Lekció: Ján 16:4-15

Alapige: Róm 8:31

Pap András igehirdetése.

 Letöltés, meghallgatás!

 

Lekció: ApCsel 2:1-21

Alapige: Ez 36:26-27

 Letöltés, meghallgatás!

Amikor eljött a Szentlélek,az emberek eleinte nem értették az eseményeket. Megpróbálták a saját tapasztalataik alapján magyarázni a jelenséget. Ahogy az apostolok csillogó szemekkel, lelkileg áthevülten elkezdtek prédikálni, különböző nyelveken, amit azok a különböző nyelveket beszélő emberek értettek, akik az adott nyelven beszéltek; egyeseknek úgy tűnt, mintha ittasak lennének. Kezdett kicsit zavarossá válni a helyzet, úgyhogy Péter végül magához ragadta a kezdeményezést és elkezdte megmagyarázni azoknak, akik nem értették, hogy mivel is állnak szemben. Azzal kezdi a magyarázatot, hogy amit tapasztalnak, azt Isten már előre egy ősi próféciában megmondta. Jóel prófétára utal – utalhatott volna azonban más próféciákra is. A mai napon egy a Szentlélekről adott másik prófáciát fogunk látni. Bizonyos értelemben már láttuk is – a színdarab pontosan ezt jelenítette meg a számunkra. Mi történt pünkösdkor? Ez 36:26-27

Tovább olvasom

Alapige: 1Pt 1:13-21

Lekció: Apcsel 2:37-39

 Letöltés, meghallgatás!

 

Emberi életünk egyik nagy alapkérdése, hogy hogyan élhetem le jól az életemet. Mi a helyes életfilozófia, amire felépítem az életvitelemet?

Talán az, hogy nem törődök senkivel, csak magammal? Én vagyok önmagam számára a legfontosabb, ezért csak az a fontos, amit én tudok megvalósítani az életemben?

Vagy akkor élhetem le jól az életemet, ha meg tud szűnni önnön fontosságom tudata és mások szolgálatának rendelem alá az életemet? Akkor élek jól, ha mások boldogságát segítem elő?

Vagy akkor élem jól az életemet, ha az egész életemet az örökkévalóság távlataiban szemlélem és az életemet mindenben az örökkévaló szempontok alá rendelem?

Hogyan találjuk meg erre a választ? Keressük-e egyáltalán, vagy sodródunk az életben, nem gondolkozva az élet kérdéseiről? Hol keressük erre a válaszokat?

Tovább olvasom

Alapige: Apcsel 2:1-17

Lekció: 5Móz 16:1-17

Letöltés, meghallgatás!

 

Amikor pedig eljött a pünkösd napja

1. A pünkösd eredete

Azt ígértem, hogy ma arról fogok beszélni, hogy miért pünkösdkor van a pünkösd? Az elmúlt héten gondolkozott rajta valaki? Van-e valamilyen oka annak, hogy ami azon a jeruzsálemi pünkösdön történt miért pont akkor és ott történt?

Maga a pünkösd szó görög eredetije simán csak ötvenet jelent és önmagában semmi sem utal arra a világra szóló csodára, hogy az Atya és a Fiú elküldte a Szentlelket azért, hogy a hívők szívében Krisztus élete verjen gyökeret és a Jézusban hívők egy új életet élve Jézusban éljenek és Jézus bennük éljen.

Ahhoz, hogy a pünkösd keresztyén jelentőségét mélyebben megérthessük, értenünk kell azt, hogy hogyan gyökerezik benne mindez az Ószövetségben, mint ahogy az Újszövetség gyakorlatilag érthetetlen az Ószövetség nélkül. Pontosan ezért valljuk a II. Helvét Hitvallással együtt azt, amivel az egész hitvallás kezdődik: „Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban Isten igaz igéje …”

A pünkösd eredetileg az Ószövetség három főünnepének egyike, amit héberül Sávuótnak, a hetek ünnepének hívnak. Azért nevezték el így, mert a mózesi rendelkezés szerint a páskaünnep után hét hetet kellett számolni és az ötvenedik napon tartották ezt az ünnepet, ebből is származik görögből magyarosodott pünkösd elnevezés.

Tovább olvasom

Alapige: Apcsel 19:1-2

Lekció: Apcsel 2:29-42

 

 

Kaptatok már Szentlelket? … Minden pünkösdnek, így a mostaninak is akár nyíltan, akár rejtetten, de ez a központi kérdése: Kaptatok-e már Szentlelket?

Nem az a fő kérdés, hogy kicsoda a Szentlélek, bár a Szentlélekről szóló tanítás fontos része hitünk igazságainak, de a tanítástól még nem leszünk Lélek átjárta, Lélekkel betöltekezett emberekké.

Kaptatok-e már Szentlelket? Miért is kérdezem meg ezt már harmadszor röpke egy percen belül? Azért, mert muszáj megvizsgálnunk azt a kérdést hogy tekinthetjük-e magunkat hívőnek anélkül, hogy a Szentlélek bennünk lenne.

Ha megkérdezném tőletek, lehet-e valaki hívő anélkül, hogy benne lenne a Szentlélek – a legtöbben talán azt mondanátok: biztos nem. Ez tűnik a helyes válasznak. Ha azt kérdezném meg tőletek, hogy hívőnek tartod-e magad, a legtöbben valószínűleg azt mondanátok, hogy igen. De ha azt kérdezném, hogy szerinted benned él-e a Szentlélek – azt hiszem a legtöbben inkább zavartan néznétek el a levegőbe.

Tovább olvasom

Alapige: 1Móz 11:1-9 Lekció: Apcsel 2:1-13

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-13.mp3{/audio}

 

A pünkösd egyik igazi nagy csodája az volt, ahogy a különféle nyelvű és kultúrájú emberek értették az Istent. Sokan hallották már ezt tőlem, lehet, hogy valaki már unja is, de nekem egy meghatározó lelki élményem volt az, amikor Barcelonában elmentem egy kis protestáns közösségbe istentiszteletre. Idegen emberek, idegen nyelv, idegen kultúra – nem tudok spanyolul; valaki azt is mondhatná: minek külföldön istentiszteletre menni, ha úgysem érted a nyelvet? Nem fogod érteni az imádságokat, a prédikációt. De nekem mindig fontos volt, hogy bárhol járok, akár teljesen idegen helyen is megkeressem a helyi gyülekezetet.

 

Tudjátok mi volt a szenzációs? Hogy az istentiszteleten ahogy ott volt Isten, bár nem értettem az énekek szövegét, nem értettem az imádságokat, nem értettem a prédikáció szövegét – de mégis egy közösségben voltam Krisztussal, egy voltam a testvéreimmel, és nagyon valóságosan megérintett Isten az ő Lelkével. És elgondolkoztam azon, hogy hányszor nem történhet ez meg ott, ahol értem az énekek szövegét, értem az imádságokat, értem a prédikációt … ez az érintés mégsem ér el. Hogy lehet az, hogy a lelkemben értem azokat az embereket, akikkel egyébként beszélni nem tudok, mert nem ismerjük egymás nyelvét? És ezzel párhuzamosan hogy lehet az, hogy olyan emberekkel, akikkel egy nyelvet beszélünk, mégsem értjük egymást?

 

Ez a titok nem oldható fel máshogy, csak a pünkösd csodájával. És ez a titok nem érthető meg máshogy, mint ha a pünkösd mellé odatesszük az antipünkösd történetét, azt a történetet, amelyben az emberek egy égig érő tornyot akarnak építeni a saját dicsőségükre, Isten azonban nem adja át másnak a dicsőségét és megakadályozza ezt azzal, hogy összezavarja a nyelvüket. A mai üzenetünket arra a kérdésre építsük fel az Írásból: Bábelben élsz vagy pünkösdben? Alapigénket olvasom az 1Móz 11:1-9-ből

Tovább olvasom

Alapige: Jn 6:5-15 Lekció: Apcsel 2:1-13

{audio}files/istentiszteletek/2011/2011-06-12.mp3{/audio}

 

Jézus elment – a Szentlélek eljött. Ez volt Isten terve, ezt ígérte Isten a prófétáknak és Jézus a tanítványoknak. Ahogy pedig eljött az első pünkösdön, abban azt látjuk, hogy milyen hatalmas erővel áradt ki a Lélek, sőt milyen euforikus öröm töltötte el ezeket a tanítványokat. Az ezt nem értő kívülállók azt hitték, hogy be vannak rúgva, attól beszélnek annyit olyan örömmel, néha a számukra érthetetlen nyelven; pedig úgy szóltak, ahogy a Szentlélek adta, hogy szóljanak.

De miért is annyira jelentős – sőt a világtörténelem fordulópontja a Szentlélek kitöltetése? Azért mert az első pünkösd óta a Szentlélek korszakában élünk, és ez tart egészen addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön.

Tehát miért jó, hogy eljött a Szentlélek? Gondolkoztatok már valaha is ezen? Tudnátok-e erre válaszolni, ha valaki megkérdezné tőletek? Most szeretnék adni egy egyszerű kis feladatot. Ha valaki jegyzetel, írjon erről néhány gondolatot a jegyzetébe, aki pedig csak figyel, az csak röviden magában egy-két gondolattal fogalmazza meg: miért jó, hogy eljött a Szentlélek? Konfirmandusok esetleg felidézhetik magukban azt is, amit erről a Káté mond. …

Miért jó, hogy eljött a Szentlélek? Erre a kérdésre ma Jézus szavából keressük a választ. Alapigénk Jézus búcsúbeszédéből szól a Jn 16:5-15-ből. A kérdés pedig ez: miért jó, hogy eljött a Szentlélek?

 

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates