Jézus Krisztus eljött a világba megmenteni a bűnösöket

Alapige: 1Tim 1:14-15

Lekció: 1Tim 1:12-17

  {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-12-25.mp3{/audio} 

 

 

A mai napon a Karácsony üzenete arról szól, hogy mik azok a jó jó és nemes dolgok amelyeket felkínál a mindenható Isten, és amelyek soha nem vesznek el, ezzel szemben mik azok a gonosz és nemkívánatos dolgok az életedben, amelyek megváltozhatnak.

Az előbb felolvasott szakaszból szeretném újra olvasni a 14-15. verseket, a mai alapigénk tehát az 1Tim 1:14-15.

„De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse …”

A karácsony üzenete személyesen neked

Isten örökkévaló Fiának, Jézus Krisztusnak az eljövetele a világba, egy történelmi tény. Emberek ezrei nem vonják kétségbe ezt a történelmi tényt, de mégis pont úgy élnek mint bárki más ebben a világban. Pont ugyanolyan félelmeik vannak, hogy a jó dolgok, amelyekért annyit küzdöttek, el fognak veszni; és pont ugyanolyan csalódásaik, hogy a gonosz dolgok nem változhatnak meg. Nyilvánvalóan semmilyen erő nincs abban, ha valaki helyes választ ad arra a kérdésre, hogy Jézus Krisztus eljövetele a világba történelmi tény-e. Ez azért van, mert Isten Fiának az eljövetele ebbe a világba sokkal több mint egy történelmi tény. Ez a reménység üzenete Istentől a tizenéveseknek, a gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek, a mogorva férjeknek és a zsörtölődő feleségeknek, a túlsúlyos nőknek és a megfáradt férfiaknak, a fogyatékos szomszédoknak és a homoszexuálisoknak, a prédikátoroknak, a szeretetre méltóaknak … és a reménység üzenete neked.

Jézus eljövetelétől, halálától, feltámadásától és mennybemenetelétől egészen második eljöveteléig Isten általa adott üzenete több mint egy történelmi tény. Ez egy csodálatos karácsonyi ajándék 2011. december 25-n magából az élő Isten szavából. Azt mondja Isten: a karácsony értelme az, hogy milyen jó és nemes dolgokat áraszt be az életedbe, amelyek soha nem vesznek el, miközben a gonosz és nemkívánatos dolgok megváltozhatnak.

A félelmek, hogy az a kevés jó, ami örömet és boldogságot jelent elveszik, a csalódások, hogy a rossz dolgok az életedben, amit magad is utálsz önmagadban vagy a helyzetedben soha nem tudnak megváltozni – pont ezek a félelmek és csalódások azok, amelyeknek a lerombolására a karácsony megtörtént. Ezt erősíti János apostol bizonyságtétele, akik ezt írja: „ „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”1

Isten reménységének az üzenete ma délelőtt az, hogy milyen jó dolgok nem veszhetnek el soha az életedből, és milyen rossz dolgok változhatnak meg.

A jó és nemes dolgok, amelyek soha nem vesznek el

A mi gyülekezetünkben is van sok olyan család, akik a kor vagy a betegség miatt elkerülhetetlenül fel fogják tenni maguknak a kérdést: „Lehet, hogy ez az utolsó karácsonyom?” Az élet olyan jó és drága, nem akarjuk elveszíteni. Beszélhetünk sok jó dologról, amit szeretnénk, de ha nincs életünk, akkor nincs semmink. „Mit használ neked, ha megnyered ugyan az egész világot, de elveszíted az életedet?” Mennyire drága az életünk. Ha ezt most nem érzi át valaki, majd átérzi akkor, amikor nagyon megbetegszik. Akkor tudni fogja, hogy miért sírt Ezékiás keservesen halálos betegségében és könyörgött még egy kis haladékért.2

A Karácson üzenete az, hogy amikor látod közeledni a halálodat a horizonton, akkor szükséged van arra, hogy ne veszítsd el az életedet. Élni jó, és az életed drága és megmenthető.

A héten beszélgettünk a Dórival arról, hogy hány éve is vagyunk házasok. Jóval kevesebbet mondtam, mint ahány éve valóban házasok vagyunk. Olyan gyorsan elteltek ezek az évek – hogy kevesebbnek tűnt a valóságosnál. Annak idején volt egy kérésünk az Úrtól: hogy ne kelljen majd hosszú éveket élnie egyikünknek a másik nélkül. Nem tudom, hogy ez így lesz-e. De nagyon nem akarjuk elveszíteni egymást. Igenis valljuk azt, ahogy a puritánok mondják – nem egy baleset volt, amikor szerelembe estünk 1991-ben, hanem a gondviselés kegyelme. De az élet általános realitásai azt mondják, hogy az egyikünk előbb fog elmenni. De mégis amikor arról szól a karácsony üzenete, hogy a jó és nemes dolgok nem vesznek el soha, akkor az azt is jelenti, hogy soha nem fogjuk elveszíteni egymást. Mert a Karácsony Isten garanciája a gyermekeinek arra, hogy jöhet bármilyen nehéz korszak, az nem fogja megsemmisíteni a valódi, a lényege szerint jót az életünkben.

A szépség, az öröm, a szeretet, ami jó és nemes soha nem fog elenyészni. Mindegyik megmarad. És bármikor azt érzed, hogy ezek kicsúsznak a kezeid közül tudd, hogy Isten elkaphatja és helyreállíthatja ezeket. Egyikőtöknek sem kell élni attól való félelemben vagy szorongásban, hogy ami igazán jó és nemes az életedben az el fog veszni. „Igaz beszéd ez és méltó a teljes elfogadásra, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy üdvözítsen téged és nem azért, hogy elpusztítson.”

A gonosz és nemkívánatos dolgok, amelyek megváltozhatnak

De nemcsak ez a karácsony üzenete, hanem az is, hogy bármi megváltozhat az életedben, ami nemkívánatos és gonosz. Ahol a valaki a bűneire és a rossz szokásaira azt mondja, hogy: „Én már csak ilyen vagyok, ezt kell elfogadnod”, ott a Karácsony üzenete visszautasításra talált. Olyan mintha a kiérkező autómentőnek azt mondanád az elromlott kocsid mellett: „Á, ez nem használható, de ez az autó már csak ilyen.” És ezek után nem is nem engednéd meg, hogy beakassza a vontatókábelt. A Karácsony üzenete a mentőkötél Isten és az életed között. És az erő, ami Krisztusból árad, az az erő, ami megváltoztat.

Tényleg akarsz változást?

Mielőtt bárki azt mondaná: „Ó, én már próbálkoztam a vallással és nem segített.” - engedd meg nekem, hogy megkérdezzem: „Hányan böjtöltetek valaha is három napot? Kettőt? Egy napot? Fogtad már Isten Igéjét, vettél ki szabadnapot, hogy elmenj csak magadban péntektől vasárnapig és engedted, hogy az elméd átitatódjon szentséggel, engedted, hogy eltöltsön vágyakozás az Úr után a változás érdekében? Vettél már magad mellé két-három lelki testvért és megosztottad velük azt a szokást, amit meg akarsz törni, kérve őket komolyan, hogy naponként imádkozzanak érted, és számonkérhetővé tetted magad a számukra? Ha nem, akkor nem mond, hogy a vallás nem működik.

Mózes negyven napon át böjtölt. Illés negyven napon át böjtölt. Jézus negyven napig böjtölt, és egész éjszakákat töltött imádsággal. Mikor volt utoljára az életedben, hogy annyira akartad a változást az életedben, hogy egy egész napot imádságban és böjtbe töltöttél, hogy legyőzd a rosszat, keresd az Urat – a három napról már nem is beszélve, amit Pál töltött Damaszkuszban, vagy a három hétről, amit Dániel töltött Babilonban, vagy a negyven napról, amit Mózes töltött a Sínain. A legtöbbünknél nem az a probléma, hogy a karácsony üzenete erőtlen, hanem az hogy nem akarunk igazán változást. Pedig mit mond az Úr?

Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.” 3

Ha teljes szívedből akarsz szabadulni abból, ami gonosz vagy nemkívánatos, Isten karácsonyi ajándékba adja a változást.

Adhatná ezt imaharc nélkül is. De akkor soha nem értékelnénk azt úgy, ahogyan kellene. Ha változást nem előzné meg buzgó és komoly imádság, akkor olyanok lennénk, mint az az ember, aki mindig már azelőtt megeszi a félkész ételt, hogy az elkészülne és valóban éhes lenne.

Mi több, amikor Isten adja a változás ajándékát, az mindig nagyon tiszta és egyszerű. De a a változásra a késztetéseink eleinte nem is annyira tiszták. Csak amikor komolyan elkezdjük keresni Őt és hagyjuk, hogy Isten Igéjének egy komoly adagja hasson az értelmünkre, ha önmegtagadással próbára tesszük a szeretetünket, attól válnak tisztává a változásra való vágyunk és leszünk igazán készek elfogadni a változás tiszta, karácsonyi ajándékát.

Én már csak ilyen vagyok?

Karácsony üzenete az, hogy ami nemkívánatos és gonosz az életedben, megváltozhat. „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűn szolgaságából megmentsen …”

Senki nem ismeri Jézus születésének a hónapját, de a nagyon régi hagyomány egy héttel az Új Év kezdete elé teszi. Nem véletlen. Az új évhez mindig hozzátartoznak azok az elhatározások, amikor igyekszünk megváltoztatni dolgokat az életünkben. A Karácsony üzenete így az Új Év előtt az, hogy a változás az Ő ajándéka. Az Újszövetség minden lapjának a tetejére oda lehetne nyomtatni a Karácsony üzenetét: ezek a dolgok azért írattak meg, hogy megváltozhass. Amint a 2011. év elérkezik a végére és mi visszatekintünk az életünkre, a karácsony jó híre az, hogy megváltozhatunk.

János apostol az írja az 1Jn 3:8-9-ben:

Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van … Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő élete van benne …”

Jézus Krisztus eljött a világba, hogy megmentsen minket a bűn és a Sátán szolgaságából. A Jézus ereje által megváltozhatsz. Mi magunk az eredeti természetünk szerint nem vagyunk csodálatra méltó emberek. De van egy páratlanul csodálatra méltó Megváltónk, aki azért jött el a világba, hogy minket megváltoztasson, hogy rá hasonlítsunk. Ezért minden keresztyén számára egy egész életre szóló hivatás, hogy megőrizzük az életünkben a kegyelem jó hatásait és elszántan felvegyük a küzdelmet az életünkben a gonoszság maradékaival szemben. Azok az emberek sem tökéletesek, akik nem akarnak változni és engedelmeskedni, legfeljebb önelégültek. Mivel azonban a tökéletesség Krisztus második eljövetele napjáig várat magára az önelégültség mindig engedetlenség.

A karácsony üzenete az, hogy ami rossz, megváltozhat – de a változáshoz vágyakozni kell Krisztus után. Egy kritizáló lelkület megváltozhat. Az alkoholizmus megváltozhat. A keményszívűség és hálátlanság megváltozhat. A lustaság, a falánkság, az szexuális tisztátalanság, és a zsörtölődés megváltozhat. Az önző fukarság, a túlzott TV nézés és a szerencsejáték megváltozhat. A félelem az emberi kapcsolatoktól megváltozhat. A közöny a világunk sorsa iránt, a lelki és szellemi igénytelenség is megváltozhat. És az a hajlam, hogy mindig másokat emlékeztess arra, hogy vegyék a szívükre az elhangzott igehirdetés üzenetét, szintén megváltozhat.

Jézus Krisztus eljött a világba, hogy megszabadítson minket a végzetünktől. Ő azért jött, hogy megállítson minket abban, hogy azt mondjuk: „Én már csak ilyen vagyok.”

A kegyesség krisztusi gyakorlópályája

Úgy szeretném mindezt elmondani, hogy valóban átérezzük a kihívásnak az izgalmát, hogy megtörjük a rossz szokásokat 2012-ben.

Ha végiggondoljuk nem furcsa, hogy fizikai vagy intellektuális kihívások hogy meg tudnak ragadni embereket, de a lelki kihívások nem, pedig azok messze a legfontosabbak? A kihívás, hogy fussunk tíz kilométert, végigcsináljunk egy szezont veretlenül, elérjünk egy négyes átlagot a főiskolán, feljebb lépjünk a cégnél a ranglétrán milyen komoly erőfeszítéseket vált ki emberekből. De gyakran pont ugyanezek az emberek már nem tesznek ugyanilyen komoly erőfeszítéseket arra, hogy változtassanak azon, hogy nem vagy csak alig imádkoznak, hogy megfékezzék az indulatosságukat, hogy kilépjenek az otthoni érzéketlenségükből, a hűvös és lelketlen dicsőítésükből, nem tesznek komoly erőfeszítéseket azért, hogy legyőzzék a félelemeiket a bizonyságtételtől, vagy a második adagtól való függőségüket. Olyan sokszor csak elintézik mindezt egy sóhajjal lefekvés előtt, hogy „Isten majd segít, hogy jobban csináljam” - és túlságosan kimerültnek érzik magukat ahhoz, hogy szembenézzenek a lelki kihívásokkal.

De éppen az a Karácsony értelme, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megnyissa a kegyességnek egy új gyakorlópályáját. Azt mondja az 1Tim 4:8-ban:

a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.”

Ha jó érzés futni tíz kilométert és leadni másfél kilót, akkor százszor jobb érzés megtörni a Sátán uralmát Krisztus ereje által, és megszabadulni a szeretetlenségre hajló személyiségünktől. Isten karácsonyi ajándéka ezen a karácsonyon egy ajándékutalvány egy olyan személyes lelki edzésprogramra, amelyben az ő Fiának az edzőtermében a bűnnek több kövérségé dolgozhatjuk le a személyiségünkről, mint amiről álmodni mertünk.

Krisztus irgalma és ereje minden bűnösnek

Alapigének egy nagyszerű összegzése a Karácsony jóhírének:

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse …”

Alázatos születése, engedelmes élete, helyettes halála és hatalmas feltámadása elfedezte embereinek a bűnét és megmentett minket minden igazán jó és értékes dolog elvesztésétől, és megszabadított minden nemkívánatos és gonosz dolog szolgaságából. és minden gonosz és nemkívánatos dolog szolgaságából.

Figyeljük meg ennek a nagyszerű kijelentésnek a szövegkörnyezetét. Ez Pál személyes bizonyságtétele arról, hogy hogyan változott meg. A 13. versben azt olvassuk:

Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam …”

De vajon Isten miért választotta ki az egyház üldözőinek egy vezéralakját arra, hogy az egyház misszionáriusainak vezéralakjává legyen? Erre a kérdére a világos választ a 16. vers adja meg: azért tette ezt, hogy ezen a délelőttön te is megérthesd a Karácsony üzenetét – hogy senki számára nem elérhetetlen a változás, aki Krisztusban bízik.

De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.”

Krisztus kiválogatta a bűnösök egyik vezéralakját, hogy ma megmutassa neked mit tehet az ő irgalma és ereje te életeddel is. Ne káromold Isten irgalmát azzal, hogy azt mondod, hogy te soha nem változhatsz meg.

Amikor Krisztus ereje megragadta Pált és átformálta őt egy nagy bűnösből egy nagy apostollá – amikor Krisztus útjára lépett ennek az irgalmas erőnek a hatására, akkor Pál nem saját magát magasztalta, hanem a Megváltót. A változás karácsonyi ajándéka mindig ajándék, sohasem érdem. Nem lehet vele büszkélkedni. Olyan ez, mint amikor a gyámoltalan és éhező ember élelmet keres; és amikor adják neki elfogadhatja hit által. Ezt soha nem lehet kiérdemelni. Egyetlen változás sem, amit Isten kegyelme visz végbe, nem adhat alapot a büszkélkedésre. Minél inkább olyanná válsz, mint Krisztus, annál inkább Krisztust magasztalod fel és nem önmagadat.

Mit tett Isten az első karácsonyon és mit tesz ma azért hogy emberek bűnei meg legyenek bocsátva és az életük megváltozzon, teljesen szabaddá váljanak Isten megmentő irgalmából, hogy életükben eljussanak végül oda, amit a 17. vers így mond:

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

Mi nem azért mentettünk meg a bűntől és jutottunk igazságra, hogy azzal büszkélkedjünk, hanem azért, hogy Istent magasztaljuk. És amikor Isten munkája, ami bennünk eljut a teljességig és ott állunk Krisztus előtt az utolsó napon tökéletesen, nem a saját érdemeinkkel fogunk mi ott dicsekedni, hanem angyalok millióival fogjuk együtt énekelni:

„Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”

Dicsérjétek az Urat!


 


 

11Jn 3:8

22Kir 20:1-7

3Jer 29:13

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok