Az öröm nyugalma – a nyugalom öröme

Alapige: 3Móz 25:1-22

Lekció: Lk 7:36-50

Az Ószövetség olvasása közben sokan nem ismerve az értelmezési kulcsot – aki nem más, mint maga Jézus Krisztus –, sokan botlanak meg. Ez a botlás oda is vezethet, hogy úgy látják az Ószövetségben Istent, Jahvét, mint aki speciálisan az Ószövetség Istene és nem azonos azzal az Istennel, akit Krisztus jelentett ki a számunkra.

Erre a botlásra még egyházak és hitrendszerek is épültek fel – már az ókorban. A 2. század első felében volt egy Markion nevű hitszónok, aki az Ószövetséget egy az egyben elvetette, az ismert újszövetségi iratok között is erősen szelektált és azt hirdette, hogy Jahve nem Jézus Krisztus atyja, hanem Jézus egy addig ismeretlen Istent jelentett ki az emberiség számára. Ez az Isten azonban az Ószövetség Istenével szemben nem féltékeny, nem haragos és nem törvénykező, hanem indulatoktól és haragtól mentes, jóindulatú Isten. Bár elismerte, hogy az ún. héberek Istene teremtette a világot, de az is csak gonoszságának eredménye volt, mivel ez a világ amiben élünk gyakorlatilag egy rosszindulatú kontármunka, amiben a halál és a gonoszság uralkodik és a szabad szellemet bezárta a test börtönébe. Ezért ő démiurgosz-nak nevezte ezt az Istent és valójában ördögnek tartotta. Szerinte Jézus nem is az Ószövetségben megígért Messiás, hanem olyan megváltó, aki megment a gonosz Isten hatalmából és kiszabadítja a szabad szellemet testének börtönéből.

Markionnak ezek a tévelygései háromszáz évig mérgezték a világot, vittek tévelygésbe embereket; de azt kell mondjam, hogy néha rejtetten, néha nagyon is nyíltan mai is egyre többször lehet találkozni azzal, hogy az Ószövetség Istenének semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Markion szellemi hatása nem múlt el nyomtalanul, sőt az újpogányság térhódításával új erőre kapott.

Ebből a szempontból is fontos éves igénk - „Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.”-, mert János evangélista Mózest és Krisztust nem szembeállítja, hanem összeköti egymással.

Bár Isten magát úgy is kijelenti, mint aki haragszik a bűn miatt és haragjában a bűnösökre ítélet vár; ezt nemcsak az Ószövetségben jelenti ki, hanem az Újszövetségben is; ebből is látszik Markion hazugsága és tévtanítása.

De Isten úgy is kijelenti magát, mint aki örökkévalóan irgalmas és szabadító, és ezt nemcsak az Újszövetségben, hanem az Ószövetségben is kimondja; ezen a ponton is hamisságot állít Markion.

A mai üzenetünkben arra fogunk egy különleges példát látni Mózes életéből, hogyan is jelenti ki Isten örökkévalóan irgalmát. Alapigénk a 3Móz 25:1-22

Azután így beszélt az ÚR Mózeshez a Sínai-hegyen: 2Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. 3Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mesd meg szőlődet, és takarítsd be termését. 4De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az ÚR nyugalomnapjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd meg. 5Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőd fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára.6De amit a föld a nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, 7meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek.

8Számolj azután hét nyugalomévet, azaz hétszer hét esztendőt, úgyhogy a hét nyugalomév ideje negyvenkilenc esztendő legyen. 9Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a hetedik hónap tizedikén, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt országszerte. 10Szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep: hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. 11Örömünnep legyen az ötvenedik esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott; a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le. 12Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését.

13Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. 14Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. 15Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársadtól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. 16Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. 17Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

18Hajtsátok végre rendelkezéseimet, tartsátok meg végzéseimet. Hajtsátok végre azokat, akkor biztonságban lakhattok azon a földön. 19Megadja gyümölcsét a föld, ehettek jóllakásig, és biztonságban lakhattok rajta. 20Ha pedig ezt mondjátok: Mit eszünk a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket nem takarítjuk be? – 21én majd rátok árasztom áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog teremni. 22Amikor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi termésből esztek; egészen a kilencedik évig, amíg beérik annak a termése, a régiből esztek.

Tovább olvasom

Alapige: 3Móz 10:1-5

Lekció: Apcsel 5:1-11

 Letöltés, meghallgatás!

 

Ha készítenénk egy körkérdést, hogy kinek melyik a kedvenc biblia könyve, szinte bizonyos vagyok abban, hogy Mózes könyvei nem nagyon szerepelnének a válaszokban, de hogy mondjuk a Mózes 3. könyvét egyáltalán nem választaná senki, abban egészen bizonyos vagyok.

Ez az a könyv, amelynek nagy részét az ószövetségi istentisztelet szabályainak a leírása tesz ki; olyan istentiszteleti szabályok leírása, amely az Úr Jézus egyszeri és tökéletes áldozatával elérték a történelemben betöltött céljukat, ezért ilyen értelemben Isten a tételes parancsolatokból álló törvényt hatályon kívül helyezte.1 mégis miért volt fontos a Szentléleknek, hogy azt, ami időleges volt, előttünk tartsa emlékeztetőként azzal, hogy a Szentírás részévé tette. Mert ez a könyv az, amely bár tele van időleges rendelkezésekkel, mégis újra és újra felemeli előttünk azt, hogy a szent Istenhez – ahhoz az Istenhez, aki a mennyei Apánk –, megfelelő szent hódolattal járulhatunk. Ő mennyei Apánkként, szerető Megváltónkként is a hatalmas és fenséges Isten, akihez tisztelettel és imádattal közelíthetünk.

Tovább olvasom

Igehely szerint

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok