Alapige: Zsid 12:1

Lekció: Zsid 12:1-3

Letöltés, meghallgatás!

 

Ha valaki megkínál egy kanál mézzel és egy kanál ecettel, és szabadon dönthetsz, hogy melyiket fogadod el, akkor mit választasz? A mézet vagy az ecetet?

Ha valaki elhív egy partira, jókat enni, inni, jó társaságban nevetni és szórakozni, közben valaki más arra hív, hogy egy vadidegen ember betegágya mellé leülj, hogy bátorítsd és vigasztald – akkor kinek mondod azt, hogy már van programod? Annak, aki a partira hív, vagy annak, aki az irgalmasság szolgálatára?

Talán nem tévedek, hogy inkább választjuk a mézet, mint az ecetet. Vajon azonban Jézus mire hív? És ő mit választana – vagy inkább nézzük azt, hogy ő mit választott? Nézzünk rá – és legyen az előttünk lévő év egyik fontos célkitűzése az, hogy megtanuljunk mindig, mindenben Jézusra nézni. Zsid 12:2

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 1:1-3

Lekció: Jn 5:37-40

Letöltés, meghallgatás!

 

Gyülekezetünk ez évi Igéje nem véletlen („Nézzünk fel Jézusra”). Nem abban az értelemben gondolom, hogy semmi sem véletlen, hanem abban az értelemben, hogy már régóta érlelődött bennem egy a Zsidókhoz írt levélről szóló igehirdetés sorozat, és ahogy Istentől kértem és kerestem erre az évre a vezérgondolatot újra és újra ehhez az igéhez vezette a gondolataimat, és amikor már többedik alkalommal ez visszhangzott a szellememben, hogy „Nézzünk fel Jézusra …”, akkor megkerestem a Bibliában. És azzal, hogy a Zsidókhoz írt levélből szólal meg ez a bátorítás, egyértelmű indítás volt Istentől, hogy a Zsidókhoz írt levél alapján mondott igéken keresztül akar Isten beszélni velünk. És bár a teljes Írás Krisztusról szól, Őrá mutat, ahogy erről Jézus is beszélt a lekciónk szerint, ez ugyanannyira igaz a Zsidókhoz írt levélre, ami következetesen és módszeresen teszi azt, amire felszólít: végig Jézus Krisztusra mutat, hogy rá nézzünk.

Így máris kezdjünk bele ennek a levélnek a megismerésébe, ami mi mással kezdődhetne mint Krisztusra mutatással. Mai alapigénk a Zsid 1:1-3

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 1:4-12

Lekció: Zsolt 2

Letöltés, meghallgatás!

 

Az angyalok mindig is izgatták az emberek fantáziáját. Milyenek is lehetnek az angyalok, milyen az életük? A régi korok festői és szobrászai kis szárnyas pufók babáknak, esetleg fenséges fehér szárnyas lényeknek ábrázolja őket. Valami másnak mint amilyenek mi vagyunk, de egy kicsit mégis emberinek.

Wim Wenders díjnyertes filmje a „Berlin fölött az ég” – amiből aztán készült egy amerikai változat is Angyalok városa címen –, olyan lényeknek ábrázolja az angyalokat, amelyek megfigyelik az embereket, időnként inspirálják őket. Az emberek számára láthatatlanok, nem érzékelhetőek, legfeljebb valami meghatározhatatlan sugallatként. Wim Wenders angyala azonban elégedetlen ezzel az angyali léttel. Szeretne emberré válni, akár azon az áron is, hogy feladja halhatatlanságát. (Az más kérdés, hogy az angyalok halhatatlanok-e. A Biblia nem állítja az angyalokról, hogy halhatatlanok lennének, bár tény, hogy nem emberi értelemben halandóak). Szóval Wim Wenders angyala szeretne ember lenni, szerelmes lenni – mert az az angyaloknak nem jár.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 2:1-4

Lekció: 2Móz 19:3-20

Letöltés, meghallgatás!

 

Egy középiskolai nyári táborban, egy helyi ifjúsági futballcsapat több tagja is elkötelezte magát Jézus követésére, miután a tábor előadója nagyon szemléletesen beszélt arról, hogy Jézus győztesekké teszi a veszteseket. A következő vasárnap délelőtt ezek a játékosok mind ott voltak a templomban.

– Örülök, hogy itt látlak benneteket – mondta a lelkész, amikor az istentisztelet után köszöntötte őket.

– Hát igen, mindnyájan keresztyénekké lettünk – mondta az egyik fiú.

– Mert ha Jézus a csapatunkban van, nem veszíthetünk! – toldotta meg a másik.

– Nos, nagyon örülök nektek – mondta a lelkész széles mosollyal.

A rá következő szombat este egy lány az ifjúsági csoportból meglátta egyik szomszédjuk háza előtt az egyik futballistát. Teljes gőzzel ment a buli, és a futballista ott tántorgott a gyepen, láthatóan ittasan. A lány látta, ahogy levizelte egyik barátja kocsiját.

– Mit csinálsz itt? – kérdezte a lány. – Azt hittem, keresztyén lettél.

– Az még nem jelenti azt, hogy nem szórakozhatok! – csattant fel a fiú. – Én nem engedem meg sem Jézusnak, sem senki másnak, hogy megszabja, mit csináljak.

A bajnokság során a csapat az első nyolc meccsből hetét elveszített. Úgy tűnt, hogy Jézus elfelejtett beszállni. A „keresztyénné lett” játékosok aztán szépen lassan kezdtek elmaradozni a templomból és az ifjúsági programokról. Mire véget ért a bajnokság egy sem volt közülük a keresztyén közösségben.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 2:5-18

Lekció: Zsolt 8

Letöltés, meghallgatás!

 

Egyszer végeztek egy felmérést az emberek félelmeiről. Csodálkozva állapították meg a kutatók, hogy a felmérés eredménye szerint az emberek legjobban attól félnek, hogy ki kell állni sok idegen ember elé és ott beszélniük kell.

De tényleg ez lenne a legnagyobb félelmünk? Az igaz, hogy sokan nagyon félnek más – főleg idegen – emberek előtt beszélni – valaha én is így kezdtem – de ha őszintén a szívünkbe nézünk, akkor mennyi-mennyi félelem bukkan fel a lelkünk sötét bugyraiból, a tehetetlenségtől való félelem, a megaláztatástól való félelem, a jövő sikertelenségétől való félelem. Itt most félelem alatt elsősorban azt értem, ami összeszorítja a szívünket, ami megszorongat bennünket, ha rá gondolunk És minden sor végén ott van a félelmek félelme, a nagy fenyegető ismeretlen – a halál.

Van-e minderre megoldás? Lehet-e ilyen szorongató félelem nélkül élni? Meg lehet-e szabadulni bénító és kötöző félelemeinktől, feszültséget keltő, és ingerültséget okozó félelemeinktől? Azt gondolom, hogy senki számára nem kérdés: jó lenne ezektől megszabadulni. Ott lenn a szívünk mélyén.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 3:1-6

Lekció: 2Móz 32:1-14

Letöltés, meghallgatás!

 

Az 1950-es és 1960-as évek fordulóján volt egy nagyon sikeres ifjúsági futballedző, akinek a csapatai a korszak bajnokságainak legerősebb csapatai voltak, bármilyen csapat került a kezei közé, azok egymás után söpörték le ellenfeleiket a pályáról. A visszavonulása után mérkőzéseket közvetítő edzőt egy alkalommal sikerének titkáról faggatták. Vajon hogyan volt képes a fiatal sportolókból évről évre ütőképes csapatokat faragni?

Az egykori edző a következőképpen válaszolt: „Amikor egy játékos a pályára lép, számos, különböző nézőközönségnek játszhat. Ha a szurkolóknak játszik, mindent megtesz, hogy kivívja az elismerésüket és elkerülje, hogy kifütyüljék. Az is lehet, hogy egy számára fontos személy, például a barátnője figyeli a lelátóról, és a játéka csak neki szól.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 3:7-19

Lekció: 4Móz 13:1-2, 17-20, 25-33 és 14:1-4, 10-12, 21-23

Letöltés, meghallgatás!

 

Azzal szeretném először kezdeni, amivel a múlt héten befejeztük. A lübecki Krisztus-szobor feliratával, aminek Jézus panasza a címe.

Ti Mesternek hívtok,

és nem kérdeztek engem.

Útnak neveztek,

és nem jártok rajtam.

Világosságnak hívtok,

de nem néztek rám.

Életnek neveztek,

és nem kerestek engem.

Bölcsnek hívtok,

és nem követtek engem.

Irgalmasnak neveztek,

és nem kértek tőlem.

Igazságosnak hívtok,

és nem bíztok bennem.

Hatalmasnak neveztek,

és nem féltek tőlem.

Ha egyszer örökre elvesztek,

ne okoljatok engem.

Szokták mondani, hogy az okos a más kárán tanul, a buta pedig a magáén se. A múlt heti férfióránkon, miután megnéztük az Isten a vádlottak padján c. filmet a beszélgetésben elhangzott egy kérdés. „Tanultak-e a zsidók a sorsukból?” Fel lehet ugyan tenni ezt a kérdést, és jól el lehet rajta vitatkozni, hogy tanultak-e vagy nem tanultak. Megérdemlik-e a sorsukat vagy nem érdemlik? De ha újszövetségi módon nézzük a zsidók mindenkori történelmét Ábrahámtól a mai napig, akkor ez a számunkra igazából nem egy igazi kérdés. Ez egy álkérdés. Mert hogy tanultak-e a zsidók a sorsukból az nem a mi kérdésünk, hanem az ő kérdésük és Isten kérdése. Az rájuk és Istenre tartozik, akivel mint népet egészen különleges kapocs fűzi össze.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 4:1-11

Lekció: Lk 10:38-42

Letöltés, meghallgatás!

 

A legutóbb a Zsidókhoz írt levél 3. fejezete azzal a figyelmeztetéssel ért véget, hogy „Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.” Előtte arról beszélgettünk, hogy Istennek azt a haragját, ami miatt megesküdött, hogy nem kapják meg a megígért földet, a hitetlenségük, a gonosz szívük és a hitetlen gonoszságban való megkeményedésük váltotta ki. És a levél írója Izráelt intő példaként állítja a keresztyének elé, hogy saját maguk – mi magunk – ne essünk ugyanabba a hibába. Mert ha a választott Izráel elesett a pusztában és ott kellett elpusztulniuk, akkor a keresztyének számára is valós veszély, hogy még mielőtt megérkeznének Isten nyugalmába, elesnek és elpusztulnak, ha hitetlenül és gonosz módon megkeményedik a szívük Istennel szemben. Innen vesszük fel a további üzenet fonalát a Zsid 4:1-11-ből.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 4:12-13

Lekció: Mk 11:1-11

Letöltés, meghallgatás!

 

Mark Twain író azt mondta egyszer: „A legtöbb embert azok a bibliai szakaszok aggasztják, amelyeket nem értenek. Engem inkább azok, amelyeket megértettem.” Én nagyon szeretem Mark Twain-nek ezt a gondolatát, mert rávilágít Isten igéjével kapcsolatban egy alapvető tévedésünkre. Arra, hogy nem az a lényeg Isten igéjével kapcsolatban, hogy minél különlegesebb és szenzációsabb titkokat fedezzünk fel – és jaj mi lesz velünk, ha nem tudunk újabb és újabb titkokat felfedezni, hanem az, hogy amit Isten megmutatott nekünk az igéjéből, az evangélium megmentő erejéből és az ebből fakadó egyszerű Istennek engedelmes életből, megvalósul-e. Sokkal inkább azok miatt az igék miatt kell aggódni, amelyeket Isten már megértetett velünk, és amelynek mégsem vagyunk hajlandók hitben engedelmeskedni. Mert azok vonják igazán ítéletre az életünket, amelyeket bár ismerünk de mégsem engedelmeskedünk nekik. Mert bizony vannak olyanok, és ez az utolsó idők egyik jele, „Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.”1 Mert az igazság megismeréséhez engedelmességre is szükség van.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 4:14-16

Lekció: Lk 24:1-12

Letöltés, meghallgatás!

 

Ahogy valaki egyre magasabbra jut az emberek közötti tekintélyben, úgy érzékeli azt, hogy egyre kevesebb lesz a bensőséges és bizalmas kapcsolata. Azt érzékeli, hogy ő maga sem bízhat már meg úgy másokban, mint korábban és őbenne sem bíznak már meg úgy, mint régebben. A bizalom hálója helyett az érdekek hálója veszi körbe őt.

Ahogy nézzük az evangéliumokban Jézus életét, azt látjuk, hogy milyen mély bizalommal fordulnak hozzá az emberek. Vitték hozzá az erőtlenségeiket, a kétségeiket, a bűneiket és a kérdéseiket. Mentek hozzá a parázna nők, mentek hozzá a vámszedők, a kirekesztett leprások és egyéb betegek, és még az előkelő emberek közül és nem kevesen. És Jézus mindegyiküket szeretettel és bizalommal fogadta. Ő maga mondta azt, hogy

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok