Otthonra találás

Nyomtatás

Lekció: Mt 22:1-14
Alapige: Jn 14:1-3

Tamási Áron szállóigévé vált mondatával hadd kezdjem a mai bibliai üzenet megértését:

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Ezt még olyanok is sokan ismerik, akik maguk az Ábel ciklust nem olvasták.

Minden tiszteletem Tamási Ároné, de mivel ez a mondata szállóigévé vált (tehát egy önmagában is élő mondattá), nézzük meg először önmagában ezt a szállóigét. Valóban az az emberi élet célja, hogy találjon magának egy olyan békés zugot a világon, ahol otthon érezheti magát, ahol biztonságban érezheti magát, ahol nyugta van? Ahol szépen be tud rendezkedni, sőt amit akár az életével is hajlandó védelmezni, úgy, hogy az az övé.

Ne egyszerűsítsük le a választ egy puszta nemre vagy egy puszta igenre, hanem Jézus mennybemenetele kapcsán igyekezzünk megérteni: egyszerre igen és egyszerre nem a válasz. A mai üzenetünk fő célja az, hogy megértsük: milyen otthon megtalálása végett vagyunk is ezen a világon? Jézusnak a halála előtti búcsúbeszédéből olvasok három igeverset, a Jn 14:1-3-at.

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

A tanítványok elkezdik megérezni, hogy Jézus búcsúzkodik. Ekkor még Jézus a halála előtt van, már nagyon sok mindent hallottak Jézustól a haláláról, de itt Jézus nem a haláláról beszél, hanem arról az útról, arról az elmenetelről, amely majd halála után következik be. Azt mondja el, hogy élete nem a holtak birodalma felé tart, hanem abba az irányba, ahonnan jött, a mennyei Atya felé. Nyugtatni kell a tanítványokat, mert összeszorult a szívük ha arra gondoltak, hogy Jézus már nem lesz velük. Péter még azt is kimondta, hogy akár még meg is halna azért, hogy ne veszítse el Jézust1. Ha kell, meghalni is hajlandó Jézus követésében. Jézus azonban világosan megmondta neki azt, hogy még nem követheti – egyszer majd azonban követni fogja őt. De hova? Talán a halálba? Még a halálba is, de sokkal inkább az életbe. Jézus a mai igén keresztül arra hív minket, hogy találjuk meg a mennyei otthonunkat.

Az első dolog, amit el fogok mondani, hogy a mi otthonunk a mennyei Atyánál van.

A második, hogy ide Jézus előrement, hogy helyet készítsen.

A harmadik, hogy vissza fog jönni értünk, hogy hazavezessen bennünket.

I.Jézus által van helyünk az Atyánál

Az első dolog, amit Jézus elmond nekünk, hogy a mindenható Istennél, aki a mi mennyei Atyánk, otthonra találunk, otthonra találhatunk. Tehát ha ebből a mennyei távlatból nézzük Tamási Áron mondatát, akkor azt mondhatjuk: igen, azért vagyunk a világon, hogy otthonra találjunk. Ez a mennyei Atya célja is: hogy megtaláljuk azt az otthont, amit ő készített nekünk. De nem itt a földön, hanem a mennyben. Ezért is szól a bibliai bizonyságtétel:

„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”2

A teljes Szentírás bizonyságtétele alapvetően erről szól. Hogy az Istentől elszakadt ember nem találhat soha igazi otthonra Isten nélkül. Mondhatnánk úgy is, hogy ebben a világban csak átmeneti szállásokon tudjuk meghúzni magunkat. Bár vannak olyan emberek, akik az egész életüket ugyanabban a városban, sőt ugyanabban a házban élik le, de nagyon kevés ilyen ember van.

Az a ház, amelyben most lakom, nekem az életemben már a nyolcadik lakóhelyem. Laktam Zuglóban, a 2. kerületben, Debrecenben, Kelenföldön, Cegléden, Veszprémben és végül itt Gyálon – nemrég költöztünk a Dobó 5-ből a Dobó 7-be. A lelkészi lakás elnevezése is azt mutatja, hogy az csak átmeneti otthon, mivel a parókia szó magyarul azt jelenti: idegenként, átmenetileg lakni valahol. A parókia szó pontosan erre utal: amíg az Isten itt akar látni, abban a házban fogok lakni, amikor pedig az Isten már nem akar itt látni, tovább kell mennem.

De ez tulajdonképpen minden emberre igaz. A földi tartózkodásunk csak ilyenfajta parókiában való lakás: átmeneti. Mert egyszer még annak az embernek is el kell hagynia az otthonát, aki az egész életét egyetlen helyen töltötte el, ugyanabban a házban. De egyszer el kell menni egy végleges helyre, ahonnan az ember már soha nem megy tovább. De vajon hol van ez a végleges hely?

Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ez a végleges hely a mennyei Atyánál van. De hadd tegyem ezt most hangsúlyossá: Jézus nem mindenkinek mondta akkor sem, most sem. Jézus a tanítványainak mondta: „Az én Atyám házában sok hajlék van;”Ez a mondat a Jézust követő tanítványoknak szól. Azért vezeti be azzal, hogy ne nyugtalankodjék a szívük, mert az embert, ha nem a mennyei otthon várja, akkor egy rettenetes hely várja, amelyet pokolnak és kárhozatnak nevezünk. Jézus itt a mennyei otthon ígéretével nem egy általános megnyugtatást ad, hogy nem kell félni, nem lesz semmi baj, az élet végén majd mindenkit valami szép vár, hanem azokat bátorítja, akik Jézus Krisztusba vetették bizalmukat, egyrészt az örök életüket illetően, másrészt a földi életet is az ő vezetése szerint, az Igéhez való igazodásban élik.

Jézus egyben azt is mondja: sok hajlék van. Ezt azt is jelenti, hogy van annyi hely, hogy senki se maradhasson le, aki Jézust keresi.

Egy ismerősöm mesélte, hogy amikor Olaszországban voltak turista úton, szerették volna megtekinteni a San Marinot. Ez egy miniállam Olaszországon belül. Csak a viszonyítás kedvéért. A területe 61,2 km2. Ez kisebb, mint a XVIII. és XXIII. kerület, azaz Pestlőrinc, Pestimre, Soroksár együttes területe. Nagyjából két és fél Gyál területe.

Amikor odaértek, a köztársaság határán egy tábla várta őket, amely a következő felirat volt: „San Marino megtelt.” A turistaszezonban annyira megtelt turistákkal ez a miniállam, hogy egyszerűen nem fért be több.

A tréfás történeten túl azonban a mai világban igenis szembesülni kell azzal, hogy helyhiány van. Nincs elég munkahely, nincs elég lakóhely, nincs elég férőhely a kórházakban, nincs elég hely a jobb iskolákban. Egy olyan ország mint Kanada, amely régebben híres volt a liberális bevándorlási politikájáról, olyan kicsi volt a népesség, nagyon keményen megszigorította a bevándorlási politikáját. Pedig még mindig az egyik legritkábban lakott ország a földön. Mégis azt mondják: nincs több hely a bevándorlók előtt, vagy legalábbis nagyon megnézzük, hogy kit engedünk nálunk letelepedni.

Jézus ezzel szemben azt mondja a mennyei lakóhelyekről – ott sok hely van, ott elég hely van. Ha valaki Jézusban bízva, Jézus nevében akar a mennybe menni, elé nem teszik ki a táblát: A menny megtelt, itt már nincs a számodra hely.

II.Jézus előrement, hogy helyet készítsen nekünk

Mert – és ez a második üzenetünk – Jézus előrement, hogy helyet készítsen nekünk. Nekem is és neked is. Jézus mindenkinek a helyét személyesen készíti elő. Ő azért ment előre a mennybe, hogy ott nekünk helyünk legyen. Amikor odaérsz, azzal a csodálatos érzéssel fogsz szembesülni: itt engem vártak. Itt rám számítottak. Itt nekem előkészítették a helyet.

Amikor megérkezel, nem egy üres, sötét és rideg hely vár rád, hanem egy szépen előkészített, a te számodra elkészített, a te ízlésed szerint berendezett, a te kényelmedre alakított hely lesz az. Nem egy mindenhol ugyanolyan szállodai szoba, hanem az ott a te helyed. Ahogy neked jó. És ezt Jézusnak köszönheted, mert senki sem ismer téged úgy mint Jézus.

Ha valaki költözik, akkor rendszerint az egyik családtagja vagy ismerőse előremegy, hogy elkészítse a számára a helyet. Átnézze, hogy minden rendben van-e, ha még valamit takarítani kell, akkor azt letakarítsa, hogy amikor már a bútorok érkeznek, akkor már mindent lehessen azonnal a helyére tenni.

Így ment előre Jézus. De annak is nagy jelentősége van, hogy bár itt a mennybemeneteléről beszél, de még a halála előtt mondja el. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy Jézus hogyan ment előre.

Ő a kereszten át ment előre a mennybe. Ő a vérével nyitotta meg az utat az Atyához. Az ő vérében van, az ő vére által van nekünk szabad menetelünk az Atyához, mert Jézus a vérével tisztított meg minket a bűneinkből. És ez az, amit nagyon jegyezzünk meg: Jézus Krisztus keresztje nélkül nincs menetelünk az Atyához. Még határozottabban mondom. Jézus nélkül nekünk ott nincs keresnivalónk. Jézus előrement, hogy helyet készítsen nekünk. Ezért Jézus Krisztus nélkül nekünk ott nincs keresnivalónk.

A nagy vacsora példázatát Máté is Lukács is lejegyezte. Máté evangéliumában azonban van egy érdekes jelenet. Bement egy ember a vendégségre, akin nem volt menyegzői ruha. Nem volt rajta ünneplő ruha. Összefügg a történet menyegzői ruhája a Jelenések könyvében azokkal a szentekkel, akikről ezt olvassuk:

Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.”3

Amikor a király meglátta azt a vendéget, akin nem volt menyegzői ruha, ezt kérdezte tőle:

Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád?”

A megkérdezett nem tudott erre mit felelni, mert azt nem mondhatta, hogy neki nem jutott. És ekkor azt mondta a király:

...kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”4

Vagyis a példázat nyelvén ez azt jelenti: senki sem mehet oda be, aki elutasítja Krisztus váltságát. Aki nem vallja meg bűnös voltát, aki nem tisztul meg a Bárány vérében, aki nem töltekezik be Krisztus Lelkének szentségével.

Jézus Krisztus nélkül semmi keresnivalónk a mennyei otthonban. De a jó hír az, hogy mi Jézus nevében mehetünk oda.

III.Jézus visszajön, hogy magával vigyen bennünket

Harmadszor Jézus Krisztus megígéri, hogy ő jön vissza az övéiért, hogy ha minden kész, ha minden hely foglalt, ha az a sok lakóhely mind megtelt, és már senki sincs, aki erre választatott volna, amikor már bizonyos, hogy betelt a szentek száma és senki sem marad ki a mennyek országából, aki Jézus nevében be akar oda menni – akkor lejár az idő, akkor Jézus maga jön el az övéiért, ahogy a vőlegény megy el menyasszonyáért.

Amikor Ő eljön az övéiért, akkor oda visz minket, ahova ő ment előre – amire most mennybemenetel ünnepén emlékezünk – a mennyei teljességbe. Ez az ígéret hangzott el az angyalok szájából, amikor Jézus a mennybe ment:

Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”5

Keresztyéneknek is nagy kísértése, hogy annyira jól berendezkedjenek ebben a világban, annyira jól kialakítsák a maguk kis életét, annyira otthonosak legyenek ebben a világban, hogy elfelejtik várni az Urat, elfelejtenek felkészülni arra, hogy egyszer betelik az idő, és jön a király a népéért.

Legyetek azért készen, mert nem tudjátok mikor jön el az Úr; és egyébként nem történhet semmi jobb az Isten népével, mint hogy maga Jézus Krisztus jön vissza értünk. És ez a lényeg: semmi jobb nem történhet velünk, mint az, hogy Jézus eljön értünk. De ez az, amit csak hit által tudunk megragadni. Aki tudja hit által, hogy jobb nem történhet vele mint ez, az így tudja várni őt.

Visszatérve tehát az eredeti, kiinduló kérdésünkhöz. Azért vagyunk ezen a világon, hogy megtaláljuk az otthonunkat – de azt az otthont, ami nem evilágból való, ami nem test szerinti, hanem a mi mennyei otthonunkat. Ezért a mennyei otthonra találásért érdemes élni.

Jézus azt mondja: ne rendülj meg a bizalmadban – a mennyei hajlékokban téged is vár egy remek hely; Jézus nevében az a hely a tiéd, és maga Jézus fog érted eljönni, hogy oda bevezessen. Ámen.

1vö. Jn 13:37

2Zsid 13:14

3Jel 7:14

4Mt 22:11-13

5ApCsel 1:11

Tags: , , ,