Eddig …

Lekció: Jer 31:31-34

Alapige: Gal 5:7-12

 Letöltés, meghallgatás!

Ahogy haladunk előre a Galatákhoz írt levélben, újra és újra beleütközünk a cselekedetek általi és a hit általi igazság; a törvény általi megigazulás és a kegyelem általi megigazulás problémájába. Ahogy készültem gondolatban a mai napra – tudva, hogy az istentisztelet fő része ma a bizonyságtétel lesz – gondoltam, hogy keresek valami bátorítót, ami az ifjakat célozza meg, de közben a hitet is erősíti. És akárhogy kerestem – mégis mindig ugyanoda lyukadtam ki – a Galata levél folyatásához. Ma azonban tényleg csak röviden egyetlen dologra fogunk koncentrálni, de előbb felolvasom a Gal 5:7-12

 

7Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? 8Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. 9Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 10Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. 11Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. 12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket.

1. Eddig jól futottatok

Az az egyetlen dolog, amiből elindulunk, és amit bizonyos értelemben a leghangsúlyosabbnak szeretnék itt az egész gyülekezet előtt megemlíteni ez:

Eddig jól futottatok …

Pál azt mondja a Galatáknak – akiket az előző szakaszban a Krisztustól való elszakadás és a kegyelemből kiesés realiátására is figyelmeztet – eddig jól futottatok: azt a Krisztust fogadtátok el, aki én hirdettem, aki az evangélium Krisztusa, aki testben a földön élt, és meghalt a bűneinkért a kereszten, aki feltámadt a halálból, az Atya jobbján ül a mennyben és rátok árasztotta hit által a Lelkét – eddig jól futottatok.

Hallgatva a bizonyságtételeteket, amiben nemcsak megtanulandó memoriterek voltak – azt meg lehet tanulni és vissza lehet mondani üresen kongó szívvel is – hanem a Szentírás és a hitvallás fényében önmagatok által is megfogalmazott vallomások, gondolatok mindnyájan együtt mondhatjuk azt összhangban az Igével: „eddig jól futottatok …” És ez most nem szónoki fordulat, egyházias ünnepi beszéd – egyszerűen ezt tapasztaltam a hozzáállásotokban, a konfirmációban való részvételben: eddig jól futottatok.

És akkor álljunk meg ennél a szónál: „eddig”. És így tegyük fel a kérdést: ezután mi lesz? Nemhogy érmet nem nyer, de még csak mérhető eredménye sem lesz annak, aki a futópályán fogja magát és a verseny közben lesétál a pályáról az 5000 méteres futás felénél azt mondva: eddig jól ment, de nekem ennyi elég. Ha nem fut végig nincs győzelem és nincs eredmény. A lelki életről és az örök életről pedig Jézus azt mondja:

De aki mindvégig kitart, az üdvözül.[1]

2. Bizalom a kitartásban

Pál azt is kifejezi a galatáknak, hogy bízik a kitartásukban. Annak ellenére is, hogy komoly bajok ütötték fel a fejüket közöttük. Komoly lelki bajok.

Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni;

Abban bízik, hogy ez eddigi jó futás folytatódik. Mire kell figyelni?

Az első: a félrevezetés. Mostanában az ifjúságiban kicsit többet foglalkozunk a kísértéssel, a megtévesztéssel. Jelen van a világban a hitetés és a félrevezetés az Édenkerttől kezdve. Senki sem védtelen a kísértéssel és a hitetéssel szemben. Lehet, hogy lesz olyan idő – persze lehet, hogy nem – amikor mindent meg fogtok kérdőjelezni, amit a hitről a családotokban, a gyülekezetben és a konfirmáción tanultatok. És úgy érzitek mintha valami más lenne az igazság. Azt mondja Pál:

Ez a hitetés nem attól van, aki elhívott titeket.

Mindig döntenetek kell – és nem pusztán Jézus kényszerít döntésre – sőt a világ az, ami döntésre kényszerít, ha már Jézusé az életetek. Kinek hisztek? Jézusnak, aki az életét adta értetek; Jézusnak, aki legyőzte a halált és nektek örök életet ígér – vagy a világnak, aki pillanatnyi – az örökkévalósághoz pillanatnyi – örömöt, megnyugvást és békességet ígér. Ha látjuk az egészet, nem annyira nehéz a döntés – de ha mindig csak a részleteket nézzük, állandóan nehéznek fogjuk érezni a döntéseket.

Nem vagytok védtelenek ti sem a hitetéssel szemben – meg tudjátok-e különböztetni a titeket elhívó Jézus hangját a többi hangtól?

3. Az igazságnak engedelmeskedés

A félrevezetés célja az, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak.

ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek?

A galatákat már emiatt korholni kell, de nézzük meg ennek az igének az üzenetét a szemrehányás nélkül. Lényegében arra tanít, hogy az igazságot nem csak hinni kell. Nyilván hinni kell az igazságot – annyira, hogy Jézus szerint azért fontos, mert az igazság képes egyedül szabaddá tenni az embert.

De az igazságot pusztán hinni kevés. Mert a keresztyén hit nem pusztán azok a tantételek, amelyeket most újra átvettünk együtt; nem is pusztán csak erkölcsös helyes viselkedés. A héten egy tanárral beszélgettem az egyik szünetben a folyosón, aki szerint az egyháznak az kell, hogy legyen a feladata, hogy az embereket erkölcsösebbre nevelje. Nagyot is nézett, amikor azt mondtam neki, hogy az egyháznak nem ez a feladata. Ugyanis eddig azt gondolta (ez még nem változott meg), hogy neki nincs szüksége az egyházra, mert ő a saját és a társadalom erkölcsi mércéje szerint jó és erkölcsös életet él.

Megmondtam neki, hogy az erkölcs az nem cél és nem követelmény, hanem következmény. A cél megismertetni az embereket Isten szeretetével és Krisztust váltságával, hogy örök életük legyen. Ez a cél. Az erkölcs következmény, gyümölcs.

Ezért annyira fontos ez a kifejezés: engedelmeskedni az igazságnak. Ha egyszerű szlogenné akarjuk alakítani az üzenetet, akkor így fogalmazhatjuk: hit és cselekvés. Nem fordítva, és nem hit nélkül. Hit és cselekvés. Az igazságnak engedelmeskedés.

Eddig jól futottatok – ha továbbra is engedelmeskedtek az igazságnak – akkor ezután is jól fogtok futni – ebben pedig bizalmam van irántatok. Ámen.[1]Mt 24:13

 

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates