Dicsőítő dalszövegek

27. Zsoltár – Szabó Balázs

Világosságom és segítségem Te vagy, Uram – kitől félnék?
Életem ereje csak Te vagy – miért rettegnék?
Megóvsz engem a veszedelemben, elrejtesz szárnyaid alá.

Refr.: Csak egyetlen vágyam van,
Hogy lakhassam házadban életem idején.
Lábadnál hadd időzzek el,
És gyönyörködjek Benned,
amíg csak élek én.

Felemelted fejem, s mikor hívtalak, Te meghallgattál.
Sziklára állítottál, minden bajból kimentettél, ezért szívem Téged áld!
Erős karoddal vezetsz,mindenben győztessé teszel.

Bridge: Kezem kitárom Feléd, mindenem a Tiéd,
Szívemből bízok benned, Te megtartod életem.
Hűséged pajzsom, s páncélom, vigyázol rám!
Ha ellenség támadna meg, tudom, (Te) mellettem állsz.


Csak Istenben nyugoszik meg szivem

Csak Istenben nyugoszik meg szivem,
Minden gondom csak Őhozzá viszem.
Ő az én kőszálam és menedékem,
Erősen tart kezeiben.

Hogyha jőnek rettenetes napok,
Oltalmat csak Istentől kapok.
Nem felejt el az én hű szabadítóm,
Őriz, hogyha bajba jutok.

Eljő a nap, amikor meghalok,
De örökre sírban nem maradok.
Tudom, hogy él az én hű Megváltóm,
Feltámaszt majd ama napon.


Hívlak Jézus!

Hatalmas neved kimondom, Jézus
Minden szív és gondolat felett
Mert jelenlétedből békesség árad,
Hívlak Jézus!

Hatalmas neved kimondom, Jézus
Minden sötét függőség felett,
Mert van remény és van teljes szabadság,
Hívlak Jézus!

A neved élet,
A neved gyógyír,
Neved erő!
Láncokat tör szét,
Szökik az árnyék
Fénye elől!

Hatalmas neved kimondom Jézus
A félelem és szorongás felett,
A csüggedés vermében szenvedőkért
Hívlak Jézus!

A hegytetőkről zengjen,
Az utcán hirdessék!
A sötétségen át kiáltsuk
Jézus nagy nevét!
Egész családomra
Ragyogjon fel e név:
Jézus

A neved élet,
A neved gyógyír,
Neved erő!
Láncokat tör szét,
Szökik az árnyék
Fénye elől!


Hozzád kiáltok Uram, én szirtem

Hozzád kiáltok Uram, én szirtem
Ne fordulj el szótlanul tőlem
Hogy ne legyek, ha néma maradnál, Uram
Hasonló ahhoz, ki sírba száll

Halld meg, kérlek, esedezésem szavát
Mikor fennszóval kiáltok Hozzád
Mikor két kezem felemelem szent helyed felé
Mert csak Tőled jöhet a segítség

Áldott az Úr, áldott az Úr
Meghallgatja esedezéseim szavát !


Íme néped

Világot teremtő Istenünk,
Atyánknak vallunk és ismerünk.
Elhívtál minket, tied vagyunk,
Így lettél a mi Urunk.

Íme, néped most előtted áll.
Hódol néked és csak Téged áld!
Térdre hullva, így magasztalunk,
Íme zeng rólad dalunk.

Krisztusban Isten a földre jött,
Itt lakott velünk, a népe közt.
Megváltott, és üdvöt így kapunk,
Benne mi egyek vagyunk.

Íme, néped most előtted áll.
Hódol néked és csak Téged áld!
Térdre hullva, így magasztalunk,
Íme zeng rólad dalunk.

Kiárasztod ránk a Szentlelked,
Önmagad így belénk rejtetted,
Megszentelsz s átformálod lelkünk,
Életet így adsz nekünk.

Íme, néped most előtted áll.
Hódol néked és csak Téged áld!
Térdre hullva, így magasztalunk,
Íme zeng rólad dalunk.


Írd át álmaim

Megkopott, elhamvadt álmaim itt hozom,
Sarumat, szétfoszló vágyaim leoldom.
Elázott, elhagyott, meghasadt kereszted
Lábánál otthagyom, meghajtom térdemet.

Írd át álmaim, amire akarod,
Cseréld ki vágyaim, amire akarod,
Töltsd be életem, amivel akarod,
Ölelje jövőmet egészen át karod.

Írj gyönyörű verssorokat életem lapjaira!
Zengj szárnyaló dallamokat életem ritmusába!


Jézus, leborulok szent színed előtt.

Jézus, leborulok szent színed előtt.
Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld.
A mennyben az angyalok magasztalják őt,
Vágyam, minden álmom, hogy megláthassam őt.

Egész lényem átadom,
Tiéd legyen minden gondolatom,
Az életem rád bízom,
Nálad van az otthonom,
Nálad van az otthonom.


Legyen a mi hangunk kedves illat

Legyen a mi hangunk kedves illat,
Legyen olyan, mint egy áldozat.
Dicséretünk töltse be templomodat,
Halleluját zengve boldogan!


Szent vagy, szent vagy!
Mindenható Urunk!


Szent vagy, szent vagy!
Mindenható Istenünk!


Mindenre van erőm Jézusban (Ha körbezár a bánat)

Ha körbezár a bánat
és minden ködbe vész,
figyelj az Ő szavára,
a célra nézz!

Ha túl nehéz a terhed,
tedd le Jézus lába elé!
Az Ő igája könnyű
és gyönyörű szép.

Mindenre van erőm Jézusban!
Mindenre van erőm, mert Ő megerősít!

Ha úgy érzed, hogy nem megy,
és ennél nem lehetsz lejjebb,
porold le a szíved,
és áldd a nevét!

Mert Jézus nagy nevére
remeg a Föld és az ég.
Ő végleg elintézte
hogy győztesen élj.

Van az úgy, hogy fáraszt már az út,
és nem bírod el a súlyt, de a szíved mélyén zúg
az igazság, hogy….

Mindenre van erőm Jézusban!
Mindenre van erőm, mert Ő megerősít!


Kell hogy végre érezd (Győztes, hegyeket mozdít el)

Kell, hogy végre érezd, hogy mennyire szeret az Isten
Kegyelme éltet
És kell, hogy végre átéld, ahogy a megbocsátás
Átformál egy népet

Győztes, hegyeket mozdít el,
Király és Szabadító, ítél és megsegít

Megváltó, Üdvösség Szerzője,
mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt

Ha hibáztam, Te védj meg;
ölelj át ha félek,
töltsd be életem

Meghajlok előtted,
szívemből követlek
csak Érted élek! Érted élek

Győztes, hegyeket mozdít el,
Király és Szabadító, ítél és megsegít

Megváltó, Üdvösség Szerzője,
mert Ő legyőzte a sírt, Ő legyőzte a sírt

Életünkkel mondjuk el, hogy élsz.
Hirdetjük Megváltónk dicsőségét! 


Nem nyugszik másban reményem

Nem nyugszik másban reményem,
Csak Jézus drága vérében,
Nem bíznám másra életem,
Csak arra, mit Ő tett értem.

Ha arcát rejti a sötét,
Én felidézem kegyelmét.
Ha hullámok dobálnak,
A horgonyom tart biztosan.

Ha harsonákkal visszatér,
Ó, bár lelkem Őt ölelné.
Ő igazságba öltöztet,
Mert ártatlan így lehetek.

Krisztus lett sarokkő
Bűnösnek megmentő
Kőszikla viharban
Ő az Úr!


Szelíd szemed, Úr Jézus

Szelíd szemed, Úr Jézus
Jól látja minden vétkemet,
Személyemet ne vesse meg
Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Tekintsen rám, ha roskadok,
Adjon békét, bocsánatot
Szelíd szemed, Úr Jézus!

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Tudom, hogy vádat is emel;
Vétkeztem én, ítéljen el
Szelíd szemed, Úr Jézus.

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Elítél bár, lásd, én megint
Csak várom, hogy majd rám tekint
Szelíd szemed, Úr Jézus.

Szelíd szemed, Úr Jézus,
Vigyázza minden léptemet;
Dicsőséged fényébe vezet
Szelíd szemed, Úr Jézus!


Uram, Tehozzád futok

Uram, Tehozzád futok,
Élő vízre szomjazom,
Közelséged ó mily jó énnekem.

Kérlek, ne menj el tőlem,
Légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek,
Egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.

Hadd legyen most a dalom
Jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged,
Nagyon szeretlek Téged,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!


Zord tengeren, éj sötétben

Zord tengeren, éj sötétben
Világítótornyom ragyog előttem,
Majd partot ér szép hajnalon,
Lehorgonyzik nálad tépázott hajóm,
A hajóm, a hajóm, a hajóm, a hajóm.

Kétségek közt hánykódva,
Ígéreted hajóm megtartja,
Irgalmad vezet szűntelen,
Békére lel viharvert szívem
(nálad)
Békére lel viharvert szívem.

Zord tengeren, éj sötétben
Világítótornyom ragyog előttem,
Majd partot ér szép hajnalon,
Lehorgonyzik nálad tépázott hajóm,
A hajóm, a hajóm, a hajóm, a hajóm.

Nem fél szívem a holnaptól,
Nap, ha kél, dalom hozzád szól.
Irgalmad vezet szűntelen,
Békére lel viharvert szívem
(nálad)
Békére lel viharvert szívem.

Zord tengeren, éj sötétben
Világítótornyom ragyog előttem,
Majd partot ér szép hajnalon,
Lehorgonyzik nálad tépázott hajóm,
A hajóm, a hajóm, a hajóm, a hajóm.

Tűzoszloppal, fénylő jellel,
Átvezetsz minden örvényen!

Zord tengeren, éj sötétben
Világítótornyom ragyog előttem,
Majd partot ér szép hajnalon,
Lehorgonyzik nálad tépázott hajóm,
A hajóm, a hajóm, a hajóm, a hajóm.