonyára készülve alternatív képeslapokat adott ki, amelyen képi formában összefésülte Jézus születését a jelenlegi közel-keleti eseményekkel, ennek eredményei az alábbi képeslapok ...

Az első képeslapon azt látjuk, hogy ahogy József és a várandós Mária szétlőtt házak között halad, a háttérben pedig egy robbanás nyomán felszálló füst- és porfelhőt láthatunk.

A másodikon a napkeleti bölcsek nem egy csillagra néznek fel az égen, hanem egy éppen rakétát kilövő bombázó repülőt. A háttérben itt is romos épületek láthatók.

A harmadik képen Mária és feltehetően József a csecsemő Jézus mellett térdelnek éjszaka, és az éjszakai égen nem egy fényes csillag, hanem egy kilőtt rakéta húz fény és füstcsíkot.

A negyediken pedig bepillantást nyerünk abba, ahogy a barlangistállóban a pásztorok imádják Jézust, de nem a barlangistálló bejáratán keresztül látunk be, hanem egy gránát ütötte lyukon.

Tovább olvasom

Alapige: 1Jn 2:18-29

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: 2Móz 20:7

Lekció: Ézs 9:1-6

 Letöltés, meghallgatás!

 

A Tíz Ige kapcsán két héttel ezelőtt a 3. igéről kezdtünk el beszélgetni és azt értettük meg, hogy Isten tiszteletének fontos része, hogy tekintélye legyen előttünk a nevének; Isten azért jelentette ki számunkra a nevét, az Ószövetség idején a választott népének úgy, hogy Jahve, amelyben egyetlen örökkévalóságát tisztázza; majd az Újszövetségben az egyetlen élő és igaz Isten emberi formát öltve Jézus Krisztusként adta a nevét, amiben leszögezi, hogy az, aki a zsidó népnek Örökkévaló Istenként jelentette ki magát, az minden nép számára Örök és Egyetlen megváltóként mutatkozik meg.

Isten neve megegyezik Jézus nevével, hiszen már Ézsaiás próféta úgy prófétált a Messiásról, hogy ő erős Isten. Figyeljünk a testet öltés próféciájának kijelentésére az Ézs 9:5-ből:

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Tovább olvasom

Alapige: Hós 13

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: Lk 1:46-55

Lekció: 1Kor 1:26-31

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nagyapám mesélte, hogy náluk legénykorában – egy dél-hevesi kis faluban – milyen komoly konfliktusok születtek a kocsmában abból, hogy melyik nótát húzza el muzsikus. Ha valakinek nem tetszett a nóta, amit a másik kért, akkor könnyen nemcsak veszekedés kerekedett, hanem könnyen kinyílt a bicska is. Szinte népszokás volt, hogy a legények egy nóta miatt össze-vissza szurkálták egymást. Elhűlve hallgattam kiskamasz koromban, hogy milyen semmiségekért – mint például egy nóta – milyen könnyen vér folyt. Nem tudom, hogy manapság hogy van, még sráckoromban is rendszeresen vertek meg valakiket azért, mert más fajta zenét hallgatott, más zene iránt rajongott.

Azért mondtam ezt le, mert ma a legszebb adventi énekről szeretnék beszélni. Az Úrnak szóló énekek gyönyörűek – és ezeknek az énekeknek is egy külön szép csokrát alkotják a várakozás reménységének énekei, az adventi énekek.

Biztos sokan tudnának említeni ezek közül olyant, ami valahogy különösen is közel áll a szívükhöz. (312. Várj ember szívek készen; 302. Ó népeknek megváltója stb) Vannak újabb adventi tartalmú énekek is. Mégis különös módon a legszebb énekek a Bibliában találhatók. Azért különös módon, mert ezeknek az énekeknek csak a szövege ismert, a dallama nem. De a szövegek annyira tisztán szólaltatják meg Istent és az Istenre várakozó, az Istennel találkozó embert, hogy mindig is az Istent dicsérő adventi énekek kiindulópontjai. Azért a legszebb énekek ezek, mert minden új ének ezekből táplálkozik.

Tovább olvasom

Alapige: Fil 4:5

Lekció: Fil 4:4-7

 Letöltés, meghallgatás!

 

Sokszor vagyunk még úgy, advent 3. vasárnapján, hogy még messze van az ünnep. Igen, közeledik, de még nem érünk rá igazán az ünnepre koncentrálni. De egyre inkább érezzük azt, hogy ahogy közeledik az ünnep nemegyszer egész évben elfeledett, elnyomott érzéseket hoz a felszínre, eszünkbe juthatnak elfelejtett felelősségek, hogy mennyi fontosra nem jutott idő, mert a sürgős mindig megkövetelte a magáét. És bár a karácsony ünnepével kapcsolatban már utaltam arra, hogy sok mindenben eltorzult az eredeti értelmétől, de még úgy általánosságban még nem keresztyének számára is hagyományosan a szeretet ünnepeként tartják nyilván, emlékezve arra, hogy mi adja meg az emberi életnek az igazi mélységét, értékét és szépségét.

Azt mondhatjuk az ünnep közeledik. Van, akit ez már örömmel teljes várakozással tölt el … és vannak olyanok, akiket belső feszültséggel. Ugyanígy van ez azzal az egyébként jó hírrel is, amit ma szeretnék veletek megosztani. Amiről hajlandók vagyunk elfeledkezni, de az Úr nem akarja, hogy elfelejtsük és ezért adja nekünk az advent ünnepét is karácsony előtt. A jó hírünk mára egy nagyon rövid mondat az előbb felolvasott szakaszból, a Fil 4:5

Az Úr közel!

Tovább olvasom

Alapige: Lk 10:38-42

Lekció: Ézs 40:3-11

 Letöltés, meghallgatás!

 

Valahogy úgy tűnik, mintha adventben sokkal több minden kerülne elő és hárulna ránk. Év végi céges vacsorák, különféle közösségekben ünnepségek. Még a munkahelyeken is néhol plusz programokat iktatnak be, hogy jól érezzük magunkat. Ezek mind-mind idő- és energiaigényesek. Vajon belefér-e ebbe az, hogy ne még több mindent bekapcsoljunk az ünnepre készülésben, hanem ha lehet elkezdjünk kikapcsolni, hogy a valóban fontos dolgok maradjanak: Isten szava, a Krisztus testének ünneplő közössége maradjon. Belefér-e, hogy miközben egyre több mindent kikapcsolunk, Isten szavából egyre többet be tudjunk kapcsolni az életünkbe?

Az a reménységem, hogy eljöttetek – legyen az egy istentisztelet vagy a gyülekezet egy kiscsoportjának adventi ünnepe, akkor a szívünk és a gondolataink is teljesen le tudnak csendesedni az Úr szava és gondolatai előtt – hogy ha erőtlenül jöttünk, akkor erőket véve távozzunk, ha kétségekkel a szívünkben, akkor megszilárdulva, ha zaklatottan érkeztünk, akkor békességgel tudjunk továbbmenni. Ilyenkor az ünnep előtt annyira felkavarodik minden.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates