Alapige: Jn 13:34-35

 

 Letöltés, meghallgatás!

A 2018. évben az istentiszteleti köszöntő ige és az áldás is arra emlékeztetett bennünket, hogy a gyülekezet Isten szent temploma. A gyülekezet elhívása, hogy itt a földön magába fogadja és visszatükrözi Isten szentségét. Az idén nem megyünk messzire ettől az elhívástól – arra fog emlékeztetni minket az évi aranymondásunk, hogy Isten szentségének a visszatükröződése, hogyan is történik meg a gyakorlatban. Legalábbis ennek egyik lényeges oldalát mutatja. Alapgénk a Jn 13:34-35

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

Amikor elkezdtem kérni Istentől az útmutatást, hogy adjon igét, megakadt a szemem a református Bibliaolvasó kalauz évnyitó igéjén. Ott jött velem szembe az egész magyar református közösségnek ajánlásként adott aranymondás, ami rendkívül fontos dologra irányítja a figyelmünket. Egyetlen mondatban így foglalható össze: a Jézushoz tartozás legfontosabb ismertetőjele a tanítványok egymás iránti szeretete.

 

Tovább olvasom

Lekció: Zsolt 93

Alapige: 1Kor 3:17

 Letöltés, meghallgatás!

Tegnapi évzáró istentiszteletünknek ezt a címet adtam. Továbbtanulás. A reformációi emlékévünk központi gondolatává tettük azt, hogy megtanuljunk hitből élni. Földi életünkben azonban nincs bizonyítványosztás, egyáltalán nem mondhatjuk el azt, hogy megkaphatjuk a hitből való élet bizonyítványát és felsőbb osztályba léphetünk. És bár a hívő embernél az az egészséges, hogy növekedik a hitben és jó, ha mindig látjuk a növekedés irányát, de csak úgy érhetünk el újabb és újabb magaslatokat, hogy közben nem feledkezünk meg soha a hit alapelemeiről.

Ahogy elcsendesedtem azon, hogy Isten merre akar vezetni bennünket, először halkan, majd egyre erősebben elkezdett bennem visszhangozni ez a szó: szentség. Egy ijesztő szó, amitől félünk. Körülbelül úgy, mint a tökéletességtől. András testvérünk a karácsonyi prédikációban föltett egy költői kérdést: ki merné feltenni a kezét közülünk, hogy én tökéletes vagyok. És valószínűleg senki, vagy ha valaki mégis megtenné, akkor bizony magyarázatot várnánk tőle, hogy ezt mégis hogyan gondolja. Valószínűleg ugyanez lenne a helyzet, ha így kérdeznénk: ki merné feltenni a kezét, ha arra kellene válaszolni, hogy közületek ki szent? Talán még úgy is nehezen tenné ezt meg valaki, ha egyébként tisztában van a szentség bibliai fogalmával. De vajon értenék-e a többiek?

Tovább olvasom

A kijelentés harmóniája

 

Alapige: Jn 1:17

Lekció: Jn 1:1-18

 Letöltés, meghallgatás!

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Amikor János evangéliumának bevezetőjeként leírja az Ige megjelenését a világban, lépésről lépésre építi fel azt, hogy a kezdetben már létező és örökkévaló Igét bemutassa mint Isten tökéletes kijelentését, aki belépett a világba.

Az, aki már kezdetben volt, aki maga Isten, lénye teljesen egy Istennel, egyszer csak belépett a világba, mint Isten tökéletes kijelentése.De – ahogy János az első levelében leírja – ez az Ige, ami kezdettől fogva volt, szemmel láthatóvá lett, kézzel tapinthatóvá és az ember számára megfigyelhetővé. Elindul János az örökkévalóságtól és megérkezik a térben és időben, az ember számára is érzékelhetően látható és hallható názáreti Jézushoz, aki az emberré lett Isten, az Isten Fia, aki ember voltában a láthatatlan Isten képmása és tökéletes visszatükröződése a világban és így a legtökéletesebb isteni kijelentés.

De mit hozott Jézus Krisztus a világba?Ez kell – vagy kellene, hogy legyen – az emberi egyik nagy kérdése. Mert jó, hogy eljött Jézus a világba, de mit hozott? Miért volt fontos, hogy Isten így jelentse ki magát az embernek?

Nos alapigénk azt mondja, hogy Jézus Krisztus a világba a kegyelmet és az igazságot hozta el.Ezt úgy mondja el János, hogy Isten kijelentésének csúcspontja és egyben végpontja is Krisztus. Ezért kezdi a Zsidókhoz írt levél is azzal a Jézusról szóló bizonyságtételt, hogy

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.1

Mi az, amit ma jó lenne megértenünk?

Tovább olvasom

Alapige: Jn 1:41

Lekció: Jn 1:35-42

 Letöltés, meghallgatás!

 

Ha hallunk valami különleges hírt, azonnal késztetést érzünk arra, hogy megosszuk valakivel. Egyszerűen muszáj elmondanunk másnak, ha hallottuk valakiről, hogy beteg, hogy meghalt valaki, hogy babát vár. Sajnos néha ez a kényszer még akkor is működik, ha valamit bizalmasan közölnek velünk úgy, hogy azt ne adjuk tovább.

Van azonban egy jó hír, amivel kapcsolatban igen szemérmesek vagyunk – pedig az nemhogy nem titok, hanem egyenesen parancsunk van arra, hogy továbbadjuk; ráadásul egy szenzációsan jó hír, amilyen nincs még egy világon. Lehet, hogy az a baj, hogy jó hír – mi sokkal inkább a rossz híreket szeretjük továbbadni. A jó hír az, amit András mondott Péternek, és ami mai alapigénk

Megtaláltuk a Messiást

A történetet olvasva azt láttuk, hogy András Keresztelő János tanítványa volt, és János bizonyságtételének a hatására kezdte el Jézust keresni. Amikor pedig saját maga is megbizonyosodott arról, hogy Jézus több mint egy különösen tehetséges, megnyerő vallási tanító, akkor az első, amit megtett, hogy Péterrel is közölte a hírt, hogy Jézusban megtalálta a Messiást! Röviden ennyi a történet, most igyekezzünk a történet mélyére látni.

Tovább olvasom

Alapige: Fil 4:13

Lekció: Ef 6:10-20

 Letöltés, meghallgatás!

 

A gyülekezeti szilveszterünkön a beszélgetésben az egyik bizonyságtételben előkerült egy kép, amit többen is átvettek és ezt a képpel szeretném kezdeni a mai üzenetünk megértését.

Bizonyára majdnem mindannyian láttunk olyan zsonglőrt, aki pálcákon tányérokat pörgetett és így adta elő a különféle mutatványát. Amikor a tányérok pörgése lassulni kezd, akkor a lassuló tányér pörgését újra fel kell gyorsítani ahhoz, hogy ne essen le. És ez a kép úgy fogalmazódott meg a bizonyságtételben, hogy az életünk egy olyan küzdelem, amelyben az életünk különböző területeit az ilyen pálcákon pörgő tányérok jelképezik. Egyik tányér a család, a másik tányér a hivatás, egy harmadik tányér az istennel való kapcsolat, egy negyedik tányér a gyülekezeti szolgálat, egy ötödik tányér a bizonyságtétel a világban. De például a család is egyszerre több tányér is lehet, hiszen a gyerekek életét és időbeosztását is összhangba kell hozni. Szóval az életünk sokszor valami olyan, mint figyelni, hogy ezek a tányérok ne essenek le és úgy érezzük néha, hogy ez emberfeletti erőt igényel. Ha nem esik le a tányér, akkor örülünk, ha pedig valahogy egy tányér leesik, akkor úgy érezzük kudarcot vallottunk.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 12:1

Lekció: Zsid 12:1-3

Letöltés, meghallgatás!

 

Ha valaki megkínál egy kanál mézzel és egy kanál ecettel, és szabadon dönthetsz, hogy melyiket fogadod el, akkor mit választasz? A mézet vagy az ecetet?

Ha valaki elhív egy partira, jókat enni, inni, jó társaságban nevetni és szórakozni, közben valaki más arra hív, hogy egy vadidegen ember betegágya mellé leülj, hogy bátorítsd és vigasztald – akkor kinek mondod azt, hogy már van programod? Annak, aki a partira hív, vagy annak, aki az irgalmasság szolgálatára?

Talán nem tévedek, hogy inkább választjuk a mézet, mint az ecetet. Vajon azonban Jézus mire hív? És ő mit választana – vagy inkább nézzük azt, hogy ő mit választott? Nézzünk rá – és legyen az előttünk lévő év egyik fontos célkitűzése az, hogy megtanuljunk mindig, mindenben Jézusra nézni. Zsid 12:2

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.

Tovább olvasom

Alapige: 1Pt 1:5

Lekció: Mt 16:13-20

Letöltés, meghallgatás!

 

Minden új évtől jobbat remélünk, de rosszabbat várunk. Alapvető és általános pesszimizmusunk azt mondja: az új év sem hoz jobbat, mint az előző, sőt … bár ilyenkor – nyilván nem mindenki – de a legtöbben mindezt az anyagiak területére értik. Azt érzékelem, hogy a legtöbben úgy tekintenek az előttünk álló évre, mint ami valóban nehezebb lesz mint az előző. Lehet. De ha valóban így lesz, akkor viszont még több lesz az a lelki erőforrás, amelyből kapunk, ha rábízzuk magunkat Isten ígéreteire. Ebben az évben egy ilyen ígéretet szeretnék elétek állítani, a szívetekre helyezni, újra és újra felragyogtatni a számotokra. Ezt az ígéretet Péter apostol első leveléből osztom meg veletek. Érdemes megtanulni, reggel ezzel az igével kelni. Legyen ez a mi közös gyülekezeti kincsünk 2012-ben. Igénk az 1Pt 1:5

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben.

Tovább olvasom

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok