Lekció: Lk 24:1-12

Alapige: 1Kor 15:12-20

Youtube

Mostani igénk egy érdekes alaphelyzetből indul ki: a korinthusi hívők egy része ugyanis tagadta a hívők feltámadását, és ezzel komoly meghasonlást okoztak a gyülekezetben. Tegnap valaki megkérdezte, hogy mi van akkor, ha valaki tagadja a feltámadást. A beszélgetésből kiderült, hogy olyanokra gondolt, akik Krisztusban sem hisznek. Amikor ma a hívők feltámadásának tagadásáról beszélünk, akkor nem azokról lesz szó, akik a Krisztusban való hitet elutasítják, hanem olyan hívőkről, akik bár hívők, a hívők feltámadását mégsem vallják, az a hitüknek nem része, vagy tagadják is. Voltak ilyen hívők a korinthusi gyülekezetben – ez a levélből kiderül.

Ők Krisztusnak a feltámadását ugyan nem vonták kétségbe nyíltan, de hogy halottak feltámadnának, azt határozottan elvetették. Erre viszont Pál nem mondja azt, hogy az a lényeg, hogy hisznek Krisztusban, és tulajdonképpen nem is olyan nagy baj az, hogy nem hiszik a hívők feltámadását, mert ez nem üdvösségkérdés. Mostani istentiszteletünkön azt fogjuk meglátni, hogy a holtak feltámadásának kérdése a Szentírás szerint igenis üdvösségkérdés. Ezért nem mindegy, hogy mit hiszünk a hívők feltámadásáról. Tehát ma azt kérdést fogjuk körbejárni, hogy milyen következményei vannak az Írások szerint annak, ha valaki bár keresztyénnek vallja magát, de mégsem hiszi, ill. tagadja a halottak, a hívők feltámadását. 1Kor 15:12-20

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

Tovább olvasom

Lekció: Lk 22:32-43

Alapige: 2Kor 5:18-21

Youtube

Jézus kereszten mondott szavai és imádságai közül csak Lukács említi azt az imádságot, amelyben Jézus az őt megfeszítőkért könyörög:

Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.1

Tette ezt úgy, hogy semmi nem változott a kereszt alatt. A gúnyolók tovább gúnyolódtak, a katonák tovább játszottak és osztották szét sorsvetéssel Jézus ruháit. Nem változik semmi a könyörgés hatására. Azonban ahogy tovább olvassuk Jézus szenvedéstörténetét, mégis látunk olyan embereket, akiket megváltoztatott ott és akkor az a könyörgés és Jézus általuk is látott és átélt szenvedése.

Tovább olvasom

Alapige: 2Móz 12:1-14

Lekció: Mk 14:12-25

 Youtube

A legszűkebb értelemben vett húsvéti ünnep a nagycsütörtök estéjén veszi igazán a kezdetét, amikor megkezdődik Jézus szenvedéstörténete. Ezen az estén és éjszakán nagyon sok minden történik Jézussal. Az utolsó páskavacsoráját megünnepli a tanítványaival, az Olajfák hegyén elfogják őt a Gecsemáné kertjében és megkezdődik a kihallgatások és kínzások sorozata, hogy azután nagypéntek délelőttjén keresztre feszítsék és délután három órára meghaljon.

De miféle vacsora is volt Jézus utolsó vacsorája és miről is szólt ez a vacsora? Ez a vacsora a zsidók évezredes vacsorája, amelyen Isten nagy szabadítására emlékeztek – Jézus is megünnepelte ezt a szabadítást, hogy azután egy még nagyobb szabadításra mutasson rá. Ma este ezért az eredeti páskavacsoráról és annak a Jézusban nyert új értelméről csendesedünk el. A mai alkalmunk címe: Akiket elkerül az ítélet.

Tovább olvasom

Lekció: Jn 14:1-7

Alapige: Jn 20:19-23

 Letöltés, meghallgatás

Pap András igehirdetése.

Lekció: Mt 28:11-20

Alapige: Mt 28:19-20

Papp András igehirdetése.

 Letöltés, meghallgatás!

 

Lekció: Mt 28:1-10

Alapige: Mt 28:6

 Letöltés, meghallgatás!

Sok keresztyén vágya, hogy eljusson a Szentföldre és végigjárhassa azokat a helyeket, amelyekhez a hagyomány Jézus életének és működésének színterét köti. Azok, akik ezt végigjárták általában nagy lelki élményekkel gazdagodva is térnek haza és azt mondják, hogy aki teheti az menjen el egy ilyen zarándokútra. Nem tudom, hogy valaha is én magam eljutok-e Jézus életének földjére, de szeretnék megosztani veletek egy történetet, ami ott történt. Egy barátom mesélte, aki szemtanúja volt az esetnek.

A Szent Sír emlékhelynél jártak a csoportjukkal. Egy másik csoport éppen körbeállta a Szent Sír bejáratát és elmélyült áhítattal imádkozott, vagy elmélkedett Jézus haláláról és temetéséről. A csoportjuk egyik tagja azonban nem nagyon bírt a türelmetlenségével, befurakodott az áhítatos csoportba, bekukucskált majd a fejét hátrafordítva, kikiabált a csoporttársainak: „Á, nincs itt semmi csak kő.” – Gondolom örült neki az áhítatot tartó csoport. De ez az ember a maga kissé tapintatlan stílusával a feltámadás üzenetének egyik legfontosabb elemét kiabálta ki: üres a sír. Van ott egy kőkamra, amit Jézus sírjaként mutogatnak, de bizony a sír üres.

Tovább olvasom

Alapige: Lk 11:33-44

Lekció: Jn 20:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

 

„Megtaláltuk a Messiást!” - ez évi vezérigénk alapján azt néztük meg idáig vasárnaponként, hogyan valósult meg ez a rátalálás különböző emberek életében. Hogyan értette meg valaki azt, hogy a Messiás újjászületést kínál a számára, vénsége ellenére is, hogyan értette meg valaki, hogy tönkrement élete hogyan állhat helyre öt házasság és egy élettársi kapcsolat után a Messiás szeretetében, hogy valakinek a hite hogyan juthat el az ún. mágikus hittől az igazi hit megtartó erejéig a Messiás mellett, hogy valaki hogyan talál emberére a Messiásban akkor, amikor már senkire sem számíthat; egy bűnös hogyan talál bocsánatra és új életre a Messiásban; egy vak hogyan lesz látóvá és egy gyászoló számára milyen vigasztalást nyújt. És tegnapelőtt – Nagypénteken - azt is láttuk, hogy a Messiás milyen szeretettel osztja szét önmagát még azok között is, akik gyűlölik őt, vagy közömbösek iránta, hogy mindazok, akik hitre jutnak benne, hogyan lesznek részesei a Messiás által adott megváltás ajándékának.

Tovább olvasom

Alapige: Lk 24:36-49

Lekció: Jel 9:1-12

 Letöltés, meghallgatás!

Alapige: Jób 19:25-27

Lekció: Mk 16:1-13

 Letöltés, meghallgatás!

 

A héten is sikerült a halál kérdésével kapcsolatos szenzációs elméletbe belefutnom. Vitathatatlanul az emberiség legnagyobb problémája a halál problémája; hogy a halállal és az elmúlással mihez is kezdjünk. És mihez kezdjünk azzal a szenvedéssel és fájdalommal, ami megelőzi, és amit okoz a még élőknek. Filozófusok, vallások keresik a választ a kérdésre. A fizikusok bekapcsolódtak a kutatásba. Egy olyan területről van szó, ami a földi halandók számára egészen misztikus, a kvantumfizikáról. Bevallom számomra még a newtoni fizika is komoly nehézségeket okoz, de azt nagyjából megértettem, hogy mit hoztak ki a kvantumfizikai kísérleteik következtetéseként a halállal kapcsolatban. Szóval arra jutottak, hogy nincs halál. Szóval már a kvantumfizikának is van evangéliuma: nincs halál! Na ez nem a mi evangéliumunk!

De azért egy picit nézzük meg bővebben. A következőt mondják – a lényegünk legbelül egy mindössze 20 wattos energiaforrás, ami akkor is megmarad, amikor egyes szerveink rendeltetésszerűen megsemmisítik önmagukat. És ez az agyban működő energiaforrás megmarad és átlép egyik világból egy másikba. A végtelen számú univerzumok valamelyikébe. (Erről játékfilmek és sorozatok egyaránt készültek, mert dramaturgiailag igen izgalmas téma.) A lényeg: halál, mint olyan nem létezik. Ez egyébként nem más, mint a klasszikus lélekvándorlás tanának egy új köntösbe öltöztetése – egy újabb spekuláció, egy újabb találgatás a nagy talányra.

Tovább olvasom

Alapige: Ézs 52:13-53:12

Lekció: Mk 15:16-37

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nagypéntek a Jézus halálára emlékezés napja. Megemlékezünk arról, hogy Jézus meghalt és arról, hogy mit jelent ez a számunkra. De hogyan emlékezünk meg erről az eseményről?

Úgy emlékezünk meg, mint egy tragédiáról? Amit a passiótörténetből felolvastam – az teljes történetből kiemelve valóban tragikus.

Úgy, mint egy történelmi eseményről? Jézus meghalt és ezt nem felejtjük. Kiemeljük és példaként állítjuk elénk életének nagyszerűségét? És igyekszünk felnőni emberi nagyságához? Minden évben találhatunk jeles évfordulókat. 2014 egyik jeles évfordulója nekünk reformátusnak éppen az, hogy ebben az évben emlékezünk meg Kálvin halálának 450. évfordulójáról.

Emlékezhetnénk így is, de akkor az emlékezésünk csonka, sőt Jézushoz éppen méltatlan lenne. Miért? Azért, mert ha úgy emlékezünk meg Jézus haláláról, mint egy tragédiáról – tragikus végkimenetelű eseményről; vagy ha úgy emlékezünk meg mint akármilyen jeles ember halálának évfordulójáról, akkor megfosztjuk magunkat az evangélium győzelmének erejétől. Azért, mert Jézus haláláról és annak jelentőségéről úgy emlékezünk meg, hogy közben nem egy halott életének és nagyságának példája van előttünk, hanem az élő Isten Fiának a számunkra adott megváltása és annak reménysége.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok