Lekció: Fil 3:12-21

Alapige: Fil 3:20-21

 Letöltés, meghallgatás

 

A múlt héten arról a más jövőképről hallottuk Isten üzenetét, amit Ézsaiás próféta fogalmazott meg az utolsó  napokkal kapcsolatban.

A történelem utolsó időszakában – ahogy azt Ézsaiás prófétálta minden nép Krisztusban az Úrhoz járul. Ebben a korszakban élünk. Beszélt még egy utolsó nagy isteni ítéletről, amelyben Isten helyreállítja tökéletes igazságát. Ezek ennek a történelmi korszaknak a legvégső napjai, amelyek már közel vannak; végül beszél a Krisztus országának teljes és múlhatatlan békéjéről.

Tovább olvasom

Lekció: Lk 7:36-50

Alapige: Fil 2:12-13

Letöltés, meghallgatás! 

A csütörtöki konfirmációi órán feldobtam a kérdést, hogy milyen ünnep közeledik? Eleinte csönd, majd elhangzik a válasz: halottak napja. Igen. Ez lett ünneppé. Meg a halloween. De nekünk reformátusoknak mégis csak valami más. A reformáció. Nem tudom, hogy volt-e valaki, aki már föltette a kérdést: miért is ünnepeljük a reformációt, ezt az egyháztörténeti fordulatot? Hiszen hol van ez a karácsonyhoz, a húsvéthoz vagy a pünkösdhöz képest, amelyben Istennek az üdvösségünkért elvégzett nagy tetteire emlékezünk és betelünk annak az erejével? Van-e köze egyáltalán a reformációnak az üdvösségünkhöz?

Tovább olvasom

Alapige: Fil 4:5

Lekció: Fil 4:4-7

 Letöltés, meghallgatás!

 

Sokszor vagyunk még úgy, advent 3. vasárnapján, hogy még messze van az ünnep. Igen, közeledik, de még nem érünk rá igazán az ünnepre koncentrálni. De egyre inkább érezzük azt, hogy ahogy közeledik az ünnep nemegyszer egész évben elfeledett, elnyomott érzéseket hoz a felszínre, eszünkbe juthatnak elfelejtett felelősségek, hogy mennyi fontosra nem jutott idő, mert a sürgős mindig megkövetelte a magáét. És bár a karácsony ünnepével kapcsolatban már utaltam arra, hogy sok mindenben eltorzult az eredeti értelmétől, de még úgy általánosságban még nem keresztyének számára is hagyományosan a szeretet ünnepeként tartják nyilván, emlékezve arra, hogy mi adja meg az emberi életnek az igazi mélységét, értékét és szépségét.

Azt mondhatjuk az ünnep közeledik. Van, akit ez már örömmel teljes várakozással tölt el … és vannak olyanok, akiket belső feszültséggel. Ugyanígy van ez azzal az egyébként jó hírrel is, amit ma szeretnék veletek megosztani. Amiről hajlandók vagyunk elfeledkezni, de az Úr nem akarja, hogy elfelejtsük és ezért adja nekünk az advent ünnepét is karácsony előtt. A jó hírünk mára egy nagyon rövid mondat az előbb felolvasott szakaszból, a Fil 4:5

Az Úr közel!

Tovább olvasom

Alapige: Fil 4:1

Lekció: Fil 4:1-9

 Letöltés, meghallgatás!

 

Nagyon sokszor követjük el azt a hibát, hogy idealizáljuk a keresztyénséget – elvárjuk azt, hogy a keresztyén élet problémamentes legyen. Az Újszövetségben található bibliai iratok döntő többsége – a levelek – azonban egészen másfajta keresztyénséget mutatnak be. Egy olyan keresztyénséget, amelyben gondok és problémák sokasága jelentkezik. Külső és belső támadások – akár fizikális, akár szellemi szinten. Ezeknek a támadásoknak az a célja, hogy eltántorítsák és megtévesszék, ha lehet még a választottakat is. Hogyan vegyük fel ezekkel szemben a harcot? Milyen biztosítékunk van arra, hogy ezen problémák és támadások közepette bennünket nem érhet az eltántorodás? A biztosítékunk az, ha engedünk az igének, amely a mai alapigénk a Fil 4:1-ből.

1Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!

A mai szakaszunk ezzel a felszólítással kezdődik: „maradjatok meg az Úrban!” Ma az Úrban való megmaradásról lesz szó.

Tovább olvasom

Alapige: Fil 4:13

Lekció: Ef 6:10-20

 Letöltés, meghallgatás!

 

A gyülekezeti szilveszterünkön a beszélgetésben az egyik bizonyságtételben előkerült egy kép, amit többen is átvettek és ezt a képpel szeretném kezdeni a mai üzenetünk megértését.

Bizonyára majdnem mindannyian láttunk olyan zsonglőrt, aki pálcákon tányérokat pörgetett és így adta elő a különféle mutatványát. Amikor a tányérok pörgése lassulni kezd, akkor a lassuló tányér pörgését újra fel kell gyorsítani ahhoz, hogy ne essen le. És ez a kép úgy fogalmazódott meg a bizonyságtételben, hogy az életünk egy olyan küzdelem, amelyben az életünk különböző területeit az ilyen pálcákon pörgő tányérok jelképezik. Egyik tányér a család, a másik tányér a hivatás, egy harmadik tányér az istennel való kapcsolat, egy negyedik tányér a gyülekezeti szolgálat, egy ötödik tányér a bizonyságtétel a világban. De például a család is egyszerre több tányér is lehet, hiszen a gyerekek életét és időbeosztását is összhangba kell hozni. Szóval az életünk sokszor valami olyan, mint figyelni, hogy ezek a tányérok ne essenek le és úgy érezzük néha, hogy ez emberfeletti erőt igényel. Ha nem esik le a tányér, akkor örülünk, ha pedig valahogy egy tányér leesik, akkor úgy érezzük kudarcot vallottunk.

Tovább olvasom

Alapige: Fil 2:5-11

Lekció: Mik 6:6-8

Letöltés, meghallgatás!

 

Fegyveres erőknél és testületeknél komoly büntetésnek számít a lefokozás. Komoly mulasztást, vagy engedetlenséget kell ahhoz elkövetni, hogy valakit lefokozzanak; és ha már manapság ez nem is jár együtt tudatos megszégyenítéssel, mint régen, de azért szégyenszámba megy. Sőt az előléptetés annyira természetes része a rendőri és katonai szolgálatnak, hogy már az is szégyen, ha valakit nem léptetnek elő.

De nemcsak ezeknél a szervezeteknél számít az előbbre jutás. Teljesen természetes emberi törekvés, és általános magatartásforma, hogy „törekedj felfelé”. De ez a „felfelé törekvés” egyáltalán nem új szenvedély az emberek életében, visszanyúlik egészen az Éden kertjéig, Ádám és Éva napjaiba. Gondoljunk csak arra, hogy mi volt a mézesmadzag, amivel az ördög rávette őket arra, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből: feljebb juthattok; „olyanok lesztek mint Isten.” Ez egy törvényszerűség az ember testi természetében. Ahogyan az iránytű mutatója mindig észak felé fordul, ugyanúgy az emberi ösztön iránytűje mindig felfelé mutat.

Tovább olvasom

Alapige: Fil 3:12-14

Lekció: Péld 4:20-27

Letöltés, meghallgatás!

 

Ez évi adventünkben arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a Jézus Krisztus várásunk az nem egyszerűen egy tétlen várakozás, hanem egyben egy zarándokút is. Két héttel ezelőtt a zarándokút kezdetére figyeltünk … ahhoz, hogy a zarándokutunkon célba érhessünk el kell indulnunk Jézus Krisztus követésében. A múlt héten pedig arról hallgattuk a tanítást, hogy ezen a zarándokúton – amit a Szentírás futásként is leír – szükségünk van kitartásra és állhatatosságra. Isten Igéje azt mondja: fussuk meg állhatatosan és kitartóan az előttünk levő pályát, amelyen a ránk nehezedő terhek és a minket megkörnyékező bűn csak akadályoz, ha nem tesszük le.

Tovább olvasom

Alapige: Fil 2:3-11

Letöltés, meghallgatás!

 

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

Amikor Pál apostol a gyülekezetet arra buzdítja, hogy amikor valamit tesznek, azt elsősorban ne önmagukért tegyék, hanem másokért; ne a saját hasznukat helyezzék előtérbe, hanem másokét; ne a saját dicsőségüket építsék, hanem Istenét, és ne fuvalkodjanak fel senkivel szemben, még azokkal szemben sem, akik méltatlannak látszanak velük szemben – akkor ezt a buzdítást arra alapozza, amit Krisztus vitt végig értünk. Röviden vegyük ezt végig.

Tovább olvasom

Igehely szerint

Gyülekezetünk elérhetőségei:

Címünk: 2360 Gyál, Zrinyi u. 33
Telefon: 06-29-340-531
E-mail címünk: hivatal@gyaliref.hu
Az egyházközség számlaszáma: 64400044-10408234
A lelkész hivatal nyitvatartási ideje: Kedd-Péntek: 16:00-18:00


Térkép:

 

Copyright © 2013 Gyáli Református Gyülekezet. Minden jog fenntartva.

A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Hétköznapok ünnepei

Gyáli Református Egyházközség (@gyaliref.egyhaz) által megosztott bejegyzés,

© Gyáli Református Egyházközség. Minden jog fentartva.
Free Joomla! templates by Engine Templates
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Ok