Alapige: Jób 38:1-18

Lekció: 2Móz 18-23

 

 

Sorozatbevezető

Az idei Sófár Református Dicsőítő Iskola felkért igehirdetőjeként estéről estére az Isten arcvonásai összefoglaló cím alapján szolgálhattam. Ezt kérték tőlem, erre kértek föl. A kapott üzeneteket szeretném veletek is megosztani, és nemcsak az ott elmondott üzenetekből, hanem még kiegészítjük néhány egyéb képpel is.

A felkérést már jóval hónapokkal ezelőtt megkaptam, úgyhogy időben el tudtam kezdeni készülni. Hogyan próbáljam megfigyelni Isten arcvonásait. Ez volt az első kérdésem. Azután eszembe jutott, hogy ez még Mózesnek sem ment, mert földi halandó nem nézhet Isten arcában anélkül, hogy bele ne pusztulna a fényességbe. Ahogy nem nézhetünk szabad szemmel a napba, mert megvakulunk, úgy nem nézhetünk bele közvetlenül Isten arcába sem. Viszont van egy mód, hogy szabad szemmel szemléljük a nap fényét. Ha egy tiszta éjszakán a Holdat nézzük. Akkor a nap fényét látjuk.

Isten arcvonásai sem szemlélhetők közvetlenül – pontosan ezért beszél Isten önmagáról is képekben. Hogy közvetetten bár, de képet kapjunk róla – és azután Isten arcvonásai rajtunk tükröződjenek vissza Krisztusban.

Tovább olvasom

Alapige: Jer 18:1-12

 

 

 

Isten arcvonásait azokon a képeken keresztül tudjuk közvetve szemlélni, amelyeken keresztül ő beszél önmagáról. Ma a Fazekas képén keresztül szemléljük.

A régi kézművesipar egyik meghatározó eleme volt a fazekasság. Ma már ezt a foglalkozást is kiszorították a nagyipari módszerekkel előállított tömegcikkek, de kézművesvásárokon még találkozhatunk fazekasokkal és munkáikkal. Ott már a kész munkát szemléljük, és sokszor nem is gondolunk bele, hogy milyen hosszú folyamaton keresztül áll össze a kész termék.

  1. Szüksége van a fazekasnak jó agyaglelőhelyre – ezt ma már pótolják a készen kapható agyagok, de az igazi fazekas maga bányássza az agyagot is.

  2. Ezt követi az agyag megdolgozása, finomítása, megmunkálásra előkészítése.

  3. Az előkészített agyagból kialakítja a fazekas a használati tárgyat

  4. Ezt követi a szárítás,

  5. A szárítás után következik az égetés; - a mázatlan termék innentől kész van

  6. Viszont, ha mázas terméket készít, akkor az égetés után még mázazza

  7. Majd jön a mázas termék újbóli égetése.

Sok fázis, mindegyiknél fordulhatnak elő hibák. Van olyan fázis, ahol a hiba már nem javítható, de olyan fázisok is vannak, ahol még van lehetőség javításra, újraalakításra.

Tovább olvasom

Alapige: Ézs 54:1-8

Lekció: Zsolt 117

 

 

Emberi életünk mozgatórugói közül az egyik legerősebb a társ megtalálásának vágya. Persze ez is olyan torzulásokon ment keresztül a bűn következtében, hogy nem egyszer csak a nyers szexuális ösztönök kielégítésére irányul, de abban már alig van valami emberi.

De a párkapcsolat, a társ kérdése olyan erős, hogy a pénzgyárak sem mennek el mellette szó nélkül, külön iparágak épülnek rá, gondoljunk csak a

  • filmiparra. Ne csak a könnyfakasztó romantikus történetekre gondoljunk, hiszen a macsófilmek között is alig van olyan, amelyben ne lenne ha nagyon leegyszerűsítve is valamiféle szerelmi szál.

  • Gondoljunk a zeneiparra, amely jelentős része a szerelemnek és a szerelmi kapcsolatok problémájáról szól.

  • Az esküvői szolgáltatásokra is, egész komoly iparág épül, de az ajándékipar különböző szegmensei is tele vannak a szerelem kifejezését célzó ajándékoknak.

Emberi életünk egyik leginkább megkerülhetetlen kérdése a társ megtalálásáé, ami egyrészt mindenki számára a legígéretesebb, de ugyanakkor a leginkább próbára tett kapcsolat is.

Tovább olvasom

Alapige: Zsolt 7:10-12

Lekció: Zsolt 7

 

 

Volt egy professzorom a teológián, aki nagyon utálta, ha valaki miután feliratkozott egy vizsgaidőpontra, kihúzta magát és átírta egy másik időpontra. Első éves koromban a vizsgaidőszak utolsó előtti napjára tudtam csak feliratkozni, és amikor sorra kerültem volna, dühösen elzavart, hogy én nem vizsgázhatok, mert korábban kihúztam magam, holott tudnom kellett volna, hogy ő ezt nem tűri. Hiába mondtam neki, hogy én csak egyszer iratkoztam fel erre az időpontra, ő rámutatott a listán egy jó sűrűn átsatírozott névre, amiből csak az illető nevének kezdőbetűjéből látszott ki a teteje és az alja, ami szemmel láthatóan egy nagy G betű volt. Ő ebből azt következtette ki, hogy ez csak én lehettem – bár maga a név rövidebb volt, mint az enyém – és ezek után már szóba állni sem volt hajlandó velem, még annyira sem, hogy megbuktasson, ami miatt úgy nézett ki a dolog, hogy lezárni sem tudom a félévet. Kénytelen voltam tanácsot kérni a dékáni hivatalban, hogy most mihez kezdjek, hiszen ha nem zárom le a félévet, akár bukással is, nem folytathatom a tanulmányaimat. Végül a hivatal, ismerve a professzor rigolyáit, gyakorolt rá egy kis nyomást és végül az utolsó nap utolsó vizsgázójaként levizsgáztatott – végül jelesre.

Viszont az a megalázó igazságtalanság, ami ért egy érdemi szót sem kapott, még csak egy tisztázó beszélgetést sem – bocsánatkérésről természetesen nem is beszélve.

Tovább olvasom

Alapige: Ézs 5:1-7

Lekció: 2Kor 9:6-11

 

 

Ha valaki gyümölcsfát ültet miért teszi? Azért, hogy előbb-utóbb finom gyümölcsöt szedhessen róla. Ha valaki a kertjébe paradicsomot, paprikát, uborkát vagy más veteményt ültet, és ezért megveszi a vetőmagot, felássa a kertet, gondozza, tisztogatja és óvja a növényét, miért teszi? Hogy a saját jó paradicsomát és paprikáját tehesse a lecsóba. Ha valaki szőlőt telepít, azután kapálja, permetezi és metszi, miért teszi? Hogy amikor eljön a szüret ideje a saját szőlőjét ehesse, és saját szőlőjéből készíthesse a borát.

Azért ültetünk gyümölcsfát, hogy ne szedjünk róla gyümölcsöt? Nem. Azért ültetünk a paradicsomot, hogy azután ne legyen paradicsomunk? Nem. Azért telepítünk szőlőt és gondozzuk, mert nem akarunk róla szólót szüretelni? Egész biztosan nem.

Isten arcvonásaiból ma a szőlősgazda képéről fogunk beszélni Ézsaiás könyve alapján. A célunk az, hogy megértsük: Isten olyan szőlősgazda, aki rengeteget fektet bele az életünkbe, hogy azután jó gyümölcsöt szüretelhessen az életünkből. Isten is befektet, ezért várja befektetésének megsokszorozását. De vajon mi az eredmény?

Tovább olvasom

Alapige: Zsolt 31:1-8

 

 

A Kr. e. 4. század kezdetén a gallok sikeresen lerohanták Itáliát, és ezen belül Rómát is sikerült elfoglalniuk, kivéve a fellegvárat, a Capitoliumot. Nem volt megfelelő hadvezér, aki vezesse a római seregeket, mert a tehetséges Camillust száműzték. A gallok összesen hét hónapon át ostromolták a Capitoliumot, sikertelenül. Most azonban baj volt. Kellene Camillus, hogy Rómát szorult helyzetéből megmentse. No, de hogyan értesítsék, hogy számítanának rá, ha be vannak zárva a fellegvárba? Plutarkhosz írásából nem derül ki hogyan, de követeket küldtek hozzá, hogy vegye át Camillus a fővezérséget. Camillus azonban kijelentette, hogy addig nem vállalja, míg a Capitoliumot védő polgárok törvényesen meg nem választják a tisztségre. Eddig rendben is volna, de hogyan értesítsék a Capitoliumban levőket, hogy választást kellene tartani? Igazi patthelyzet. Camillus nem lép, amíg meg nem választják törvényesen, a fellegvárban levők pedig nem tudják, hogy ez Camillus feltétele. Ekkor előállt egy Pontius Cominius nevű, ifjú és önként vállalkozott a merész feladatra, hogy beszökik a fellegvárba. Sikerült kijátszania mindenfelé a gall őröket és végül észrevétlenül felkúszott a sziklákon, nagy üggyel-bajjal eljutott a várfalak legalacsonyabb pontján elhelyezett őrökig, ahol jelzett nekik és a segítségükkel bejutott a várba. Elmondta a senatusnak Camillus feltételét a főparancsnoksággal kapcsolatban, a senatus ezt megvitatta és Camillust dictatorrá választották. Pontius arra is vállalkozott, hogy ugyanezt az utat megtegye visszafelé is … ami sikerült.

Tovább olvasom

Alapige 2Móz 15:1-18

 

 

Van egy közkeletű vélekedés, amit az ateisták előszeretettel hangoztatnak: a vallás az oka az emberi békétlenségnek. Ebből a nézőpontból vizsgálva a történelmet valóban felfedezhetők az emberek, népek és kultúrák közötti konfliktusokban a vallási motívumok. Jelenkorunkban legmarkánsabban leginkább az iszlám felől tapasztaljuk az agresszív és militáns vallásosságot. Különösen is a keresztyénséggel szemben. Kevésbé van a figyelem középpontjában a hindu agresszivitás, a buddhista agresszivitás, az izraelita agresszivitás. Mindezekben felfedezhetőek a nagyon erős vallásos motívumok, különösen a más vallásúakkal szemben, de sokszor az ezeken a vallásokon belül lévő különböző irányzatok sem kímélik egymást.

Tovább olvasom

Alapige 2Móz 15:1-18

Letöltés, meghallgatás!

 

A történészek úgy számolják, hogy az emberiség történetében eddig összesen kb. 15.000 háború dúlt, aminek nagyjából 4 milliárd áldozata volt.

Nem tudnék olyan időt találni, hogy valahol a a világban ne dúlna párhuzamosan több háború is. Az afganisztáni és iraki háború sem fejeződött még be, és úgy tűnik, hogy a szíriai polgárháború is eszkalálódik és csak egy hajszálon múlik a török invázió Szíria ellen.

Miközben az emberiség békére vágyik, mégsem tudja abbahagyni a háborúzást, mindig újra és újra kezdi. Újrakezdik a nemzetek, de újrakezdik a házastársak, újrakezdik a szülők és gyermekek. Újrakezdik a testvérek egymás között, a munkahelyi csoportok. Valahogy mindig újra kitör a háború. A világ egy béketeremtőért kiált.

Tovább olvasom

Alapige Zsolt 99

Letöltés, meghallgatás!

 

Most délutánra csúszott az Isten (arc)vonásai sorozatunk záróalkalma. Ezzel együtt nem is lehetne jobb témája egy dicsőítő istentiszteletnek, mint arról beszélni: Isten Király.

Istennek néhány vonását láthattuk meg, többek között azt, hogy ő apa, fazekas, építőmester, béketeremtő és harcos, férj, bíró, szőlősgazda, szikla. Természetesen csak egy-egy vonását láthattuk meg, és alázattal tudomásul kell azt is vennünk, hogy lényének teljessége felfoghatatlan számunkra – legalábbis, amíg e testben élünk.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok