Mitől különb az új szövetség? 1. rész

Alapige: Zsid 8:6-13

Lekció: 5Móz 28:1-14

Letöltés, meghallgatás!

 

A múlt héten arról beszélgettünk Jézus főpapsága kapcsán, hogy valóban elfogadjuk-e őt papunknak, főpapunknak. Annak a közbenjárónak Istenhez, akire ténylegesen szükségünk van, hogy mennyei Atyánk elé járulhassunk.

Jézus főpapságának a nagyszerűségét emeli ki számunkra a Zsidókhoz írt levél törzse. Jézus olyan nagyszerű és kiváló pap, hogy egyszerűen nincs szükségünk más papra, hogy Istenhez mehessünk.

Ma a Szentírásból arra a kérdésre igyekszünk megtalálni a választ, hogy mitől különb az a szövetség, amelyet Jézus Krisztuson keresztül kötött Isten választottaival.

Alapigénk a Zsid 8:6-13

Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Mert hibáztatja őket, amikor így szól: „Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izráel házával és Júda házával; nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr; törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét: Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.” Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.

1. A Krisztusban kötött szövetség különb

Az első tény, amit meg kell látnunk az Írásból, hogy az a szövetség, amit Isten Krisztusban kötött a világgal különb, vagy más szóval kiválóbb. Ezt a szövetséget újnak nevezi a Szentírás. Mivel itt egy összehasonlításról van szó, mindenképpen látnunk kell azt, hogy mihez hasonlítja. Mihez képes különb vagy kiválóbb ez a szövetség. Látunk magunk előtt egy másik szövetséget is. Ez a szövetség az, amit Isten azok után kötött a zsidó néppel, miután kihozta őket Egyiptomból. Ez a szövetségkötés a Sínai-hegynél történt és kőbe vésett alapokmánya a Tízparancsolat. A szövetség azonban nemcsak a Tízparancsolat tételeit tartalmazta, hanem tartalmazott még egyéb gyakorlati rendelkezéseket is, és a szövetségkötésnek része volt nemcsak egy erkölcsi rendelkezésgyűjtemény, hanem egy vallásos rendelkezésgyűjtemény is, egy ún. szertartási törvény. Erről a szövetségről van szó, amihez képest Krisztus különb, illetve kiválóbb szövetségnek lett a közbenjáró főpapja.

Milyen következtetést szűrhetünk le ebből?

1.1. Nem minden vallás egyenértékű

Először is cáfolnunk kell azt a hamis tételt, hogy a földön minden vallás egyenlő, illetve egyenértékű. Most nem akarok belemenni olyan részletekbe, hogy a keresztyénség nem vallás, hanem valódi és személyes kapcsolat Istennel – bár a valódi lényege tényleg ez –, hanem pusztán az egyszerűség kedvéért most a keresztyénséget is tekintsük vallásnak, hiszen a Krisztussal való személyes kapcsolat sok szempontból vallásként jelenik meg a világban. Tehát nem igaz az a tétel, hogy minden vallás egyenlő vagy egyenértékű. Hiszen még az isteni kijelentésen belül is világos a határ a régi szövetség és az új szövetség között, méghozzá úgy, hogy az új szövetség jobb, mint a régi szövetség, kiválóbb, különb mint az ószövetség. Tehát mindaz, ami az isteni kijelentésen kívül van, legyen az bármilyen vallás, nem lehet egyenértékű mindazzal, amit Krisztusban kapunk Istentől.

Ezt a kiválóbb vonást azonban egyedül és kizárólag Krisztusban láthatjuk és élhetjük meg. Nem telhetünk el hamis felsőbbrendűség érzéssel, különösen nem lekezelésel, lenézéssel vagy éppen gyűlölettel. éppen ellenkezőleg – azt a kiválóbbat kell megmutatnunk, amit Krisztus is tett azzal, hogy életét áldozta az elveszettekért, a tévelygőkért, tévúton járókért, hamis hitűekért és hitetlenekért. De egy biztos: a Krisztussal való kapcsolat és a Krisztusban való hit minden más vallásnál különb, kiválóbb – egész egyszerűen azért, mert ez az egyetlen valóság.

1.2. A régi szövetség csak árnyék

Hogyha még az isteni kijelentésen belül maradunk, akkor is azt mondhatjuk, hogy a régi szövetség csak árnyék, és a szertartási törvény, és ezért a benne szolgáló papok szolgálata erőtlen és használhatatlan. Ez nem jelenti azt, hogy az Ószövetség vallása emberi kitaláció lett volna. Mózesnek Isten megmutatta a mennyei, nem ember által készített szentélyt és azt a parancsot adta, hogy azt vegye mintául a földi szentély megépítésénél, és a papok szolgálatra rendelésénél. De a földi ember nem tudja megragadni a mennyei valóságot – éppen a végességünk mindig torzítja azt. De ez az árnyék reménységként előremutat a valóságra, Krisztusra. Ezért kiválóbb az új szövetség a réginél, mert az már nem homályos árnyékként jelenik meg a számunkra, hanem Krisztus világosságában. Ha Krisztusra nézünk fel, akkor a valóságot látjuk. Ha Krisztusra nézünk, akkor a világ világosságát látjuk. Ha Krisztusra nézünk, akkor a bűnből való megváltásunkat látjuk. Akkor azt az áldozatot látjuk, ami tényleg megment bennünket Isten haragjától, ténylegesen tökéletessé tesz bennünket Atyánk szemében.

2. A jobb ígéretek

De min alapszik ez a kiválóbb szövetség? Azt mondja az Írás, hogy a különb szövetségnek az alapja a jobb ígéretek.

a mi főpapunk … annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.

A szövetség ígéreteken alapszik. Amikor valaki szövetséget köt, akkor ígéretet tesz a másiknak. Ezek az ígéretek adják meg a szövetség tartalmát. Amikor valaki házassági szövetséget köt azt ígéri meg, hogy hűséges lesz a párjához bármilyen körülmények között. Megtartja a hűségét bármilyen jó vagy rossz is következzen be. Isten ugyanezt teszi a régi szövetségben is és az új szövetségben is. Nézzük meg egyiket is és másikat és, hogy meglássuk: milyen jobb ígéretek alapján jött létre az új szövetség?

Az Ószövetség rendelkezéséhez kapcsolódó ígéretek két nagy részből állnak. Az áldások ígéretére engedelmesség és hűség esetére, valamint az átkokkal fenyegetést engedetlenség és hűtlenség esetére. Ezt olvashatjuk a Mózes 5. könyvének egész 28. fejezetében, amiből csak az első 14 verset olvastam fel, ami az áldások ígéretét tartalmazza.

Ha egy kicsit átismételjük ezeket – most maradjunk csak az áldásoknál – akkor remélem feltűnik valami.

Hadd emeljek ki néhányat: „áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka … vereséggel sújtja az Úr az ellenségeidet … áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra … bővölködővé tesz téged az Úr méhed gyümölcsében és állataid ivadékában és földed termésében … megnyitja az Úr gazdag kincsesházát … te kölcsönadsz … de te nem szorulsz kölcsönre.”

Ezek az ígéretek, amelyeket Isten az Ószövetség rendelkezéseihez kapcsol, még a honfoglalás előtt. Feltűnik-e valami? … Az tűnhet fel ezekben az ígéretekben, hogy Istennek az Ószövetséghez kapcsolt ígéretei kivétel nélkül mind e földi életre korlátozódik, és mint ilyen csak átmeneti és ideiglenes lehet. Fantasztikusak ezek az ígéretek – sokan bele is sétálnak abba a csapdába, hogy ennél jobbat sem lehet kívánni, hiszen minden benne van, amit egy földi életre kívánni lehet: siker, gyarapodás, vagyon és tekintély, sőt hatalom. Kell ennél több? Kell ennél jobb? És a Zsidókhoz írt levél azt mondja: ennél vannak jobb ígéretek. Jobb ígéretek új szövetségben.

Volt Jézus idejében egy nagyon érdekes vallási párt, a szadduceusoké. Külön érdekessége, hogy tagsága elsősorban a papi és főpapi családokból álltak. Ők csak és kizárólag a Tórának, Mózes könyveinek a tekintélyét fogadták el, az azt kiegészítő hagyományokat, magyarázatokat, prófétákat nem. És következetesen tagadták a halottak feltámadását, és ezzel együtt magát az örök életet is. És ha szigorúan Mózes könyveit vesszük alapul, akkor érthető az álláspontjuk. Tudjuk, hogy Isten kijelentése nem csak a Mózes öt könyve, még az Ószövetség iratai között sem, de ők csak Mózes könyveit és az abban foglalt ígéreteket tudták elfogadni. Márpedig az abban foglalt ígéretek, a Tóra megtartásához kapcsolódóan ezeket tartalmazzák: siker, gyarapodás, vagyon és tekintély, sőt hatalom. Ők ott siklottak ki, hogy nem tudták elfogadni Isten teljes kijelentését – és ebben Krisztust sem. És mindenki elcsúszik, aki nem Isten teljes kijelentéséből tájékozódik, ami kezdődik Mózes első könyvével és véget ér a Jelenések könyvével.

De éppen ezért a régi szövetség gondolkodásában érthetetlen és értelmezhetetlen, hogy miért kell próbákat kiállni, miért kell veszteségeket és vereségeket szenvedni, miért nem gyarapodnak és gazdagodnak az igazak, a hűségesek, akik törekednek Isten parancsolatainak megtartására. Miért a gonoszok, a törvényt lábbal tiprók jutnak előre? Miért nincs áldás az igazak életén?

Fontos: csak Mózes öt könyvéről, a Tóráról beszélünk. Az áldás viszont így csak átmeneti és ideiglenes lehet. Ha nem siker és gyarapodás történik, ott csak valami baj lehet.

A férfiórán még korábban megnéztünk együtt egy filmet, aminek az volt a címe, hogy „Isten a vádlottak padján”. Ez a film egy náci koncentrációs táborban játszódik, ahol az egyik barakkban azzal a kérdéssel birkóznak a zsidó rabok, hogy Isten hogyan engedhette meg azt, ami a zsidókkal történt Hitler uralma alatt. Végül eljutnak oda, hogy tartanak egy tárgyalást, ahol Istent ültetik a vádlottak padjára. De mi legyen a vád? Hogyan fogalmazzák meg precízen a vádat? Végül oda jutnak, hogy Istent azzal vádolják meg, hogy szövetséget szegett. Nem tartja be szövetségi ígéreteit, amit a zsidóságnak adott. A vád: Isten szövetségszegő. Érdemes végignézni a filmet, a vádat, a védelmet és a végkövetkeztetést, ami az új szövetség irányába mutat előre.

Mert felmerül a kérdés: ha nem következnek be a megígért áldások, akkor Isten tényleg szövetségszegő? Erre választ ad maga a Zsidókhoz írt levél is, amikor azt mondja:

Mert hibáztatja őket… Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr.

Szóval ki a szövetségszegő? Isten azt mondja: nem ő szegte meg a szövetséget. És az Éden óta mindig az ember lesz hűtlen a vele kötött szövetséghez és nem Isten.

De miért fontos ez nekünk? Azért, mert még Krisztusban is hajlamosak vagyunk a régi szövetség koordináta-rendszerében gondolkodni. Vagyis, ha hűséges és engedelmes vagyok, akkor gyarapodok, sokasodok, sikeres leszek, hatalmas leszek. És mindezt tesszük egy egyszerű tartozik-követel képletben. Vagyis: tartozom Istennek az imádsággal, az istentisztelettel, az adakozással, a hit megvallásával – és már majdnem az iszlám öt oszlopánál járunk. Ezzel tartozom Istennek. Tehát követelhetem az áldást. Követelhetem a sikert … vagy finomítsunk: elvárhatom a sikert, elvárhatom a gyarapodást – vagy ahogyan vallásosan mondjuk: az áldást. Befektetek Istenbe és kiveszem a megfelelő hasznot. De ez nem az új szövetség jobb ígérete – ez még mindig a régi szövetség ígérete, csak már Krisztust is belerángatjuk.

Az új szövetség jobb ígéretei nem az ideiglenesre és átmenetire szólnak, hanem az örökkévalóra és a vég nélkülire. Mindarra, ami túl van azon az ideiglenes és átmeneti életen, amit ebben a romlandó és mulandó testben töltünk el.

Krisztus váltságát, a bűneink bocsánatát nem azért kapjuk és ragadjuk meg, hogy jobb állásunk, jobb nyugdíjunk, jobb orvosi ellátásunk, szebb kocsink, sikeresebb felvételink legyen. A Krisztus váltságát azért kapjuk, és Krisztus azért keres bennünket, hogy ezektől teljesen függetlenül örök életünk legyen.

Mert a jobb ígéret ez: Isten örök életet akar adni, nekünk, aki a bűn miatt rövidre szabott és véges nyomorult életet élünk.

Nem állítom azt, hogy Isten számára nem számít az, ami a földi életünkben, az ideiglenesben, az átmenetiben történik velünk. Neki számít, hiszen azt ígérte, gondoskodik rólunk. A jobb ígéretek nem teszik teljesen semmissé a régieket, de az új szövetség ígéretei megtanítanak minket sokkal teljesebben és egészségesebben látni a világot, benne látni Istent.

Például abban, hogy ha úgy gondoltuk, hogy elég hűségesek voltunk és mégis kiveszi az életünkből azt, amihez ragaszkodtunk, ami fontos volt nekünk, vagy aki fontos volt nekünk; vagy nem adja meg azt, ami benne van a régi szövetség ígéreteiben ugyan, és mégsem kapjuk meg, holott vágyunk rá – akkor ne ültessük őt a vádlottak padjára, mint egy szövetségszegőt. Ő nem szegi meg a szövetségét. Sőt, a jobb ígéretekhez még az is hozzátartozik, hogy sohasem szűnik meg törődni velünk. Azt viszont megteszi – még ha néha kegyetlennek is tűnik, ha néha nagyon fáj is – hogy kiveszi az életünkből azt, ami úgyis ideiglenes, ami átmeneti, hogy ez ne homályosítsa és ne takarja el azt ami igazán lényeges, ami örök. Amiért a Krisztus meghozta a maga főpapi áldozatát. Amiért tényleg meghalt.

Mert Jézus nem azért ment fel a keresztre, és áldozta fel magát, hogy nekünk simább és komfortosabb életünk legyen egy világban, ami a bűn és az átok alá lett rekesztve, hanem azért, hogy

hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. (Gal 1:4)

Amíg csak a régi szövetség módján tudunk gondolkodni, ugyanabba a zsákutcába megyünk bele, amibe a zsidók is, meg a muszlimok is, amiből sokszor már kijönni sem képesek. Hogy azt gondolják: a jelenlegi gonosz világban Isten segítségével érvényesüljenek. És nem tudnak mit kezdeni a zsákutca végével, mert arra nem mehetnek tovább. Visszafelé meg sokszor nem akarnak menni.

Az új szövetség különb, mert jobb ígéretek alapján köttetett. Ezek a jobb ígéretek pedig nem az ideiglenesre, az átmenetire és a földire mutatnak, hanem az örökre és a mennyeire. Ámen.

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok