Messze küldelek téged

Alapige: Apcsel 22:21

Lekció: Ézs 42:1-13

Letöltés, meghallgatás!

 

Miklósnak és Zsófiának hallottuk az előbb a beszámolóját arról, hogyan készítette őket eddig Isten a misszióba, és ők maguk is hogyan készülnek.

Ahogy hallgattuk őket, mindenképpen fel kell tennünk magunkban a kérdést – ez vajon csak az ő ügyük? Mostanában napi igeként az Apostolok Cselekedeteit olvassuk, amit úgy is tekinthetünk mint a bibliai egyháztörténetet. Az Apostolok Cselekedetei egy olyan egyháztörténetet írnak, amire azért érdemes figyelni, mert ez a típusú egyháztörténet az igazi egyháztörténet. Az igazi egyháztörténet ugyanis misszió-történet, az Isten Országa növekedésének története.

Sokszor azt tekintjük egyháztörténetnek, hogy hol milyen templomok, épületek épültek, milyen intézmények alakultak, az egyház milyen társadalmi-politikai pozíciót foglalt el. Nem teljesen lényegtelen ez sem, de félrevezető, ha csak ennyit látunk az egyház történetéből, és közben nem látjuk az egyháztörténet missziói és lelki vonalát.

Az igazi egyháztörténet az elhívások és elküldések története. Ahogy egy ember megismeri az Isten megváltásának titkát a saját élete felől, azután felismeri Istentől nyert küldetésének célját. De ez a cél nem csak a saját célja. Istennek egy olyan célja, amelyet nem egyénekre, hanem közösségekre bíz rá, lelki gyermekei közösségére. És hogy ebben kinek mi a feladata az már a lelki ajándékok területét érinti.

Nézzük meg, hogy hogyan jelenik ez meg a bibliai egyháztörténetben leszűkítve Pál apostol életére.

Mai alapigénk a református bibliaolvasó kalauz napi igéjéből való, a 22. fejezet 21. verse.

De ő azt mondta nekem: Eredj el, mert én messze küldelek téged, a pogányok közé.”

Lehet-e ennél időszerűbb és alkalomszerűbb a napi ige, minden erőltetés nélkül? Azt hiszem nem.

1. Pál bizonyságtétele

Pál itt Jeruzsálemben saját népe előtt tesz bizonyságot arról, hogy ki ő, honnan jött, Isten hogyan nyúlt bele az életébe és milyen feladattal bízta meg. Elmondta, hogy ő is mennyire rajongott Isten törvényéért, milyen kiváló képzést kapott a nagy tanítótól Gamálieltől. Azt is elmondta, hogy élethivatásának tekintette annak a zsidó szektának a kipusztítását, akik Jézust tekintették a Messiásnak. Csakhogy ez a Jézus elé állt a damaszkuszi úton és számon kérte rajta, hogy miért üldözi őt. Ez bebizonyította Pál apostolnak, hogy Jézus valóban élő Messiás. És mivel ő mindig az igazsághoz ragaszkodó ember volt, ezután rátette az életét arra, hogy minden zsidó testvérének az Írásokból bebizonyítsa azt, hogy Jézus valóban az, akit Isten megígért megváltóul a zsidóknak – de nemcsak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is. Jézus minden nép Megváltója.

Ez Pálnak Istennel egy személyes ügye. Egészen mély, az egész életét átható személyes ügye. De vajon ez csak Pál ügye volt? Csak Pálnak volt fontos, hogy elmenjen messzi vidékekre, távoli országokba a pogányok közé?

A bibliai egyháztörténet azt mutatja meg nekünk, hogy Pál személyes ügye nem volt Pál magánügye. Az az Isten Országának közügye volt, ami mögött az Isten Országának földi közössége, az egyház állt. Így szeretném ma megmutatni az egyháztörténetet, ami tényleg az Isten Országának missziói története.

2. Az antiókiai gyülekezet

Pál mögött ugyanis egy őt kiküldő közösség támogatás állt. Ez a támogatás imatámogatás, valamint (és bár ez határozottan nincs leírva) anyagi támogatás is volt. Ezt a támogatást pedig nem más szervezte meg, mint maga a Szentlélek.

Jeruzsálemben István vértanú halála után nagy üldözés kezdődött. Sokfelé szétszoródtak az Úr útjának hívei, de a legtöbben Antiókiában telepedtek le és egyből gyülekezetet alkottak. És olyan hatékonyan osztották meg az evangéliumot az Antiókiában lakókkal, hogy a gyülekezet ott is növekedésnek indult, méghozzá úgy, hogy nagyon sok pogány görög csatlakozott a gyülekezethez. Amikor ezt a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották elküldték Barnabást, hogy szervezze és tanítsa a gyülekezetet. Barnabás miután megérkezett, látta, hogy a feladat olyan nagy, hogy egyedül nem birkózik meg vele, ezért elment Tarzuszba és elhívta Pált munkatársának és együtt szervezték és tanították a gyülekezetet. Nagyon hasonló ez a történet, ahogy Guillaume Farel elhívta Kálvint, hogy Genfben maradjon a genfi reformáció szervezésében. Pál és Barnabás együtt vezették a gyülekezetet.

Istennek azonban más terve volt velük és ezt egy idő elteltével meg is mutatta nekik. Az első szervezett külmisszió elindulásának egyháztörténeti leírását az ApCsel 13-ban olvashatjuk.

Antiókhiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító: Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.1

A gyülekezet küldte ki őket abba a misszióba, amiről Isten már évekkel korábban beszélt Pálnak. Évekkel korábban, még elhívásakor Anániás adta tovább, amit Isten így mondott neki.

„Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.”2

Pál apostol így indult el Antiókiából első missziós útjukra, majd amikor ez véget ért, ide is tértek vissza beszámolni.

Pál és Barnabás pedig Antiókhiában tartózkodott többekkel együtt, tanítva és hirdetve az Úr igéjét.3

Innen indultak – már külön – második missziós útjukra is, majd Pál ismét ide tért vissza, hogy azután harmadik missziós útjára is innen induljon, bár visszatérni már nem tudott.

Amit viszont egészen világosan láthatunk: Pál missziója az antiókiai gyülekezet missziója volt, amibe később bekapcsolódtak a Pál által alapított gyülekezetek is, mint például a filippibeli gyülekezet.

3. Missziói elhívás a gyülekezetnek

Mit érthetünk meg ebből? Hogy a gyülekezetek úgy írhatják legszebben az egyház történetét, ha ott állnak támogatásukkal a misszionáriusok mögött. Antiókia ebben az egyház- és missziótörténet bibliai modellgyülekezete.

Az antiókhiai gyülekezet igaz egyháztörténelmet írt.

3.1. Misszió Antiókhiában

Olyan hatással volt jelen a gyülekezet Antiókhiában, hogy ott nevezték először a keresztyéneket keresztyéneknek4. Ez a misszió nem más volt, mint Krisztus hiteles bemutatása az antiókhiai embereknek, akik ezért még kívülállóként is azt mondták: ezek akik Krisztusról beszélnek tényleg krisztusiak is. A misszió helyben: Krisztus hiteles bemutatása. Krisztus hiteles bemutatása a férjnek vagy a feleségnek. Krisztus hiteles bemutatása a gyermeknek vagy a szülőnek. Krisztus hiteles bemutatása a városnak. Ez a helyi misszió.

3.2. Misszió a világban

Az antiókhiai gyülekezet missziója azonban nem állt meg Antiókhiában. A misszionáriusok kiküldésével pedig beírták nevüket olyan gyülekezetek és területek életébe, mint Ciprus, Ikónium, Lisztra vagy Filippi, Thesszalonika, Bérea, Korinthus és Efézus és még sok más gyülekezet, hogy ezután majd ezek a gyülekezetek is beírják magukat újabb és újabb gyülekezetek születésének és életének történetébe. Ez az Isten Országa növekedésének története.

A kérdése felénk a Szentléleknek mindezen keresztül: akarunk-e ilyen igazi egyháztörténetet írni? Nem papírra, hanem emberek életébe. Akarunk-e Gyálon ilyen egyháztörténetet írni. Ennek is része az, amit hirdettem, a jövő heti nyilvános presbiteri gyűlés, valamint a július 6-i csendesnap. Be akarjuk-e és be tudjuk-e mutatni Krisztust a gyáli embereknek? Egyenként és együtt?

És akarunk-e része lenni mi magunk a vanuatui egyháztörténetnek? Ez pedig lehetséges, ha Miklós és Zsófi mögött állunk nem egyedül, hanem másokkal együtt, és nem a mostani egyszeri perselypénzünkkel, hanem rendszeresen imádkozva és támogatva őket? Mert innen Gyálról is van lehetőségünk, hogy támogassuk a világra szóló üzenet világban megszólalását.

Ezt a missziói modellt látjuk Pál apostol életén:

1. Istentől világos elhívást és küldetést kapott: „Eredj el, mert én messze küldelek téged, a pogányok közé.”

2. Nem azonnal, hanem több év lelki felkészülés és előkészítő munka után olyan közösséget és közösségeket adott mögéjük az Úr, akik hűséggel hordozták őket.

Meglátjuk-e mindebben a mi elhívásunkat?

1ApCsel 13:1-3

2ApCsel 9:15-16

3ApCsel 15:35

4ApCsel 11:26 „A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.”

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok