Szeretet a gyűlölet tengerében

Lekció: Mt 27:31-50
Alapige: Jn 19:25-27

 Letöltés, meghallgatás

A 2019. évi nagyhét nagy figyelmet kiváltó eseménye a Notre-Dame tetőszerkezetének leégése.

Hogy mennyire szimbolikus a történet, mutatja az, hogy mindenki úgy érezte, hogy valamiképpen ebben a kérdésben neki is meg kell nyilvánulnia. Természetes, hogy mivel egy keresztyén templomról van szó, felszínre került a keresztyénség időszerűségének, válságának létének a kérdése is; valaki szerint az esemény a keresztyénség eltűnésének a veszélyére figyelmeztet, más szerint a megújulás szükségességére. Ebbe az utcába én magam ma nem szeretnék bemenni. Valami mást szeretnék nektek mutatni. Voltak emberek, akik imádkoztak, voltak, akik sírtak, voltak, akik döbbenten nézték; olyanok is voltak, akik az örömüket fejezték ki. Nem egyformák a reakciók. Nagyon sokféle volt a tömeg; és azóta is sokféle a reakció. Nagyon vegyes tömeg vette körül az égő katedrálist, bár úgy tűnik többen voltak azok, akik megrendültek ilyen vagy olyan okból az égő templom láttán.

Jézus keresztje körül nem volt ilyen sokszínű tömeg. Amit Máté evangéliumából felolvastam – és ami kisebb módosításokkal, de hasonlóan van leírva Lukácsnál és Márknál is, azt mutatja, hogy Jézus keresztje körül egy egységes és nagy egyetértésben lévő sokaság van: ez az egyetértés Jézus elutasításában és gyűlöletében jelenik meg. János azonban egy villanásnyira mást is megmutat, ezt szeretném most felolvasni, azután egy kicsit újra azokra az emberekre figyelünk, akikről Máté, Márk és Lukács ír, hogy azután visszatérjünk ehhez a jelenethez pár gondolat erejéig. Jn 19:25-27

25Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. 26Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” 27Azután így szólt a tanítványhoz: „Íme, a te anyád!” És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.

1. Emberek a kereszt körül

Csak nagyon röviden hadd szedjem össze, hogy kik vannak ott a kereszt körül.

1.1. A katonák

Kezdjük a kivégzést végző katonákkal. Ők Jézus kínzását már korábban megkezdték, hiszen a helytartó udvarában nemcsak megkorbácsolták, hanem az egész helyőrséggel bántalmazták Jézust, töviskoronát tettek a fejére, egy bíborköpenyt adtak rá, nádszállal verték a fejét. Amikor pedig felfeszítették a keresztre teljesen megfosztották mindenétől, amije volt és szétosztották maguk között egy kis kockajátékkal.

Az emberi kegyetlenség és gyűlölet olyan mértéke jelenik meg az ő magatartásukban, amit sokszor elképzelni sem tudunk. Hiszen nem is ismerték, semmi közük nem volt hozzá. Ezt azt nyilván tudhattak róla a szóbeszédekből. De nem érdekelte őket az sem, hogy Jézus bűnös-e vagy ártatlan, nekik játék volt csupán az egész és összes indokolatlan gyűlöletüket kiélhették rajta.

1.2. A zsidó zarándokok

Nagyon sok zsidó ember érkezett Jeruzsálembe a páska ünnepére, ezt jól tudjuk a virágvasárnapi történetből is, valamint a történelmi ismereteinkből is. Egy ilyen eseményt sokak számára lehetetlen volt kihagyni. A leírás szerint viszont szó sincs megrendülésről, együttérzésről. Szó sincs arról, hogy egy honfitársukat kivégzik. Már akkor is jól működött a politikailag vezérelt gyűlöletpropaganda, hiszen az arra járó emberek a hamis tanúk vádjait ismételgetve gúnyolták és szidalmazták Jézust. Semmi eredeti nincs a gúnyolódásukban – nem mintha az eredetiségnek bármi jelentősége lenne:

Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről![1]

Volt olyan ember, aki amikor Jézus felkiáltott: „Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engem?” Ecettel itatta és azzal gúnyolta és kínozta, hogy na, most eljön-e érte Illés a szegények és szenvedők megmentője.

1.3. A főpapok és a vének

A főpapok és a vének sem maradnak ki ebből a sorból, akik szintén gúnnyal provokálják. Ha ő az Isten Fia, akkor Isten miért nem menti meg a fiát? Úgy tűnik, mintha még hajlandók is lennének hinni, hiszen szabnak egy feltételt, hogy majd hisznek benne, ha látják, hogy Isten megmenti őt. De meg vannak győződve arról, hogy teljesen kockázatmentesen provokálják Jézust.

1.4. A rablók

Van ott még két rabló is megfeszítve Jézussal együtt. Még ők is csak gyűlöletüket fröcsögik és gyalázzák őt – bár Lukács evangéliumából tudjuk, hogy az egyik végül mégis Jézushoz fordul. De nem így kezdi.

Mi az, ami összeköti ezeket az embereket? Semmi más csak a gyűlölet. Ez a döbbenetes a golgotai jelenetben. Szabadon és ellenőrizetlenül árad a gyűlölet még olyan emberekből is, akiknek erre még csak indoka sincs. De ezek az emberek egymást is gyűlölik, nemcsak Jézust. A katonák gyűlölik a zsidókat, a rablók az őket elítélőket, a zsidó zarándokok a főpapokat és véneket, a vének a rómaiakat és a hétköznapi embereket. Sehol semmi együttérzés és semmi szeretet. Maradt-e még valahol egy kis szeretet?

2. Szeretet a kereszten

Egyetlen hely van ebben a gyűlölet- és kegyetlenségcunamiban, ahol megmarad a szeretet. Ez pedig maga a kereszt és a rajta függő Jézus.

Ha tudjuk, hogy a harag és a gyűlölet mennyire könnyen fertőz; ha tudjuk és érezzük, hogy az embernek mennyivel kisebb energiára van szükség ahhoz, hogy gyűlöletet adjon ki magából, mint szeretetet; ha tudjuk, hogy az emberben a félelmein keresztül mennyire könnyű felkorbácsolni a gyűlöletet, akkor még inkább csodálattal tudunk tekinteni a kereszten függő Jézusra, aki ezt mérhetetlen gyűlöletmennyiséget magára veszi, azokért is szenved megváltó szenvedésével, akik őt ilyen borzalmas gyűlölettel feszítik meg és eközben végig tiszta marad a szeretete. Jézust nem fertőzi meg és nem formálja át a gyűlölet. Ő még akkor is így imádkozik Lukács evangéliuma szerint:

 

3. Újonnan születő szeretet a kereszt körül

Hozhat-e változást ez a mi életünkbe? A nagypéntek üzenete az, hogy igen. Sőt ez az egyetlen esélyünk, hogy elszakadjunk attól a világtól, amelyben ennyire meghatározó a harag és a gyűlölet. János megmutat egy kis jelenetet, ami a változásnak a csíráját mutatja be.

Ott áll a kereszt közelében Jézus anyja és még más asszonyok. De ott áll még a „szeretett tanítvány” János is. És az a jelenet többet mond el, mint hogy ezek az asszonyok siratják és gyászolják Jézust. Jézus rábízza a tanítványt az anyjára – mint fiút és a tanítványra anyját, mint anyát. Jézus keresztje körül új szeretetkapcsolat jön létre.

Tudjuk, hogy Jézusnak voltak testvérei, akik gyermeki módon gondoskodhattak az anyáról. Jézus itt nem őket tagadja meg – különösen annak fényében fontos ezt említeni, hogy Jézus két testvére is – Jakab és Júdás – maga is az egyház apostola lett.

Jézus itt szenvedései között is megmutatja, hogy az ő keresztje egy teljesen minőségű, új szeretetkapcsolatot hív életre a gyűlölet tengerében olyan emberek között, akiknek semmi közük egymáshoz azon kívül, hogy hozzá tartoznak. De olyan erőssé, sőt minőségében és mélységében ez még erősebbé válik bármilyen családi, vérségi vagy nemzeti köteléknél.

Sokat hallunk arról, hogy a család a társadalom alapja, és hogy mennyire fontos az egészséges család minden társadalomban. Nem vitatom ennek fontosságát – talán ezt magamnak nem kell különösebben bizonygatnom, de Krisztus közössége mégsem erre épül.

Krisztus társadalma – a keresztyén közösség – nem a családra épül, hanem valami egészen másra. A keresztyén közösség – a Krisztus társadalma – arra épül fel, hogy azokat, akik Krisztus keresztjénél  átélik azt, hogy Jézus Krisztus ennyire szereti őket, a gyűlölet tengerében, ez a szeretet egymáshoz vezeti őket; olyan emberek találnak egymásra testvérként, akiknek Krisztuson kívül nem sok közük van egymáshoz.

Krisztus keresztje a gyűlölet tengerében is határozottan az ő szeretetéről beszél és a szeretet útjára vezeti a gyűlölet tengerében élőket. Hogy Jézus tanítványai valóban felismerhetők legyenek arról, hogy egymást szeretik. Ámen.

 

[1]Mt 27:40

[2]Lk 23:34

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Táborzárás. Megyünk haza.

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok