Az élet könyvének névsora

Alapige: Mt 24:3-25

Lekció: Zak 14:6-9

 Letöltés, meghallgatás!

„Kihagytak a Szaknévsorból, kihagytak a Szaknévsorból! Az nem lehet, hogy kihagytak a Szaknévsorból!” Emlékszik még valaki erre a reklámra? ... Ebben egy Nyikita Hruscsov volt szovjet főtitkárról készült videobejátszás alá keverték ezt a szöveget.

Mindig vannak névsorok, amelyekben szívesen látjuk vagy látnánk a nevünket, és vannak, amelyekben nem. Például milyen jó egy tanévzárón hallani a neveteket, amikor sorolják azokat, hogy kik lettek kitűnők, kik nyertek meg valamilyen versenyt. És milyen jó, hogy nem kell hallani a bukottak névsorát, pláne ha ti is köztük vagytok. Az is egy nagyon rossz érzés, amikor elfelejtik megemlíteni a nevünket, amikor pedig úgy érezzük megérdemelnénk. Mert jó érzés, ha különlegesnek érezhetjük magunkat, ha megköszönik, amit tettünk, hogy részt vettünk fontos dolgokban.

Érdekes módon Jézus földi története egy népszámlálással kezdődött. Augusztusz császár kiadott egy összeírási rendeletet, hogy vegyék nyilvántartásba a Római Birodalom adózó polgárait.

Az államhatalom szereti tudni, hogy kitől mennyi bevételre számíthat. Ma, amikor egy kisbaba megszületik, azonnal kap két számot, ami életünk végéig elkísér. Egy társadalombiztosítási számot és egy adószámot. Ahogy megszületünk, már van adószámunk, az adóhivatal azonnal számon tart minket. Az adóhivatal névsorába mindenkinek ott van a neve, aki megszületett és nem halt meg. De a régi királyok és császárok azt is szerették tudni, hogy egy háborúban hány férfit lehet besorozni. Persze ma sincs ez máshogy. Ezek nem azok a névsorok, amelyekbe szeretünk bekerülni. De nem is örökké tartó névsorok csak élethosszig - a halálunkig - tartanak.

Isten azonban azt mondja, hogy van egy örökké tartó névsor, amelybe ha bekerültünk, onnan még a halál sem törölhet ki. Szeretnétek-e bekerülni ebbe az örökké tartó névsorba? Igen? Miért, tudjátok miről van szó? Valaki biztosan tudja, de lehet, hogy valaki azt mondja: csak óvatosan, előbb többet szeretnék erről tudni, hogy válaszolhassak. Mai szentesti evangéliumunk - örömüzenetünk - erről az örök névsorról szól. Alapigénk a Jel 20:11-15

11És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. 13A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. 14És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. 15Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.

Nagyon sok minden feltűnhetett ebben a szakaszban, de most két dolgot szeretnék mindössze kiemelni.

Az utolsó ítéletkor:

1. Kinyittatnak könyvek

2. Kinyittatik még egy könyv. Egy bizonyos könyv, amiből nincs több. Ez a könyv az életé. Az Élet könyve.

Nem látjuk ugyan, de sejtjük: ebben az egy bizonyos könyvben, az Élet Könyvében egy névsor van. Az élet könyvét összevetik a sok egyéb könyvvel, és a végeredmény alapján dől el, hogy hol töltjük az örökkévalóságot.

A kérdés: benne vagy-e az Élet Könyvében? Mert az idők végén ez az a pont, ahol látható módon ketté lesz választva az emberiség. Amikor azt olvassuk, hogy a halottak - lényegében a feltámadottak - a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg, ez szó szerint azt jelent, hogy ezek alapján lesznek kettéválasztva az emberek.

Eszünkbe juthat Jézus példázata a Máté evangélium 25. fejezetéből, ahol visszajövetelével és az utolsó ítéletével kapcsolatban beszél arról, hogy a visszatérő Krisztus kettéválasztja látható módon az emberiséget, ahhoz hasonlóan, ahogy a pásztor elválasztja egymástól a juhokat és a kecskéket. Az emberiség egyik csoportja a nekik készített országot örökli, a másik csoport pedig az örök tűzre megy.

Az pedig, hogy melyik csoportba kerülsz, azon dől el, hogy a neved be van-e írva az Élet Könyvébe. Így most az Élet könyvével kapcsolatban jöjjön néhány kérdés és válaszként néhány jó hír.

1. Ki írta az Élet Könyvét?

Az első kérdésünk: ki írta ezt a könyvet? A Jel 13:8 úgy nevezi: "a Bárány életkönyve". Ennek a könyvnek a szerzője a Bárány. Az a Bárány, akiről Keresztelő János így tett bizonyságot a Jordán folyó partjánál: "Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét".1 János Jézusról beszélt és rá mutatott. Tehát az a Jézus írta az Élet Könyvét, aki azért jött el a világba, kisbabaként megszületve a betlehemi istállóban, hogy elvegye, magára vállalja a világ bűnét, a te bűnödet is a kereszten, hogy levegye rólad bűneid büntetésének a terhét.

Ezért egészen biztosan tudhatjuk, hogy ezt a könyvet megváltó szeretettel írták. Az Isten Báránya írta - és mindenki, akit ebbe a könyvbe beírtak, megmenekül a tűz tavának örökkön-örökké tartó és visszavonhatatlan ítéletétől.

2. Mikor írta a Bárány a Könyvet?

A második kérdésünk így szól: Mikor írta a Bárány ezt a könyvet? Szintén a Jelenések 13:8-ban olvassuk, hogy a Bárány életkönyve a világ kezdetekor már készen állt, már meg volt írva. És majd a világ végén nyílik ki újra.

Ez a könyv már most készen van, lezárva. Ez döbbenetes. Azt üzeni ez, hogy Isten már a világ teremtése előtt ismert és számon tartott téged is.

Erre döbbent rá Dávid király is, amikor megfogalmazta a 139. zsoltárt:

15Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. 16Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.2

Ezt értette meg Jeremiás is, amikor Isten elhívta őt:

5Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek.3

Pál apostoli is magasztalja az Urat örök és változhatatlan kiválasztásáért az efézusiakhoz írt levelében:

4Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.4

Az Élet könyvébe már a világ teremtése előtt bekerültünk, bekerültek a kiválasztottak.

Többféle olvasata is lehet ennek az üzenetnek, de csak az egyik jó:

1. Nem érdemeink szerint kerültünk bele, hanem kegyelemből.

2. Ha kegyelemből kerültünk bele , akkor ki sem kerülhetünk onnan.

3. Bekerültél-e a könyvbe?

A harmadik kérdés pedig személyesen neked szól: bekerültél-e az Élet Könyvébe?

Mivel a könyv zárva marad az idők végéig, jogos a kérdés, hogy vajon tudható-e, hogy benne vagy-e? Vagy talán teljes a bizonytalanság az életünk végéig?

Nos Isten ígéretei miatt - bár a könyv nem nyitható ki, és nem lehet belekukucskálni - mégis személyes bizonyosságra és meggyőződésre lehet jutni.

Milyen ígéretei vannak Istennek, amelyek ilyen bizonyosságot adnak?

Jézus születésének célja. Már ez is egy ígéret. Ezért is ünnepeljük hálával és örömmel Jézus születését.

Pál apostolnak a Timóteushoz írott levelének 1. fejezetében az olvassuk:

15Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 16De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.5

Pál apostol saját személyes hitével bátorít, hogy megértsük: ez a kiváltság nemcsak az övé, hanem mindenkié, aki hiszi, hogy Isten rajta is megkönyörült.

A Karácsony estéje ezért az irgalom, a könyörület és a megbocsátás estéje is. Jézus azért jött a világba, hogy könyörüljön rajtad. Ezen pedig van mit ünnepelni. Jézus ünneplésén kívül minden más ünnep a mulandóság ünnepe, Jézusé pedig az örökkévalóságé.

Benne vagy-e, bekerültél-e az élet könyvébe? Erről egyetlen bizonyosságod lehet. Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse, akiknek sorában ott állsz te is? Ha hiszed, ez a bizonyíték, hogy be vagy írva a Könyvbe, és Jézus azt ígéri:

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. 6

1Jn 1:29

2Zsolt 139:15-16

3Jer 1:5

4Ef 1:4

51Tim 1:15-16

6Jel 3:5

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok