Alapige: 1Kir 19:19-21

Lekció: Apcsel 1:4-8

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-08-28.mp3{/audio} 

 

 

Néhány hét kihagyás után visszatérünk az Illés történetekhez és annak üzeneteihez. A történetet ott hagytuk abba, hogy miután Illés életének és szolgálatának mélypontjára jutott, Isten fokozatosan hogyan állította őt helyre, aminek utolsó mozzanata az újra indítás volt. Isten azzal indította újra Illést, hogy folytassa a Baal elleni harcot, ebben pedig konkrét feladatot is bízott rá, amikor azt mondta neki, hogy kenje fel Arám királyának Hazáélt, Izráel királyának Jéhut és maga helyett prófétának Elizeust. A három feladatból Illés csak egyet végzett el közvetlenül, amikor elhívta Elizeust prófétatanítványnak, a két király felkenése majd utódjára, Elizeusra hárul.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 19:15-18

Lekció: Jn 21:15-19

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-24.mp3{/audio} 

 

 

Ha egy lámpát le akarunk kapcsolni, akkor fogjuk magunkat és megnyomjuk a kapcsoló gombot és lekapcsoljuk, a lámpa elalszik. Az egyszerű elektronikai eszközök mind így működnek. Vannak azonban olyan elektronikai eszközök, amelyek sokkal összetettebbek és bonyolultabbak ennél. A számítógépeket olyan szoftverek, operációs rendszerek vezérlik, amelyek például ezeknek az eszközöknek a leállítását is kézben tartják.

Egy korszerű számítógépet nem úgy kell kikapcsolni, hogy megnyomjuk a kikapcsoló gombot és kész … nem. Be kell hívni a kikapcsolás menüt, és ott látunk különféle virtuális kapcsológombokat és lehet válogatni. Látunk olyat, hogy kikapcsolás, ez leállítja a számítógépet; látunk olyat, hogy hibernálás, ami abban az állapotban állítja le a gépet, amilyenben éppen van, és bekapcsoláskor pontosan ott lehet folytatni mindent, ahol abbahagytuk. Látunk olyat, hogy készenlét, ami nem kapcsolja ki a gépet, csak üzemen kívül helyezi, hogy kevesebbet fogyasszon, de a lehető leggyorsabban lehessen ismét használatba venni. És van egy olyan gomb, hogy újraindítás. Ez nem kapcsolja ki a gépet, hanem először szabályszerűen leállítja, de a kikapcsolást átugorva teljesen előröl újraindítja az operációs rendszert és olyan helyzetbe állítja, mint az első bekapcsoláskor.

Erre az utóbbira mikor van szükség? Általában akkor, ha valami hibásan működik, a különféle programok összeakadnak, lelassítják a gépet. Illetve újraindításra van szükség akkor, amikor az operációs rendszer hibáit a gyártó javítja és a rendszer az internettel összekapcsolódva önmagát frissíti. Az újraindítás lényege: most nem működik és egy egyszerű újraindítással ismét működőképessé válik.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 19:8-14

Lekció: Lk 10:38-42

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-17.mp3{/audio} 

 

A múlt héten Illést másmilyennek láttuk, mint előtte. Láttuk azt, hogy Illés elmenekül Jezábel fenyegetésének hatására – de sokkal messzebb menekült, mint az az esetből fakadóan indokolt lett volna. Ez azt is megmutatta nekünk, hogy Illés nem egyszerűen Jezábel elől menekült, hanem csalódottan menekült a szolgálata és az Úr elől is. Pusztai bolyongásában így jutott el a Hóreb hegyéig, amiből azt láttuk meg: minél messzebb akart menekülni Istentől, annál közelebb jutott hozzá. Mert bár Illésnek az volt a terve, hogy feladja a szolgálatát, sőt az életét is, az Úrnak egészen más tervei voltak Illéssel. Ő nem dobja el használhatatlanná vált prófétáját, hanem helyreállítja őt. Erről a helyreállítási folyamatról fogok ma beszélni a történet folytatásában. 1Kir 19:8-14

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 19:3-8 Lekció: Lk 15:11-24

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-07-10.mp3{/audio}

 

 

Vajon hányszor hallottuk már – vagy éppen mondtuk ezt a mondatot: „Ezt nem vártam volna tőled!” Kiérződik ebből az a csalódás, hogy valaki nem az elvárásaink szerint cselekszik.

A református gimiben, ahová jártam, ez különösen is a lelkész családok gyermekein volt teher. Az olyan világias lókötőktől, mint amilyen voltam én is nem nagyon vártak semmi jót, de azok iránt a gyerekek iránt, akik lelkészcsaládból érkeztek, sokkal erőteljesebb volt az elvárás. Aztán vagy megfeleltek ennek vagy nem. És akik nem feleltek meg ennek az elvárásnak hányszor hallották: „Ezt azért nem vártuk tőled!”. Néha pozitív csalódásként is elhangozhat ez a mondat, de legtöbbször negatív.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 19:1-2 Lekció: 1Kir 21:1-16

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-19.mp3{/audio}

 

Dr. Boross Géza a gyakorlati teológia volt professzora időnként szállóigeként idézte „egyházi élet nincs adminisztráció nélkül.” Persze, hogy az egyházi adminisztráció mivé vált az utóbbi időkben, arról nem szeretnék bővebben beszélni, külön sajnálom azokat a kollégáimat, akiknek nincs lehetőségük hivatali munkatárssal dolgozni, ezért lelkészi munkájuk legnagyobb részét a lelkileg teljesen improduktív adminisztrációs tevékenységek töltik ki. Az adminisztrációnak persze megvan a maga szüksége, segít néha egy kicsit értékelni a történteket, a folyamatokat.

A házassági anyakönyvben pl. feljegyezzük azt, hogy a házasulandók milyen vallásúak. Az év végén készült jelentésbe pedig azt is be kell venni, hogy az évben megkötött házasságok között hány volt úgymond tiszta református és hány volt az ún. vegyes házasság. Vajon melyikből van több? Több évre visszamenőleg azt lehet látni, hogy mindig jóval több a vegyes házasság, mint a tiszta református. Ma már az emberek számára a házasságkötés és kapcsolatok tekintetében a felekezeti, sőt vallási hovatartozásnak már abszolút semmi jelentősége nincs.

Persze ez így csak egy külsődleges formai kérdés – de mi a helyzet lelkileg? Mi a helyzet az Istennel való kapcsolatban? Amikor már a puszta formalitások helyett lelki mélységekben nézünk.

Ma az Illés történetek kapcsán egy több szempontból érdekes házasság kapcsán fogjuk keresni Isten akaratát. Aháb és Jezábel házasságát vesszük nagyító alá. Annyiban tartozik az ő történetük Illés történetéhez, hogy komoly befolyással bírtak a próféta életére nézve, és maga a próféta is folyamatosan hatással volt rájuk. Az ő házasságuk Illés életét és szolgálatát, sőt lelkiállapotát is nagyban befolyásolta. Intés és tanítás is lesz ez abban, ahogy megéljük a házassági kapcsolatainkat – különösen abból a nézőpontból, ahogy házasfelek egyikőjének életében megjelenik Isten. Szó lesz az istentelen egységről, a felemás igáról, és arról, hogy mit tehet egy hívő ember a felemás igában.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 18:44-46 Lekció: Róm 5:1-5

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-05.mp3{/audio}

 

 

Eddig a Karmel-hegyi istenítélet vagy isteni kinyilatkoztatás után a különféle emberi reakciókat vizsgáltuk. Láttuk azt, hogy még a legnagyobb isteni csoda és kinyilatkoztatás is tud teljes közönybe ütközni, ahol legfeljebb annyi az ember reakciója, hogy hol lehet egy jót enni vagy inni. Ez volt Ahábé.

Láttuk azt is, hogy teljesen meg lehet keményedni Istennel szemben. Akármekkora csodát tesz, és akármennyire egyértelmű az, hogy Isten cselekedett, az ember képes még így is teljesen szembefordulni istennel, Isten munkájával és Isten embereivel. Az Illés történetben azok, akik így megkeményedtek, a Baal papok voltak, de például Jézussal szemben a vallási elöljárók és a megújulni, megtérni nem akaró vallásos emberek keményedtek meg.

Láttuk, hogy Izráel népe a csodát látva egyszerre, megijedt, csodálkozott és lelkesedett, de az igazi megtérés, a valódi lelki megújulás elmaradt. Nem következett be ébredés, a lelkek felszínén történt ugyan valami, de igazi mélyreható változás nem következett be.

És végül láttuk Illést, aki mindezek után várt Istenre, aki megígérte, hogy esőt fog adni a földre, és azt, hogy milyen mély alázat tölti el őt, és prófétai módon milyen mélyen tud azonosulni a nép bűneivel és tart bűnbánatot – hasonlóan ahhoz, ahogy ezt Dániel próféta is tette.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 18:41-46 Lekció: Dán 9:4-19

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-29.mp3{/audio}

 

Az elmúlt két alkalommal végignéztük azt, hogy Isten karmel-hegyi különleges és drámai kinyilatkoztatására mi volt a reakciója Aháb királynak, a Baal papoknak, valamint Izráel népének. Aháb közönyében, a Baal papok megkeményedésében, valamint a nép csodálkozásában, ijedtségében és lelkesedésében egyetlen közös vonásra koncentráltunk: elmaradt a megtérés. Akár közönyt, vagy megkeményedést, akár ijedtséget, csodálkozást vagy lelkesedést vált ki Isten kinyilatkoztatása, a megtérés elmaradt.

Van még két válasz erre a kinyilatkoztatásra. Az egyik a prófétáé, akinek ugyan már megtérnie nem kell, de látni fogjuk ma, hogy Isten milyen csodálatos lelki megtapasztaláson és növekedésen viszi keresztül őt. Milyen lelki magaslatokra emeli fel a Szentlélek Isten engedelmes gyermekét. Ez azért nagyon fontos, mert Isten éppen arra akar megtanítani, hogy ha őhozzá tartozunk, akkor mi a lelki növekedés útja; ha már Krisztusban élünk, akkor a lelkünk hogyan merülhet bele még jobban Isten ajándékába. Egy csodálatos lelki útra hívlak benneteket ma, amit Isten nektek is elkészít – hiszen tudjuk: Illés egy hétköznapi ember Isten kezében. Nézzük, hogy hogyan formálódik Illés tovább Isten kezében, mert ez a formálódás számunkra is elő van készítve.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 18:36-39 Lekció: Mk 4:1-20

 alt {audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-22.mp3{/audio} 

 

 

A nagy karmel-hegyi szellemi párbajra adott válaszokból kettőt néztünk át a múlt héten. Aháb reakciója a totális közöny volt, míg a Baal papok reakciója a teljes megkeményedés Istennel és igazságaival szemben. Ezeknek a reakcióknak a közös vonása az elmaradt megtérés. Aháb közönyében is, a Baal papok megkeményedésében is azt láttuk, hogy Isten a számukra is elkészítette a megtérés lehetőségét, de ezt elutasították. Aháb még kap időt, de a Baal papok megkeményedése ott és akkor véglegessé vált, és nem kaptak több időt Istentől és mindegyiknek meg kellett halnia a Kisón-pataknál.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 18:36-42a Lekció: Mt 12:22-37

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-15.mp3{/audio}

 

 

Mi történik akkor, amikor Isten rendkívüli és látványos módon avatkozik be az események folyamatába? Amikor nem csak az történik, hogy megvalljuk, Isten mindent tud, mindent a kezében tart, és mindenre befolyással bír; minden eseménynek nem pusztán mindentudó szemlélője, hanem aktív irányítója. Amikor még ennél is erőteljesebben mutatkozik meg az ő ereje és munkája.

Tovább olvasom

Alapige: 1Kir 18:22-40

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-05-08.mp3{/audio}

 

 

Ismerjük a „hazai pálya előnye” fogalmát. Ez arra vonatkozik, hogy két azonos kategóriájú csapat közül az van előnyösebb helyzetben, aki a hazai pályán játszik. A hazai pálya előnye, akár azt is hozhatja magával, hogy egy egyébként valamivel gyengébb csapat le tudja győzni erősebb riválisát.

Tovább olvasom

Igehely szerint

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok