Lekció: Jn 11:45-52
Alapige: Zsid 4:14-16

 Letöltés, meghallgatás

Van-e szükségünk papra? Visszatérő kérdése ez az embernek, a mai emberének különösen is.

Valójában mi a kérdés? Az, hogy egy embernek, akárkinek, lehet-e közvetlen kapcsolata az élő Istennel? Sokan, nagyon különböző indíttatásból, eleve elutasítják a papok létének jogosultságát, nemegyszer kártékonyabb emberfajtának állítják be, mint a politikusokat. És hogy igazukat bizonyítsák nem nehéz valódi bűnöket és embertelenségeket találni a papság körében is, ha pedig ezt még egy kis fantáziával is megfűszerezik, általánosítják és nagyító alá helyezik, akkor sikerül elborzadni és másokat is elborzasztani. Igazuk van-e, az így érvelőknek?

Tovább olvasom

Lekció: 3Móz 16:29-34

 

Alapige: Zsid 10:1-18

 

Letöltés, meghallgatás! 

 

Lekció: 1Móz 12:1-9

Alapige: Zsid 11:8-10.13-14

 Letöltés, meghallgatás!

Alig van olyan ember, aki az életében egyszer-kétszer már ne költözött volna. Tudjuk, hogy mivel jár egy költözés. Óriási hercehurca. Olyankor bizony kizökken az élet a rendes kerékvágásból. Mindent bedobozolni, összecsomagolni – ilyenkor az ember kezébe kerül egy csomó olyan dolog is, amire rájön, hogy igazából nem is kell neki és megy a kukába. Aztán nekiindulni és berendezkedni az új helyen, sokáig azt sem tudni mi hol van, mindennek megtalálni a helyét és belakni az új otthont. Nem emlékszem, hogy ismernék olyan embert, aki szeretne költözni. Vagy inkább csak magát a költözést – mert nyilván az új hely várása nagy várakozással tölti el az embert, de költözéssel járó macera az általában nem hiányzik.

Na, de mi van akkor, ha úgy kell összepakolni és költözni, hogy az embernek fogalma sincs arról, hogy hova fog megérkezni? Elindul, de nem tudja hova fog megérkezni? Azt hiszem nincs ember, aki így vágna bele egy költözésbe, hacsak nem nagyon (nagyon-nagyon) muszáj.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 9:28

Lekció: Mt 24:23-31

 Letöltés, meghallgatás!

Első eljövetelekor Jézus Krisztus azért öltött magára testet és vért,

„hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak”1.

Jézus második alkalommal is meg fog jelenni, hogy megmentse azokat, akik reménykedve várják őt. Sorozatunk vége felé közeledve, amelynek célja az volt, hogy Jézust csodáljuk, mi másról beszélhetnénk, mint a mi nagy reménységünkről – az ő visszajöveteléről. Az alapige, ahonnan ma elindulunk szellemi utunkra, és Isten üzenetének megértésére a Zsid 9:28, ami együtt láttatja velünk Jézus első és második megjelenésének jelentőségét.

Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

Eljön az idő, amikor a hitet a látás elnyeli. Az Írás azt mondja, hogy most „hitben járunk, nem látásban”2. Ám az utolsó trombitaszóra, amikor a halottak felkelnek, s mi egy szempillantás alatt elváltozunk3, lelki és testi látásunk egyaránt Krisztus dicsőségének lenyűgöző látványában fog részesülni.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 13:8

Lekció: Jel 1:9-18

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nem sok mindenre emlékszem az orosz nyelvi tanulmányaimból, de a kevesek egyike így szól: "Lenin zsil, Lenin zsiv, Lenin bugyet zsity" – Remélem még jól emlékszem. "Lenin élt, Lenin él és Lenin élni fog." Gondolom sejtjük, hogy a kommunista rezsim honnan vette kölcsön a gondolatot. Persze ki venné ezt komolyan, hiszen Lenin meghalt, aminek fényes bizonyítéka Moszkvában a mauzóleum, amelyben ki van állítva valami, ami állítólag Lenin bebalzsamozott teste. A gorbacsovi időszak Moszkvájában járva csak úgy kíváncsiságból szerettünk volna bejutni, de végül nem került rá sor, nagyon valószínűnek tartom, hogy ez az "élmény" már kimarad az életemből.

Szóval érdekes ez a bibliai import ... aminek persze sok értelme nincs. Nyilván szimbolikusnak szánták, hiszen egyébként a kommunizmus hivatalosan materialista volt, tehát elvből tagadták azt, hogy az ember a halála után bármiféle létformában is tovább létezne.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 13:8-15

Lekció: Lk 20:9-19

 Letöltés, meghallgatás!

 

Szeretünk benne lenni a dolgokban. Szeretjük, ha bevesznek minket a csapatba. Nézzünk csak meg egy csapatválasztást a gyerekeknél, amikor egy játéknál a kapitányok csapatokat választanak. Engem válassz és nyújtózkodnak. És mennyire örülnek, amikor abba a csapatba kerülnek, amibe szeretnének. Vagy vannak, akik szeretnek az információk középpontjában lenni. Van, aki számára elviselhetetlen az, hogyha kihagyják a pletykák folyamából. Emlékszem még, amikor öttusáztam, milyen rossz volt az elutasítottságnak az az érzése, amikor egy nyári edzőtábor után az edzőm azt mondta, hogy többé nem számít rám, keressek magamnak más sportot – így mentem át végül atlétikára.

Nemrég voltak az önkormányzati választások. Nem került be mindenki, aki szeretett volna … van, aki kimaradt a testületekből. És van, aki ezt rettenetes tragédiaként élte meg, míg aki bejutott élete győzelmeként értékeli.

Szóval általában szeretünk benne lenni az élet sűrűjében azért, hogy ez is megerősítsen bennünket abban, hogy vagyunk valakik … és ha nem sikerül, akkor csökkent értékűnek érezzük magunkat.

Érdekes módon a Biblia valami egészen másfajta gondolkodásmódot szeretne megtanítani nekünk. Nevezetesen azt, hogy nem biztos, hogy nekünk benne kell lennünk azokban a dolgokban, amelyekben néha annyira szeretnénk.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 13:7.17

Lekció: Jer 25:1-7

 Letöltés, meghallgatás!

 

Ma egy olyan témával kapcsolatos üzenetet kell megértenünk, ami sok ellentmondástól és feszültséggel terhelt. Ez pedig a vezetőkhöz való viszony. A Biblia szerint hogyan is viszonyuljunk a vezetőkhöz.

A mai alapigénk a Zsid 13:7.17

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. … Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.

1. Az előzmény összefoglalása

Mielőtt azonban ebbe belevágnánk helyezzük el abban a nagyobb gondolati egységben, amelyben a Zsidókhoz írt levél belefűzi ezt az üzenetet – és amelynek további elemeit már átnéztük. Ez az utolsó eleme annak a belső egységnek, amely arról szól, hogy miért és hogyan szolgáljunk Istennek tetsző módon tisztelettel és odafigyeléssel. Mert valaki gondolhatja, hogy a mai napon haza akarok beszélni, mint gyülekezetvezető – de elsősorban nem ez a szándékom, hanem az, hogy együtt álljunk Isten igéjének a világosságába és igyekezzünk magunk is növekedni ezen a területen, ha pedig Isten szava valamilyen hiányosságra, bűnre rámutat, akkor meg tudjunk térni belőle.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 13:5-6, 16

Lekció: Mk 8:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

 

„Istenben bízunk” - tudjuk, hogy ez milyen mondat?

  1. Az USA hivatalosnak tekintett mottója 1956 óta.

  2. Ez a mondat megtalálható az USA dolláron is.

Sok mindent jelenthet ennek a mondatnak a dollárral való összefonódása.

- Jelentheti azt, hogy bár van jó dollárunk, de mi alapjában véve mégis Istenben bízunk. Ez a legjobb verzió.

- Sokak számára azonban ez fordítva is megjelenhet – bár mi Istenben bízunk, de azért, jó ha van dollárunk. Ez már egy kicsit rosszabb.

- De a harmadik a legrosszabb – mi a dollárban bízunk – a dollár a mi Istenünk.

Ez utóbbi két gondolat az, amitől az evangélium szabaddá akar tenni. Tulajdonképpen olyan szabaddá, amit így fogalmazhatunk meg: akár van dollárunk (ez helyettesíthető az euróval is meg a forinttal is), akár nincs dollárunk – mi mindig Istenben bízunk.

A Zsidókhoz írt levélben a következő olyan terület, amelyre meg akar tanítani Isten, hogy hálával Istennek tetsző módon tudjuk szolgálni az az anyagiak területe.

Eddig beszéltünk ezen a területen a testvéri szeretetről, a vendégszeretetről, a foglyok és gyötrődők iránt megnyilvánuló együttérzésről, a házasságról, mint szolgálatról. Ebben a sorban a következő a pénz kérdése – mégpedig az Istennek tetsző szolgálat és az Istennek való szolgálat vagy egy másik kifejezéssel az áldozat felől nézve – amire azt mondja a szövegünk, hogy milyen az a szolgálat, amiben Isten gyönyörködik.

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 13:4

Lekció: Mt 19:1-10

 Letöltés, meghallgatás!

 

Tudom, hogy hosszú volt a kihagyás a Zsidókhoz írt levélben. Most már a levél végén járunk, ahol a 13. fejezet már gyakorlati, etikai kérdésekre tanítja a keresztyéneket. Némelyik gondolatot csak nagyon röviden egy mondatban fejezi ki. De ezek nem pusztán erkölcsi útmutatások. Mindenképpen kell, hogy legalább utalásszerűen emlékeztesselek benneteket mindarra, ami forrása és gyökere ezeknek az erkölcsi útmutatásoknak. Arra a nagy, különleges, egyszeri és megismételhetetlen főpapi áldozatra, amellyel Jézus saját vérével járt közben a megszenteltekért és aminek a végeredménye az, hogy rendíthetetlen országot kaptunk Istentől. Azt nem veheti el semmilyen hatalom tőlünk, nem igázhatja le azt az országot semmilyen erő. És a végső következtetés ez: Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.”

Nem lehet megkerülni ezt a kérdést: ha Isten ennyi mindent bevetett a megmentésünk érdekében – ez vajon jelent-e változást az életünkben? Hoz-e változást?

Tovább olvasom

Alapige: Zsid 13:3

Lekció: Mt 25:31-40

 Letöltés, meghallgatás!

John Yakubunak nem maradt semmije, miután egy Észak-Kelet Nigériában a faluját megtámadta a Boko Haram szélsőséges iszlám terrorszervezet és lemészárolta a lakosságot – már, aki nem tudott elmenekülni. John Yakubu falujában döntően keresztyének laktak. John Yakubunak sikerült a családjával együtt elmenekülnie a szomszédos Kamerunba. A menekülttáborban azonban éheztek és John Yakubu úgy döntött, hogy visszatér a falujába, remélve, hogy talál még ott megmaradt értékeket, amelyekről úgy gondolta, hogy ha sikerül eladni, akkor tudja támogatni a családját. Nagyon veszélyesnek tűnt ez a kaland, de úgy tűnt, hogy nincs más lehetősége. Otthon úgy döntött, hogy amit el tud vinni a családja holmija közül, azt összeszedi, többek között a család Bibliáját is.

A Boko Haram tagjai azonban észrevették és elfogták őt. „Mi ismerünk téged John” – mondták neki a katonák. „Neked most át kell térned az iszlámra, máskülönben szörnyű halált fogsz halni.” Miután John megtagadta az áttérést egy fához kötözték a kezét és a lábát és azután egy hatalmas késsel össze-vissza vagdalták a kezeit és közben gúnyolták: „Na, most már át tudsz térni az iszlámra?” John fájdalmában csak annyit tudott kiáltani: „A testemet megölhetitek, de lelkemet nem!”. A férfiak tovább kínozták Johnt. Újra és újra belevágtak a kezébe, a lábába egy machetével, és időnként csak azért hagyták abba, hogy megkérdezzék, megtagadja-e Krisztust, hogy Allahot válassza helyette. John kitartott. „Majd mi megmutatjuk neked” – mondták neki. Ekkor már egy baltát vettek elő és a térdébe vágták, és a fejébe is mélyen belevágtak egy kést. John ekkor elveszítette az eszméletét, úgyhogy a terroristák otthagyták a fához kötözve. Három napig volt a fához kötözve, míg valaki meg nem találta és kórházba nem vitte kómás állapotban. A kórházban amikor magához tért egy egy az üldözöttekkel foglalkozó keresztyén misszionárius megkérdezte tőle hogyan érez a támadói iránt és ő azt válaszolta: „Megbocsátottam az iszlám harcosoknak, mert ők nem tudják, hogy mit tesznek.”

Egyes jelentések szerint a Boko Haram teroristái az idén 3000 embert öltek meg – és a támadások csak súlyosbodnak.

Tovább olvasom

Igehely szerint

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok